A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2006. (VII. 24.) OKM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve műemlékké nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. és 35. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Megszüntetem a Budapest XII. kerület, Béla király út, 9529/3 helyrajzi számú ingatlan 15709 törzsszámú műemléki védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében három önálló ingatlan jött létre, amelyek közül a 9529/5 és 9529/6 helyrajzi számú ingatlan műemléki értéket nem hordoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti telekalakítás során létrejött 9529/4 helyrajzi számú ingatlant műemlékké nyilvánítom.

(3) Műemléki környezetnek a 9529/5, 9529/6, 9533, 9549/26, 9549/27, 9549/36, 9549/37, 9550/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 9532 helyrajzi számú közterületet, valamint a 9508 és 9548/1 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja a 19. századi forrásház és a 15. században épült vízgyűjtő folyosó építészeti értékeinek megőrzése.

2. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére