A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

254/2004. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között az idegenforgalom területén való együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. október 19. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2004. március 18. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között az idegenforgalom területén való együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. október 19. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1998. október hó 19-én kelt Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között az idegenforgalom területén való együttműködéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- a Magyar Köztársaság és a Marokkói Királyság között meglévő barátsági és együttműködési kapcsolatok keretében,

- az Egyesült Nemzeteknek Rómában, 1963-ban az Idegenforgalomról és a Nemzetközi Utazásokról tartott konferenciájának ajánlásai alapján,

- hivatkozva az Idegenforgalmi Világszervezet által elfogadott különböző határozatokra,

- az idegenforgalom területén a népek közötti kölcsönös megértés és közeledés tudatában, illetve az idegenforgalom gazdasági és társadalmi fejlődésére gyakorolt jelentőségére tekintettel,

- meggyőződve a két ország között - azok sajátosságainak szem előtt tartásával - az aktív együttműködés szükségességéről az idegenforgalom területén

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket a Magyar Köztársaság és a Marokkói Királyság közötti idegenforgalom előmozdítása és fokozása érdekében.

Ennek érdekében elősegítik az országos idegenforgalmi, valamint az utazási irodák és szakmai szervezetek közötti együttműködést.

2. Cikk

A Szerződő Felek a következő területeken a kölcsönös információcsere biztosításában és annak továbbfejlesztésében állapodnak meg:

- az idegenforgalmi tevékenységeket szabályozó törvények és szabályozások, valamint az idegenforgalmi értéket képviselő természeti és kulturális kincsek védelmére és fejlesztésére vonatkozó törvények és szabályozások;

- az idegenforgalom fejlesztési és promóciós stratégiák;

- a különböző szintű idegenforgalmi és vendéglátó-ipari képzési rendszerek;

- az idegenforgalmi lehetőségek és trendek (statisztikák, tanulmányok, tájékoztató anyagok, filmek stb.).

3. Cikk

A Szerződő Felek elhatározzák együttműködésük erősítését az idegenforgalmi rendezvények területén, nevezetesen

- mindkét országban részvétel az idegenforgalmi szalonokon és vásárokon,

- az idegenforgalmi és kulturális hetek szervezése mindkét országban.

4. Cikk

A Szerződő Felek elhatározzák, hogy mindent elkövetnek a két ország közötti turistaforgalom fejlesztése céljából. Ösztönzik nemzeti turisztikai szervezeteiket, nemzeti közlekedési vállalataikat, valamint az idegenforgalmi szakmai szervezeteket, hogy együttműködjenek és segítséget nyújtsanak országaik idegenforgalmi termékei népszerűsítéséhez, valamint értékesítéséhez.

5. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy tapasztalatcserét alakítsanak ki a két ország között:

- az idegenforgalmi politika, stratégia és közigazgatás területén, szakértők és szakemberek látogatásainak cseréjével;

- az idegenforgalmi és szállodaipari létesítmények működtetése terén, s két ország szakmai szervezeteinek igénybevételével;

- a képzés területén programok, oktatók és hallgatók több szinten történő cseréjével és a két ország oktatási intézményeiben történő továbbképzési és átképzési gyakorlatokkal, valamint a hallgatók és szakemberek részére vállalati gyakorlatok és tanulmányutak szervezésével.

6. Cikk

A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek, és rendszeres információcserét folytatnak az idegenforgalom területén működő nemzetközi szervezetekben történő együttműködésük további fejlesztése érdekében, beleértve az Idegenforgalmi Világszervezetet.

7. Cikk

A Szerződő Felek lehetőségük függvényében és belső törvényhozásuk szabta korlátokon belül előmozdítják a magyar, a marokkói vagy közös tőkének az adott ország idegenforgalmi szektorába történő bármilyen befektetését.

8. Cikk

A Szerződő Felek Vegyesbizottságot hoznak létre a jelen Megállapodásban foglalt célkitűzések megvalósítására. Ez a Vegyesbizottság szüksége szerint bármely Fél kezdeményezésére összeül, felváltva az egyik vagy másik országban, az idegenforgalmi területtel megbízott miniszter vagy képviselői elnökletével.

9. Cikk

A jelen Megállapodást a Szerződő Felek belső jogrendje szerint jóvá kell hagyni. A Szerződő Felek értesítik egymást a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos eljárás lefolytatásáról. A Megállapodás a jóváhagyásról szóló későbbi értesítés kézhezvétele napján lép hatályba.

A Megállapodás öt évig marad hatályban és hatálya további ötéves periódusokkal hallgatólagosan meghosszabbodik, amennyiben a Szerződő Felek valamelyike azt annak lejárta előtt hat hónappal írásban fel nem mondja.

Készült Budapesten, 1998. október 19-én, két eredeti példányban, magyar, arab és francia nyelven, és mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Értelmezési eltérés esetén a francia nyelvű szöveg az irányadó.

Aláírások”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2004. március 18. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére