A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet

Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-a és 39. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a Budapest főváros területén világörökségi védelem alatt álló, a (3) bekezdésben leírt határon belül a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Budapest főváros területén a 960.488/1989. KöHÉM és 58407/1989. MM sz. együttes határozattal, illetve e rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével védetté nyilvánított műemléki jelentőségű területek teljes körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A műemléki jelentőségű terület határa a Margitsziget déli bejárótól indulva a Margit híd északi széle mentén halad délkeletre a híd pesti hídfőjéig, majd az Újpesti rakpart páratlan oldala mentén északra, a Katona József utca páros oldala mentén délkeletre, a Hollán Ernő utca páros oldala mentén délre a Szent István körútig. A Szent István körúton a kerülethatár mentén délkeletre halad, a Nyugati téren a kerülethatár mentén elfordul, s a Bajcsy-Zsilinszky úton a kerülethatár mentén délre halad a Podmaniczky utcáig. A Podmaniczky utca páratlan oldala mentén északkeletre halad a Dózsa György útig, a Dózsa György út páratlan oldala mentén északnyugatra indulva elfordul, s az Állatkert északnyugati telekhatára mentén halad, majd a Varannó utca mentén halad körülölelve a Vidámparkot, délnyugatnak indul a Kós Károly sétány mentén, a Hermina útnál elfordul, s innen a Hermina út Városliget felé eső oldala mentén délkeletre halad. Az Ajtósi Dürer sor Városliget felé eső oldala mentén délnyugatra halad, majd a Dózsa György úton a kerülethatár mentén északnyugatra halad a Városligeti fasorig. A kerülethatár mentén délnyugatra halad a Városligeti fasoron, keresztezve a Lövölde teret a kerülethatár mentén délnyugatra halad a Király utcán egészen a Csányi utcáig, innen délkeletre halad a Csányi utca páros oldala mentén, a Klauzál tér északkeleti oldala mentén, majd a Klauzál utca páros oldala mentén a Dohány utcáig. A Dohány utca páros oldala mentén délnyugat-nyugatra halad a Károly körútig, innen a kerülethatár mentén délre halad a Károly körúton, majd a Múzeum körúton, a Kálvin tér északnyugati oldala mentén haladva a Vámház körúton a kerülethatár mentén délnyugati irányban folytatódik a Pipa utcáig. A Pipa utca páratlan oldala mentén délkeletre halad, a Csarnok tér északi oldalán elhaladva az Imre utca páratlan oldala mentén délkeletre folytatódik, majd a Mátyás utca páros oldala mentén délnyugatra halad, és eléri a Közraktár utcát. Innen a Közraktár utca páros oldala mentén délkeletre halad a Petőfi híd pesti hídfőjéig. A Petőfi híd déli oldala mentén jut el Budára. A Petőfi híd budai hídfőjétől a Goldmann György tér délnyugati határa mentén, majd annak vonalát folytatva jut el az Egry József utcáig. Innen az Egry József utca páratlan oldala mentén délnyugatra, majd a Sztoczek utca páros oldala mentén északra, a Bertalan Lajos utca páratlan oldala mentén nyugatra, a Budafoki út páros oldala mentén északra, s a Csíky utca páratlan oldala mentén nyugatra halad, majd keresztezve a Bartók Béla utat az Orlay utca páratlan oldala mentén halad tovább nyugatra. A Mányoki út páros oldala mentén északra halad, ráfordul a Kelenhegyi útra, annak páratlan oldala mentén halad előbb délnyugatnak, majd északnak a Minerva utcáig. A Minerva utca páratlan oldala mentén visszatér a Kelenhegyi útra, annak páratlan oldala mentén halad északnyugatra, innen a Szirtes út páros oldala, majd a Sánc utca páros oldala mentén halad tovább északnyugatra, a Hegyalja úton keletre fordul, annak páros oldala mentén, majd a Kereszt utca középtengelyében északkelet felé halad, keresztezi a Krisztina körutat, a Szarvas tér északnyugati oldala mentén eléri az Attila utat. Az Attila út páratlan oldala mentén halad északnyugatra, majd a Vérmező út páros oldala mentén északra, a Várfok utca páros oldala mentén keletre, a Batthyány utca páros oldala mentén északkeletre, a Kapás utca páratlan oldala mentén északra, majd a Csalogány utcában a kerülethatár mentén keletre haladva éri el a Fő utcát. Innen a Fő utca páratlan oldala mentén halad északra, a Bem József tér nyugati és északi oldalán végighaladva a Lipthay utca páratlan oldala mentén halad észak felé, keresztezve a Margit körutat a Vidra utca középtengelye mentén nyugatra fordul, majd a Frankel Leó utca páros oldala mentén halad északra, a Komjádi Béla utca középtengelyében és vonalának meghosszabbítása mentén halad kelet felé a budai Duna-partig. Onnan a Duna partján dél felé halad a Margit híd budai hídfőjéig, innen a Margit híd északi széle mentén a Margitsziget déli bejáróig.

(4) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(5) A védetté nyilvánított közterületeken a védelem nem korlátozza az illetékes közúti hatóságoknak és kezelő szerveknek a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét.

(6) A műemléki jelentőségű terület bővítésének célja a budai Vár, a budapesti Duna-partok panorámája, az Andrássy út, a Millenniumi Földalatti Vasút és ezek történeti környezetének Világörökségi Listára felvett, várostörténetileg-városképileg szervesen összetartozó együttese számára a területi műemléki védelem egységes biztosítása.

2. § (1) Műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma 1, 2, 3/1, 3/3, 5, 6, 21, 23/2, 23/3, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 47, 178, 179/1, 179/2, 1130/1, 1131, 1132, 1140, 1158/1, 1158/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 10/1 helyrajzi számú közterületet és a 10/2, 23/1, 180/2 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által mindkét oldalon határolt szakaszát.

(2) A műemléki jelentőségű terület határa az 1158/2 helyrajzi számú ingatlan keleti sarkánál kezdődik, megkerüli kelet felől az 1158/1 helyrajzi számú ingatlant, az 1140 és az 1142 helyrajzi számú ingatlanok közös határának vonalában keresztezi a 180/2 helyrajzi számú utcát, és az 1140 helyrajzi számú ingatlan határvonalán halad délnyugat felé, majd elérkezik az 1130/1 helyrajzi számú ingatlanhoz, azt megkerüli dél felől, továbbhalad a 23/2 helyrajzi számú ingatlan nyugati határán, annak északnyugati sarkánál nyugat felé fordul, és az 1125 helyrajzi számú ingatlan északi határán halad tovább, majd keresztezi a 23/1 helyrajzi számú utcát a 35 és a 29/2 helyrajzi számú ingatlanok határvonalánál, nyugat felől megkerüli a 29/2 helyrajzi számú ingatlant, elérkezik a 29/1 helyrajzi számú ingatlanhoz, annak északi határán kelet felé halad, majd észak felé fordul, és a 10/2 helyrajzi számú utca északkeleti határán halad északnyugat felé, eléri a 105 helyrajzi számú utcát, annak délkeleti határán halad északkelet felé, eléri a 180/1 helyrajzi számú utcát, annak délkeleti határán halad északkelet felé, míg eléri a 180/2 helyrajzi számú utcát, annak északi és északkeleti határán haladva eléri az 1158/2 helyrajzi számú ingatlan északnyugati sarkát, s azt észak felől megkerülve elérkezik a kiindulási ponthoz.

(3) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(4) A védetté nyilvánított közterületeken a védelem nem korlátozza az illetékes közúti hatóságoknak és kezelő szerveknek a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét.

(5) A műemléki jelentőségű területté nyilvánítás célja a 996-ban alapított Pannonhalmi Bencés Főapátság apátsági épületeinek, a Boldogasszony kápolnának, a Millenniumi Emlékműnek és az arborétumnak a megőrzése, a Világörökségi Listára felvett helyszín területi műemléki védelmének biztosítása.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelethez

24225

24274

24297–98

24314–15

24317

24323

24339

24356

24359

24364

24368

24369

24389

24406

24416

24427

28227

28243

28262

28273–75

28327–29

28346

28367–69

28418–21

28471–74

28557–59

28619–21

28665–67

28719–20

28721

28227–28243 hrsz. közötti szakasza

28770–71

28772

28227–28243 hrsz. közötti szakasza

28821–23

28828

28831

28871

28926–29418 hrsz. közötti szakasza

28880

28887

28893

28926

28949

28971

28972

28926–28994 hrsz. közötti szakasza

28994–95

29017

29037

29058–59

29061–63

29066

29068–72

29074

29076–78

29080–87

29089–91

29093–95

29098

29100–102

29104

29106–110

29112–13

29119–21

29123

29125–28

29130

29132–41

29143–44

29148–50

29152–53

29155–56

29158–64

29166

29168–73

29176–81

29183

29186–92

29194–95

29208

29210

29213–17

29221–30

29232

29238

29241

29245

29255–57

29308–09

29331–33

29363–64

29366

29388–89

29405

29408

29418–19

29432–34

29467–68

29469

29468–29510/2 hrsz. közötti szakasza

29476

29468–29510/2 hrsz. közötti szakasza

29483

29489

29508

29509

29489–29510/2 hrsz. közötti szakasza

29532

29587–29510/2 hrsz. közötti szakasza

29541

29551

29567–68

29587–91

29616–17

29642–43

29651–52

29663

29694

29730

34108

34127

34162

34183

34206

34223–24

34230

34242

34256

34281

34294

34362

34445

34362–34521 hrsz. közötti szakasza

34463

34362–34521 hrsz. közötti szakasza

34484

34505

34521

34224–34424/1 hrsz. közötti szakasza

13464/2

13466

13469

13472/2

13474/1, 2

13475–77

13479/2

13480/2

13482/2

13484

13506

13543/3

13484–13474/2 hrsz. közötti szakasza

13874/2

14472–13920 hrsz. közötti szakasza

13875/4, 5, 6, 7

13877/1

13877/2

13878

13881–82

13883/2, 3, 4

13891

13899–901

13908–911

13912

14001–13874/2 hrsz. közötti szakasza

13916–17

13918/2, 3

13918/5

13963–64

13978

13984/2

13985–86

13988/3, 4

13989–91

13995–98

13999/1

13999/4, 5, 6

14000–001

14012

14013/1

14014

14016–19

14020/1, 2, 3

14021/1, 2

14022–23

14026–32

14033/1, 2, 3

14036/1, 2

14037/1, 2

14040/1, 2, 3

14042

14044/1, 2

14045–48

14049/1, 2

14050–59

14060/2

14061–74

14075/1, 2

14076/1, 2

14077–78

14079/1

14080

14081/1, 2

14082/1

14083/1, 2

14084/1

14086/1

14087–92

14093/1

14094–95

14096/1, 2

14098/1, 2, 3

14100–108

14111/1

14111/3, 4, 5

14111/7

14116–17

14118/1, 2

14119

14121–24

14125

14130–13874/2 hrsz. közötti szakasza

14126/1, 2

14128–33

14139

14141–42

14145–50

14151/1, 2

14152/1, 2

14153–58

14159/1, 2

14160

14162

14164

14165/1, 2

14166/3, 4, 5, 6, 7

14167–68

14172

14173/2, 3

14177–79

14180/3, 4

14181/1, 2

14182/1, 2

14183/1, 2

14184/1, 2

14185–86

14187/1, 2

14188/1, 2

14189/1, 2

14190–94

14206–208

14214

14216–21

14223–25

14229–35

14238/1, 2

14239–43

14245

14247/2, 3, 4

14248

14249/1, 2

14249/4, 5

14254–60

14261/1, 2, 3

14263

14265

14268/2

14270–84

14286

14287/2

14288–89

14290/1

14291–97

14298/1, 2

14299–301

14304–307

14309–23

14326–27

14329–38

14339/3

14340–51

14353

14356–57

14359

14361–62

14363/1, 2

14365–68

14371/1

14372

14373/2

14374–76

14380–82

14384

14387/1, 2

14391–94

14396–98

14400–412

14413/2

14414–27

14428/1, 2

14429–30

14432–34

14435/1, 2

14436–39

14440/2, 3, 4

14440/6, 7, 8, 9

14440/10, 11

14441/1, 2

14442–46

14447/1, 2

14448/1, 2, 3, 4

14449/1, 2

14455/2

14458/2

14462

14461 hrsz. menti szakasza

14464/2

14465/2

14466/2

14468

14472–14477/5 hrsz. közötti szakasza

14472

14473

14472–14477/5 hrsz. közötti szakasza

14477/3, 4, 5, 6

14478/1, 2, 3, 4

14478/7

14479

14479/2

14480–84

14486

14561

14617/3

14617/5

14617/6

14617/3–14478 hrsz. közötti szakasza

14617/8

14617/3–14478/7 hrsz. közötti szakasza

23624

23810/1, 2

23813/1

23817/1, 2, 3

23820–21

23826–30

23837–44

23850–51

23852/1, 2

23853–58

23864–65

23869–73

23875

23877–78

23881–82

23891–904

23909–914

23920–22

23924

23928

23931

23932/1, 2

23934–76

23978

23980–81

23986–93

23997–016

24018–22

24024–36

24037/1, 2

24038–42

24043/1, 2, 3, 4, 5

24044–50

24052

24053/3, 4

24055–57

24059–60

24062/1, 2, 3

24063–77

24079–121

24122/2

24123–25

24126/1, 2

24127–37

24139–46

24149–64

24166/1

24167–76

24177/3, 4

24178–88

24188/2

24189/1, 2

24190–200

24203–10

24213

24215–17

24219–21

24223–24

24226–68

24269/1, 2

24270–72

24275–82

24283/1, 2

24284–93

24294/1, 2

24295–96

24299

24301/1, 2, 3

24301/5, 6, 7

24302–306

24308

24310–11

24316

24318

24320

24322/1

24322/3

24326

24331–38

24340

24341

24340–24352 hrsz. közötti szakasza

24342–48

24349/1, 2, 3

24350/1, 2

24351–53

24354/3, 4

24355

24357/1

24358/2

24360–62

24365

24366/1, 2

24370–88

24390–91

24393

24400

24408/2, 3

24411–13

24415

24417–26

24428

24431–32

24437–46

24446/2

24447

24451

24454

24456/1

24456/3

24457–60

24462–63

24468

24471

24473/1, 2, 3

24474–76

24478–80

24482–86

24488–89

24491

24493–94

24497–99

24502/1, 2

24504–505

24507–508

24510–11

24514

24515/1, 2

24516

24519

24523–50

24552–60

24563–64

24566

24568–71

24577–78

24582

24587

24589–611

24612/1

24613–16

24617/1

24620–21

24624–31

24633–46

24651

24652/2

24654–56

24659–62

24664–66

24668–76

24678–80

24682

24685–91

24692/1, 2

24699–702

24708

24710/4

24711

24713–17

24719–21

24723–46

24747/1, 2

24748–58

24761

24763–75

24778–94

24796–799

24803–21

24823–24

24825/1, 2

24826–32

24833/2

24834/1, 2

24835–71

24873/1, 2, 3

24875–83

24886–90

24892–94

24897/1, 2

24898/2

24899

24901–903

24904/1, 2, 3

24905–14

24915/2, 3

24921–26

24930–31

24933–34

24938–42

24944–49

24950/2

24951

24952/2

24953/2

24954/2

24955/2

24956/2

24957

24962–64

24965/2

24970

24971/2

24972

24973/2

24974

24975/2

24976

24977/2

24978

24980–88

24989/2

24993–95

24997–98

24998/2

25002/10, 11, 12

25002/15, 16, 17, 18

25002/2, 3, 4

25002/7, 8, 9

25003–007

25010–12

25014–21

25022/1, 2

25023–25

25027–51

25052/1, 2

25116

25119/4, 5, 6

25119/8, 9

25120/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

25122/1

25122/3, 4, 5, 6

25123/10

25124–25122 hrsz. közötti szakasza

25124

25125

25255/1–25253 hrsz. közötti szakasza

25253

25255/1

25122/3–25125 hrsz. közötti szakasza

25255/2

28228/1

28227–29633/3 hrsz. közötti szakasza

28229

28233–34

28236–42

28244–45

28246/1, 2

28247–51

28253–61

28263–72

28276/1, 2, 3

28277–96

28300–326

28330–45

28347–51

28352/1, 2

28355–60

28362–66

28370–392

28394–417

28422–66

28468/1, 2

28469–70

28475–88

28491–556

28560–83

28584/1, 2

28585–604

28605/1, 2

28606–618

28622–33

28636–664

28668–77

28678/1, 2

28679–717

28722–47

28749–69

28773–820

28824–27

28829–30

28832–61

28863–70

28872–79

28881–86

28888–91

28892/1, 2

28894–98

28927–48

28950–70

28973–993

28996–29016

29018–036

29038/1, 2, 3

29039

29043–56

29060

29064–65

29067

29073

29075

29079

29087

29088/1, 2

29092

29099

29103

29105

29111

29115–16

29122

29124

29129

29131

29142

29145–47

29151

29154

29157/1, 2

29165

29167

29174–75

29182

29184–85

29193

29196–206

29207/1, 2, 3, 4, 5, 6

29209

29211

29212/1, 2

29218

29220/1

29220/3, 4, 5, 6, 7

29231

29233–37

29239–40

29242–44

29246–54

29258–63

29264/1, 2

29265–67

29268/1

29268/4, 5

29269–70

29272–74

29275/1, 2

29276–88

29288/3

29289–307

29310–330

29334–362

29365–87

29390–93

29393/1, 2

29394–404

29406–407

29409–17

29420–31

29435–49

29451–62

29464–66

29470–75

29477–88

29490–507

29510/2

29511–31

29533–40

29542–50

29552/1, 2

29554–66

29569–86

29592–606

29607/2, 3, 4, 5

29608–13

29615

29618–32

29633/2, 3

29634–38

29639/1, 2

29640–41

29644/1, 2

29645–46

29647/1, 2

29648

29650

29653–54

29655/1, 2

29656–62

29664–698

29698/2, 3, 4, 5

29699

29700/1

29700/3

29701–712

29714–23

29724/1, 2

29725–27

29729/10, 11

29729/4, 5

29729/9

29731/2

29732/1, 2, 3

29732/5

29732/8, 9

29739/1

29742–43

29753

32700/2

34060

34109–13

34115–26

34128–60

34163/1

34164–82

34184–85

34186/1, 2

34187/1, 2

34188–99

34200/1, 2, 3

34201/1

34201/3, 4

34202/1

34202/3, 4, 5

34203/1, 2, 3

34204/1, 2

34205

34210/1, 2, 3

34212/14, 15, 16, 17

34212/3, 4, 5

34213/10

34213/14, 15

34213/17, 18, 19, 20

34213/22, 23, 24

34213/5, 6, 7, 8, 9

34214/3

34214/5

34214/7, 8

34215/1, 2

34217/1, 2

34218/1, 2

34219–22

34225–29

34231–35

34236/1, 2

34237–41

34243–44

34247/2

34248–49

34251–56

34259

34262–66

34268–69

34271–76

34278

34280

34282/1, 2

34284–93

34295–302

34424/1

34362–34521 hrsz. közötti szakasza

34424/2

34425–28

34429/1, 2

34430–41

34442/1, 2

34443

34446–55

34456/1

34457–58

34459/2

34460–62

34464–75

34476/1, 2, 3

34477–83

34485–515

34520

37017

37054/10

37055

37057

37061/5, 6

37062

37102/2

38808

4107/53

4108/1, 2

4110

4116/2

4132/9

4116/2–4108/1 hrsz. közötti szakasza

5028/2

5520–4108/2 hrsz. közötti szakasza

5056

5224/2

5290/1

5224/2–6413/3 hrsz. közötti szakasza

5290/2

5294/1

5300/11, 12, 13, 14

5300/17

5300/4, 5, 6

5300/9

5301

5306/1

5308–10

5312–13

5314/2

5315–18

5319/10

5319/3

5319/6, 7

5319/9

5320/1, 2

5321

5322/1, 2

5324–25

5326/1, 2

5328–34

5335/1

5335/3, 4

5336–37

5338/1

5338/3, 4

5340–41

5342/2

5377

5290/1–5394/1 hrsz. közötti szakasza

5377

5394/1–5433/1 hrsz. közötti szakasza

5382

5390

5391/5, 6

5391/8

5392/1, 2, 3

5393/2

5394/1

5394/4

5396/2

5398/2, 3

5399

5402–04

5406/3, 4

5408/1

5409/1, 2, 3

5412

5413/4

5413/6, 7

5421–24

5425/1, 2, 3

5427–28

5429/1

5430/2

5432/2, 3

5433/1, 2

5434/1, 2

5435/2, 3

5449–50

5466

5473

5476

5479–80

5482–83

5483/7

5484

5487

5497

5466–5506 hrsz. közötti szakasza

5499–506

5520

5536/1–5028/2 hrsz. közötti szakasza

5536/1, 2

5537/4, 5

5537/7

5539

5541–42

5544

5692/1, 2

5959–60

5966

5973

6000

5690–5224/2 hrsz. közötti szakasza

6001

6006

6171–72

6228

6229/1, 2

6230/1, 2

6231–36

6239–46

6259

6261–62

6267/1

6271/1, 2

6272

6329

6332

6335

6339/1

6342

6343/2

6348/3

6350–51

6413/3

6452/1, 2, 3

6453/1, 2, 3, 4

6455/1

6456/1

6457

6459

6460

6461

6462

6464

6469–76

6477/1, 2

6478–514

6516

6518–20

6521/1, 2

6522–25

6527/1, 2

6529

6531–34

6536

6539–42

6543/3

6543/5, 6

6545–51

6551/1

6553

6553/1, 2

6554

6555/2

6555/4

6556/1, 2

6557/3, 4, 5, 6

6558

6561/1, 2

6563–54

6565/1, 2

6566–83

6584/1, 2

6585/1, 2

6586–90

6592–622

6627–32

6634

6635/1, 2

6636

6638

6641

6643–47

6649–73

6675–76

6677/3, 4

6678–83

6684/1, 2

6685–96

6699–701

6703/1, 2

6704/1, 2

6705

6707/3, 4, 5, 6

6708/1, 2, 3, 4

6710–14

6718–19

6720/3, 4

6721/2

6722

6800–6721/2 hrsz. közötti szakasza

6723

6724/2

6725/1, 2

6726

6727/1, 2, 3

6729–30

6733/1, 2

6734

6735/1, 2

6736–39

6740/1

6741/1

6742–48

6749/1, 2

6750–51

6752/1, 2

6753–54

6755/1, 2, 3, 4

6756/1

6757–58

6758/2

6759–65

6767/1

6767/3, 4, 5

6768

6769/1, 2

6770–71

6772/1, 2

6773/1, 2, 3

6775

6776/10, 11

6776/5

6776/9

6777

6778/1, 2

6779–82

6783/1, 2

6783/4, 5

6786/1, 2

6787/1, 2

6788

6789/1, 2

6790/4

6791

6793/2

6794/3

6798/1, 2

6800

7105–107

7108/1, 2

7109–110

7111/1, 2

7112–15

7117

7119–21

7123

7124/2

7125

7127–40

7142

7145/1

7147

7154

7157

7159

6723–6800 hrsz. közötti szakasza

7160/1, 2

7161

7177

7181

7182/1, 2

7183

8184

8766

6723–6800 hrsz. közötti szakasza

8839/2

2. számú melléklet a 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelethez

24225

24274

24297–98

24314–15

24317

24323

24339

24356

24359

24364

24368–69

24389

24406

24416

24427

28227

28243

28262

28273–75

28327–29

28346

28367–69

28418–21

28471–74

28557–59

28619–21

28665–67

28719–20

28721

28227–28243 hrsz. közötti szakasza

28770–71

28772

28227–28243 hrsz. közötti szakasza

28821–23

28828

28831

28871

28926–29418 hrsz. közötti szakasza

28880

28887

28893

28926

28949

28971

28972, 28926–28994 hrsz. közötti szakasza

28994–95

29017

29037

29058–59

29061–63

29066

29068–72

29074

29076–78

29080–87

29089–91

29093–95

29098

29100–102

29104

29106–10

29112–13

29119–21

29123

29125–28

29130

29132–41

29143–44

29148–50

29152–53

29155–56

29158–64

29166

29168–73

29176–81

29183

29186–92

29194–95

29195

29208

29210

29213–17

29221–30

29232

29238

29241

29245

29255–57

29308–309

29331–33

29363–64

29366

29388–89

29405

29408

29418–19

29432–34

29467–68

29469

29468–29510/2 hrsz. közötti szakasza

29476

29468–29510/2 hrsz. közötti szakasza

29483

29489

29508

29509

29489–29510/2 hrsz. közötti szakasza

29532

29587–29510/2 hrsz. közötti szakasza

29541

29551

29567–68

29587–91

29616–17

29642–43

29651–52

29663

29694

29730

34108

34127

34162

34183

34206

34223–24

34230

34242

34256

34281

34294

34362

34445

34362–34521 hrsz. közötti szakasza

34463

34362–34521 hrsz. közötti szakasza

34484

34505

34521

34224–34424/1 hrsz. közötti szakasza

13464/2

13465–66

13469–70

13472/2

13474/1, 2

13475–78

13479/1, 2

13480/1, 2

13481

13482/1, 2

13484–85

13506

13543/3

13484–13474/2 hrsz. közötti szakasza

13874/2

14472–13920 hrsz. közötti szakasza

13875/4, 5, 6, 7

13877/1, 2

13878

13881–82

13883/1, 2, 3, 4

13891

13899–902

13903/1, 2

13908–11

13912

14001–13874/2 hrsz. közötti szakasza

13913–17

13918/2, 3, 4, 5

13919

13920

14001–13874/2 hrsz. közötti szakasza

13963–64

13978–83

13984/1, 2

13985–86

13988/3, 4

13989–98

13999/1

13999/4, 5, 6

14000–01

14003–12

14013/1, 2

14014

14016–19

14020/1, 2, 3

14021/1, 2

14022–23

14026–32

14033/1, 2, 3

14036/1, 2

14037/1, 2

14040/1, 2, 3

14042

14044/1, 2

14045–48

14049/1, 2

14050–60

14060/2

14061–74

14075/1, 2

14076/1, 2

14077–78

14079/1

14080

14081/1, 2

14082/1

14083/1, 2

14084/1

14086/1

14087–92

14093/1

14094–95

14096/1, 2

14098/1, 2, 3

14100–108

14111/1

14111/3, 4, 5

14111/7

14116–17

14118/1, 2

14119

14121–124

14125

14130–13874/2 hrsz. közötti szakasza

14126/1, 2

14128–133

14139

14141–42

14145–50

14151/1, 2

14152/1, 2

14153–158

14159/1, 2

14160

14162

14164

14165/1, 2

14166/3, 4, 5, 6, 7

14167–68

14172

14173/2, 3

14177–79

14180/3, 4

14181/1, 2

14182/1, 2

14183/1, 2

14184/1, 2

14185–86

14187/1, 2

14188/1, 2

14189/1, 2

14190–94

14206–08

14214

14216–21

14223–25

14229–35

14238

14238/1, 2

14239–43

14245

14247/2, 3, 4

14248

14249/1, 2

14249/4, 5

14254–60

14261/1, 2, 3

14263

14265

14268/2

14270–84

14286

14287/2

14288–89

14290/1

14291–97

14298/1, 2

14299–301

14304–07

14309–23

14326–27

14329–38

14339/3

14340–51

14353

14356–57

14359

14361–62

14363/1, 2

14365–68

14371/1

14372

14373/2

14374–76

14380–84

14387/1, 2

14391–94

14396–98

14400–12

14413/2

14414–27

14428/1, 2

14429–30

14432–34

14435/1, 2

14436–39

14440/10, 11

14440/2, 3, 4

14440/6, 7, 8, 9

14441/1, 2

14442–46

14447/1, 2

14448/1, 2, 3, 4

14449/1, 2

14451

14454

14455/1, 2

14456

14458/1, 2

14460–61

14462

14461 hrsz. menti szakasza

14464/1, 2

14465/1, 2

14466/1, 2

14467

14468

14472–14477/5 hrsz. közötti szakasza

14469–72

14473

14472–14477/5 hrsz. közötti szakasza

14474–75

14477/3, 4, 5, 6

14478/1, 2, 3, 4

14478/7

14479

14479/2

14480–84

14486

14561

14617/3

14617/5

14617/6

14617/3–14478 hrsz. közötti szakasza

14617/8

14617/3–14478/7 hrsz. közötti szakasza

23624

23810/1, 2

23813/1

23817/1, 2, 3

23818–23

23825–51

23852/1, 2

23853–58

23864–73

23875

23877–82

23883/1, 2

23884–916

23919–22

23924–26

23928–29

23931

23932/1, 2

23934–76

23978–93

23994/1, 2

23996–22

24024–36

24037/1, 2

24038–42

24043/1, 2, 3, 4, 5

24044–50

24052

24053/3, 4

24055–57

24059–60

24062/1, 2, 3

24063–77

24079–121

24122/2

24123–25

24126/1, 2

24127–137

24139–47

24149–64

24166/1

24167–76

24177/3, 4

24178–81

24183–88

24188/2

24189/1, 2

24190–200

24203–210

24213

24215–17

24219–21

24223–24

24226–68

24269/1, 2

24270–72

24275–82

24283/1, 2

24284–93

24294/1, 2

24295–96

24299–300

24301/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

24302–312

24316

24318

24320–21

24322/1

24322/3, 4

24324

24326

24327/1, 2, 3, 4

24328–38

24340

24341

24340–24352 hrsz. közötti szakasza

24342–48

24349/1, 2, 3

24350/1, 2

24351–53

24354/3, 4

24355

24357/1

24358/2

24360–62

24365

24366/1, 2

24370–88

24390–93

24396–98

24398/2

24400–401

24408/1, 2, 3, 4

24409–15

24417–26

24428

24429/1, 2

24431–46

24446/2

24447

24451

24454

24456/1

24456/3

24457–60

24462–72

24473/1, 2, 3

24474–76

24478–80

24481/1, 2

24482–86

24488–89

24491

24493–95

24497–99

24502/1, 2

24504–14

24515/1, 2

24516–50

24552–64

24566

24568–611

24612/1

24613–16

24617/1

24620–21

24624–31

24633–47

24649–51

24652/2

24654–91

24692/1, 2

24693

24696–97

24698/1

24699–709

24710/1, 2

24710/4

24711–46

24747/1, 2

24748–58

24761

24763–75

24778–94

24796–99

24803–821

24823–24

24825/1, 2

24826–32

24833/2

24834/1, 2

24835–71

24873/1, 2, 3

24875–94

24897/1, 2

24898

24898/2

24899

24900/1, 2, 3

24901–903

24904/1, 2, 3

24905–914

24915/1, 2, 3, 4

24916–19

24921–31

24933–34

24938–42

24944–49

24950/2

24951

24952/2

24953/2

24954/2

24955/2

24956/2

24957–58

24960

24962–64

24965/2

24970

24971/2

24972

24973/2

24974

24975/2

24976

24977/2

24978

24980–88

24989/2

24990–95

24997–98

24998/2

25002/10, 11, 12

25002/15, 16, 17, 18

25002/2, 3, 4

25002/7, 8, 9

25003–021

25022/1, 2

25023–25

25027–51

25052/1

25053/2

25116–17

25119/1, 2, 3, 4, 5, 6

25120/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

25121/1

25121/3, 4, 5, 6

25122/1

25122/3, 4, 5, 6

25123/10

25124–25122 hrsz. közötti szakasza

25124

25125

25255/1–25253 hrsz. közötti szakasza

25253

25255/1

25122/3–25125 hrsz. közötti szakasza

25255/2

28228/1

28227–29633/3 hrsz. közötti szakasza

28229

28233–34

28236–42

28244–45

28246/1, 2

28247–51

28253–61

28263–72

28276/1, 2, 3

28277–96

28300–26

28330–45

28347–51

28352/1, 2

28355–60

28362–66

28370–92

28394–417

28422–66

28468/1, 2

28469–70

28475–88

28491–556

28560–83

28584/1, 2

28585–604

28605/1, 2

28606–618

28622–33

28636–64

28668–77

28678/1, 2

28679–717

28722–69

28773–820

28824–27

28829–30

28832–70

28872–79

28881–86

28888–91

28892/1, 2

28894–98

28927–48

28950–70

28973–93

28996–29016

29018–36

29038/1, 2, 3

29039

29043–56

29060

29064–65

29067

29073

29075

29079

29087

29088/1, 2

29092

29099

29103

29105

29111

29115–16

29122

29124

29129

29131

29142

29145–47

29151

29154

29157/1, 2

29165

29167

29174–75

29182

29184–85

29193

29196–206

29207/1, 2, 3, 4, 5, 6

29209

29211

29212/1, 2

29218

29220/1

29220/3, 4, 5, 6, 7

29231

29233–37

29239–40

29242–44

29246–54

29258–63

29264/1, 2

29265–67

29268/1

29268/4, 5

29269–70

29272–74

29275/1, 2

29276–88

29288/3

29289–307

29310–30

29334–62

29365–93

29393/1, 2

29394–404

29406–407

29409–417

29420–31

29435–49

29451–62

29464–66

29470–75

29477–507

29510/2

29511–31

29533–40

29542–50

29552/1, 2

29554–66

29569–86

29592–606

29607/2, 3, 4, 5

29608–613

29615

29618–32

29633/2, 3

29634–38

29639/1, 2

29640–41

29644/1, 2

29645–46

29647/1, 2

29648

29650

29653–54

29655/1, 2

29656–62

29664–93

29695–97

29698/2, 3, 4, 5

29699

29700/1

29700/3

29701–12

29714–23

29724/1, 2

29725–27

29729/10, 11

29729/4, 5

29729/9

29731/2

29732/1, 2, 3

29732/5

29732/8, 9

29739/1

29742–43

29753

32700/2

34060

34109–113

34115–26

34128–60

34163/1

34164–82

34184–85

34186/1, 2

34187/1, 2

34188–99

34200/1, 2, 3

34201/1

34201/3, 4

34202/1

34202/3, 4, 5

34203/1, 2, 3

34204/1, 2

34205

34210/1, 2, 3

34212/14, 15, 16, 17

34212/3, 4, 5

34213/10

34213/14, 15

34213/17, 18, 19, 20

34213/22–24

34213/5, 6, 7, 8, 9

34214/3

34214/5

34214/7, 8

34215/1, 2

34217/1, 2

34218/1, 2

34219–22

34225–29

34231–35

34236/1, 2

34237–41

34243–44

34247/2

34248–49

34251–56

34259

34262–66

34268–69

34271–78

34280

34282/1, 2

34284–88

34290–93

34295–302

34424/1

34362–34521 hrsz. közötti szakasza

34424/2

34425–28

34429/1, 2

34430–41

34442/1, 2

34443

34446–55

34456/1

34457–58

34459/2

34460–62

34464–75

34476/1, 2, 3

34477–83

34485–504

34506–15

34520

37017

37054/10

37055–59

37061/5, 6

37062

37102/2

38808

4107/53

4108/1, 2

4110

4116/2

4132/9

4116/2–4108/1 hrsz. közötti szakasza

5028/2

5520–4108/2 hrsz. közötti szakasza

5056

5224/2

5290/1

5224/2–6413/3 hrsz. közötti szakasza

5290/2

5294/1

5300/11, 12, 13, 14

5300/17

5300/4, 5, 6

5300/9

5301

5306/1

5308–10

5312–13

5314/2

5315–18

5319/3

5319/6, 7

5319/9, 10

5320/1, 2

5321

5322/1, 2

5324–25

5326/1

5327/2

5328–34

5335/1

5335/3, 4

5336–37

5338/1

5338/3, 4

5340–41

5342/2

5377

5290/1–5394/1 hrsz. közötti szakasza

5377

5394/1–5433/1 hrsz. közötti szakasza

5380/1

5380/5

5382

5390

5391/5, 6

5391/8

5392/1, 2, 3

5393/2

5394/1

5394/3, 4, 5, 6

5396

5396/2

5397/1

5398/2, 3

5399

5402–404

5406/3, 4

5408/1

5409/1, 2, 3

5412

5413/4

5413/6, 7

5421–24

5425/1, 2, 3

5427–28

5429/1, 2

5430/2

5431

5432/1, 2, 3

5433/1, 2

5434/1, 2

5435/2, 3

5436

5437/1, 2, 3

5449–52

5453/1, 2

5457

5460

5466–73

5476

5479–80

5482–83

5483/7

5484

5487

5497

5466–5506 hrsz. közötti szakasza

5498–506

5520

5536/1–5028/2 hrsz. közötti szakasza

5534

5536/1, 2

5537/4, 5

5537/7

5539

5541–42

5544

5692/1, 2

5959–60

5966

5973

6000

5690–5224/2 hrsz. közötti szakasza

6001

6006

6171–72

6209

6228

6229/1, 2

6230/1, 2

6231–36

6239–46

6255

6259

6261–63

6267/1, 2

6268

6271/1, 2

6272

6329

6331–32

6335–38

6339/1, 2

6341–42

6343/1, 2, 3

6346

6348/3, 4

6349–51

6413/3

6452/1, 2, 3

6453/1, 2, 3, 4

6455/1

6456/1

6457

6459–62

6464

6469–76

6477/1, 2

6478–83

6485–514

6516

6518–20

6521/1, 2

6522–25

6527/1, 2

6529

6531–34

6536

6539–42

6543/3

6543/5, 6

6545–51

6551/1

6553

6553/1, 2

6554

6555/2

6555/4

6556/1, 2

6557/3, 4, 5, 6

6558

6561/1, 2

6563–64

6565/1, 2

6566–83

6584/1, 2

6585/1, 2

6586–88

6590

6592–99

6600–622

6627–32

6634

6635/1, 2

6636

6638

6641

6643–47

6649–67

6670–73

6675–76

6677/3, 4

6678–83

6684/1, 2

6685–96

6699–701

6703/1, 2

6704/1, 2

6705

6707/3, 4, 5, 6

6708/1, 2, 3, 4

6710–19

6720/3, 4

6721/2

6722

6800–6721/2 hrsz. közötti szakasza

6723

6724/2

6725/1, 2

6726

6727/1, 2, 3

6729–30

6733/1, 2

6734

6735/1, 2

6736–29

6740/1

6741/1

6742–48

6749/1, 2

6750–51

6752/1, 2

6753–54

6755/1, 2, 3, 4

6756/1

6757–58

6758/2

6759–65

6767/1

6767/3, 4, 5

6768

6769/1, 2

6770–71

6772/1, 2

6773/1, 2, 3

6775

6776/10, 11

6776/5

6776/9

6777

6778/1, 2

6779–82

6783/1, 2

6783/4, 5

6786/1, 2

6787/1, 2

6788

6789/1, 2

6790/1

6790/4

6791

6792

6793/1, 2

6794/2, 3

6797

6798/1, 2

6800

7105–107

7108/1, 2

7109–10

7111/1, 2

7112–15

7117

7119–21

7123

7124/2

7125

7127–44

7145/1, 2

7147–49

7151–57

7159

6723–6800 hrsz. közötti szakasza

7160/1, 2

7161

7177

7181

7182/1, 2

7183–84

8766

6723–6800 hrsz. közötti szakasza

8839/2