A jogszabály mai napon ( 2022.10.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Kormány

a) * 

b) a kiemelkedő népművészeti tevékenység elismerésére Népművészet Mestere díjat

(a továbbiakban együtt: díj) alapít és adományoz.

2-4. § * 

5. § (1) A Népművészet Mestere díj - egyes alkotások vagy egész életmű elismeréseként - azoknak adományozható, akik hosszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk során kiemelkedő teljesítményt értek el a népművészet (a tárgyalkotó népi kézművesség, vagy a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese, a hagyományőrzés) területén.

(2) A Népművészet Mestere díjban évente 10 személy részesülhet.

6. § (1) * 

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott díj adományozására minden év augusztus 20-án, Szent István ünnepén kerül sor.

(3) A díjat a Kormány adományozza, és azt a miniszterelnök vagy az általa kijelölt személy adja át.

7. § * 

8. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott díj adományozására javaslatot tehetnek a népművészet területén működő jogi személyek (intézmények, népművészeti érdek-képviseleti szervezetek, népművészeti alkotóközösségek, népművészeti intézményeket fenntartó önkormányzatok stb.).

(2) *  A javaslatokat évente, az adományozás évében március 31-éig kell eljuttatni a kultúráért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter).

9. § (1) A javaslatok értékelésére és ajánlás készítésére a miniszter öt évre, hét-hét főből álló bizottságot hoz létre. A bizottságok elnöke a miniszter vagy megbízottja.

(2) A bizottság megbízásából a díjazásra javasoltak névsorát a miniszter a Kormány elé terjeszti.

(3) * 

10. § (1) A díjjal adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár.

(2) A pénzjutalom összege:

a)-c) * 

d) *  a Népművészet Mestere díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 50%-a.

(3) A díj csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.

(4) A díj posztumusz nem adományozható.

11-12. § * 

13. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)-(3) * 


  Vissza az oldal tetejére