A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2005. (IV. 6.) NKÖM rendelet

a budaörsi repülőtér műemlékké nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. és 39. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület, Kőérberki út 36. szám alatti, 1236/20 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1936-1937-ben létesített budaörsi repülőtér együttese: a forgalmi épület, a nagyhangár és a kifutópálya építészeti, technika- és közlekedéstörténeti értékeinek, területi összefüggéseinek megőrzése.

2. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére