A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2006. (IX. 25.) OKM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32., 36. és 39. §-ai alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Csákvár, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 211, 212, 213, 214/1, 214/5, 214/7, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/15, 214/16, 217, 030, 031, 032/5, 033/4, 034, 035, 0225, 0228, 0229/1, 0230 és 0246 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 214/4 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 193/1, 193/2, 194, 196, 197, 198, 199, 211, 212, 213, 214/1, 214/5, 214/16, 217, 032/5, 033/4 és 0228 helyrajzi számú műemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja a klasszicista Esterházy-kastély és a 19. század első negyedében kialakult történeti kertje együttesének, építészeti, kertépítészeti értékeinek megőrzése, kerttörténeti értékei helyreállíthatóságának biztosítása.

2. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Dunakeszi, Nándori u. 4. szám alatti, 061/3, 058/2, 061/2, 058/1, 059/1, 060, 061/1, 063, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2971, 2976, 2977, 2978, 2979 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 2941, 2953, 2955/17, 2969/2, 2970 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 061/3, 058/2, 061/2, 058/1, 059/1, 060, 061/1, 063, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2953, 2954, 2971, 2976, 2977, 2978, 2979, 3168 és 3169 helyrajzi számú műemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1890–1924 között épült Alagi Versenyló Tréningtelep építészeti és történeti értékeinek megőrzése.

3. § (1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Mecseknádasd, 87/1, 88/1, 88/2, 92, 93, 94/2, 191/5, 193, 194, 195, 242, 268, 269, 271, 272, 273, 277 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 133/1, 133/6, 133/7, 605/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal érintkező szakaszát.

(2) Műemléki környezetnek a 86, 87/2, 87/3, 95, 96, 177, 191/1, 191/3, 191/4, 192, 196, 197/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 133/1, 133/6, 133/7 helyrajzi számú ingatlanok és a 270 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végétől a 20. század elejéig folyamatosan kialakult mecseknádasdi püspöki kert építészeti és kerttörténeti értékeinek megőrzése.

4. § (1) A Bács-Kiskun megyei Baja város területén

a) műemléki jelentőségű területté nyilvánítom az 1. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt ingatlanokat,

b) műemléki környezetet nem jelölök ki.

(2) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Baja történeti belvárosa 18–19. században kialakult utcahálózatának és historizáló városképének megőrzése.

5. § (1) A Békés megyei Gyula város területén

a) műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt ingatlanokat,

b) műemléki környezetet nem jelölök ki.

(2) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Gyula belvárosa történeti összefüggésrendszerének, 18–19. században kialakult utcahálózatának, településszerkezetének és városképének megőrzése.

6. § (1) Szeged megyei jogú város területén

a) műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a 3. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt ingatlanokat,

b) műemléki környezetet nem jelölök ki.

(2) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Szeged belvárosa 1879. évi árvíz után kialakult jellegzetes településszerkezetének, egységes historizáló épületállományának, városképi, építészeti és történeti értékeinek a megőrzése.

7. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelethez

Bajai műemléki jelentőségű terület

A bajai műemléki jelentőségű terület határa a 735/1 helyrajzi számú ingatlan nyugati sarkától indul kelet felé, észak felől megkerüli azt, a 731 helyrajzi számú utat keresztezi, és a 730, 729, 723, 722/2 helyrajzi számú ingatlan északi határán halad tovább kelet felé, a 721 helyrajzi számú Arad utca déli határán kelet felé eléri a 720/4 helyrajzi számú Állomás teret. Annak nyugati határán dél felé halad, eléri és keresztezi a 715/6 helyrajzi számú Köztársaság teret, a 715/2 helyrajzi számú Szegedi utat és a 715/4 helyrajzi számú közterületet, majd a 3270, 3271, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285/1, 3287 helyrajzi számú ingatlanokat kelet felől kerülve elérkezik a 3288 helyrajzi számú Tóth Kálmán utcához, keresztezi azt és továbbhalad déli irányba a 3289, 3290 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán, majd a 3291, 3292/2, 3293/2, 3295, 3296, 3299, 3300, 3302 helyrajzi számú ingatlanok nyugati határán halad tovább dél felé, folytatja útját a 3303, 3305, 3306, 3308, 3309/4 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán, eléri és keresztezi a 3311 helyrajzi számú közterületet, majd a 314 helyrajzi számú ingatlan északi és keleti határán dél felé haladva eléri és keresztezi a 3326 helyrajzi számú Deák Ferenc utcát, kelet és dél felől megkerüli a temetőt, észak felé fordul, az 522 helyrajzi számú Batthyány Lajos utca vonalában keresztezi az 523 helyrajzi számú Rókus utcát, az 522 helyrajzi számú Batthyány Lajos utca északi határán nyugat felé haladva eléri és keresztezi az 508 helyrajzi számú Petőfi Sándor utcát, az 508 helyrajzi számú Batthyány Lajos utca északi határán tovább haladva eléri a 434 helyrajzi számú ingatlant, ott dél felé fordul, és a 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422/2, 422/1 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán haladva eléri és keresztezi a 4903 helyrajzi számú Szarvas G. utcát, majd a 201/2, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 190 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán haladva eléri és keresztezi a 3962/1 helyrajzi számú Damjanich utcát, kelet és dél felől megkerüli a 3983/1 és 3983/2 helyrajzi számú ingatlanokat, eléri és keresztezi a 4460/2 helyrajzi számú Szt. Antal utcát, és a 4525, 4523/1, 4522, 4521/2, 4520/2, 4520/1, 4519 helyrajzi számú ingatlanok déli határán nyugat felé halad, miközben keresztezi a 4506/1 helyrajzi számú Erdész utcát, eléri a 159 helyrajzi számú Szabadság utcát, annak keleti határában észak felé halad, a 160/1 helyrajzi számú ingatlan délnyugati sarkánál keresztezi a Szabadság utat, és a 100, 101, 102, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 113, 114 helyrajzi számú ingatlanokat észak felé haladva nyugat felől kerüli meg, miközben kétszer keresztezi a 106 helyrajzi számú Kígyó utcát és a 64, 65, 66, 67, 72, 71, 70/2, 70/1 helyrajzi számú ingatlanok déli és nyugati határán nyugat és észak felé haladva eléri a 889 helyrajzi számú Parti utcát, annak nyugati határán észak felé halad tovább, az 52 helyrajzi számú ingatlan északi határán nyugat felé haladva keresztezi a 27 helyrajzi számú töltést, az 5309 helyrajzi számú Kamarás Dunát, az 5312/22 helyrajzi számú ingatlanon eléri a szigetet, és az 5314/11 helyrajzi számú ingatlan déli határán nyugat felé halad, majd az ingatlan sarkán észak felé fordul, és az 5314/16 helyrajzi számú ingatlan nyugati határán halad tovább észak felé, eléri és keresztezi az 5320/25 helyrajzi számú Március 15. sétányt, az 5319 helyrajzi számú ingatlan nyugati határán továbbhalad észak felé, majd az 5319/3 helyrajzi számú ingatlan nyugati határán haladva északi irányba, elhalad a sziget mellett, az 5339 helyrajzi számú Kamarás Dunán át az 5341/1 helyrajzi számú Kamarás Duna-part nyugati határánál ér partot, észak felé halad, majd a 967 helyrajzi számú Bajcsy-Zsilinszky út déli határán nyugat felé, majd észak felé halad, észak felől megkerüli a 969/3 helyrajzi számú ingatlant, majd észak felé halad a 972/2, 975/4, 981/2, 982, 983, 984, 985/2, 986/1, 987/1, 988, 990, 991, 993, 995, 996, 997, 998, 999/4 helyrajzi számú ingatlanok nyugati határán, miközben enyhe ívben nyugat felé fordul, eléri az 1000 helyrajzi számú Kandó Kálmán utcát, annak keleti határán észak felé halad tovább, az 1044/2 helyrajzi számú Kölcsey Ferenc utcát keresztezi, majd az 1044/3 helyrajzi számú ingatlan déli határán nyugat felé fordulva halad tovább, annak végén észak felé fordul és az 1359 helyrajzi számú ingatlant nyugat, majd észak felől megkerülve az 1357 helyrajzi számú Honvéd utca nyugati határán dél felé halad, majd keresztezi a Honvéd utcát és kelet felé fordulva az 1355/3, 1348/6, 1347, 1346 helyrajzi számú ingatlanok északi határán halad tovább, míg eléri és keresztezi az 1121 helyrajzi számú Madách Imre utcát és az 1074, 1073, 1072, 1071, 1070, 1069, 1066, 1078/2 helyrajzi számú ingatlanok északi határa mentén kelet felé haladva eléri a 776/3 helyrajzi számú közterületet, és az azzal határos 776/2 helyrajzi számú Dózsa György út keleti határa mentén dél felé halad, az ingatlan déli határában kelet felé fordul és keresztezi a 777/3 helyrajzi számú közterületet, dél felől megkerüli a 774 és 771 helyrajzi számú ingatlanokat, eléri és keresztezi a 769 helyrajzi számú Kassa utcát, annak keleti határán haladva eléri a 735/1 helyrajzi számú ingatlan északkeleti sarkát, így érve el a kiindulópontot.

2

4–16

17/2

18/1, 2

19/1, 2

20–22

24/2, 3, 4, 5, 6

26–27

29/1, 2

32–38

39/1, 2

40–44

46–48

51

63–69

70/1, 2

71–72

100–102

104

106–108

109/1, 2

110–114

122–131

132/1, 2

133–134

135–137

140–153

154/1, 2

155

156/1, 2

157–159

160/1, 2

161–167

168/1, 2

169/1, 2

170–171

173–199

200

201/1, 2

422/1, 2

423–443

444/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

445–447

448/2

449

450/2

451–453

454/1, 2

455–457

458/1, 2

459–463

464/1, 2

465/1, 2

466–467

469/2

470/1

471

470/1, 2

472/1, 2

473–476

477/1, 2

478–482

483/1, 2

484–486

487/1, 2

488–489

490/2, 3, 4, 5, 6

491–500

501/1, 2

502/1, 2

503–520

521/1, 2

523

524/1, 2, 3, 4, 5

525–526

527/1, 5, 6

529

530/1, 2

531–581

582/1, 2

583–588

589/3, 4

590

591/3, 4, 5

592

593/1, 2

594/1, 2

595/1, 2

596/2

597–601

602/1, 2

603/1, 2, 3

604–607

608/1, 2

609–611

612/1

613/6

615–616

617/2

618

620/1, 2

621

622/1, 2

623

624/2, 3, 4

625/1, 2

626/1, 2

627

628–629

630/1, 2

631–632

633/2, 5

641/2, 4, 5, 6

642–646

649/3, 4

651–685

687–712

713/1, 2

714

715/2, 4, 5, 6, 7

715/7

722/2

723

729–731

734

735/1

769

770/10

772–773

776/3, 5, 6

777/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

777/9, 10

778–783

787–792

793/2, 3, 4

797/1

801–802

803/1, 2

804

805/1, 2

806–811

812/1, 2

813–833

834/1, 2

835

837–852

853/1, 2

854–860

861/1

862–881

882/1, 2

883/1, 2

884

885/1, 2

886–888

890

891/1, 2

892

893/1

894

895

896/1, 2

897/1, 2

898–902

906

907/1, 2

910

912

914–915

917/1, 2

922–927

928/1, 2

929–940

941/1, 2

942–955

957–961

962/1, 2, 3

964/1, 2, 3

965

967–968

969/6

972/2

975/1, 4

976–977

978/1

981/1, 2

982–984

985/2

986/1

987/1

988–991

993

995–998

999/3, 4

1001–1006

1007/1, 2, 3

1008–1018

1020–1023

1024/1, 2

1025–1030

1031/1, 2

1032–1036

1037/1, 2

1038–1043

1044/1, 2, 3

1045–1058

1059/2

1060/1

1061–1062

1063/1, 2

1064

1065/1, 2

1066–1074

1087/1, 2

1129

1320

1344/3

1346–1347

1348/3, 7, 8, 9, 10

1349–1354

1355/3, 4

1357

1359

1360/2

1901

3270–3284

3285/1

3287–3290

3293/1

3294

3297–3298

3301

3303

3305–3306

3308

3309/4

3311

3314

3317–3321

3322/3, 4

3962/1

3983/1, 2

4519

4520/1, 2

4521/2

4522

4523/1

4525–4526

5309

5312/22

5314/7, 11, 16, 17

5319/1, 3, 8

5320/25

5339

5341/4, 5, 7, 8, 13, 14

helyrajzi számú ingatlanok.

2. számú melléklet a 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelethez

Gyulai műemléki jelentőségű terület

A gyulai műemléki jelentőségű terület határának kiindulópontja a 2824/1 helyrajzi számú ingatlan (ún. Csiga-kert) délkeleti sarka. A határ innen észak felé indul fenti ingatlan keleti határa mentén, metszi a 2794 helyrajzi számú közterületet (Part utca), majd a 2752 helyrajzi számú ingatlan (Élővíz-csatorna) déli határa mentén kelet felé, majd délkeleti határa mentén északkelet felé halad, a 2789 helyrajzi számú közterület (Híd utca) folytatásában metszi a 2752 helyrajzi számú ingatlant (Élővíz-csatorna), majd a 2645 helyrajzi számú közterület (Akácos utca) északnyugati oldala mentén halad északkelet felé, majd a 2427 helyrajzi számú közterület (Tiborc utca) délnyugati oldala mentén halad északnyugat felé, eléri 2428 helyrajzi számú közterületet (Vár utca), melyen halad a 2444 helyrajzi számú közterület nyugati határának vonaláig (Galamb utca páratlan oldala), ahol északi irányban metszi a 2428 helyrajzi számú közterületet (Vár utca), majd elérve a 2444 helyrajzi számú közterületet, annak nyugati, majd déli oldalát követve (Galamb utca páratlan oldala) halad nyugat felé, metszi a 2491 helyrajzi számú közterületet (Eminescu utca), majd a 2567 helyrajzi számú közterület déli oldalát követve (Galamb utca páratlan oldala) halad tovább nyugat felé, majd az 1897 helyrajzi számú közterület (Nagyváradi út) keleti határa mentén dél felé fordul, elérve a 2601 helyrajzi számú közterület (Pomucz tábornok utca) déli határvonalát, Nyugat felé fordul, metszi a 2610 helyrajzi számú közterületet, majd az 1897 helyrajzi számú közterület (Nagyváradi út) a 374 helyrajzi számú közterület déli oldala mentén (Hold utca páratlan oldala) mentén halad nyugat felé, elérve a 254 helyrajzi számú közterületet, annak délkeleti határa mentén (Munkácsy M. utca) délnyugat felé fordul, elérve a 72 számú közterület délnyugati határának vonalát, metszi a 254 helyrajzi számú közterületet (Munkácsy M. utca), s a 72 helyrajzi számú közterület délnyugati határa mentén (Hajnal utca páratlan oldala) halad északnyugat felé, az 53 és 61 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén észak felé fordul, s halad észak felé a 109 helyrajzi számú közterület nyugati oldala (Szegedi Kiss I. utca páratlan oldala), a 157 helyrajzi számú közterület nyugati oldala (Ecsedi utca páratlan oldala) mentén, metszi a 671 helyrajzi számú közterületet, tovább halad észak felé a 730 helyrajzi számú közterület nyugati oldala (Szakál Lajos utca páratlan oldala) mentén, elérve a 753 helyrajzi számú közterületet, annak déli határa mentén (Gyár utca páratlan oldala) nyugat felé fordul, a 759 helyrajzi számú ingatlan nyugati határának vonalában metszi a 753 helyrajzi számú közterületet (Gyár utca), s a 759 helyrajzi számú ingatlan nyugati, majd északi, a 758/2 helyrajzi számú ingatlan déli, majd keleti, és a 758/3 helyrajzi számú ingatlan keleti határvonala mentén haladva éri el a 792 helyrajzi számú közterületet, ahol nyugatra fordul, s annak déli határa (Kertész utca páros oldala) mentén halad nyugat felé, metszi a 4568 helyrajzi számú közterületet (Béke sugárút), innen a 4829 helyrajzi számú ingatlan északi, majd nyugati, a 4803 helyrajzi számú ingatlan nyugati oldala mentén halad, metszi a 4799 helyrajzi számú közterületet, s annak déli határa (Kárpát utca páratlan oldala) mentén halad nyugat felé, elérve a 4772 helyrajzi számú közterületet, délnek fordul, s a 4772, 4739, 4724 helyrajzi számú közterületek keleti határa (Somogyi B. utca páros oldala) halad dél felé, miközben metszi a 4750 helyrajzi számú (Bacsó B. utca), a 4735 helyrajzi számú (Ady Endre utca) és a 4705 helyrajzi számú (Eötvös Loránd utca) közterületeket, majd utóbbi déli határa (Eötvös Loránd utca páratlan oldala) mentén nyugat felé fordul, s eléri a 4841/1 helyrajzi számú közterületet, melynek, majd az 5823/1 helyrajzi számú közterületnek keleti határa mentén délnek halad, majd az 5824 helyrajzi számú ingatlan északi határának vonalában metszi az 5823/1, 5823/2, 5823/3 helyrajzi számú közterületeket (Ajtóssy út), s halad kelet felé az 5821, 5822 helyrajzi számú ingatlanok déli határa mentén halad nyugat felé, eléri az 5879 helyrajzi számú közterületet, annak keleti határa (Bárány utca páros oldala) mentén dél felé halad, metszi az 5976 helyrajzi számú közterületet (Scherer F. utca), továbbhalad dél felé a 6100 és 6153 helyrajzi számú közterület keleti határa (Szt. József utca páros oldala) mentén, miközben metszi a 6136 helyrajzi számú közterületet (Komáromi utca), halad tovább dél felé, metszi a 6168 helyrajzi számú (Köröspart utca) és a 6169/2 helyrajzi számú (Élővíz-csatorna) közterületeket, eléri a 6249 helyrajzi számú közterületet (Köröspart utca), s annak északi határa mentén nyugatnak, majd nyugati határa mentén újból délnek fordul, majd elérve a 6335 és 6250 helyrajzi számú közterületeket, annak északi határa (Gyóni G. utca páros oldala), majd a 6224 helyrajzi számú közterület északnyugati határa (Dobay utca páros oldala) mentén halad kelet felé, elérve a 6225 helyrajzi számú ingatlant, annak délkeleti sarkából kiindulva eléri a 6188 helyrajzi számú ingatlan északnyugati sarkát, miközben metszi a 6195/3, 6195/2 és a 6195/1 helyrajzi számú közterületeket (Bartók B. utca), majd a 6188 helyrajzi számú ingatlan nyugati határa mentén dél felé haladva eléri a 6189 helyrajzi számú közterületet, melynek északi határa (Dr. Adler Ignác utca páratlan oldala), majd a 6177 helyrajzi számú közterület északi határa (Kossuth L. tér) mentén halad kelet felé, elérve a 4316 helyrajzi számú közterületet (Eszperantó tér), annak nyugati határa mentén délnek halad, majd a 4268/3 helyrajzi számú közterület északkeleti határa (Szt. István utca páros oldala) mentén délkeletnek halad, elérve a 4297 helyrajzi számú közterületet, annak északnyugati határa (Semmelweis I. utca páratlan oldala) mentén, majd a 4298 helyrajzi számú közterület északnyugati határa (Szt. László utca páratlan oldala) mentén halad északkelet felé, majd a 3040 helyrajzi számú közterület északi határának vonalában metszi a 4298 helyrajzi számú közterületet (Szt. László utca), s a 3040 helyrajzi számú közterület északi határa (Mátyás király u. páros oldala) mentén éri el a kiindulási pontot.

1/1, 2

2

3/1, 2

4

6–8

10–18

21–41

42

43

44

45

48–49

50/1, 2

51–59

60/1, 2

61

255–267

268/1, 2

269

271–273

274/1, 2

275–276

278–279

280/1, 2

281–292

293/1, 2

294–309

310/1, 2, 3

311–314

315/1, 2

316–323

324/1, 2, 3, 4

325/2, 3, 4, 5

326–335

339

341–342

344–354

355/1, 2

356

357/1, 2

358–370

371/1, 2

372

373/1, 2

731–739

740/1, 2

741–742

743/1, 2

744–748

753–757

758/1, 2, 3

2428–2434

2435/1, 2

2436–2443

2568

2569/1, 2

2570/1, 2

2571–2572

2573

2574–2578

2580/1, 2

2581/1, 2

2582–2597

2601–2612

2613/1, 2, 3

2614–2633

2634/1, 2, 3

2635

2637/1, 2

2638

2639/1, 2

2640/1, 2

2641/1, 3, 4

2642

2794

2796–2797

2798/1, 2

2799–2801

2803/1, 2

2804–2811

2812/1, 2

2813/1, 2

2814–2817

2818/1, 2

2819–2823

2824/1

2825–2826

4274–4278

4279/1

4280–4286

4290

4296/1, 4

4298–4299

4300/1, 2

4301–4312

4313/1

4314/1, 2

4315–4316

4317/1, 2

4318–4327

4328/1, 2

4329/1, 2

4330/1, 2

4331–4347

4348/1, 2

4349–4351

4352/1, 2

4353

4354/1, 2

4355/1, 2

4356–4357

4358/1, 2

4359–4363

4364/1, 2, 3

4365/1, 2

4366–4368

4369/2, 5, 6

4370/1, 2

4371–4379

4380

4382–4386

4389–4397

4398/1, 2

4399/1, 2

4400/1, 2

4401–4407

4408/1, 2

4409–4414

4415/1, 2

4416–4419

4420/1, 2

4421

4423–4424

4425/2, 4, 5, 6, 7

4426–4428

4429/1, 2

4430–4432

4433/1, 3, 4

4435–4449

4450/1, 2

4451

4452/1, 2

4453

4455

4456/1, 4

4460/1, 2

4461–4466

4467/1, 2, 3, 4

4472

4474–4504

4506–4507

4509–4510

4512/1, 2

4513/1, 2

4514–4520

4521

4522–4528

4529/1

4530–4543

4544/1, 2

4545/1, 2

4547–4557

4558/1, 2

4559/1, 2

4560–4570

4571/1, 3, 4

4573–4582

4584–4593

4595–4597

4598

4599/1, 2

4600–4605

4606/1, 2

4607–4621

4622/1, 2

4623/1, 2

4624–4626

4632/2, 3, 4

4633

4634/1, 2

4636–4637

4635

4639–4642

4644–4689

4694–4723

4735–4738

4750–4751

4753

4754/1, 2

4755–4764

4765/1, 2

4766–4771

4799–4803

4817/2

4829

4841/2

5823/1, 2

5824–5830

5831/1, 2

5832–5838

5839/1, 2

5840–5868

5869/1, 2

5870/1, 2

5871–5873

5874/1, 2

5875–5877

6101–6106

6107/1, 2

6108–6118

6119/1, 2

6121–6124

6125/1, 2

6126/1, 2

6127–6128

6129/2

6130–6134

6135/1, 2

6136–6140

6141/1, 2

6142–6152

6168

6169/1, 2, 3

6170–6175

6178–6180

6182/2

6183–6184

6186–6188

6191/1

6225–6234

6235/3, 4, 5

6236–6243

6244/1, 2

6245/1, 2

6246–6249

helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 254, 1897, 2491, 2752 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határos szakaszai.

3. számú melléklet a 9/2006. (IX. 25.) OKM rendelethez

Szegedi műemléki jelentőségű terület

A szegedi műemléki jelentőségű terület határa a 4039 helyrajzi számú Tisza Lajos krt. északi sarkától indul északi irányba a 2295 helyrajzi számú Felső Tisza-part keleti határán, majd a Zárda utca vonalában észak felé fordul, eléri és északkelet felől megkerüli a 2387, 2388, 2389 helyrajzi számú ingatlanokat, majd a 2404 és 2302 helyrajzi számú ingatlanokat észak felől megkerüli, keresztezi a 2543 helyrajzi számú József Attila sugárutat, a 2705 helyrajzi számú ingatlan északi, majd keleti határán haladva eléri a 2782 helyrajzi számú Sóhordó utcát, keresztezi azt, továbbhalad a Dugonics utca keleti határán, a 2787/4 helyrajzi számú ingatlan északi, majd a 2788, 2790/3 és a 2790 helyrajzi számú ingatlanok északi határán elérkezik a 2792 helyrajzi számú Teleki utcához, annak keleti határában dél felé halad, észak felől megkerüli a 2794, 2795, 2789, 2802 helyrajzi számú ingatlanokat, keresztezi a 2804 helyrajzi számú Juhász Gyula utcát, észak felől megkerüli a 2808 helyrajzi számú ingatlant, keresztezi a 2962 helyrajzi számú Szent Mihály utcát, észak felől megkerüli a 2965, 2968, 2969, 2970, 2975/1, 2975/2, 2976 helyrajzi számú ingatlanokat, keresztezi a 2961 helyrajzi számú Vidra utcát, észak felől megkerüli a 2960 helyrajzi számú ingatlant, keresztezi a 2987 helyrajzi számú Madách utcát, a 2979, 2985, 2987 helyrajzi számú ingatlanok északkeleti határán haladva elér a 3040/4 helyrajzi számú Kossuth Lajos sugárúthoz, keresztezi azt, majd a 3048 helyrajzi számú Püspök utca keleti határán dél felé haladva eléri a 3125 helyrajzi számú Mikszáth Kálmán utcát, keresztezi azt, majd a 3131, 3134, 3139, 3140, 3153/5, 3153/6, 3158, 3168, 3169, 3173, 3174/1, 3176 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán dél felé halad tovább, miközben keresztezi a 3136 helyrajzi számú Attila utcát, a 3146 helyrajzi számú Hajnóczy utcát, a 3159 helyrajzi számú Gutenberg utcát, a 3170 helyrajzi számú Gogol utcát, majd nyugat felé fordul, eléri a 3179 helyrajzi számú Dáni utcát, keresztezi, megkerüli észak és nyugat felől a 3185 helyrajzi számú ingatlant, keresztezi a 3305 helyrajzi számú Kálvária sugárutat, nyugat és dél felől megkerüli a 3342 helyrajzi számú ingatlant, keresztezi a 3341 helyrajzi számú Dáni utcát, elhalad a 3308, 3307 helyrajzi számú ingatlanok déli határa mentén délkelet felé, elhalad a 3435, 3446, 3437, 3439 helyrajzi számú ingatlanok délnyugati határa mentén, a 3443 helyrajzi számú Honvéd tér nyugati határán dél felé haladva eléri és dél felől megkerüli a 3444 helyrajzi számú ingatlant, majd a 3494/8, 3497/1, 3497/2, 3506, 3507, 3716, 3717 helyrajzi számú ingatlanok déli határán kelet felé halad, miközben keresztezi a 3505 helyrajzi számú Szentháromság utcát és a 3673 helyrajzi számú Boldogasszony sugárutat, valamint a 3718 helyrajzi számú Semmelweis utcát, majd a 3719 helyrajzi számú ingatlan déli határán kelet felé haladva eléri és keresztezi a 2286/2 helyrajzi számú Korányi János utcát és a 2287/1, valamint a 2294/5 helyrajzi számú Huszár Mátyás rkp. keleti határán, az MJT határával egy vonalban észak felé haladva eléri a kiindulási pontot.

2286/1

2287/1

2294/1, 4, 5

2319/1, 5, 6

2387–2389

2402

2404

2703–2705

2783/1, 3, 4

2787/4

2788–2789

2790/2, 3, 4

2792

2794–2795

2798

2802–2803

2808–2809

2963–2965

2968–2970

2975/1, 2

2976–2977

2979

2985

2987

3041

3044–3046

3047/3, 5

3131

3133–3134

3139–3140

3147/4

3153/5, 6

3158–3159

3168–3169

3173

3174/1

3176–3178

3185

3306–3308

3342

3435–3437

3439–3441

3443–3444

3494/8

3497/1, 2

3506–3507

3673/1

3716–3717

3719

3724–3725

3726/1, 2

3727

3728/1, 2, 3, 4, 6

3729–3734

3735/1, 2

3736

3737/2, 3, 4

3738–3739

3743

3745–3746

3748

3754

3757

3759

3760–3763

3764/1, 2

3765–3780

3781/1, 2

3782–3783

3791–3793

3794/1, 2

3795–3800

3802/2

3803–3816

3817/1, 2, 3

3818/1, 2, 3, 4, 5

3819

3820–3824

3825/1, 2, 3

3830–3845

3847

3849–3874

3875/1, 2, 3, 4, 5

3880–3890

3891/2

3892–3900

3901/2

3902–3903

3911–3920

3921/1, 2

3922–3955

3956/2, 3

3957

3958/1, 2

3959–3998

3999/1, 2, 3, 4, 5

4000–4006

4007/1, 2

4008–4010

4012–4013

4015–4034

4035/1, 2, 3

4036–4039

helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 2286/2, 3, 2295, 2543, 2782, 2786, 2961, 2962, 2978, 3040/4, 3125, 3136, 3146, 3170, 3305, 3341, 3432, 3505, 3673/2, 3718 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határos szakaszai.