A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2006. (IX. 25.) IRM rendelet

a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Pécs) alapításáról

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (2) bekezdésének d) pontjában foglalt feladatkörben, az 1. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének alapján, a pénzügyminiszterrel egyetértésben, valamint a 3. § tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  A fiatalkorú fogvatartottak előzetes letartóztatásával, valamint szabadságvesztésével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok regionális ellátására megalapítom a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetét (Pécs).

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

3. § * 

4. § * 

Melléklet a 22/2006. (IX. 25.) IRM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére