A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2005. (IX. 6.) MNB rendelet

a „100 éves az első magyar postaautó” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „100 éves az első magyar postaautó” megnevezéssel 500 forintos címletű kupronikkel emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2005. szeptember 15.

2. § (1) Az emlékérme kupronikkelből (75% réz, 25% nikkel) készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm x 28,43 mm, széle sima.

(2) A csúcsára állított négyzet formájú emlékérme előlapján a jobb oldalon a postaautó kereke látható, benne a „2005” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapján fent két sorban, párhuzamosan az emlékérme oldalával, az „500” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent pedig szintén két sorban, párhuzamosan az emlékérme oldalával, a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A csúcsára állított négyzet formájú emlékérme hátlapjának vonal által határolt szélén az oldalak mentén körben felül a „• 100 ÉVES AZ / ELSŐ MAGYAR •” alul pedig a „POSTAAUTÓ • / 1905-2005” felirat olvasható. Az emlékérme középmezőjében a postaautó ábrázolása látható. A középmező jobb oldali sarkában Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 15 000 darab készíthető, amelyből 10 000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2005. szeptember 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 18/2005. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 18/2005. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére