A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2005. (IV. 5.) MNB rendelet

emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából 10 forintos címletű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2005. április 11.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 6,10 gramm, átmérője 24,8 mm, széle szaggatottan recés (receszám 70).

(2) Az emlékérme előlapjának külső részén található gyöngysorszegélyen belül köriratban fent a „JÓZSEF ATTILA”, lent a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme belső részén József Attila portréja látható. A portré bal, illetve jobb oldalán József Attila születésének és halálának dátuma, az „1905”, illetve az „1937” olvasható. A portré alatt a „2005” verési évszám található. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának külső részén található gyöngysorszegélyen belül a kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló „10” értékjelzés látható. Az értékjelzés bal és jobb oldalán alul díszítővonal található. Az értékjelzés alatt, vízszintesen két sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 27 000 darab készíthető, amelyből 15 000 darab különleges technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2005. április 11-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 4/2005. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe

2. számú melléklet a 4/2005. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe


  Vissza az oldal tetejére