A jogszabály mai napon ( 2023.09.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi CVI. törvény

a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról * 

1. § (1) *  Az a személy, aki a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálybalépése előtt a „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze”, a „Magyar Köztársaság Kiváló Művésze”, valamint a „Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze”, a „Magyar Köztársaság Érdemes Művésze” kitüntető címben részesült, ha saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, kiváló, illetve érdemes művészi járadékra jogosult.

(2) A „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze” és a „Magyar Köztársaság Kiváló Művésze” érdemes művészi járadékra nem jogosult.

2. § *  Az a személy, aki e törvény hatálybalépése előtt a Népművészet Mestere kitüntető díjban részesült, ha saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, a népművészet mestere járadékra jogosult.

3. § A kitüntető cím vagy díj jogosultjának özvegye vagy élettársa a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, továbbá a kitüntető díj jogosultjával halálakor, annak házastársaként vagy élettársaként közös háztartásban élt.

4. § A kiváló művészi járadék egyhavi összege a bérből és fizetésből élők előző naptári évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó átlagkeresete 1/12-ed részének megfelelő összeg. *  Az érdemes művészi járadék a kiváló művészi járadék 60 százaléka, a népművészet mestere járadék a kiváló művészi járadék 50 százaléka.

5. § *  A járadékot a nyugdíjfolyósító szerv havonként folyósítja. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

6. § (1) Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a járadék megállapításának és folyósításának részletes szabályait, az 5. § szerinti térítés módját, továbbá a járadék tárgyévre vonatkozó havi összegét évente rendeletben határozza meg. * 

7. § *