A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: KT) 14. § (3) bekezdésében és 51. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

c) a KT 5. számú melléklet 27. pontja szerinti – az önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak 2003. évi tényleges rendszeres személyi juttatásai arányában számított – központosított előirányzat összegét,

d) a KT 18. §-a (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 10%-át és a KT 4. számú melléklete B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

e) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

f) e bekezdés a)–e) pontjaiban foglalt források együttes összegét,

g) a KT 51. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott államháztartási tartalékot,

h) a KT 51. § (4) bekezdésében foglalt intézkedésig a KT 51. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti átmeneti pénzellátás alapját

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

1/A. § *  (1) A KT 3., 4., 5. és 8. számú mellékleteiben szereplő egyes állami hozzájárulások és támogatások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján, továbbá egyes érintett önkormányzatok felelősségi körén kívüli okok miatt a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulás, támogatás és normatív részesedésű személyi jövedelemadó előirányzata módosul.

(2) Az előirányzat módosításokat a 4. számú melléklet tartalmazza, és ezzel módosulnak az 1–3. számú mellékletekben foglalt források és azok együttes összegei.

(3) A 4. számú mellékletben meghatározott módosítások éves összegének 2005. április 30-ig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit első ütemben április hónap 30-ig bezárólag, a fennmaradó további különbözetet május 1-jétől havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg – a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár folyósítja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1–3. számú melléklet a 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelethez * 

4. számú melléklet a 4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelethez * 

Községek általános feladatai

ORSZÁG ÖSSZESEN

No. Megye Községek általános feladatai
(1)
1
1 Főváros 0
2 Baranya 0
3 Bács-Kiskun 0
4 Békés 0
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 902 000
6 Csongrád 0
7 Fejér 0
8 Győr-Moson-Sopron 0
9 Hajdú-Bihar 0
10 Heves 0
11 Komárom-Esztergom 0
12 Nógrád 0
13 Pest 0
14 Somogy 0
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0
16 Jász-Nagykun-Szolnok 0
17 Tolna 0
18 Vas 0
19 Veszprém 0
20 Zala 0
Összesen 902 000

BUDAPEST FŐVÁROS

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 0113578 Budapest Főváros 0
2 3 0109566 I. kerület 0
3 3 0103179 II. kerület 0
6 3 0113392 V. kerület 0
7 3 0116586 VI. kerület 0
8 3 0129744 VII. kerület 0
9 3 0125405 VIII. kerület 0
10 3 0129586 IX. kerület 0
11 3 0110700 X. kerület 0
12 3 0114216 XI. kerület 0
13 3 0124697 XII. kerület 0
14 3 0124299 XIII. kerület 0
15 3 0116337 XIV. kerület 0
16 3 0111314 XV. kerület 0
17 3 0108208 XVI. kerület 0
18 3 0102112 XVII. kerület 0
19 3 0129285 XVIII. kerület 0
20 3 0104011 XIX. kerület 0
21 3 0106026 XX. kerület 0
22 3 0113189 XXI. kerület 0
23 3 0110214 XXII. kerület 0
24 3 0134139 XXIII. kerület 0
Főváros összesen 0

BARANYA MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 0200000 Megyeközpont 0
2 2 0219415 Pécs m.j. 0
3 3 0233154 Bóly 0
4 3 0221528 Harkány 0
5 3 0226408 Komló 0
6 3 0223959 Mohács 0
7 3 0210825 Pécsvárad 0
8 3 0232160 Sásd 0
9 3 0228741 Sellye 0
10 3 0205519 Siklós 0
11 3 0215866 Szentlőrinc 0
12 3 0226578 Szigetvár 0
13 3 0228024 Villány 0
15 4 0206813 Mágocs 0
18 5 0212548 Abaliget 0
19 5 0206868 Adorjás 0
20 5 0225812 Ág 0
24 5 0233279 Alsószentmárton 0
25 5 0227298 Apátvarasd 0
27 5 0228583 Áta 0
28 5 0205403 Babarc 0
32 5 0203975 Baksa 0
35 5 0220464 Baranyahídvég 0
36 5 0224749 Baranyajenő 0
37 5 0205485 Baranyaszentgyörgy 0
39 5 0219008 Belvárdgyula 0
40 5 0216461 Berkesd 0
41 5 0230049 Besence 0
42 5 0214119 Bezedek 0
48 5 0233002 Bodolyabér 0
49 5 0232151 Bogád 0
50 5 0221892 Bogádmindszent 0
51 5 0210694 Bogdása 0
53 5 0206725 Borjád 0
56 5 0223162 Bükkösd 0
58 5 0219901 Csányoszró 0
63 5 0213851 Csertő 0
65 5 0211086 Cún 0
66 5 0207773 Dencsháza 0
68 5 0232373 Diósviszló 0
69 5 0228617 Drávacsehi 0
70 5 0228121 Drávacsepely 0
71 5 0217419 Drávafok 0
72 5 0232391 Drávaiványi 0
74 5 0222734 Drávapalkonya 0
75 5 0212380 Drávapiski 0
76 5 0228608 Drávaszabolcs 0
77 5 0230030 Drávaszerdahely 0
78 5 0221698 Drávasztára 0
79 5 0209186 Dunaszekcső 0
80 5 0228918 Egerág 0
81 5 0216498 Egyházasharaszti 0
82 5 0227401 Egyházaskozár 0
83 5 0206099 Ellend 0
85 5 0225821 Erdősmárok 0
86 5 0218704 Erdősmecske 0
87 5 0213499 Erzsébet 0
88 5 0217835 Fazekasboda 0
94 5 0213347 Gerényes 0
95 5 0202857 Geresdlak 0
97 5 0233084 Gordisa 0
98 5 0233233 Gödre 0
99 5 0230438 Görcsöny 0
100 5 0209636 Görcsönydoboka 0
101 5 0218315 Gyód 0
106 5 0221023 Hegyszentmárton 0
109 5 0206798 Hidas 0
110 5 0227933 Himesháza 0
111 5 0203285 Hirics 0
112 5 0233932 Hobol 0
118 5 0231936 Illocska 0
119 5 0229948 Ipacsfa 0
120 5 0203337 Ivánbattyán 0
121 5 0203346 Ivándárda 0
123 5 0206415 Kákics 0
127 5 0219132 Kátoly 0
128 5 0216805 Kékesd 0
129 5 0210542 Kémes 0
132 5 0208572 Kétújfalu 0
133 5 0220552 Királyegyháza 0
134 5 0218908 Kisasszonyfa 0
141 5 0216975 Kisherend 0
142 5 0212849 Kisjakabfalva 0
143 5 0219910 Kiskassa 0
144 5 0221616 Kislippó 0
146 5 0208651 Kisszentmárton 0
148 5 0203151 Kistapolca 0
149 5 0210746 Kistótfalu 0
150 5 0209548 Kisvaszar 0
151 5 0208110 Kórós 0
152 5 0224226 Kovácshida 0
154 5 0206336 Kozármisleny 0
157 5 0217899 Kölked 0
158 5 0215538 Kővágószőlős 0
161 5 0206479 Lapáncsa 0
162 5 0217604 Liget 0
163 5 0222974 Lippó 0
164 5 0210038 Liptód 0
166 5 0224624 Lovászhetény 0
167 5 0218865 Lúzsok 0
168 5 0225177 Magyarbóly 0
169 5 0229753 Magyaregregy 0
170 5 0205430 Magyarhertelend 0
172 5 0205412 Magyarmecske 0
174 5 0222600 Magyarszék 0
175 5 0204385 Magyartelek 0
176 5 0227863 Majs 0
177 5 0233923 Mánfa 0
178 5 0229920 Maráza 0
180 5 0214483 Máriakéménd 0
181 5 0216443 Markóc 0
182 5 0215219 Marócsa 0
183 5 0220659 Márok 0
184 5 0202228 Martonfa 0
185 5 0215051 Matty 0
187 5 0213444 Mecseknádasd 0
188 5 0211402 Mecsekpölöske 0
192 5 0216285 Mindszentgodisa 0
194 5 0216027 Monyoród 0
195 5 0229540 Mozsgó 0
196 5 0203984 Nagybudmér 0
197 5 0218111 Nagycsány 0
199 5 0212858 Nagyhajmás 0
200 5 0202653 Nagyharsány 0
202 5 0214650 Nagynyárád 0
203 5 0219877 Nagypall 0
209 5 0212645 Óbánya 0
211 5 0219646 Ófalu 0
212 5 0220686 Okorág 0
215 5 0221704 Old 0
218 5 0218661 Ózdfalu 0
220 5 0207153 Palkonya 0
221 5 0210135 Palotabozsok 0
222 5 0207010 Páprád 0
225 5 0215389 Pécsdevecser 0
227 5 0216115 Pellérd 0
228 5 0212867 Pereked 0
229 5 0232425 Peterd 0
231 5 0223506 Piskó 0
232 5 0222266 Pócsa 0
236 5 0224855 Romonya 0
237 5 0204516 Rózsafa 0
238 5 0218050 Sámod 0
239 5 0220862 Sárok 0
240 5 0233482 Sátorhely 0
242 5 0208800 Siklósnagyfalu 0
243 5 0223472 Somberek 0
248 5 0231714 Sósvertike 0
249 5 0202547 Sumony 0
250 5 0215079 Szabadszentkirály 0
252 5 0208475 Szajk 0
254 5 0209007 Szalatnak 0
255 5 0234032 Szaporca 0
258 5 0203018 Szebény 0
259 5 0205607 Szederkény 0
260 5 0216771 Székelyszabar 0
261 5 0216984 Szellő 0
264 5 0233613 Szentegát 0
267 5 0219831 Szilágy 0
270 5 0207694 Szőkéd 0
273 5 0211217 Szűr 0
274 5 0215635 Tarrós 0
275 5 0227702 Tékes 0
278 5 0232744 Tésenfa 0
281 5 0222424 Tormás 0
283 5 0204136 Töttös 0
285 5 0204437 Udvar 0
286 5 0206062 Újpetre 0
290 5 0202264 Vásárosdombó 0
292 5 0218519 Vejti 0
295 5 0220279 Véménd 0
297 5 0205209 Villánykövesd 0
298 5 0205892 Vokány 0
300 5 0225122 Zaláta 0
301 5 0215848 Zengővárkony 0
Baranya megye összesen 0

BÁCS-KISKUN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 0300000 Megyeközpont 0
3 3 0310719 Bácsalmás 0
4 3 0303522 Baja 0
5 3 0307612 Dunavecse 0
6 3 0321999 Izsák 0
7 3 0309469 Jánoshalma 0
8 3 0306442 Kalocsa 0
9 3 0319789 Kecel 0
10 3 0322530 Kerekegyháza 0
11 3 0309344 Kiskőrös 0
12 3 0320297 Kiskunfélegyháza 0
13 3 0332434 Kiskunhalas 0
14 3 0324396 Kiskunmajsa 0
15 3 0328130 Kunszentmiklós 0
16 3 0317677 Lajosmizse 0
17 3 0329115 Solt 0
19 3 0325061 Szabadszállás 0
20 3 0330623 Tiszakécske 0
21 3 0328486 Tompa 0
22 4 0310180 Bácsbokod 0
23 4 0332823 Bugac 0
24 4 0307861 Dunapataj 0
25 4 0318759 Hajós 0
26 4 0318458 Harta 0
27 4 0306202 Lakitelek 0
28 4 0316018 Mélykút 0
29 4 0321245 Sükösd 0
31 5 0317686 Ágasegyháza 0
32 5 0321944 Akasztó 0
33 5 0321148 Apostag 0
34 5 0327234 Bácsborsód 0
35 5 0308697 Bácsszentgyörgy 0
37 5 0313408 Ballószög 0
38 5 0325937 Balotaszállás 0
39 5 0303656 Bátmonostor 0
40 5 0311961 Bátya 0
41 5 0308305 Bócsa 0
42 5 0319327 Borota 0
44 5 0310472 Császártöltés 0
45 5 0326471 Csátalja 0
46 5 0316373 Csávoly 0
47 5 0312344 Csengőd 0
50 5 0310533 Dávod 0
52 5 0321069 Dunaegyháza 0
53 5 0312566 Dunafalva 0
54 5 0311606 Dunaszentbenedek 0
56 5 0304109 Dusnok 0
57 5 0311864 Érsekcsanád 0
58 5 0333589 Érsekhalma 0
59 5 0303230 Fajsz 0
61 5 0302954 Felsőszentiván 0
62 5 0302149 Foktő 0
63 5 0331468 Fülöpháza 0
65 5 0314058 Fülöpszállás 0
66 5 0331848 Gara 0
67 5 0326383 Gátér 0
68 5 0303577 Géderlak 0
69 5 0308350 Harkakötöny 0
70 5 0304093 Helvécia 0
71 5 0312937 Hercegszántó 0
72 5 0327845 Homokmégy 0
73 5 0308095 Imrehegy 0
75 5 0308378 Jászszentlászló 0
78 5 0327571 Kelebia 0
80 5 0328158 Kisszállás 0
82 5 0305856 Kunadacs 0
84 5 0307728 Kunbaracs 0
85 5 0329027 Kunfehértó 0
86 5 0331918 Kunpeszér 0
88 5 0305786 Ladánybene 0
93 5 0325955 Nagybaracska 0
94 5 0332540 Nemesnádudvar 0
95 5 0323056 Nyárlőrinc 0
96 5 0316276 Ordas 0
97 5 0316939 Orgovány 0
98 5 0308679 Öregcsertő 0
99 5 0318670 Páhi 0
103 5 0326310 Rém 0
104 5 0318218 Soltszentimre 0
105 5 0319530 Szakmár 0
106 5 0319947 Szalkszentmárton 0
108 5 0321120 Szentkirály 0
109 5 0328820 Szeremle 0
110 5 0325432 Tabdi 0
111 5 0320525 Tass 0
112 5 0314544 Tataháza 0
114 5 0314094 Tiszaug 0
116 5 0333604 Újtelek 0
117 5 0316294 Uszód 0
118 5 0310667 Városföld 0
120 5 0315158 Zsana 0
Bács-Kiskun megye összesen 0

BÉKÉS MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
2 2 0415200 Békéscsaba m.j. 0
3 3 0418102 Battonya 0
5 3 0424819 Dévaványa 0
6 3 0432957 Elek 0
7 3 0412256 Füzesgyarmat 0
8 3 0433455 Gyomaendrőd 0
9 3 0405032 Gyula 0
10 3 0419628 Mezőberény 0
11 3 0411873 Mezőhegyes 0
12 3 0430322 Mezőkovácsháza 0
13 3 0423065 Orosháza 0
14 3 0428565 Sarkad 0
15 3 0423870 Szarvas 0
16 3 0421883 Szeghalom 0
17 3 0416434 Tótkomlós 0
21 4 0426709 Csorvás 0
22 4 0433190 Doboz 0
25 4 0403461 Kétegyháza 0
26 4 0431574 Kevermes 0
27 4 0410287 Kondoros 0
28 4 0411615 Körösladány 0
29 4 0430128 Medgyesegyháza 0
30 4 0408244 Nagyszénás 0
38 5 0420455 Csanádapáca 0
41 5 0409432 Ecsegfalva 0
43 5 0417394 Geszt 0
44 5 0433297 Hunya 0
46 5 0424794 Kardos 0
47 5 0412177 Kardoskút 0
48 5 0422752 Kaszaper 0
49 5 0412618 Kertészsziget 0
50 5 0403106 Kétsoprony 0
53 5 0412900 Köröstarcsa 0
57 5 0421209 Lőkösháza 0
59 5 0411536 Magyardombegyház 0
61 5 0423931 Méhkerék 0
62 5 0404206 Mezőgyán 0
63 5 0411989 Murony 0
65 5 0404242 Nagykamarás 0
66 5 0419257 Okány 0
68 5 0405397 Pusztaföldvár 0
70 5 0425168 Sarkadkeresztúr 0
71 5 0431325 Szabadkígyós 0
72 5 0433075 Tarhos 0
73 5 0412681 Telekgerendás 0
74 5 0424350 Újszalonta 0
75 5 0431228 Végegyháza 0
Békés megye összesen 0

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 0500000 Megyeközpont 0
2 2 0530456 Miskolc m.j. 0
3 3 0503595 Abaújszántó 0
5 3 0503939 Cigánd 0
6 3 0510728 Edelény 0
7 3 0504677 Emőd 0
8 3 0533048 Encs 0
9 3 0502848 Felsőzsolca 0
11 3 0506691 Kazincbarcika 0
12 3 0513833 Mezőcsát 0
13 3 0519433 Mezőkövesd 0
16 3 0527410 Putnok 0
17 3 0516054 Sajószentpéter 0
19 3 0505120 Sátoraljaújhely 0
21 3 0530739 Szerencs 0
23 3 0528352 Tiszaújváros 0
24 3 0518306 Tokaj 0
27 4 0505591 Izsófalva 0
28 4 0511323 Mezőkeresztes 0
29 4 0521546 Múcsony 0
31 4 0519220 Ricse 0
32 4 0523029 Rudabánya 0
34 4 0522169 Szentistván 0
36 4 0518245 Taktaharkány 0
37 4 0528398 Tiszalúc 0
38 5 0515662 Abaújalpár 902 000
39 5 0526718 Abaújkér 0
44 5 0509362 Aggtelek 0
46 5 0520482 Alsóberecki 0
50 5 0528839 Alsószuha 0
61 5 0508846 Baskó 0
62 5 0527049 Becskeháza 0
64 5 0534290 Berente 0
68 5 0530784 Bodrogkeresztúr 0
70 5 0514401 Bodrogolaszi 0
71 5 0527429 Bódvalenke 0
72 5 0533303 Bódvarákó 0
73 5 0505926 Bódvaszilas 0
74 5 0525195 Bogács 0
78 5 0530669 Borsodbóta 0
79 5 0516124 Borsodgeszt 0
80 5 0506707 Borsodivánka 0
81 5 0530207 Borsodszentgyörgy 0
85 5 0513596 Bükkábrány 0
89 5 0532887 Bükkzsérc 0
92 5 0506974 Cserépfalu 0
93 5 0525575 Cserépváralja 0
94 5 0528459 Csernely 0
97 5 0520774 Csobaj 0
98 5 0514289 Csokvaomány 0
102 5 0504686 Dédestapolcsány 0
104 5 0525690 Domaháza 0
105 5 0506123 Dövény 0
108 5 0513356 Égerszög 0
110 5 0522503 Erdőhorváti 0
114 5 0508174 Felsőberecki 0
117 5 0531723 Felsőkelecsény 0
118 5 0532762 Felsőnyárád 0
120 5 0531671 Felsőtelekes 0
126 5 0517109 Füzér 0
128 5 0511378 Füzérkomlós 0
139 5 0513134 Golop 0
147 5 0505847 Harsány 0
153 5 0516780 Hejőpapi 0
155 5 0530137 Hercegkút 0
156 5 0515839 Hernádbűd 0
166 5 0511697 Hidasnémeti 0
167 5 0525672 Hidvégardó 0
168 5 0531167 Hollóháza 0
170 5 0525399 Igrici 0
171 5 0516577 Imola 0
174 5 0520233 Jákfalva 0
176 5 0515680 Jósvafő 0
181 5 0530508 Karos 0
188 5 0532090 Királd 0
196 5 0510612 Komjáti 0
197 5 0516559 Komlóska 0
201 5 0526602 Köröm 0
204 5 0511819 Kurityán 0
208 5 0511660 Legyesbénye 0
212 5 0503902 Mád 0
213 5 0519600 Makkoshotyka 0
220 5 0518379 Mezőnagymihály 0
221 5 0511749 Mezőnyárád 0
223 5 0524253 Mikóháza 0
227 5 0502158 Muhi 0
228 5 0529188 Nagybarca 0
231 5 0526505 Nagykinizs 0
240 5 0531778 Olaszliszka 0
241 5 0522558 Onga 0
243 5 0534069 Ormosbánya 0
249 5 0524420 Pere 0
251 5 0533419 Perkupa 0
256 5 0506053 Ragály 0
260 5 0512469 Rátka 0
264 5 0534120 Rudolftelep 0
267 5 0503081 Sajóhídvég 0
270 5 0514313 Sajókaza 0
271 5 0526949 Sajókeresztúr 0
272 5 0527173 Sajólád 0
276 5 0508129 Sajóörös 0
279 5 0523782 Sajópüspöki 0
283 5 0527757 Sajóvelezd 0
284 5 0504729 Sály 0
289 5 0532531 Serényfalva 0
299 5 0509830 Szemere 0
302 5 0520871 Szin 0
303 5 0511493 Szinpetri 0
304 5 0518892 Szomolya 0
305 5 0516179 Szögliget 0
306 5 0507889 Szőlősardó 0
307 5 0503160 Szuhafő 0
308 5 0511110 Szuhakálló 0
309 5 0524606 Szuhogy 0
310 5 0503708 Taktabáj 0
311 5 0528787 Taktakenéz 0
313 5 0512210 Tállya 0
314 5 0521740 Tarcal 0
315 5 0508165 Tard 0
318 5 0528635 Teresztenye 0
321 5 0529133 Tiszacsermely 0
323 5 0513976 Tiszakarád 0
324 5 0513888 Tiszakeszi 0
325 5 0519381 Tiszaladány 0
327 5 0530298 Tiszatardos 0
330 5 0528051 Tolcsva 0
332 5 0516902 Tornabarakony 0
333 5 0510375 Tornakápolna 0
334 5 0518801 Tornanádaska 0
335 5 0527836 Tornaszentandrás 0
336 5 0530517 Tornaszentjakab 0
338 5 0504914 Trizs 0
343 5 0530003 Vajdácska 0
344 5 0515149 Vámosújfalu 0
346 5 0510144 Varbóc 0
350 5 0505096 Viss 0
353 5 0503063 Zádorfalva 0
358 5 0519105 Zubogy 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 902 000

CSONGRÁD MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 0600000 Megyeközpont 0
2 2 0633367 Szeged m.j. 0
4 3 0608314 Hódmezővásárhely m.j. 0
5 3 0631024 Kistelek 0
6 3 0607357 Makó 0
7 3 0621555 Mindszent 0
8 3 0604349 Mórahalom 0
9 3 0614456 Szentes 0
10 4 0634245 Algyő 0
11 4 0605379 Csanádpalota 0
12 4 0617233 Nagymágocs 0
13 4 0631705 Sándorfalva 0
14 4 0632489 Szegvár 0
16 5 0614252 Apátfalva 0
17 5 0619062 Árpádhalom 0
19 5 0629106 Baks 0
20 5 0623676 Balástya 0
21 5 0608192 Bordány 0
23 5 0622293 Csanytelek 0
24 5 0632285 Csengele 0
25 5 0607834 Derekegyház 0
26 5 0624077 Deszk 0
27 5 0630535 Dóc 0
28 5 0613383 Domaszék 0
30 5 0619974 Fábiánsebestyén 0
31 5 0622646 Felgyő 0
32 5 0618999 Ferencszállás 0
33 5 0633020 Forráskút 0
34 5 0609210 Földeák 0
35 5 0613666 Királyhegyes 0
36 5 0626666 Kiszombor 0
37 5 0608253 Klárafalva 0
39 5 0614410 Kübekháza 0
40 5 0605962 Magyarcsanád 0
42 5 0625733 Mártély 0
43 5 0620914 Nagyér 0
48 5 0631079 Öttömös 0
49 5 0606284 Pitvaros 0
50 5 0606354 Pusztamérges 0
51 5 0628592 Pusztaszer 0
52 5 0613161 Röszke 0
53 5 0603966 Ruzsa 0
56 5 0616966 Tiszasziget 0
57 5 0625900 Tömörkény 0
58 5 0614924 Újszentiván 0
59 5 0621412 Üllés 0
60 5 0605546 Zákányszék 0
Csongrád megye összesen 0

FEJÉR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 0700000 Megyeközpont 0
2 2 0714827 Székesfehérvár m.j. 0
3 3 0708925 Adony 0
4 3 0710481 Bicske 0
5 3 0703115 Dunaújváros m.j. 0
6 3 0702802 Enying 0
7 3 0723603 Ercsi 0
8 3 0710296 Gárdony 0
9 3 0718485 Mór 0
10 3 0717525 Polgárdi 0
11 3 0723694 Sárbogárd 0
12 3 0725016 Velence 0
13 4 0717376 Aba 0
14 4 0718254 Bodajk 0
16 4 0720002 Csákvár 0
19 4 0707269 Lepsény 0
20 4 0704659 Martonvásár 0
21 4 0717552 Mezőfalva 0
23 4 0729018 Pusztaszabolcs 0
24 4 0709900 Rácalmás 0
25 4 0725140 Sárosd 0
26 4 0720206 Seregélyes 0
27 4 0733321 Soponya 0
28 4 0728705 Szabadbattyán 0
29 5 0726824 Alap 0
30 5 0715176 Alcsútdoboz 0
32 5 0708730 Bakonycsernye 0
35 5 0707047 Baracs 0
36 5 0708581 Baracska 0
37 5 0708466 Beloiannisz 0
39 5 0711624 Bodmér 0
40 5 0730544 Csabdi 0
42 5 0721908 Csókakő 0
43 5 0709779 Csór 0
44 5 0706734 Csősz 0
46 5 0732753 Dég 0
47 5 0702316 Etyek 0
49 5 0729939 Felcsút 0
50 5 0706114 Füle 0
51 5 0715750 Gánt 0
52 5 0715918 Gyúró 0
54 5 0717738 Igar 0
55 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 0
56 5 0702200 Isztimér 0
59 5 0721342 Kajászó 0
61 5 0721926 Kápolnásnyék 0
62 5 0702343 Kincsesbánya 0
63 5 0712636 Kisapostag 0
64 5 0728990 Kisláng 0
67 5 0719114 Lovasberény 0
69 5 0723490 Mány 0
71 5 0705689 Mezőkomárom 0
73 5 0729036 Mezőszilas 0
75 5 0727599 Nadap 0
76 5 0713903 Nádasdladány 0
77 5 0707001 Nagykarácsony 0
79 5 0723588 Nagyveleg 0
80 5 0726134 Nagyvenyim 0
81 5 0734306 Óbarok 0
82 5 0725751 Pákozd 0
83 5 0728848 Pátka 0
84 5 0721786 Pázmánd 0
86 5 0702015 Ráckeresztúr 0
88 5 0731802 Sárkeresztes 0
92 5 0711776 Sárszentmihály 0
94 5 0714951 Sukoró 0
98 5 0714465 Tabajd 0
99 5 0729267 Tác 0
100 5 0721005 Tordas 0
102 5 0717622 Úrhida 0
104 5 0705829 Vál 0
105 5 0703498 Vereb 0
106 5 0702750 Vértesacsa 0
107 5 0713897 Vértesboglár 0
108 5 0730243 Zámoly 0
109 5 0734263 Zichyújfalu 0
Fejér megye összesen 0

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 0800000 Megyeközpont 0
2 2 0825584 Győr m.j. 0
3 3 0804039 Csorna 0
5 3 0829221 Jánossomorja 0
6 3 0828334 Kapuvár 0
7 3 0804783 Mosonmagyaróvár 0
8 3 0824305 Pannonhalma 0
9 3 0808518 Sopron m.j. 0
10 3 0819035 Tét 0
11 4 0810588 Beled 0
12 4 0815501 Bősárkány 0
13 4 0815343 Fertőszentmiklós 0
14 4 0817905 Hegyeshalom 0
15 4 0833668 Lébény 0
17 5 0811882 Abda 0
18 5 0833385 Acsalag 0
19 5 0804880 Ágfalva 0
20 5 0829407 Agyagosszergény 0
21 5 0832249 Árpás 0
22 5 0826921 Ásványráró 0
23 5 0815042 Babót 0
24 5 0828769 Bágyogszovát 0
27 5 0805944 Bakonyszentlászló 0
28 5 0806196 Barbacs 0
29 5 0829805 Bezenye 0
32 5 0804367 Bogyoszló 0
34 5 0806619 Börcs 0
35 5 0827085 Cakóháza 0
36 5 0815954 Cirák 0
37 5 0810047 Csáfordjánosfa 0
38 5 0808563 Csapod 0
39 5 0830191 Csér 0
40 5 0813505 Csikvánd 0
41 5 0821865 Darnózseli 0
42 5 0832595 Dénesfa 0
43 5 0821917 Dör 0
46 5 0821078 Dunaszeg 0
48 5 0810454 Dunasziget 0
50 5 0816708 Écs 0
51 5 0822442 Edve 0
52 5 0820288 Egyed 0
53 5 0815237 Egyházasfalu 0
54 5 0815033 Enese 0
55 5 0833996 Farád 0
58 5 0833251 Felpéc 0
60 5 0811253 Fertőboz 0
61 5 0809487 Fertőendréd 0
62 5 0810658 Fertőhomok 0
64 5 0831440 Fertőszéplak 0
65 5 0802060 Gönyű 0
66 5 0817969 Gyalóka 0
67 5 0826860 Gyarmat 0
68 5 0823843 Gyóró 0
69 5 0820400 Gyömöre 0
72 5 0831316 Győrság 0
73 5 0819309 Győrsövényház 0
74 5 0815653 Győrszemere 0
75 5 0807481 Győrújbarát 0
76 5 0831787 Győrújfalu 0
77 5 0815228 Győrzámoly 0
78 5 0826790 Halászi 0
79 5 0807649 Harka 0
80 5 0812308 Hédervár 0
81 5 0818403 Hegykő 0
83 5 0804020 Himod 0
84 5 0810029 Hövej 0
85 5 0820604 Ikrény 0
86 5 0831635 Iván 0
87 5 0806646 Jobaháza 0
88 5 0812113 Kajárpéc 0
90 5 0814748 Kimle 0
91 5 0802413 Kisbabot 0
92 5 0822886 Kisbajcs 0
94 5 0833695 Kisfalud 0
95 5 0811262 Kóny 0
96 5 0806895 Kópháza 0
97 5 0824633 Koroncó 0
98 5 0831626 Kunsziget 0
101 5 0816221 Lipót 0
102 5 0831194 Lövő 0
103 5 0826444 Maglóca 0
104 5 0813912 Magyarkeresztúr 0
106 5 0806770 Markotabödöge 0
107 5 0827359 Mecsér 0
108 5 0820385 Mérges 0
110 5 0821980 Mihályi 0
111 5 0802556 Mórichida 0
112 5 0833677 Mosonszentmiklós 0
113 5 0828149 Mosonszolnok 0
115 5 0802495 Nagycenk 0
116 5 0832939 Nagylózs 0
118 5 0829328 Nemeskér 0
120 5 0812955 Nyúl 0
121 5 0815121 Osli 0
122 5 0802635 Öttevény 0
123 5 0819637 Páli 0
124 5 0823481 Pásztori 0
127 5 0823773 Pereszteg 0
128 5 0822831 Petőháza 0
129 5 0814687 Pinnye 0
130 5 0827304 Potyond 0
131 5 0831370 Pusztacsalád 0
134 5 0833701 Rábacsécsény 0
135 5 0814793 Rábakecöl 0
136 5 0825335 Rábapatona 0
137 5 0824721 Rábapordány 0
138 5 0820136 Rábasebes 0
140 5 0833710 Rábaszentmihály 0
141 5 0817297 Rábaszentmiklós 0
142 5 0815422 Rábatamási 0
143 5 0803753 Rábcakapi 0
144 5 0826587 Rajka 0
145 5 0821801 Ravazd 0
147 5 0807746 Répcevis 0
148 5 0833969 Rétalap 0
149 5 0817507 Románd 0
150 5 0811068 Röjtökmuzsaj 0
151 5 0830021 Sarród 0
153 5 0824208 Sobor 0
154 5 0812627 Sokorópátka 0
155 5 0829090 Sopronhorpács 0
156 5 0825724 Sopronkövesd 0
157 5 0802617 Sopronnémeti 0
158 5 0811369 Szakony 0
159 5 0815714 Szárföld 0
160 5 0803887 Szerecseny 0
161 5 0819266 Szil 0
162 5 0803364 Szilsárkány 0
164 5 0821971 Tápszentmiklós 0
165 5 0833914 Tarjánpuszta 0
166 5 0804172 Tárnokréti 0
167 5 0811457 Tényő 0
168 5 0816674 Töltéstava 0
169 5 0819673 Újkér 0
171 5 0820792 Und 0
172 5 0806239 Vadosfa 0
173 5 0802237 Vág 0
176 5 0817880 Vásárosfalu 0
178 5 0804589 Veszkény 0
179 5 0822691 Veszprémvarsány 0
180 5 0825797 Vitnyéd 0
181 5 0816319 Völcsej 0
182 5 0816869 Zsebeháza 0
183 5 0804622 Zsira 0
Győr-Moson-Sopron megye összesen 0

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
2 2 0915130 Debrecen m.j. 0
3 3 0902918 Balmazújváros 0
4 3 0912788 Berettyóújfalu 0
5 3 0919956 Biharkeresztes 0
6 3 0905573 Derecske 0
7 3 0903045 Hajdúböszörmény 0
9 3 0910393 Hajdúhadház 0
10 3 0922406 Hajdúnánás 0
11 3 0931097 Hajdúsámson 0
12 3 0905175 Hajdúszoboszló 0
13 3 0902307 Kaba 0
14 3 0902167 Komádi 0
15 3 0905768 Létavértes 0
16 3 0928103 Nádudvar 0
17 3 0906187 Nyíradony 0
18 3 0923117 Polgár 0
19 3 0910162 Püspökladány 0
20 3 0923214 Téglás 0
21 3 0915644 Tiszacsege 0
23 4 0920011 Bagamér 0
24 4 0912450 Csökmő 0
27 4 0906266 Hosszúpályi 0
29 4 0932294 Nyírábrány 0
30 4 0911837 Pocsaj 0
31 4 0923940 Sárrétudvari 0
33 5 0927641 Álmosd 0
34 5 0903319 Ártánd 0
35 5 0915167 Bakonszeg 0
36 5 0926693 Báránd 0
40 5 0924828 Biharnagybajom 0
41 5 0929887 Bihartorda 0
42 5 0934102 Bocskaikert 0
43 5 0914137 Bojt 0
45 5 0914614 Ebes 0
48 5 0916993 Furta 0
49 5 0922150 Fülöp 0
50 5 0918175 Gáborján 0
51 5 0916568 Görbeháza 0
53 5 0917473 Hajdúszovát 0
58 5 0925964 Konyár 0
59 5 0931130 Körösszakál 0
60 5 0908943 Körösszegapáti 0
64 5 0924217 Mikepércs 0
66 5 0909478 Nagyhegyes 0
68 5 0914003 Nyíracsád 0
69 5 0932382 Nyírmártonfalva 0
72 5 0919099 Szentpéterszeg 0
73 5 0933437 Szerep 0
76 5 0930845 Tiszagyulaháza 0
79 5 0920419 Újléta 0
80 5 0932568 Újszentmargita 0
81 5 0911925 Újtikos 0
Hajdú-Bihar megye összesen 0

HEVES MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 1000000 Megyeközpont 0
2 2 1020491 Eger m.j. 0
3 3 1033260 Bélapátfalva 0
4 3 1003276 Füzesabony 0
5 3 1005236 Gyöngyös 0
6 3 1022309 Hatvan 0
7 3 1014526 Heves 0
8 3 1030401 Lőrinci 0
9 3 1012070 Pétervására 0
12 4 1007436 Parád 0
13 4 1009609 Recsk 0
14 4 1024147 Verpelét 0
15 5 1024554 Abasár 0
18 5 1017987 Andornaktálya 0
23 5 1024022 Bátor 0
24 5 1004400 Bekölce 0
25 5 1027517 Besenyőtelek 0
27 5 1014933 Bodony 0
28 5 1003452 Boldog 0
29 5 1002963 Bükkszék 0
30 5 1010621 Bükkszenterzsébet 0
31 5 1022099 Bükkszentmárton 0
36 5 1030261 Dormánd 0
39 5 1026019 Egerbocs 0
40 5 1016610 Egercsehi 0
42 5 1024758 Egerszalók 0
43 5 1013648 Egerszólát 0
44 5 1028556 Erdőkövesd 0
46 5 1020118 Erk 0
50 5 1017534 Gyöngyöshalász 0
53 5 1019123 Gyöngyössolymos 0
57 5 1010241 Hevesaranyos 0
59 5 1004145 Hort 0
60 5 1010074 Istenmezeje 0
61 5 1013879 Ivád 0
63 5 1005935 Karácsond 0
65 5 1022460 Kisfüzes 0
67 5 1023995 Kompolt 0
70 5 1027696 Maklár 0
72 5 1019965 Mátraballa 0
73 5 1014872 Mátraderecske 0
74 5 1029045 Mátraszentimre 0
77 5 1031282 Mikófalva 0
78 5 1031565 Mónosbél 0
82 5 1027605 Nagytálya 0
84 5 1028282 Nagyvisnyó 0
85 5 1018810 Noszvaj 0
86 5 1029276 Novaj 0
87 5 1027216 Ostoros 0
90 5 1033686 Petőfibánya 0
91 5 1022196 Poroszló 0
92 5 1027650 Rózsaszentmárton 0
95 5 1016063 Szajla 0
99 5 1005643 Szilvásvárad 0
100 5 1013523 Szúcs 0
101 5 1009982 Szűcsi 0
104 5 1023348 Tarnaméra 0
110 5 1012229 Terpes 0
114 5 1014580 Vámosgyörk 0
115 5 1027012 Váraszó 0
116 5 1005759 Vécs 0
117 5 1031246 Visonta 0
118 5 1003513 Visznek 0
Heves megye összesen 0

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 1100000 Megyeközpont 0
3 3 1119363 Bábolna 0
4 3 1110490 Dorog 0
5 3 1125131 Esztergom 0
6 3 1117330 Kisbér 0
7 3 1105449 Komárom 0
8 3 1115255 Lábatlan 0
9 3 1115352 Nyergesújfalu 0
10 3 1130766 Oroszlány 0
11 3 1120127 Tata 0
12 4 1104428 Ács 0
13 4 1122372 Nagyigmánd 0
14 4 1108758 Tát 0
15 4 1114155 Tokod 0
16 5 1118139 Ácsteszér 0
17 5 1106682 Aka 0
18 5 1132346 Almásfüzitő 0
19 5 1134227 Annavölgy 0
20 5 1123852 Ászár 0
21 5 1129212 Baj 0
22 5 1116744 Bajna 0
23 5 1129355 Bajót 0
24 5 1124244 Bakonybánk 0
25 5 1125229 Bakonysárkány 0
26 5 1122381 Bakonyszombathely 0
28 5 1108624 Bársonyos 0
29 5 1107311 Bokod 0
30 5 1116416 Császár 0
31 5 1133109 Csatka 0
34 5 1118926 Csolnok 0
35 5 1133163 Dad 0
36 5 1122910 Dág 0
38 5 1133835 Dunaalmás 0
39 5 1124101 Dunaszentmiklós 0
40 5 1129638 Epöl 0
42 5 1106521 Gyermely 0
43 5 1111891 Héreg 0
44 5 1104525 Kecskéd 0
45 5 1110995 Kerékteleki 0
46 5 1129577 Kesztölc 0
48 5 1102510 Kocs 0
49 5 1107630 Kömlőd 0
50 5 1130553 Környe 0
51 5 1125487 Leányvár 0
52 5 1122637 Máriahalom 0
53 5 1126930 Mocsa 0
54 5 1128255 Mogyorósbánya 0
55 5 1127076 Nagysáp 0
56 5 1120163 Naszály 0
58 5 1121874 Piliscsév 0
60 5 1130012 Réde 0
61 5 1126903 Sárisáp 0
62 5 1131990 Súr 0
63 5 1108688 Süttő 0
64 5 1133516 Szákszend 0
65 5 1133491 Szárliget 0
66 5 1122619 Szomód 0
67 5 1121421 Szomor 0
68 5 1130225 Tardos 0
69 5 1118935 Tarján 0
70 5 1120987 Tárkány 0
72 5 1127632 Úny 0
73 5 1117251 Várgesztes 0
74 5 1132586 Vérteskethely 0
75 5 1115282 Vértessomló 0
76 5 1129629 Vértestolna 0
77 5 1131264 Vértesszőlős 0
Komárom-Esztergom megye összesen 0

NÓGRÁD MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
2 2 1225788 Salgótarján m.j. 0
3 3 1213657 Balassagyarmat 0
4 3 1233534 Bátonyterenye 0
5 3 1207409 Pásztó 0
6 3 1223825 Rétság 0
7 3 1206628 Szécsény 0
10 5 1224341 Bánk 0
11 5 1220048 Bárna 0
12 5 1212016 Becske 0
14 5 1202389 Bercel 0
15 5 1209034 Berkenye 0
17 5 1209894 Borsosberény 0
18 5 1214234 Buják 0
19 5 1203665 Cered 0
21 5 1221935 Cserháthaláp 0
22 5 1222594 Cserhátsurány 0
26 5 1207320 Debercsény 0
27 5 1212511 Dejtár 0
29 5 1224439 Dorogháza 0
30 5 1208156 Drégelypalánk 0
31 5 1204251 Ecseg 0
37 5 1221582 Érsekvadkert 0
38 5 1215370 Etes 0
44 5 1205324 Herencsény 0
45 5 1233242 Hollókő 0
46 5 1213204 Hont 0
47 5 1213718 Horpács 0
48 5 1216878 Hugyag 0
51 5 1229319 Ipolyvece 0
53 5 1208642 Kálló 0
54 5 1218625 Karancsalja 0
58 5 1226897 Karancsság 0
61 5 1211846 Kétbodony 0
64 5 1233206 Kisecset 0
65 5 1233400 Kishartyán 0
71 5 1202778 Ludányhalászi 0
75 5 1220075 Mátramindszent 0
77 5 1224332 Mátraszele 0
82 5 1227915 Mohora 0
85 5 1221102 Nagylóc 0
86 5 1223986 Nagyoroszi 0
89 5 1204358 Nógrád 0
90 5 1232300 Nógrádkövesd 0
92 5 1212131 Nógrádmegyer 0
93 5 1208387 Nógrádsáp 0
94 5 1219497 Nógrádsipek 0
96 5 1229425 Nőtincs 0
97 5 1203249 Őrhalom 0
98 5 1219318 Ősagárd 0
99 5 1205883 Palotás 0
100 5 1207199 Patak 0
103 5 1217862 Pusztaberki 0
105 5 1228884 Rimóc 0
106 5 1212195 Romhány 0
111 5 1213754 Szanda 0
113 5 1215325 Szátok 0
115 5 1233011 Szécsényfelfalu 0
119 5 1221634 Szirák 0
120 5 1228194 Szuha 0
121 5 1219044 Szurdokpüspöki 0
122 5 1218786 Szügy 0
123 5 1232896 Tar 0
124 5 1204844 Terény 0
126 5 1206381 Tolmács 0
127 5 1230915 Vanyarc 0
129 5 1210320 Vizslás 0
Nógrád megye összesen 0

PEST MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
2 3 1327872 Abony 0
3 3 1331653 Albertirsa 0
4 3 1316188 Aszód 0
5 3 1312052 Budakeszi 0
6 3 1323278 Budaörs 0
8 3 1309247 Dabas 0
9 3 1309584 Dunaharaszti 0
10 3 1318616 Dunakeszi 0
11 3 1320534 Dunavarsány 0
12 3 1330988 Érd 0
13 3 1332610 Fót 0
14 3 1323649 Göd 0
15 3 1332559 Gödöllő 0
16 3 1325627 Gyál 0
17 3 1329735 Gyömrő 0
18 3 1310551 Monor 0
19 3 1313435 Nagykáta 0
20 3 1319716 Nagykőrös 0
21 3 1331732 Nagymaros 0
22 3 1305281 Örkény 0
24 3 1314340 Pilisvörösvár 0
26 3 1317260 Ráckeve 0
27 3 1317312 Százhalombatta 0
28 3 1315440 Szentendre 0
29 3 1313277 Szigethalom 0
30 3 1328954 Szigetszentmiklós 0
31 3 1324916 Szob 0
32 3 1329823 Tököl 0
33 3 1309593 Tura 0
34 3 1324934 Vác 0
35 3 1326815 Vecsés 0
36 3 1318342 Veresegyház 0
38 4 1323199 Alsónémedi 0
39 4 1309131 Bag 0
40 4 1308891 Biatorbágy 0
41 4 1323463 Budakalász 0
42 4 1332027 Bugyi 0
43 4 1322804 Csömör 0
44 4 1329647 Dömsöd 0
47 4 1330696 Kartal 0
48 4 1310816 Kiskunlacháza 0
53 4 1304075 Ócsa 0
54 4 1308545 Őrbottyán 0
56 4 1307144 Piliscsaba 0
57 4 1307384 Solymár 0
58 4 1321713 Sülysáp 0
60 4 1331796 Tápiószecső 0
61 4 1314146 Tápiószele 0
62 4 1314571 Tápiószentmárton 0
65 4 1312894 Üllő 0
67 4 1325034 Zsámbék 0
68 5 1318573 Acsa 0
69 5 1333561 Apaj 0
71 5 1325098 Bénye 0
72 5 1318777 Bernecebaráti 0
74 5 1320640 Ceglédbercel 0
75 5 1305184 Csemő 0
76 5 1318476 Csévharaszt 0
77 5 1306822 Csobánka 0
78 5 1333118 Csomád 0
80 5 1326985 Csővár 0
81 5 1331811 Dánszentmiklós 0
82 5 1318397 Dány 0
83 5 1309973 Délegyháza 0
84 5 1324013 Diósd 0
85 5 1304808 Domony 0
86 5 1325362 Dunabogdány 0
87 5 1324518 Ecser 0
91 5 1313295 Galgagyörk 0
92 5 1319503 Galgahévíz 0
94 5 1309441 Gomba 0
96 5 1309849 Hernád 0
97 5 1313949 Hévízgyörk 0
98 5 1303300 Iklad 0
101 5 1304978 Ipolytölgyes 0
103 5 1332230 Kakucs 0
104 5 1327827 Káva 0
105 5 1322345 Kemence 0
107 5 1333738 Kismaros 0
108 5 1305227 Kisnémedi 0
109 5 1329850 Kisoroszi 0
110 5 1332771 Kocsér 0
111 5 1331361 Kóka 0
112 5 1327687 Kosd 0
113 5 1324679 Kóspallag 0
115 5 1322682 Letkés 0
117 5 1310755 Majosháza 0
119 5 1304570 Márianosztra 0
120 5 1303692 Mende 0
121 5 1324466 Mikebuda 0
122 5 1317783 Mogyoród 0
124 5 1323409 Nagytarcsa 0
125 5 1323038 Nyáregyháza 0
128 5 1315024 Páty 0
129 5 1318689 Penc 0
131 5 1304181 Perőcsény 0
132 5 1321847 Péteri 0
133 5 1329601 Pilisborosjenő 0
135 5 1305290 Pilisszántó 0
136 5 1311396 Pilisszentiván 0
137 5 1318731 Pilisszentkereszt 0
138 5 1308457 Pilisszentlászló 0
139 5 1304905 Pócsmegyer 0
140 5 1323083 Pusztavacs 0
142 5 1321388 Püspökhatvan 0
143 5 1304303 Püspökszilágy 0
147 5 1321458 Szada 0
148 5 1307542 Szentlőrinckáta 0
149 5 1328653 Szentmártonkáta 0
151 5 1307870 Szigetcsép 0
152 5 1326213 Szigetmonostor 0
153 5 1315185 Szigetszentmárton 0
154 5 1322114 Szigetújfalu 0
156 5 1312690 Sződ 0
157 5 1328866 Sződliget 0
158 5 1308332 Táborfalva 0
159 5 1331963 Tahitótfalu 0
160 5 1315015 Tápióbicske 0
161 5 1317303 Tápiógyörgye 0
162 5 1309405 Tápióság 0
164 5 1327386 Tatárszentgyörgy 0
168 5 1321467 Tóalmás 0
169 5 1324527 Tök 0
172 5 1319682 Újlengyel 0
173 5 1317808 Újszilvás 0
174 5 1328644 Úri 0
176 5 1305917 Vácduka 0
178 5 1319886 Váchartyán 0
180 5 1317668 Vácrátót 0
181 5 1309104 Vácszentlászló 0
182 5 1310737 Vámosmikola 0
183 5 1322585 Vasad 0
184 5 1333729 Verőce 0
185 5 1322488 Verseg 0
186 5 1314960 Zebegény 0
187 5 1322035 Zsámbok 0
Pest megye összesen 0

SOMOGY MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 1400000 Megyeközpont 0
2 2 1420473 Kaposvár m.j. 0
3 3 1433853 Balatonboglár 0
4 3 1407117 Balatonföldvár 0
6 3 1432799 Barcs 0
9 3 1426675 Lengyeltóti 0
10 3 1418500 Marcali 0
11 3 1417941 Nagyatád 0
12 3 1421652 Nagybajom 0
15 4 1424907 Balatonszárszó 0
17 4 1411192 Igal 0
18 4 1426453 Kadarkút 0
19 4 1406008 Zamárdi 0
20 5 1406080 Ádánd 0
21 5 1434184 Alsóbogát 0
22 5 1428714 Andocs 0
23 5 1430474 Babócsa 0
24 5 1428316 Bábonymegyer 0
25 5 1414395 Bakháza 0
26 5 1427377 Balatonberény 0
28 5 1420729 Balatonfenyves 0
32 5 1416601 Balatonszabadi 0
33 5 1422822 Balatonszemes 0
34 5 1421324 Balatonszentgyörgy 0
36 5 1424457 Bálványos 0
37 5 1403735 Bárdudvarnok 0
38 5 1432337 Baté 0
40 5 1406910 Bélavár 0
41 5 1417127 Beleg 0
42 5 1410506 Bodrog 0
43 5 1413994 Bolhás 0
44 5 1418120 Bolhó 0
47 5 1426277 Bőszénfa 0
48 5 1417358 Buzsák 0
49 5 1408703 Büssü 0
51 5 1425681 Cserénfa 0
52 5 1405971 Csokonyavisonta 0
54 5 1402477 Csombárd 0
55 5 1424314 Csököly 0
57 5 1410603 Csurgónagymarton 0
58 5 1431352 Darány 0
59 5 1413611 Drávagárdony 0
60 5 1415884 Drávatamási 0
61 5 1410861 Ecseny 0
62 5 1403489 Edde 0
63 5 1413985 Felsőmocsolád 0
65 5 1422026 Fonó 0
67 5 1428264 Gadács 0
68 5 1426222 Gadány 0
69 5 1406585 Gálosfa 0
70 5 1406451 Gamás 0
71 5 1409177 Gige 0
72 5 1430571 Gölle 0
73 5 1414599 Görgeteg 0
74 5 1430960 Gyékényes 0
75 5 1423904 Gyugy 0
76 5 1418634 Hács 0
77 5 1425830 Hajmás 0
78 5 1408837 Háromfa 0
81 5 1424846 Heresznye 0
82 5 1409928 Hetes 0
84 5 1419150 Homokszentgyörgy 0
85 5 1430775 Hosszúvíz 0
86 5 1419619 Iharos 0
87 5 1427784 Iharosberény 0
89 5 1421333 Istvándi 0
90 5 1415927 Jákó 0
91 5 1417279 Juta 0
92 5 1406105 Kálmáncsa 0
95 5 1409098 Kaposfő 0
96 5 1428811 Kaposgyarmat 0
97 5 1425867 Kaposhomok 0
98 5 1412663 Kaposkeresztúr 0
99 5 1418227 Kapusmérő 0
100 5 1406424 Kaposszerdahely 0
101 5 1415732 Kaposújlak 0
103 5 1405263 Karád 0
104 5 1408411 Kastélyosdombó 0
105 5 1434193 Kaszó 0
106 5 1426888 Kazsok 0
109 5 1404598 Kereki 0
110 5 1411174 Kéthely 0
111 5 1419053 Kisasszond 0
112 5 1424387 Kisbajom 0
114 5 1430827 Kisberény 0
115 5 1404826 Kisgyalán 0
116 5 1413781 Kiskorpád 0
117 5 1409858 Komlósd 0
120 5 1418148 Kötcse 0
121 5 1428857 Kutas 0
122 5 1428291 Lábod 0
123 5 1416258 Lad 0
127 5 1410010 Lulla 0
128 5 1410427 Magyaratád 0
129 5 1425371 Magyaregres 0
130 5 1423630 Mernye 0
131 5 1416106 Mesztegnyő 0
132 5 1430854 Mezőcsokonya 0
133 5 1420905 Mike 0
135 5 1431343 Mosdós 0
136 5 1415909 Nágocs 0
139 5 1420598 Nagycsepely 0
140 5 1432805 Nagykorpád 0
142 5 1407913 Nemesdéd 0
145 5 1410959 Nikla 0
147 5 1424536 Orci 0
148 5 1416823 Ordacsehi 0
149 5 1419770 Osztopán 0
150 5 1407056 Öreglak 0
152 5 1432115 Ötvöskónyi 0
153 5 1434041 Pálmajor 0
155 5 1406141 Patalom 0
156 5 1412168 Patca 0
157 5 1415592 Patosfa 0
158 5 1429197 Péterhida 0
159 5 1427553 Pogányszentpéter 0
160 5 1413790 Polány 0
161 5 1411828 Porrog 0
162 5 1413930 Porrogszentkirály 0
163 5 1428510 Porrogszentpál 0
166 5 1423311 Pusztaszemes 0
167 5 1430863 Ráksi 0
168 5 1405078 Rinyabesenyő 0
169 5 1432674 Rinyakovácsi 0
170 5 1426754 Rinyaszentkirály 0
171 5 1420622 Rinyaújlak 0
172 5 1420321 Rinyaújnép 0
174 5 1431121 Sántos 0
175 5 1402051 Sávoly 0
176 5 1427368 Segesd 0
177 5 1432133 Sérsekszőlős 0
178 5 1432780 Simonfa 0
181 5 1413824 Somodor 0
183 5 1405500 Somogyaracs 0
184 5 1431219 Somogyaszaló 0
186 5 1425043 Somogybükkösd 0
187 5 1411484 Somogycsicsó 0
191 5 1420330 Somogygeszti 0
192 5 1428963 Somogyjád 0
194 5 1415626 Somogysámson 0
195 5 1428723 Somogysárd 0
198 5 1403416 Somogyszil 0
199 5 1418546 Somogyszob 0
201 5 1404853 Somogyudvarhely 0
206 5 1428574 Szabás 0
207 5 1434236 Szántód 0
209 5 1415103 Szenna 0
210 5 1411509 Szenta 0
211 5 1425706 Szentbalázs 0
213 5 1412973 Szentgáloskér 0
215 5 1432461 Szilvásszentmárton 0
216 5 1415194 Szólád 0
219 5 1411101 Szőlősgyörök 0
220 5 1410986 Szulok 0
221 5 1424615 Tapsony 0
222 5 1416735 Tarany 0
224 5 1404932 Taszár 0
225 5 1423968 Teleki 0
228 5 1410153 Torvaj 0
230 5 1420093 Törökkoppány 0
232 5 1409274 Varászló 0
233 5 1426781 Várda 0
234 5 1408183 Vése 0
237 5 1429780 Vízvár 0
239 5 1414623 Zákány 0
241 5 1411466 Zala 0
243 5 1427614 Zimány 0
244 5 1426842 Zselickisfalud 0
245 5 1424110 Zselickislak 0
246 5 1417491 Zselicszentpál 0
Somogy megye összesen 0

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
2 2 1517206 Nyíregyháza m.j. 0
3 3 1526958 Balkány 0
4 3 1502325 Baktalórántháza 0
5 3 1530641 Csenger 0
6 3 1517756 Demecser 0
8 3 1518971 Fehérgyarmat 0
10 3 1509265 Kisvárda 0
12 3 1518874 Mátészalka 0
14 3 1527155 Nagyhalász 0
15 3 1524785 Nagykálló 0
16 3 1514845 Nyírbátor 0
17 3 1514739 Rakamaz 0
18 3 1523524 Tiszalök 0
19 3 1507597 Tiszavasvári 0
20 3 1526611 Újfehértó 0
21 3 1518324 Vásárosnamény 0
22 3 1516203 Záhony 0
24 4 1505801 Gávavencsellő 0
25 4 1513019 Hodász 0
27 4 1519992 Kemecse 0
28 4 1516665 Kölcse 0
30 4 1517826 Mándok 0
33 4 1531158 Nyírbogát 0
35 4 1512274 Nyírmada 0
36 4 1513550 Nyírtelek 0
42 4 1509919 Tuzsér 0
54 5 1507472 Berkesz 0
57 5 1502945 Biri 0
58 5 1522239 Botpalád 0
61 5 1509681 Cégénydányád 0
63 5 1529416 Csaroda 0
65 5 1526107 Csegöld 0
66 5 1524095 Csengersima 0
67 5 1526851 Csengerújfalu 0
73 5 1523250 Fábiánháza 0
80 5 1505670 Gégény 0
87 5 1507676 Gyulaháza 0
88 5 1519558 Gyügye 0
95 5 1517589 Jármi 0
96 5 1513143 Jéke 0
97 5 1527225 Kálmánháza 0
99 5 1528431 Kék 0
110 5 1522336 Komlódtótfalu 0
112 5 1523728 Kótaj 0
114 5 1521290 Laskod 0
115 5 1526091 Lónya 0
127 5 1522743 Nagycserkesz 0
128 5 1521485 Nagydobos 0
132 5 1508420 Napkor 0
134 5 1528802 Nyírbogdány 0
135 5 1507904 Nyírcsaholy 0
136 5 1525973 Nyírcsászári 0
141 5 1531477 Nyírjákó 0
146 5 1523269 Nyírmeggyes 0
149 5 1533145 Nyírpazony 0
154 5 1516522 Nyírvasvári 0
155 5 1522284 Ófehértó 0
162 5 1527748 Pap 0
163 5 1532577 Papos 0
164 5 1531972 Paszab 0
165 5 1512186 Pátroha 0
167 5 1517084 Penészlek 0
168 5 1532692 Penyige 0
169 5 1517224 Petneháza 0
171 5 1511244 Pócspetri 0
172 5 1513860 Pusztadobos 0
178 5 1504491 Sényő 0
183 5 1504774 Szakoly 0
184 5 1518005 Szamosangyalos 0
185 5 1522017 Szamosbecs 0
186 5 1516300 Szamoskér 0
189 5 1530085 Szamostatárfalva 0
190 5 1531273 Szamosújlak 0
193 5 1534388 Szorgalmatos 0
195 5 1533358 Terem 0
196 5 1508952 Tiborszállás 0
199 5 1503850 Tiszabercel 0
204 5 1508554 Tiszakanyár 0
208 5 1527252 Tiszanagyfalu 0
209 5 1510205 Tiszarád 0
211 5 1527544 Tiszaszentmárton 0
212 5 1514447 Tiszatelek 0
220 5 1533659 Újdombrád 0
226 5 1508934 Vámosoroszi 0
227 5 1527100 Vasmegyer 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 0

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 1600000 Megyeközpont 0
2 2 1627854 Szolnok m.j. 0
4 3 1622105 Jászárokszállás 0
5 3 1618209 Jászberény 0
6 3 1623339 Jászfényszaru 0
8 3 1617145 Kenderes 0
9 3 1625919 Kisújszállás 0
10 3 1622567 Kunhegyes 0
11 3 1632504 Kunszentmárton 0
12 3 1602626 Martfű 0
13 3 1604260 Mezőtúr 0
14 3 1613815 Tiszaföldvár 0
15 3 1629726 Tiszafüred 0
16 3 1627313 Törökszentmiklós 0
17 3 1628228 Túrkeve 0
19 4 1612441 Abádszalók 0
21 4 1616647 Fegyvernek 0
22 4 1622798 Jászkisér 0
23 4 1621111 Jászladány 0
25 4 1628006 Öcsöd 0
26 4 1614207 Rákóczifalva 0
29 5 1611305 Besenyszög 0
31 5 1613170 Csépa 0
32 5 1605795 Cserkeszőlő 0
37 5 1615811 Jászboldogháza 0
38 5 1617978 Jászdózsa 0
40 5 1624086 Jászivány 0
43 5 1623135 Jásztelek 0
44 5 1607418 Kengyel 0
45 5 1619813 Kétpó 0
47 5 1605254 Kuncsorba 0
48 5 1630234 Mesterszállás 0
49 5 1626286 Mezőhék 0
50 5 1621689 Nagyiván 0
53 5 1629382 Örményes 0
54 5 1615246 Pusztamonostor 0
56 5 1605874 Szajol 0
58 5 1620428 Szelevény 0
61 5 1616230 Tiszaderzs 0
62 5 1630304 Tiszagyenda 0
65 5 1629346 Tiszajenő 0
66 5 1630386 Tiszakürt 0
67 5 1615787 Tiszaörs 0
71 5 1617695 Tiszasüly 0
73 5 1607852 Tiszaszőlős 0
74 5 1609627 Tiszatenyő 0
75 5 1631866 Tiszavárkony 0
76 5 1609557 Tomajmonostora 0
77 5 1607490 Tószeg 0
79 5 1614836 Zagyvarékas 0
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen 0

TOLNA MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 1700000 Megyeközpont 0
2 2 1722761 Szekszárd m.j. 0
3 3 1708864 Bátaszék 0
4 3 1706497 Bonyhád 0
5 3 1707685 Dombóvár 0
6 3 1731501 Dunaföldvár 0
7 3 1704862 Paks 0
8 3 1720783 Simontornya 0
9 3 1724563 Tamási 0
10 3 1725274 Tolna 0
11 4 1724989 Decs 0
12 4 1718980 Fadd 0
13 4 1730289 Gyönk 0
15 4 1718388 Nagydorog 0
16 4 1714030 Nagymányok 0
17 4 1719585 Pincehely 0
21 5 1732735 Attala 0
22 5 1711712 Báta 0
23 5 1728909 Bátaapáti 0
24 5 1728662 Belecska 0
25 5 1711970 Bikács 0
26 5 1703425 Bogyiszló 0
27 5 1714818 Bonyhádvarasd 0
28 5 1706558 Bölcske 0
29 5 1719284 Cikó 0
30 5 1711998 Csibrák 0
31 5 1730094 Csikóstőttős 0
32 5 1729230 Dalmand 0
34 5 1702565 Döbrököz 0
35 5 1709539 Dunaszentgyörgy 0
37 5 1708448 Értény 0
38 5 1724192 Fácánkert 0
40 5 1717914 Felsőnyék 0
41 5 1717950 Fürged 0
42 5 1705731 Gerjen 0
43 5 1726727 Grábóc 0
44 5 1725539 Györe 0
45 5 1712326 Györköny 0
46 5 1730359 Gyulaj 0
47 5 1714164 Harc 0
48 5 1704701 Iregszemcse 0
49 5 1727711 Izmény 0
50 5 1709326 Jágónak 0
51 5 1714100 Kajdacs 0
52 5 1702033 Kakasd 0
54 5 1723296 Kapospula 0
55 5 1718962 Kaposszekcső 0
58 5 1717710 Kisdorog 0
59 5 1706512 Kismányok 0
60 5 1727766 Kisszékely 0
62 5 1731185 Kisvejke 0
63 5 1722433 Kocsola 0
64 5 1721184 Koppányszántó 0
66 5 1720507 Kurd 0
67 5 1714605 Lápafő 0
68 5 1724411 Lengyel 0
73 5 1720701 Mórágy 0
74 5 1733349 Mőcsény 0
75 5 1713620 Mucsfa 0
76 5 1707029 Mucsi 0
78 5 1727182 Nagykónyi 0
79 5 1706761 Nagyszékely 0
82 5 1702796 Nak 0
83 5 1715006 Németkér 0
84 5 1705661 Ozora 0
85 5 1708961 Őcsény 0
86 5 1709371 Pálfa 0
88 5 1719938 Pusztahencse 0
91 5 1720817 Sárszentlőrinc 0
92 5 1725645 Sióagárd 0
94 5 1704464 Szakály 0
95 5 1710083 Szakcs 0
96 5 1714711 Szálka 0
98 5 1716814 Szedres 0
99 5 1706901 Tengelic 0
100 5 1731459 Tevel 0
101 5 1711031 Tolnanémedi 0
103 5 1720561 Újireg 0
104 5 1732850 Váralja 0
106 5 1729124 Várong 0
107 5 1706637 Varsád 0
108 5 1714304 Závod 0
109 5 1721625 Zomba 0
Tolna megye összesen 0

VAS MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 1800000 Megyeközpont 0
3 3 1827094 Celldömölk 0
4 3 1812140 Csepreg 0
5 3 1813532 Körmend 0
6 3 1816832 Kőszeg 0
7 3 1830881 Répcelak 0
8 3 1821306 Sárvár 0
9 3 1831583 Szentgotthárd 0
11 4 1802431 Bük 0
12 4 1811679 Jánosháza 0
13 4 1810630 Őriszentpéter 0
15 5 1807214 Acsád 0
17 5 1822725 Alsóújlak 0
19 5 1808873 Apátistvánfalva 0
20 5 1817020 Bajánsenye 0
21 5 1805102 Balogunyom 0
22 5 1810384 Bejcgyertyános 0
24 5 1829203 Boba 0
31 5 1832984 Bucsu 0
34 5 1803911 Csákánydoroszló 0
38 5 1823816 Csempeszkopács 0
39 5 1809070 Csénye 0
48 5 1828796 Egervölgy 0
49 5 1810232 Egyházashetye 0
50 5 1830429 Egyházashollós 0
51 5 1825946 Egyházasrádóc 0
55 5 1823287 Felsőszölnök 0
57 5 1824183 Gencsapáti 0
58 5 1826152 Gérce 0
59 5 1830942 Gersekarát 0
62 5 1811943 Gyöngyösfalu 0
67 5 1832188 Hegyfalu 0
74 5 1816887 Horvátzsidány 0
75 5 1820880 Hosszúpereszteg 0
76 5 1811387 Ikervár 0
82 5 1829957 Káld 0
83 5 1804640 Kám 0
88 5 1812247 Kemenesmagasi 0
107 5 1820109 Kőszegszerdahely 0
110 5 1803221 Magyarlak 0
121 5 1803294 Molnaszecsőd 0
127 5 1826143 Nagysimonyi 0
131 5 1824509 Nemesbőd 0
140 5 1822318 Nyőgér 0
141 5 1819743 Olaszfa 0
144 5 1832629 Ostffyasszonyfa 0
145 5 1807667 Oszkó 0
148 5 1807162 Pácsony 0
151 5 1814988 Pecöl 0
154 5 1811572 Petőmihályfa 0
156 5 1820367 Pornóapáti 0
160 5 1807278 Püspökmolnári 0
161 5 1826736 Rábagyarmat 0
162 5 1803197 Rábahídvég 0
163 5 1826073 Rábapaty 0
168 5 1826806 Rönök 0
169 5 1810597 Rum 0
175 5 1830748 Sitke 0
176 5 1807171 Sorkifalud 0
178 5 1829692 Sorokpolány 0
182 5 1820932 Szakonyfalu 0
188 5 1821254 Szentpéterfa 0
192 5 1832045 Táplánszentkereszt 0
193 5 1829568 Telekes 0
197 5 1829878 Torony 0
204 5 1815334 Vasegerszeg 0
206 5 1830702 Vaskeresztes 0
212 5 1826000 Velem 0
215 5 1803142 Vönöck 0
Vas megye összesen 0

VESZPRÉM MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
1 1 1900000 Megyeközpont 0
2 2 1911767 Veszprém m.j. 0
3 3 1906673 Ajka 0
4 3 1922327 Badacsonytomaj 0
5 3 1905838 Balatonalmádi 0
6 3 1921175 Balatonfüred 0
7 3 1902219 Balatonfűzfő 0
8 3 1933127 Berhida 0
9 3 1932276 Devecser 0
10 3 1923658 Herend 0
11 3 1931945 Pápa 0
12 3 1925593 Sümeg 0
13 3 1929434 Tapolca 0
14 3 1911439 Várpalota 0
15 3 1926499 Zirc 0
16 4 1905148 Balatonkenese 0
17 4 1934254 Pétfürdő 0
19 5 1904561 Ábrahámhegy 0
20 5 1907302 Adásztevel 0
21 5 1931307 Adorjánháza 0
22 5 1930526 Alsóörs 0
26 5 1923746 Bakonybél 0
27 5 1929513 Bakonyjákó 0
28 5 1907287 Bakonykoppány 0
29 5 1925991 Bakonynána 0
30 5 1930410 Bakonyoszlop 0
32 5 1929902 Bakonyság 0
34 5 1922813 Bakonyszentkirály 0
35 5 1926417 Bakonyszücs 0
36 5 1924129 Bakonytamási 0
37 5 1925308 Balatonakali 0
39 5 1912238 Balatonederics 0
40 5 1929461 Balatonfőkajár 0
41 5 1903638 Balatonhenye 0
42 5 1933844 Balatonrendes 0
46 5 1903559 Balatonvilágos 0
50 5 1922901 Béb 0
51 5 1927058 Békás 0
54 5 1930252 Borzavár 0
55 5 1930924 Csabrendek 0
58 5 1924642 Csesznek 0
59 5 1931699 Csetény 0
60 5 1902185 Csopak 0
61 5 1932878 Csót 0
62 5 1932814 Csögle 0
64 5 1928237 Dabrony 0
65 5 1920154 Dáka 0
66 5 1910870 Doba 0
67 5 1929470 Döbrönte 0
69 5 1902936 Dudar 0
70 5 1933871 Egeralja 0
71 5 1910445 Egyházaskesző 0
72 5 1933941 Eplény 0
73 5 1910250 Farkasgyepü 0
74 5 1924369 Felsőörs 0
75 5 1912742 Ganna 0
76 5 1909292 Gecse 0
80 5 1909520 Gyulakeszi 0
81 5 1915361 Hajmáskér 0
82 5 1907898 Halimba 0
88 5 1927818 Homokbödöge 0
90 5 1928015 Iszkáz 0
91 5 1917437 Jásd 0
92 5 1919141 Kamond 0
96 5 1908749 Karakószörcsök 0
98 5 1919734 Kemeneshőgyész 0
99 5 1912478 Kemenesszentpéter 0
100 5 1925654 Kerta 0
104 5 1923700 Kiscsősz 0
106 5 1904288 Kispirit 0
109 5 1923454 Kővágóörs 0
110 5 1925858 Köveskál 0
111 5 1926541 Kup 0
112 5 1916142 Külsővat 0
113 5 1904066 Küngös 0
115 5 1921962 Lesenceistvánd 0
116 5 1917871 Lesencetomaj 0
117 5 1904552 Litér 0
118 5 1918856 Lókút 0
120 5 1905087 Lovászpatona 0
121 5 1926374 Magyargencs 0
122 5 1920437 Magyarpolány 0
123 5 1903610 Malomsok 0
124 5 1929294 Marcalgergelyi 0
125 5 1922220 Marcaltő 0
126 5 1932212 Márkó 0
127 5 1904987 Megyer 0
129 5 1923560 Mezőlak 0
130 5 1904668 Mihályháza 0
131 5 1904534 Mindszentkálla 0
134 5 1923551 Nagyacsád 0
135 5 1927979 Nagyalásony 0
136 5 1910001 Nagydém 0
137 5 1923180 Nagyesztergár 0
138 5 1908262 Nagygyimót 0
139 5 1921403 Nagypirit 0
140 5 1925201 Nagytevel 0
142 5 1905652 Nemesgörzsöny 0
143 5 1902787 Nemesgulács 0
145 5 1921759 Nemesszalók 0
146 5 1902194 Nemesvámos 0
148 5 1910409 Németbánya 0
149 5 1926523 Nóráp 0
151 5 1929009 Nyárád 0
152 5 1924004 Nyirád 0
154 5 1926514 Olaszfalu 0
158 5 1924068 Ősi 0
159 5 1925450 Öskü 0
162 5 1911855 Pápakovácsi 0
163 5 1921607 Pápasalamon 0
164 5 1931255 Pápateszér 0
165 5 1907348 Papkeszi 0
166 5 1922451 Pécsely 0
167 5 1915547 Pénzesgyőr 0
168 5 1923515 Porva 0
172 5 1925849 Rigács 0
173 5 1930793 Salföld 0
175 5 1903601 Sóly 0
176 5 1905157 Somlójenő 0
177 5 1925779 Somlószőlős 0
178 5 1926569 Somlóvásárhely 0
179 5 1914243 Somlóvecse 0
182 5 1903568 Szentantalfa 0
183 5 1907092 Szentbékkálla 0
184 5 1907922 Szentgál 0
187 5 1916267 Szentkirályszabadja 0
191 5 1913125 Takácsi 0
192 5 1917321 Taliándörögd 0
195 5 1902714 Tótvázsony 0
196 5 1904631 Tüskevár 0
197 5 1924767 Ugod 0
198 5 1923010 Ukk 0
199 5 1920853 Úrkút 0
201 5 1921777 Vanyola 0
202 5 1926204 Várkesző 0
203 5 1907065 Városlőd 0
204 5 1926648 Vaszar 0
208 5 1909502 Vid 0
210 5 1915705 Vilonya 0
211 5 1924651 Vinár 0
215 5 1912654 Zalahaláp 0
216 5 1933039 Zalameggyes 0
218 5 1920826 Zánka 0
Veszprém megye összesen 0

ZALA MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Községek általános feladatai
(1)
kódja 1
2 2 2032054 Zalaegerszeg m.j. 0
3 3 2003814 Hévíz 0
4 3 2018421 Keszthely 0
5 3 2012575 Lenti 0
6 3 2012122 Letenye 0
7 3 2030933 Nagykanizsa m.j. 0
10 3 2032522 Zalaszentgrót 0
11 4 2023302 Gyenesdiás 0
12 4 2031741 Pacsa 0
13 4 2012919 Vonyarcvashegy 0
16 5 2019512 Alsónemesapáti 0
17 5 2032081 Alsópáhok 0
21 5 2011059 Baglad 0
22 5 2030368 Bagod 0
25 5 2017002 Balatongyörök 0
27 5 2008439 Bánokszentgyörgy 0
30 5 2018698 Bázakerettye 0
31 5 2023144 Becsehely 0
33 5 2009168 Belezna 0
34 5 2020950 Belsősárd 0
38 5 2019929 Bókaháza 0
42 5 2004163 Bödeháza 0
44 5 2020613 Búcsúszentlászló 0
48 5 2007135 Cserszegtomaj 0
49 5 2010649 Csertalakos 0
50 5 2002583 Csesztreg 0
53 5 2029364 Csömödér 0
55 5 2028778 Dióskál 0
56 5 2025885 Dobri 0
62 5 2006178 Eszteregnye 0
65 5 2021476 Felsőrajk 0
67 5 2019187 Fityeház 0
69 5 2017516 Gáborjánháza 0
72 5 2008068 Gellénháza 0
74 5 2009089 Gelsesziget 0
77 5 2013569 Gosztola 0
79 5 2002097 Gutorfölde 0
83 5 2019895 Hernyék 0
88 5 2013921 Iklódbördőce 0
92 5 2004473 Kányavár 0
93 5 2018041 Karmacs 0
94 5 2032063 Kávás 0
96 5 2025353 Kemendollár 0
103 5 2032647 Kerkateskánd 0
104 5 2032267 Kilimán 0
107 5 2009812 Kisgörbő 0
111 5 2013055 Kissziget 0
116 5 2032221 Külsősárd 0
117 5 2033792 Lakhegy 0
119 5 2027483 Lendvadedes 0
120 5 2011475 Lendvajakabfa 0
123 5 2010889 Lispeszentadorján 0
124 5 2025025 Liszó 0
125 5 2028167 Lovászi 0
128 5 2013064 Magyarszerdahely 0
131 5 2027526 Miháld 0
136 5 2021014 Molnári 0
137 5 2025210 Murakeresztúr 0
142 5 2020589 Nagykapornak 0
146 5 2016513 Nagyrada 0
147 5 2014979 Nagyrécse 0
148 5 2006169 Nemesapáti 0
151 5 2032665 Nemesnép 0
153 5 2018023 Nemesrádó 0
154 5 2025609 Nemessándorháza 0
155 5 2008059 Nemesszentandrás 0
157 5 2003355 Nova 0
162 5 2025052 Orosztony 0
163 5 2004950 Ortaháza 0
166 5 2029160 Páka 0
169 5 2029656 Pat 0
172 5 2030757 Petrivente 0
173 5 2021050 Pókaszepetk 0
175 5 2009867 Pölöske 0
177 5 2032513 Pördefölde 0
182 5 2026639 Pusztaszentlászló 0
184 5 2031592 Rédics 0
185 5 2017118 Resznek 0
187 5 2024138 Rigyác 0
191 5 2014906 Sármellék 0
192 5 2030997 Semjénháza 0
195 5 2019080 Söjtör 0
196 5 2002404 Surd 0
199 5 2011554 Szécsisziget 0
205 5 2030067 Szentpéterfölde 0
206 5 2011165 Szentpéterúr 0
207 5 2007700 Szepetnek 0
208 5 2026161 Szijártóháza 0
210 5 2008828 Teskánd 0
213 5 2004969 Tormafölde 0
214 5 2032638 Tornyiszentmiklós 0
215 5 2016382 Tótszentmárton 0
216 5 2025113 Tótszerdahely 0
217 5 2012609 Türje 0
220 5 2010685 Vállus 0
222 5 2014182 Várvölgy 0
225 5 2032142 Vindornyafok 0
226 5 2006549 Vindornyalak 0
227 5 2011800 Vindornyaszőlős 0
230 5 2017400 Zalaapáti 0
231 5 2007579 Zalabaksa 0
233 5 2028495 Zalaboldogfa 0
235 5 2002486 Zalacséb 0
236 5 2023834 Zalaháshágy 0
237 5 2016896 Zalaigrice 0
238 5 2012496 Zalaistvánd 0
244 5 2033288 Zalaszántó 0
246 5 2033136 Zalaszentgyörgy 0
247 5 2002608 Zalaszentiván 0
252 5 2018449 Zalaszentmihály 0
253 5 2027562 Zalaszombatfa 0
254 5 2029683 Zalatárnok 0
258 5 2003726 Zebecke 0
Zala megye összesen 0
Ország összesen 902 000

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

ORSZÁG ÖSSZESEN

No. Megye Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
(11)
2
1 Főváros 70 440 420
2 Baranya 13 953 930
3 Bács-Kiskun 21 132 300
4 Békés 11 694 834
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 9 483 348
6 Csongrád 33 072 822
7 Fejér 8 654 760
8 Győr-Moson-Sopron 15 086 148
9 Hajdú-Bihar 25 988 118
10 Heves 15 925 296
11 Komárom-Esztergom 21 407 568
12 Nógrád 5 409 138
13 Pest 25 800 024
14 Somogy 20 377 662
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 31 909 448
16 Jász-Nagykun-Szolnok 10 894 086
17 Tolna 11 532 372
18 Vas 0
19 Veszprém 11 293 992
20 Zala 7 665 918
Összesen 371 722 184

BUDAPEST FŐVÁROS

Önkormányzat
No. BM KSH neve Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
(11)
kódja 2
1 1 0113578 Budapest Főváros 0
2 3 0109566 I. kerület 0
3 3 0103179 II. kerület 0
6 3 0113392 V. kerület 5 096 286
7 3 0116586 VI. kerület 0
8 3 0129744 VII. kerület 0
9 3 0125405 VIII. kerület 0
10 3 0129586 IX. kerület 0
11 3 0110700 X. kerület 0
12 3 0114216 XI. kerület 0
13 3 0124697 XII. kerület 0
14 3 0124299 XIII. kerület 18 299 580
15 3 0116337 XIV. kerület 0
16 3 0111314 XV. kerület 14 718 138
17 3 0108208 XVI. kerület 12 301 104
18 3 0102112 XVII. kerület 0
19 3 0129285 XVIII. kerület 0
20 3 0104011 XIX. kerület 10 940 250
21 3 0106026 XX. kerület 0
22 3 0113189 XXI. kerület 0
23 3 0110214 XXII. kerület 9 085 062
24 3 0134139 XXIII. kerület 0
Főváros összesen 70 440 420

BARANYA MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
(11)
kódja 2
1 1 0200000 Megyeközpont 0
2 2 0219415 Pécs m.j. 0
3 3 0233154 Bóly 666 246
4 3 0221528 Harkány 641 016
5 3 0226408 Komló 0
6 3 0223959 Mohács 0
7 3 0210825 Pécsvárad 704 178
8 3 0232160 Sásd 0
9 3 0228741 Sellye 545 316
10 3 0205519 Siklós 0
11 3 0215866 Szentlőrinc 0
12 3 0226578 Szigetvár 0
13 3 0228024 Villány 473 628
15 4 0206813 Mágocs 0
18 5 0212548 Abaliget 0
19 5 0206868 Adorjás 37 410
20 5 0225812 Ág 35 496
24 5 0233279 Alsószentmárton 0
25 5 0227298 Apátvarasd 24 360
27 5 0228583 Áta 39 846
28 5 0205403 Babarc 144 072
32 5 0203975 Baksa 0
35 5 0220464 Baranyahídvég 39 672
36 5 0224749 Baranyajenő 86 304
37 5 0205485 Baranyaszentgyörgy 32 886
39 5 0219008 Belvárdgyula 0
40 5 0216461 Berkesd 160 428
41 5 0230049 Besence 26 448
42 5 0214119 Bezedek 53 418
48 5 0233002 Bodolyabér 54 810
49 5 0232151 Bogád 150 684
50 5 0221892 Bogádmindszent 82 824
51 5 0210694 Bogdása 59 334
53 5 0206725 Borjád 80 388
56 5 0223162 Bükkösd 0
58 5 0219901 Csányoszró 130 326
63 5 0213851 Csertő 77 256
65 5 0211086 Cún 48 894
66 5 0207773 Dencsháza 110 142
68 5 0232373 Diósviszló 0
69 5 0228617 Drávacsehi 45 066
70 5 0228121 Drávacsepely 42 630
71 5 0217419 Drávafok 96 048
72 5 0232391 Drávaiványi 39 846
74 5 0222734 Drávapalkonya 54 462
75 5 0212380 Drávapiski 16 878
76 5 0228608 Drávaszabolcs 126 846
77 5 0230030 Drávaszerdahely 38 280
78 5 0221698 Drávasztára 81 258
79 5 0209186 Dunaszekcső 0
80 5 0228918 Egerág 176 610
81 5 0216498 Egyházasharaszti 59 160
82 5 0227401 Egyházaskozár 0
83 5 0206099 Ellend 44 022
85 5 0225821 Erdősmárok 18 270
86 5 0218704 Erdősmecske 75 342
87 5 0213499 Erzsébet 58 464
88 5 0217835 Fazekasboda 40 194
94 5 0213347 Gerényes 45 588
95 5 0202857 Geresdlak 164 778
97 5 0233084 Gordisa 53 244
98 5 0233233 Gödre 0
99 5 0230438 Görcsöny 0
100 5 0209636 Görcsönydoboka 77 430
101 5 0218315 Gyód 0
106 5 0221023 Hegyszentmárton 82 824
109 5 0206798 Hidas 0
110 5 0227933 Himesháza 204 798
111 5 0203285 Hirics 45 936
112 5 0233932 Hobol 179 742
118 5 0231936 Illocska 46 632
119 5 0229948 Ipacsfa 42 804
120 5 0203337 Ivánbattyán 25 926
121 5 0203346 Ivándárda 47 328
123 5 0206415 Kákics 43 848
127 5 0219132 Kátoly 64 902
128 5 0216805 Kékesd 36 366
129 5 0210542 Kémes 94 134
132 5 0208572 Kétújfalu 0
133 5 0220552 Királyegyháza 0
134 5 0218908 Kisasszonyfa 41 586
141 5 0216975 Kisherend 39 150
142 5 0212849 Kisjakabfalva 31 146
143 5 0219910 Kiskassa 51 678
144 5 0221616 Kislippó 56 550
146 5 0208651 Kisszentmárton 53 418
148 5 0203151 Kistapolca 39 150
149 5 0210746 Kistótfalu 61 596
150 5 0209548 Kisvaszar 60 378
151 5 0208110 Kórós 40 716
152 5 0224226 Kovácshida 52 896
154 5 0206336 Kozármisleny 786 480
157 5 0217899 Kölked 196 098
158 5 0215538 Kővágószőlős 0
161 5 0206479 Lapáncsa 39 672
162 5 0217604 Liget 76 908
163 5 0222974 Lippó 106 140
164 5 0210038 Liptód 43 674
166 5 0224624 Lovászhetény 54 984
167 5 0218865 Lúzsok 42 978
168 5 0225177 Magyarbóly 182 352
169 5 0229753 Magyaregregy 0
170 5 0205430 Magyarhertelend 121 278
172 5 0205412 Magyarmecske 61 074
174 5 0222600 Magyarszék 195 402
175 5 0204385 Magyartelek 41 760
176 5 0227863 Majs 199 752
177 5 0233923 Mánfa 156 252
178 5 0229920 Maráza 36 540
180 5 0214483 Máriakéménd 98 832
181 5 0216443 Markóc 13 050
182 5 0215219 Marócsa 21 228
183 5 0220659 Márok 92 568
184 5 0202228 Martonfa 35 148
185 5 0215051 Matty 0
187 5 0213444 Mecseknádasd 299 454
188 5 0211402 Mecsekpölöske 82 998
192 5 0216285 Mindszentgodisa 0
194 5 0216027 Monyoród 33 582
195 5 0229540 Mozsgó 0
196 5 0203984 Nagybudmér 41 760
197 5 0218111 Nagycsány 29 754
199 5 0212858 Nagyhajmás 0
200 5 0202653 Nagyharsány 0
202 5 0214650 Nagynyárád 143 724
203 5 0219877 Nagypall 76 560
209 5 0212645 Óbánya 28 536
211 5 0219646 Ófalu 63 510
212 5 0220686 Okorág 32 016
215 5 0221704 Old 65 772
218 5 0218661 Ózdfalu 33 234
220 5 0207153 Palkonya 58 116
221 5 0210135 Palotabozsok 188 790
222 5 0207010 Páprád 34 974
225 5 0215389 Pécsdevecser 22 620
227 5 0216115 Pellérd 0
228 5 0212867 Pereked 32 886
229 5 0232425 Peterd 35 496
231 5 0223506 Piskó 49 764
232 5 0222266 Pócsa 34 104
236 5 0224855 Romonya 77 604
237 5 0204516 Rózsafa 0
238 5 0218050 Sámod 36 888
239 5 0220862 Sárok 28 536
240 5 0233482 Sátorhely 126 150
242 5 0208800 Siklósnagyfalu 79 866
243 5 0223472 Somberek 301 194
248 5 0231714 Sósvertike 40 890
249 5 0202547 Sumony 0
250 5 0215079 Szabadszentkirály 0
252 5 0208475 Szajk 137 460
254 5 0209007 Szalatnak 0
255 5 0234032 Szaporca 47 850
258 5 0203018 Szebény 0
259 5 0205607 Szederkény 323 466
260 5 0216771 Székelyszabar 120 060
261 5 0216984 Szellő 30 798
264 5 0233613 Szentegát 74 472
267 5 0219831 Szilágy 55 506
270 5 0207694 Szőkéd 72 384
273 5 0211217 Szűr 56 028
274 5 0215635 Tarrós 21 054
275 5 0227702 Tékes 49 242
278 5 0232744 Tésenfa 42 456
281 5 0222424 Tormás 0
283 5 0204136 Töttös 106 836
285 5 0204437 Udvar 32 712
286 5 0206062 Újpetre 202 014
290 5 0202264 Vásárosdombó 211 932
292 5 0218519 Vejti 37 236
295 5 0220279 Véménd 0
297 5 0205209 Villánykövesd 57 072
298 5 0205892 Vokány 167 562
300 5 0225122 Zaláta 51 678
301 5 0215848 Zengővárkony 71 862
Baranya megye összesen 13 953 930

BÁCS-KISKUN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
(11)
kódja 2
1 1 0300000 Megyeközpont 0
3 3 0310719 Bácsalmás 0
4 3 0303522 Baja 0
5 3 0307612 Dunavecse 0
6 3 0321999 Izsák 0
7 3 0309469 Jánoshalma 0
8 3 0306442 Kalocsa 0
9 3 0319789 Kecel 0
10 3 0322530 Kerekegyháza 0
11 3 0309344 Kiskőrös 0
12 3 0320297 Kiskunfélegyháza 5 606 280
13 3 0332434 Kiskunhalas 0
14 3 0324396 Kiskunmajsa 0
15 3 0328130 Kunszentmiklós 0
16 3 0317677 Lajosmizse 0
17 3 0329115 Solt 0
19 3 0325061 Szabadszállás 1 196 946
20 3 0330623 Tiszakécske 2 069 730
21 3 0328486 Tompa 0
22 4 0310180 Bácsbokod 544 794
23 4 0332823 Bugac 0
24 4 0307861 Dunapataj 0
25 4 0318759 Hajós 596 472
26 4 0318458 Harta 681 732
27 4 0306202 Lakitelek 0
28 4 0316018 Mélykút 0
29 4 0321245 Sükösd 713 574
31 5 0317686 Ágasegyháza 0
32 5 0321944 Akasztó 0
33 5 0321148 Apostag 375 666
34 5 0327234 Bácsborsód 229 332
35 5 0308697 Bácsszentgyörgy 35 844
37 5 0313408 Ballószög 500 424
38 5 0325937 Balotaszállás 0
39 5 0303656 Bátmonostor 296 496
40 5 0311961 Bátya 0
41 5 0308305 Bócsa 0
42 5 0319327 Borota 0
44 5 0310472 Császártöltés 0
45 5 0326471 Csátalja 297 888
46 5 0316373 Csávoly 364 878
47 5 0312344 Csengőd 0
50 5 0310533 Dávod 399 852
52 5 0321069 Dunaegyháza 0
53 5 0312566 Dunafalva 182 178
54 5 0311606 Dunaszentbenedek 169 302
56 5 0304109 Dusnok 595 602
57 5 0311864 Érsekcsanád 515 040
58 5 0333589 Érsekhalma 125 976
59 5 0303230 Fajsz 343 650
61 5 0302954 Felsőszentiván 352 698
62 5 0302149 Foktő 296 322
63 5 0331468 Fülöpháza 0
65 5 0314058 Fülöpszállás 0
66 5 0331848 Gara 448 920
67 5 0326383 Gátér 0
68 5 0303577 Géderlak 188 268
69 5 0308350 Harkakötöny 0
70 5 0304093 Helvécia 0
71 5 0312937 Hercegszántó 407 856
72 5 0327845 Homokmégy 275 268
73 5 0308095 Imrehegy 0
75 5 0308378 Jászszentlászló 0
78 5 0327571 Kelebia 0
80 5 0328158 Kisszállás 0
82 5 0305856 Kunadacs 297 888
84 5 0307728 Kunbaracs 0
85 5 0329027 Kunfehértó 0
86 5 0331918 Kunpeszér 0
88 5 0305786 Ladánybene 0
93 5 0325955 Nagybaracska 438 132
94 5 0332540 Nemesnádudvar 361 224
95 5 0323056 Nyárlőrinc 0
96 5 0316276 Ordas 90 306
97 5 0316939 Orgovány 615 438
98 5 0308679 Öregcsertő 171 912
99 5 0318670 Páhi 0
103 5 0326310 Rém 0
104 5 0318218 Soltszentimre 0
105 5 0319530 Szakmár 247 428
106 5 0319947 Szalkszentmárton 539 052
108 5 0321120 Szentkirály 0
109 5 0328820 Szeremle 279 444
110 5 0325432 Tabdi 0
111 5 0320525 Tass 0
112 5 0314544 Tataháza 0
114 5 0314094 Tiszaug 0
116 5 0333604 Újtelek 85 608
117 5 0316294 Uszód 194 880
118 5 0310667 Városföld 0
120 5 0315158 Zsana 0
Bács-Kiskun megye összesen 21 132 300

BÉKÉS MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
(11)
kódja 2
2 2 0415200 Békéscsaba m.j. 0
3 3 0418102 Battonya 0
5 3 0424819 Dévaványa 0
6 3 0432957 Elek 11 159 958
7 3 0412256 Füzesgyarmat 0
8 3 0433455 Gyomaendrőd 0
9 3 0405032 Gyula 0
10 3 0419628 Mezőberény 0
11 3 0411873 Mezőhegyes 0
12 3 0430322 Mezőkovácsháza 0
13 3 0423065 Orosháza 0
14 3 0428565 Sarkad 0
15 3 0423870 Szarvas 0
16 3 0421883 Szeghalom 0
17 3 0416434 Tótkomlós 0
21 4 0426709 Csorvás 0
22 4 0433190 Doboz 0
25 4 0403461 Kétegyháza 0
26 4 0431574 Kevermes 0
27 4 0410287 Kondoros 0
28 4 0411615 Körösladány 0
29 4 0430128 Medgyesegyháza 0
30 4 0408244 Nagyszénás 0
38 5 0420455 Csanádapáca 0
41 5 0409432 Ecsegfalva 268 308
43 5 0417394 Geszt 0
44 5 0433297 Hunya 0
46 5 0424794 Kardos 0
47 5 0412177 Kardoskút 0
48 5 0422752 Kaszaper 0
49 5 0412618 Kertészsziget 0
50 5 0403106 Kétsoprony 266 568
53 5 0412900 Köröstarcsa 0
57 5 0421209 Lőkösháza 0
59 5 0411536 Magyardombegyház 0
61 5 0423931 Méhkerék 0
62 5 0404206 Mezőgyán 0
63 5 0411989 Murony 0
65 5 0404242 Nagykamarás 0
66 5 0419257 Okány 0
68 5 0405397 Pusztaföldvár 0
70 5 0425168 Sarkadkeresztúr 0
71 5 0431325 Szabadkígyós 0
72 5 0433075 Tarhos 0
73 5 0412681 Telekgerendás 0
74 5 0424350 Újszalonta 0
75 5 0431228 Végegyháza 0
Békés megye összesen 11 694 834

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
(11)
kódja 2
1 1 0500000 Megyeközpont 0
2 2 0530456 Miskolc m.j. 0
3 3 0503595 Abaújszántó 587 598
5 3 0503939 Cigánd 603 084
6 3 0510728 Edelény 0
7 3 0504677 Emőd 0
8 3 0533048 Encs 0
9 3 0502848 Felsőzsolca 0
11 3 0506691 Kazincbarcika 0
12 3 0513833 Mezőcsát 0
13 3 0519433 Mezőkövesd 0
16 3 0527410 Putnok 0
17 3 0516054 Sajószentpéter 0
19 3 0505120 Sátoraljaújhely 0
21 3 0530739 Szerencs 0
23 3 0528352 Tiszaújváros 0
24 3 0518306 Tokaj 758 292
27 4 0505591 Izsófalva 344 520
28 4 0511323 Mezőkeresztes 0
29 4 0521546 Múcsony 0
31 4 0519220 Ricse 0
32 4 0523029 Rudabánya 0
34 4 0522169 Szentistván 0
36 4 0518245 Taktaharkány 0
37 4 0528398 Tiszalúc 0
38 5 0515662 Abaújalpár 16 356
39 5 0526718 Abaújkér 116 232
44 5 0509362 Aggtelek 114 318
46 5 0520482 Alsóberecki 153 294
50 5 0528839 Alsószuha 89 088
61 5 0508846 Baskó 0
62 5 0527049 Becskeháza 8 700
64 5 0534290 Berente 0
68 5 0530784 Bodrogkeresztúr 235 596
70 5 0514401 Bodrogolaszi 0
71 5 0527429 Bódvalenke 32 712
72 5 0533303 Bódvarákó 23 838
73 5 0505926 Bódvaszilas 218 022
74 5 0525195 Bogács 357 222
78 5 0530669 Borsodbóta 0
79 5 0516124 Borsodgeszt 0
80 5 0506707 Borsodivánka 0
81 5 0530207 Borsodszentgyörgy 0
85 5 0513596 Bükkábrány 0
89 5 0532887 Bükkzsérc 193 314
92 5 0506974 Cserépfalu 188 790
93 5 0525575 Cserépváralja 92 742
94 5 0528459 Csernely 0
97 5 0520774 Csobaj 142 332
98 5 0514289 Csokvaomány 0
102 5 0504686 Dédestapolcsány 290 754
104 5 0525690 Domaháza 0
105 5 0506123 Dövény 53 766
108 5 0513356 Égerszög 14 442
110 5 0522503 Erdőhorváti 0
114 5 0508174 Felsőberecki 57 768
117 5 0531723 Felsőkelecsény 72 384
118 5 0532762 Felsőnyárád 184 962
120 5 0531671 Felsőtelekes 0
126 5 0517109 Füzér 0
128 5 0511378 Füzérkomlós 0
139 5 0513134 Golop 0
147 5 0505847 Harsány 0
153 5 0516780 Hejőpapi 0
155 5 0530137 Hercegkút 0
156 5 0515839 Hernádbűd 26 448
166 5 0511697 Hidasnémeti 0
167 5 0525672 Hidvégardó 129 804
168 5 0531167 Hollóháza 0
170 5 0525399 Igrici 0
171 5 0516577 Imola 20 706
174 5 0520233 Jákfalva 83 694
176 5 0515680 Jósvafő 61 248
181 5 0530508 Karos 88 392
188 5 0532090 Királd 0
196 5 0510612 Komjáti 58 116
197 5 0516559 Komlóska 0
201 5 0526602 Köröm 0
204 5 0511819 Kurityán 312 852
208 5 0511660 Legyesbénye 298 236
212 5 0503902 Mád 0
213 5 0519600 Makkoshotyka 0
220 5 0518379 Mezőnagymihály 0
221 5 0511749 Mezőnyárád 0
223 5 0524253 Mikóháza 0
227 5 0502158 Muhi 0
228 5 0529188 Nagybarca 0
231 5 0526505 Nagykinizs 0
240 5 0531778 Olaszliszka 0
241 5 0522558 Onga 0
243 5 0534069 Ormosbánya 331 818
249 5 0524420 Pere 65 424
251 5 0533419 Perkupa 168 606
256 5 0506053 Ragály 122 496
260 5 0512469 Rátka 0
264 5 0534120 Rudolftelep 140 766
267 5 0503081 Sajóhídvég 0
270 5 0514313 Sajókaza 0
271 5 0526949 Sajókeresztúr 0
272 5 0527173 Sajólád 0
276 5 0508129 Sajóörös 0
279 5 0523782 Sajópüspöki 0
283 5 0527757 Sajóvelezd 0
284 5 0504729 Sály 0
289 5 0532531 Serényfalva 0
299 5 0509830 Szemere 0
302 5 0520871 Szin 141 984
303 5 0511493 Szinpetri 46 806
304 5 0518892 Szomolya 304 326
305 5 0516179 Szögliget 140 418
306 5 0507889 Szőlősardó 26 274
307 5 0503160 Szuhafő 34 626
308 5 0511110 Szuhakálló 196 794
309 5 0524606 Szuhogy 0
310 5 0503708 Taktabáj 110 316
311 5 0528787 Taktakenéz 0
313 5 0512210 Tállya 381 930
314 5 0521740 Tarcal 0
315 5 0508165 Tard 0
318 5 0528635 Teresztenye 5 046
321 5 0529133 Tiszacsermely 122 322
323 5 0513976 Tiszakarád 470 148
324 5 0513888 Tiszakeszi 0
325 5 0519381 Tiszaladány 128 586
327 5 0530298 Tiszatardos 45 936
330 5 0528051 Tolcsva 0
332 5 0516902 Tornabarakony 6 090
333 5 0510375 Tornakápolna 3 306
334 5 0518801 Tornanádaska 101 616
335 5 0527836 Tornaszentandrás 51 504
336 5 0530517 Tornaszentjakab 46 980
338 5 0504914 Trizs 49 590
343 5 0530003 Vajdácska 0
344 5 0515149 Vámosújfalu 0
346 5 0510144 Varbóc 11 658
350 5