A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt,

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

A B C D
1. Létesítmény Létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély Eljáró engedélyező hatóság
2. hulladéklerakó telep Királyszentistván
(hrsz. 017)
egységes környezethasználati engedély Veszprém Megyei
Kormányhivatal
3. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-
biológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
4. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
5. Bekötőút Királyszentistván
- a 7213. sz. úttól a hulladéklerakó telepre
építési engedély Veszprém Megyei
Kormányhivatal
6. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

A B C D
1. Létesítmény Létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély Eljáró engedélyező hatóság
2. hulladéklerakó telep Nyíregyháza
(hrsz. 02350)
vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
3. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-
biológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
4. bekötőút Nyíregyháza - a Nyíregyházát elkerülő (épülő) 4. sz. úttól a
hulladéklerakó telepre
vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
5. hulladéklerakó telep Kisvárda
(hrsz. 68)
egységes környezethasználati engedély (módosítás) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
6. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
7. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
8. bekötőút Kisvárda - a 4108. és 4109. sz. úttól a hulladéklerakó telepre építési engedély Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
9. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
10. hulladéklerakó telep Nagyecsed
(hrsz. 188)
egységes környezethasználati engedély
(módosítás)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
11. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
12. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
13. bekötőút Nagyecsed - a
4918. sz. úttól a hulladéklerakó telepre
építési engedély Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
14. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére