A jogszabály mai napon ( 2019.10.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt,

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. *  Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

A B C D
1. *  Létesítmény Létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély Eljáró engedélyező hatóság
2. hulladéklerakó telep Királyszentistván
(hrsz. 017)
egységes környezethasználati engedély Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
3. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-
biológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
4. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
5. Bekötőút Királyszentistván - a 7213. sz. úttól a hulladéklerakó telepre építési engedély Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
6. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

A B C D
1. *  Létesítmény Létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély Eljáró engedélyező hatóság
2. hulladéklerakó telep Nyíregyháza (hrsz. 02350) vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
3. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-
biológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
4. bekötőút Nyíregyháza - a Nyíregyházát elkerülő (épülő) 4. sz. úttól a hulladéklerakó telepre vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
5. hulladéklerakó telep Kisvárda (hrsz.68) egységes környezethasználati engedély (módosítás) Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
6. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-
biológiai hulladékkezelő csarnokra
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
7. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
8. bekötőút Kisvárda - a 4108. és 4109. sz. úttól a hulladéklerakó telepre építési engedély Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
9. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
10. hulladéklerakó telep Nagyecsed (hrsz. 188) egységes környezethasználati engedély (módosítás) Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
11. építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-
biológiai hulladékkezelő csarnokra
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
12. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
13. bekötőút Nagyecsed - a4918. sz. úttól a hulladéklerakó telepre építési engedély Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
14. vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére