A jogszabály mai napon ( 2023.10.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi LIX. törvény

a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából az Európai Közösség és a tagállamok, valamint a Svájci Államszövetség, az Andorrai Hercegség, a Liechtensteini Hercegség és a San Marino Köztársaság által aláírt szándéknyilatkozatok megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából az Európai Közösség, illetve a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a Svájci Államszövetség, az Andorrai Hercegség, a Liechtensteini Nagyhercegség, továbbá a San Marino Köztársaság által aláírt szándéknyilatkozatokat e törvénnyel megerősíti és kihirdeti.

2. § Az 1. § szerinti szándéknyilatkozatok hiteles magyar nyelvű szövegét e törvény 1-4. számú melléklete tartalmazza.

3. § *  Ez a törvény 2005. július 1. napján lép hatályba, végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. számú melléklet a 2005. évi LIX. törvényhez

Szándéknyilatkozat
az Európai Közösség, a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Svájci Államszövetség között
 * 

az Európai Közösség,

a Cseh Köztársaság,

a Belga Királyság,

a Dán Királyság,

a Németországi Szövetségi Köztársaság,

az Észt Köztársaság,

a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság,

a Francia Köztársaság,

Írország,

az Olasz Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság,

a Lett Köztársaság,

a Litván Köztársaság,

a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság,

a Holland Királyság,

az Osztrák Köztársaság,

a Lengyel Köztársaság,

a Portugál Köztársaság,

a Finn Köztársaság,

a Szlovén Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság,

a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

és

a Svájci Államközösség (a továbbiakban: Svájc)

a következőkben állapodtak meg:

1. Bevezetés

Svájc és a Közösség, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. július 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: az irányelv) meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezéseket megállapító megállapodást kötnek. E szándéknyilatkozat a megállapodást kiegészíti.

2. Közigazgatási segítségnyújtás adócsalás és ahhoz hasonló cselekmények esetén

A megállapodás aláírását követően Svájc és az Európai Unió valamennyi tagállama kétoldalú tárgyalásokat kezd a következő céllal:

hogy a létező kettős adóztatási egyezményeik jövedelem- és vagyonadóra vonatkozó rendelkezéseibe belefoglaljanak minden, a megkeresett állam joga szerint közigazgatási, polgári vagy büntetőeljárást eredményező adócsalás vagy ahhoz hasonló cselekmények esetén megkeresésre, információcsere formájában megvalósuló közigazgatási segítségnyújtásról szóló rendelkezést is az e megállapodás hatálya alá nem tartozó, de adott egyezményeik által szabályozott jövedelemtételekre vonatkozóan,

hogy az érintett államok által alkalmazott adóeljárással összhangban meghatározzák a „hasonló cselekmények eseteinek” egyes típusait.

3. Tárgyalások más harmadik államok szabályaival egyenértékű rendelkezések megállapításáról

Az irányelvben meghatározott átmeneti időszakban a Közösség más fontos pénzügyi központokkal is tárgyalásokat kezd, annak előmozdítása céljával, hogy azok a joghatóságok is a Közösség által alkalmazott szabályokkal egyenértékű rendelkezéseket fogadjanak el.

4. Szándéknyilatkozat

E szándéknyilatkozat aláírói kijelentik, hogy az 1. pontban említett megállapodást és e szándéknyilatkozatot olyan elfogadható és kiegyensúlyozott szabályozásnak tekintik, amely biztosítja a Szerződő Felek érdekeit. Az elfogadott intézkedéseket ezért jóhiszeműen fogják végrehajtani, és kellő indok nélkül nem fognak egyoldalúan eltérni e szabályozástól.

Amennyiben a 2003. június 3-án elfogadott irányelv és a megállapodás alkalmazási köre között bármely jelentős különbség merülne fel, különösen a megállapodás 1. cikke (2) bekezdésére és 6. cikkére tekintettel, a megállapodás 13. cikke (1) bekezdésének értelmében a Szerződő Felek haladéktalanul konzultálnak egymással, annak biztosítása érdekében, hogy a megállapodásban megállapított rendelkezések egyenértékű jellegét fenntartsák.

Aláírva Luxemburgban, a kétezer negyedik év október havának huszonhatodik napján, két-két eredeti példányban, angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

A máltai nyelvi változatot a Szerződő felek levélváltás útján hitelesítik. E nyelvi változat az előző bekezdésben említettekkel megegyezően hiteles.

(Aláírások)

2. számú melléklet a 2005. évi LIX. törvényhez

Szándéknyilatkozat
az Európai Közösség, a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és az Andorrai Hercegség között
 * 

a Belga Királyság,

a Cseh Köztársaság,

a Dán Királyság,

a Német Szövetségi Köztársaság,

az Észt Köztársaság,

a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság,

a Francia Köztársaság,

Írország,

az Olasz Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság,

a Lett Köztársaság,

a Litván Köztársaság,

a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság,

a Holland Királyság,

az Osztrák Köztársaság,

a Lengyel Köztársaság,

a Portugál Köztársaság,

a Szlovén Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság,

a Finn Köztársaság,

a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

és

az Andorrai Hercegség

a következőkben állapodtak meg:

Azzal egyidejűleg, hogy a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: „irányelv”) meghatározottakkal egyenértékű intézkedések megállapításáról szóló megállapodás aláírásra kerül, az Európai Közösség és tagállamai és az Andorrai Hercegség aláírták az ezt a megállapodást kiegészítő szándéknyilatkozatot.

1. Az ezen szándéknyilatkozat aláírói úgy tekintik, hogy az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség közötti említett megállapodásban és ebben a szándéknyilatkozatban foglalt rendelkezések elfogadhatók, amelyek védik a Felek jogos érdekeit. Ebből következően jóhiszeműen alkalmazni fogják azokat a rendelkezéseket, amelyekről megállapodtak, és tartózkodni fognak az olyan egyoldalú intézkedésektől, amelyek ezt a megállapodást jogos indok nélkül veszélyeztetnék. Amennyiben a 2003. június 3-án elfogadott irányelv és a megállapodás alkalmazási köre között bármely jelentős különbség merülne fel, különösen ez utóbbi 4. és 6. cikkére tekintettel, a megállapodás 13. cikke (4) bekezdésének értelmében a Szerződő Felek haladéktalanul konzultálnak egymással, annak biztosítása érdekében, hogy a megállapodásban megállapított rendelkezések egyenértékű jellegét fenntartsák.

2. Az Európai Közösség vállalja, hogy a fent említett irányelv által biztosított átmeneti időszak folyamán megbeszéléseket kezd más fontos pénzügyi központokkal, azzal a céllal, hogy elősegítse ezeknél a joghatóságoknál a Közösség által alkalmazottakkal egyenértékű intézkedések alkalmazását.

3. Az említett megállapodás 12. cikkének megfelelően, az Andorrai Hercegség vállalja, hogy saját jogszabályaiban - a megállapodás alkalmazásának első évében - bevezeti az adócsalás bűncselekményének tényállását, amely legalább a hamis, hamisított vagy tartalmukban nem helytálló dokumentumok felhasználására vonatkozik, az adóhatóságok félrevezetésének céljából a megtakarításokból származó jövedelem adóztatása területén. Ezen szándéknyilatkozat aláírói megjegyzik, hogy az adócsalás fogalom-meghatározása kizárólag a megtakarítások adóztatásának szükségességéhez kapcsolódik a megállapodás keretei között, és nem érinti az adócsalásra vonatkozó fejleményeket vagy döntéseket, amelyeket más körülmények között vagy más fórumokon fogadtak el.

4. Az Andorrai Hercegség az Európai Közösség minden egyes érdekelt tagállamával kétoldalú tárgyalásokat kezd az információcserére vonatkozó igazgatási eljárás meghatározására.

5. Ezen szándéknyilatkozat aláírói ünnepélyesen kijelentik, hogy a megtakarítások adóztatásáról szóló megállapodás aláírása, valamint egy pénzügyi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése fontos lépéseket jelentenek a Hercegség és az Európai Unió közötti együttműködés elmélyítésében.

Ennek az elmélyítésnek a figyelembevételével, a 4. pontban előirányzott kétoldalú tárgyalásokkal párhuzamosan, az Andorrai Hercegség és az Európai Közösség egyes tagállamai konzultációkat kezdeményeznek majd a gazdasági és adózási együttműködés szélesebb alkalmazási körének megállapítása céljából. Ezek a konzultációk együttműködő szellemben zajlanak majd le, amelyek során figyelembe veszik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Andorrai Hercegség tett adóügyi téren, és amelyeket ez a megállapodás megszilárdít. Ezek a konzultációk a következők megvalósítását eredményezhetik:

- kétoldalú gazdasági együttműködési programok, amelyek elősegítik az andorrai gazdaság európai gazdaságba való integrálódását,

- kétoldalú együttműködés az adózás területén, amelynek célja azon feltételek megvizsgálása, hogyan lehet a pénzügyi szolgáltatásokból és pénzügyi termékekből származó bevételekre a tagállamok által kivetett forrásadót megszüntetni vagy csökkenteni.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 15-én, két-két eredeti példányban, készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén, valamint katalán nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

A máltai nyelvi változatot az aláírók levélváltás útján hitelesítik. E nyelvi változat az előző bekezdésben említettekkel megegyezően hiteles.

(Aláírások)

3. számú melléklet a 2005. évi LIX. törvényhez

Szándéknyilatkozat
az Európai Közösség, a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Liechtensteini Hercegség között
 * 

az Európai Közösség

a Belga Királyság,

a Cseh Köztársaság,

a Dán Királyság,

a Német Szövetségi Köztársaság,

az Észt Köztársaság,

a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság,

a Francia Köztársaság,

Írország,

az Olasz Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság,

a Lett Köztársaság,

a Litván Köztársaság,

a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság,

a Holland Királyság,

az Osztrák Köztársaság,

a Lengyel Köztársaság,

a Portugál Köztársaság,

a Szlovén Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság,

a Finn Köztársaság,

a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

és

a Liechtensteini Hercegség (a továbbiakban: Liechtenstein)

a következőkben állapodtak meg:

1. Bevezető

Liechtensteini Hercegség és az Európai Közösség megállapodást kötnek, amely a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: az irányelv) meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezéseket állapít. Ez az egyetértési nyilatkozat kiegészíti ezt a megállapodást.

2. Megbeszélések egyenértékű rendelkezések megállapításáról egyéb harmadik országokkal

Az irányelvben előírt átmeneti időszak alatt, az Európai Közösség megbeszéléseket kezd más fontos pénzügyi központokkal, azzal a céllal, hogy elősegítse ezen joghatóságoknál a Közösség által alkalmazandó szabályokkal egyenértékű rendelkezések elfogadását.

3. Szándéknyilatkozat

Ennek az egyetértési nyilatkozatnak az aláírói kijelentik, hogy az 1. pontban említett megállapodást és ezt a nyilatkozatot elfogadható és kiegyensúlyozott olyan szabályozásnak tekintik, amely védelmezi a felek érdekeit. Ezért a megállapodott szabályokat jóhiszeműen hajtják végre, és nem tesznek olyan egyoldalú lépéseket, amelyekkel kellő ok nélkül alááshatnák ezt a szabályozást.

Amennyiben a 2003. június 3-án elfogadott irányelv és a megállapodás alkalmazási köre között bármely lényeges különbség kerülne megállapításra - különösen a megállapodás 6. cikkének tekintetében -, a Szerződő Felek haladéktalanul konzultációt kezdenek, a megállapodás 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban, azzal a céllal, hogy az adott megállapodásban előírt intézkedések egyenértékűségét fenntartsák.

Liechtenstein vállalja, hogy eljárási jogszabályaival összhangban haladéktalanul törekszik elbírálni a kellően indokolt, a megállapodás 10. cikke szerinti információcsere iránti kérelem elfogadhatóságát.

Az Európai Unió és tagállamai a Liechtensteinnel folytatott együttműködésük során, ideértve az adóügyi együttműködést is, figyelembe fogják venni Liechtensteinnek azt a döntését, hogy gondoskodik az irányelvvel egyenértékű rendelkezések megállapításáról. Az aláírók ezzel kapcsolatban egyetértenek abban, hogy a megállapodás 10. cikkének (4) bekezdése szerinti tárgyalásokon bármely Fél felvethet ezzel párhuzamosan egyéb adózási kérdéseket is, ideértve a jövedelmek kettős adóztatásának elkerülésével vagy csökkentésével kapcsolatos kérdéseket is.

Kelt 2004. december 7-én, két-két eredeti példányban, készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

A máltai nyelvi változatot az aláírók levélváltás útján hitelesítik. E nyelvi változat az előző bekezdésben említett nyelvekkel megegyezően hiteles.

(Aláírások)

4. számú melléklet a 2005. évi LIX. törvényhez

Szándéknyilatkozat
az Európai Közösség, a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a San Marino Köztársaság között
 * 

az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség),

a Belga Királyság,

a Cseh Köztársaság,

a Dán Királyság,

a Németországi Szövetségi Köztársaság,

az Észt Köztársaság,

a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság,

a Francia Köztársaság,

Írország,

az Olasz Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság,

a Lett Köztársaság,

a Litván Köztársaság,

a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság,

a Holland Királyság,

az Osztrák Köztársaság,

a Lengyel Köztársaság,

a Portugál Köztársaság,

a Szlovén Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság,

a Finn Köztársaság,

a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és

a San Marino Köztársaság (a továbbiakban: San Marino)

a következőkben állapodtak meg:

A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. július 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: irányelv) meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás megkötésével egyidejűleg az Európai Közösség, a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a San Marino Köztársaság aláírta ezt - a megállapodást kiegészítő - szándéknyilatkozatot.

1. Az ezen szándéknyilatkozat aláírói úgy tekintik, hogy San Marino és az Európai Közösség közötti, az irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás egy kiegyensúlyozott és elfogadható megállapodás, amely védi mindkét Szerződő Fél érdekeit. Ebből következően jóhiszeműen alkalmazni fogják azokat a rendelkezéseket, amelyekről megállapodtak, és tartózkodni fognak az olyan egyoldalú intézkedésektől, amelyek ezt a megállapodást jogos indok nélkül veszélyeztetnék. Amennyiben a 2003. június 3-án elfogadott irányelv és a megállapodás alkalmazási köre között bármely jelentős különbség merülne fel, különösen ez utóbbi 4. és 6. cikkére tekintettel, a megállapodás 15. cikke (1) bekezdésének értelmében a Szerződő Felek haladéktalanul konzultálnak egymással, annak biztosítása érdekében, hogy a megállapodásban megállapított rendelkezések egyenértékű jellegét fenntartsák. E szándéknyilatkozat aláírói megjegyzik, hogy a megállapodás 13. cikke alkalmazásában az „adócsalás” fogalommeghatározása kizárólag a kamatjövedelem adóztatását érintő igényekre vonatkozik a megállapodás keretein belül, és nem érinti az adócsaláshoz egyéb körülmények között, vagy más fórumokon kapcsolódó fejleményeket és/vagy határozatokat.

2. Az Európai Közösség vállalja, hogy a fent említett irányelv által biztosított átmeneti időszak folyamán megbeszéléseket kezd más fontos pénzügyi központokkal, azzal a céllal, hogy elősegítse ezeknél a joghatóságoknál a Közösség által alkalmazott szabályokkal egyenértékű rendelkezések alkalmazását.

3. Figyelembe véve, hogy a San Marino Köztársaság tovább kíván integrálódni az európai gazdasági környezetbe, továbbá úgy tartja, hogy ennél fogva megfelelő és kívánatos az európai bank- és pénzügyi rendszerben való teljes körű részvétele, San Marino és az Európai Közösség a lehető legkorábban konzultációkat kezd egymással abból a célból, hogy meghatározzák az érintett Felek pénzügyi szolgáltatásokra, ideértve a biztosítást is, vonatkozó prudenciális intézkedései és rendszerei kölcsönös elismerésének feltételeit. Ezzel összefüggésben San Marino - annak érdekében, hogy megőrizze a szóban forgó szektorokban a belső piac megfelelő működését -, vállalja, hogy elfogadja és végrehajtja az érintett üzleti ágazatokban a vonatkozó fennálló, illetve jövőbeni „közösségi vívmányokat”, ideértve a megfelelő prudenciális szabályokat és az érintett San Marino-i gazdasági szereplők felügyeletét. Az ezen a területen esetlegesen létrejövő bármilyen megállapodás arról is rendelkezhet, hogy San Marino vállalja egyéb vonatkozó - jelenleg érvényes és a jövőben bevezetendő - közösségi szabályok végrehajtását például a verseny és az adózás tekintetében.

4. A mélyülő kapcsolatok ezen összefüggésében az adóügyi megállapodások megkötése az Európai Unió tagállamaival (a továbbiakban: a tagállamok), továbbá San Marino azon kötelezettségvállalása, hogy ezeken a kereteken belül az OECD előírásainak megfelelő információcseréről rendelkezik, elősegítené a szélesebb körű gazdasági és adóügyi együttműködést. San Marino erőfeszítéseinek elismeréseképpen konzultációk kezdődhetnének San Marino és az Európai Unió tagállamai között azzal a céllal, hogy kétoldalúan eltöröljék vagy csökkentsék a különféle jövedelemformákkal kapcsolatos kettős adózást.

5. Az Európai Közösség és San Marino Köztársaság konzultációkat kezd továbbá az alábbiak céljából:

- a vámunióra és az együttműködésre vonatkozó megállapodásukban megállapított eljárások egyszerűsítési formáinak meghatározása. Ebben a tekintetben a San Marino Köztársaság kész számítógépes - akár az INTRASTAT rendszerhez hasonló - eljárások bevezetésére;

- a San Marino-i állampolgárok és vállalkozások közösségi kutatási és fejlesztési programokban és tevékenységekben való részvétele fennálló lehetőségeinek megfelelőbb feltárására.

Kelt 2004. december 7-én, két-két eredeti példányban, készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

A máltai nyelvi változatot az aláírók levélváltás útján hitelesítik. Ez az előző bekezdésben említett nyelvi változatokkal megegyezően hiteles.

(Aláírások)