A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2005. (IX. 15.) EüM rendelet

a gyógyszerészi oklevéllel végezhető tevékenységekről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének f) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § Gyógyszerészi oklevéllel - a külön jogszabályban foglalt egyéb feltételek mellett - különösen az alábbi tevékenységek végezhetőek:

a) gyógyszerkutatás, gyógyszerfejlesztés és gyógyszer forgalomba hozatali engedélyezésével kapcsolatos tevékenység,

b) gyógyszer gyártása, minőségbiztosítása és kiadása,

c) gyógyszer analitikai vizsgálata e célra szolgáló laboratóriumban,

d) gyógyszer bármilyen céllal létesült gyógyszerraktárban történő tárolása, minőségbiztosítása és nagykereskedelmi elosztása,

e) gyógyszer készítése, analitikai vizsgálata, tárolása és forgalmazása közforgalmú vagy fiókgyógyszertárakban,

f) gyógyszer készítése, tárolása, forgalmazása és klinikai vizsgálat végzésében való részvétel fekvőbeteg-gyógyintézetben,

g) gyógyszerrel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és oktatás.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) Ez a rendelet a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a gyógyszerészet területén folytatott egyes tevékenységekre vonatkozó rendelkezések összehangolásáról szóló, 1985. szeptember 16-i 85/432/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (1) és (2) bekezdéseinek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére