A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: KT) 15. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével –helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

c) a KT 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

d) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

e) e bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt források együttes összegét

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulások) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével –, valamint a társulásokat a KT 8. számú melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat – a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével – társulásonként részletezve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A társulásokat a KT 8. számú mellékletének IV. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat – a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével – társulásonként és jogcímenként részletezve e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

1/A. § *  (1) A KT 3. számú mellékletében szereplő egyes hozzájárulások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat és a társulásokat megillető normatív állami hozzájárulások előirányzata e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

11. a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai,

11. e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

15.1.1. Óvodai nevelés,

16.2. Alapfokú művészetoktatás,

16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez,

17.2. a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása.

(2) A KT 3. számú mellékletében szereplő előirányzatok az érintett helyi önkormányzatok és a társulások felelősségi körén kívül eső okból a következő jogcímeken módosulnak:

2. b) Építésügyi igazgatási feladatok,

6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása,

8. Üdülőhelyi feladatok,

9. Pénzbeli szociális juttatások,

11. f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás,

12. c) Emelt szintű bentlakásos ellátás,

16.4.2. Korai fejlesztés, gondozás,

17.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés.

(3) A KT 8. számú mellékletében szereplő normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata a kiegészítő felmérés alapján e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

I. 2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége,

IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása.

(4) A KT 8. számú mellékletében szereplő normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata az érintett helyi önkormányzatok felelősségi körén kívül eső okból e rendelet 6. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

II. 2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása,

II. 3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti módosítás miatti különbözetekkel módosul a KT 4. számú melléklet B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összege, a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összege és B) III. pontja szerinti, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összege, továbbá mindezen források együttes összege.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1–5. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez * 

6. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez * 

A helyi önkormányzatok 2007. évi normatív állami hozzájárulása és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadója (Ft)

Körzeti igazgatás

ORSZÁG ÖSSZESEN
Megye Körzeti igazgatás
3/2
1 Főváros 0
2 Baranya 0
3 Bács-Kiskun 0
4 Békés 0
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 0
6 Csongrád 0
7 Fejér 0
8 Győr-Moson-Sopron 0
9 Hajdú-Bihar 0
10 Heves 0
11 Komárom-Esztergom 0
12 Nógrád 0
13 Pest 2 842 800
14 Somogy 0
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0
16 Jász-Nagykun-Szolnok 0
17 Tolna 0
18 Vas 0
19 Veszprém 0
20 Zala 0
Összesen 2 842 800
BUDAPEST FŐVÁROS
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 01 1 0113578 Budapest Főváros 0
2 01 3 0109566 I. kerület 0
3 01 3 0103179 II. kerület 0
4 01 3 0118069 III. kerület 0
5 01 3 0105467 IV. kerület 0
6 01 3 0113392 V. kerület 0
7 01 3 0116586 VI. kerület 0
8 01 3 0129744 VII. kerület 0
9 01 3 0125405 VIII. kerület 0
10 01 3 0129586 IX. kerület 0
11 01 3 0110700 X. kerület 0
12 01 3 0114216 XI. kerület 0
13 01 3 0124697 XII. kerület 0
14 01 3 0124299 XIII. kerület 0
15 01 3 0116337 XIV. kerület 0
16 01 3 0111314 XV. kerület 0
17 01 3 0108208 XVI. kerület 0
18 01 3 0102112 XVII. kerület 0
19 01 3 0129285 XVIII. kerület 0
20 01 3 0104011 XIX. kerület 0
21 01 3 0106026 XX. kerület 0
22 01 3 0113189 XXI. kerület 0
23 01 3 0110214 XXII. kerület 0
24 01 3 0134139 XXIII. kerület 0
Főváros összesen 0
BARANYA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 02 1 0200000 Megyeközpont 0
2 02 2 0219415 Pécs m.j. 0
3 02 3 0233154 Bóly 0
4 02 3 0221528 Harkány 0
5 02 3 0226408 Komló 0
6 02 3 0223959 Mohács 0
7 02 3 0210825 Pécsvárad 0
8 02 3 0232160 Sásd 0
9 02 3 0228741 Sellye 0
10 02 3 0205519 Siklós 0
11 02 3 0215866 Szentlőrinc 0
12 02 3 0226578 Szigetvár 0
13 02 3 0228024 Villány 0
14 02 4 0231927 Beremend 0
15 02 4 0206813 Mágocs 0
16 02 4 0233765 Szászvár 0
17 02 4 0228538 Vajszló 0
18 02 5 0212548 Abaliget 0
33 02 5 0207603 Bánfa 0
36 02 5 0224749 Baranyajenő 0
40 02 5 0216461 Berkesd 0
48 02 5 0233002 Bodolyabér 0
49 02 5 0232151 Bogád 0
70 02 5 0228121 Drávacsepely 0
82 02 5 0227401 Egyházaskozár 0
95 02 5 0202857 Geresdlak 0
98 02 5 0233233 Gödre 0
105 02 5 0230951 Hegyhátmaróc 0
108 02 5 0207126 Hetvehely 0
109 02 5 0206798 Hidas 0
110 02 5 0227933 Himesháza 0
115 02 5 0230836 Hosszúhetény 0
154 02 5 0206336 Kozármisleny 0
157 02 5 0217899 Kölked 0
158 02 5 0215538 Kővágószőlős 0
160 02 5 0233330 Lánycsók 0
162 02 5 0217604 Liget 0
163 02 5 0222974 Lippó 0
170 02 5 0205430 Magyarhertelend 0
174 02 5 0222600 Magyarszék 0
177 02 5 0233923 Mánfa 0
180 02 5 0214483 Máriakéménd 0
186 02 5 0233756 Máza 0
187 02 5 0213444 Mecseknádasd 0
188 02 5 0211402 Mecsekpölöske 0
202 02 5 0214650 Nagynyárád 0
211 02 5 0219646 Ófalu 0
228 02 5 0212867 Pereked 0
236 02 5 0224855 Romonya 0
243 02 5 0223472 Somberek 0
253 02 5 0222257 Szalánta 0
256 02 5 0207366 Szárász 0
259 02 5 0205607 Szederkény 0
280 02 5 0204048 Tófű 0
290 02 5 0202264 Vásárosdombó 0
295 02 5 0220279 Véménd 0
Baranya megye összesen 0
BÁCS-KISKUN MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 03 1 0300000 Megyeközpont 0
2 03 2 0326684 Kecskemét m.j. 0
3 03 3 0310719 Bácsalmás 0
4 03 3 0303522 Baja 0
5 03 3 0307612 Dunavecse 0
6 03 3 0321999 Izsák 0
7 03 3 0309469 Jánoshalma 0
8 03 3 0306442 Kalocsa 0
9 03 3 0319789 Kecel 0
10 03 3 0322530 Kerekegyháza 0
11 03 3 0309344 Kiskőrös 0
12 03 3 0320297 Kiskunfélegyháza 0
13 03 3 0332434 Kiskunhalas 0
14 03 3 0324396 Kiskunmajsa 0
15 03 3 0328130 Kunszentmiklós 0
16 03 3 0317677 Lajosmizse 0
17 03 3 0329115 Solt 0
18 03 3 0319983 Soltvadkert 0
20 03 3 0330623 Tiszakécske 0
21 03 3 0328486 Tompa 0
23 03 4 0332823 Bugac 0
26 03 4 0318458 Harta 0
27 03 4 0306202 Lakitelek 0
28 03 4 0316018 Mélykút 0
30 03 4 0324545 Tiszaalpár 0
32 03 5 0321944 Akasztó 0
33 03 5 0321148 Apostag 0
37 03 5 0313408 Ballószög 0
40 03 5 0311961 Bátya 0
42 03 5 0319327 Borota 0
44 03 5 0310472 Császártöltés 0
46 03 5 0316373 Csávoly 0
47 03 5 0312344 Csengőd 0
49 03 5 0312025 Csólyospálos 0
50 03 5 0310533 Dávod 0
57 03 5 0311864 Érsekcsanád 0
59 03 5 0303230 Fajsz 0
60 03 5 0333598 Felsőlajos 0
61 03 5 0302954 Felsőszentiván 0
63 03 5 0331468 Fülöpháza 0
66 03 5 0331848 Gara 0
67 03 5 0326383 Gátér 0
69 03 5 0308350 Harkakötöny 0
70 03 5 0304093 Helvécia 0
71 03 5 0312937 Hercegszántó 0
74 03 5 0317923 Jakabszállás 0
75 03 5 0308378 Jászszentlászló 0
78 03 5 0327571 Kelebia 0
80 03 5 0328158 Kisszállás 0
83 03 5 0306044 Kunbaja 0
84 03 5 0307728 Kunbaracs 0
85 03 5 0329027 Kunfehértó 0
86 03 5 0331918 Kunpeszér 0
87 03 5 0331893 Kunszállás 0
88 03 5 0305786 Ladánybene 0
89 03 5 0323357 Madaras 0
91 03 5 0330632 Miske 0
93 03 5 0325955 Nagybaracska 0
95 03 5 0323056 Nyárlőrinc 0
103 03 5 0326310 Rém 0
104 03 5 0318218 Soltszentimre 0
106 03 5 0319947 Szalkszentmárton 0
107 03 5 0311794 Szank 0
110 03 5 0325432 Tabdi 0
112 03 5 0314544 Tataháza 0
114 03 5 0314094 Tiszaug 0
118 03 5 0310667 Városföld 0
119 03 5 0328343 Vaskút 0
120 03 5 0315158 Zsana 0
Bács-Kiskun megye összesen 0
BÉKÉS MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 04 1 0400000 Megyeközpont 0
2 04 2 0415200 Békéscsaba m.j. 0
3 04 3 0418102 Battonya 0
4 04 3 0409760 Békés 0
5 04 3 0426709 Csorvás 0
6 04 3 0424819 Dévaványa 0
7 04 3 0432957 Elek 0
8 04 3 0412256 Füzesgyarmat 0
9 04 3 0433455 Gyomaendrőd 0
10 04 3 0405032 Gyula 0
11 04 3 0419628 Mezőberény 0
12 04 3 0411873 Mezőhegyes 0
13 04 3 0430322 Mezőkovácsháza 0
14 04 3 0423065 Orosháza 0
15 04 3 0428565 Sarkad 0
16 04 3 0423870 Szarvas 0
17 04 3 0421883 Szeghalom 0
18 04 3 0416434 Tótkomlós 0
19 04 3 0429531 Vésztő 0
20 04 4 0402680 Békésszentandrás 0
21 04 4 0431334 Csabacsüd 0
22 04 4 0433190 Doboz 0
23 04 4 0424031 Dombegyház 0
25 04 4 0403461 Kétegyháza 0
26 04 4 0431574 Kevermes 0
27 04 4 0410287 Kondoros 0
28 04 4 0411615 Körösladány 0
29 04 4 0430128 Medgyesegyháza 0
30 04 4 0408244 Nagyszénás 0
31 04 4 0402352 Újkígyós 0
33 04 5 0426189 Békéssámson 0
34 04 5 0419390 Bélmegyer 0
36 04 5 0413471 Bucsa 0
38 04 5 0420455 Csanádapáca 0
39 04 5 0425502 Csárdaszállás 0
45 04 5 0404279 Kamut 0
46 04 5 0424794 Kardos 0
48 04 5 0422752 Kaszaper 0
50 04 5 0403106 Kétsoprony 0
51 04 5 0418838 Kisdombegyház 0
53 04 5 0412900 Köröstarcsa 0
55 04 5 0406804 Kötegyán 0
56 04 5 0416045 Kunágota 0
57 04 5 0421209 Lőkösháza 0
58 04 5 0427906 Magyarbánhegyes 0
63 04 5 0411989 Murony 0
65 04 5 0404242 Nagykamarás 0
66 04 5 0419257 Okány 0
68 04 5 0405397 Pusztaföldvár 0
72 04 5 0433075 Tarhos 0
75 04 5 0431228 Végegyháza 0
76 04 5 0406257 Zsadány 0
Békés megye összesen 0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 05 1 0500000 Megyeközpont 0
2 05 2 0530456 Miskolc m.j. 0
3 05 3 0503595 Abaújszántó 0
4 05 3 0505315 Borsodnádasd 0
6 05 3 0510728 Edelény 0
7 05 3 0504677 Emőd 0
8 05 3 0533048 Encs 0
9 05 3 0502848 Felsőzsolca 0
11 05 3 0506691 Kazincbarcika 0
12 05 3 0513833 Mezőcsát 0
13 05 3 0519433 Mezőkövesd 0
15 05 3 0514492 Ózd 0
16 05 3 0512362 Pálháza 0
17 05 3 0527410 Putnok 0
18 05 3 0516054 Sajószentpéter 0
19 05 3 0527474 Sárospatak 0
20 05 3 0505120 Sátoraljaújhely 0
21 05 3 0508077 Szendrő 0
22 05 3 0530739 Szerencs 0
23 05 3 0521351 Szikszó 0
24 05 3 0528352 Tiszaújváros 0
25 05 3 0518306 Tokaj 0
26 05 4 0521032 Alsózsolca 0
27 05 4 0514331 Arló 0
30 05 4 0521546 Múcsony 0
31 05 4 0519220 Ricse 0
32 05 4 0523029 Rudabánya 0
34 05 4 0522169 Szentistván 0
35 05 4 0509496 Szirmabesenyő 0
36 05 4 0518245 Taktaharkány 0
37 05 4 0528398 Tiszalúc 0
40 05 5 0502820 Abaújlak 0
42 05 5 0502273 Abaújvár 0
46 05 5 0520482 Alsóberecki 0
47 05 5 0519664 Alsódobsza 0
52 05 5 0529814 Alsóvadász 0
53 05 5 0526198 Arka 0
55 05 5 0503823 Ároktő 0
59 05 5 0525159 Bánhorváti 0
61 05 5 0508846 Baskó 0
63 05 5 0506929 Bekecs 0
64 05 5 0534290 Berente 0
66 05 5 0526356 Berzék 0
67 05 5 0523737 Bodroghalom 0
70 05 5 0514401 Bodrogolaszi 0
74 05 5 0525195 Bogács 0
75 05 5 0518944 Boldogkőújfalu 0
76 05 5 0514474 Boldogkőváralja 0
79 05 5 0516124 Borsodgeszt 0
82 05 5 0516799 Borsodszirák 0
84 05 5 0505306 Bőcs 0
93 05 5 0525575 Cserépváralja 0
94 05 5 0528459 Csermely 0
102 05 5 0504686 Dédestapolcsány 0
109 05 5 0525326 Erdőbénye 0
110 05 5 0522503 Erdőhorváti 0
113 05 5 0534272 Farkaslyuk 0
114 05 5 0508174 Felsőberecki 0
123 05 5 0517932 Fony 0
124 05 5 0530483 Forró 0
126 05 5 0517109 Füzér 0
127 05 5 0506460 Füzérkajata 0
128 05 5 0511378 Füzérkomlós 0
129 05 5 0510366 Füzérradvány 0
135 05 5 0510904 Garadna 0
137 05 5 0515608 Gesztely 0
138 05 5 0520969 Gibárt 0
142 05 5 0518643 Göncruszka 0
144 05 5 0527942 Halmaj 0
145 05 5 0511226 Hangács 0
149 05 5 0502468 Hegymeg 0
150 05 5 0522187 Hejce 0
156 05 5 0530137 Hercegkút 0
158 05 5 0509399 Hernádcéce 0
159 05 5 0524165 Hernádkak 0
161 05 5 0531200 Hernádnémeti 0
163 05 5 0517136 Hernádszentandrás 0
164 05 5 0524970 Hernádszurdok 0
167 05 5 0511697 Hidasnémeti 0
171 05 5 0525399 Igrici 0
173 05 5 0508086 Ináncs 0
176 05 5 0526657 Járdánháza 0
181 05 5 0521218 Karcsa 0
182 05 5 0530508 Karos 0
184 05 5 0515264 Kéked 0
188 05 5 0529249 Kesznyéten 0
191 05 5 0522840 Kisgyőr 0
194 05 5 0511448 Kisrozvágy 0
200 05 5 0522956 Korlát 0
202 05 5 0526602 Köröm 0
205 05 5 0511819 Kurityán 0
207 05 5 0526231 Ládbesenyő 0
213 05 5 0503902 Mád 0
215 05 5 0527395 Mályi 0
218 05 5 0521768 Megyaszó 0
221 05 5 0518379 Mezőnagymihály 0
223 05 5 0503443 Mezőzombor 0
225 05 5 0510968 Mogyoróska 0
233 05 5 0533181 Nagyrozvágy 0
235 05 5 0528033 Nekézseny 0
237 05 5 0527191 Novajidrány 0
239 05 5 0526435 Nyíri 0
240 05 5 0504215 Nyomár 0
241 05 5 0531778 Olaszliszka 0
242 05 5 0522558 Onga 0
246 05 5 0515893 Pácin 0
248 05 5 0524730 Pányok 0
249 05 5 0526745 Parasznya 0
254 05 5 0517048 Pusztafalu 0
261 05 5 0512469 Rátka 0
262 05 5 0508402 Regéc 0
268 05 5 0503081 Sajóhídvég 0
271 05 5 0514313 Sajókaza 0
273 05 5 0527173 Sajólád 0
282 05 5 0530340 Sajószöged 0
289 05 5 0523755 Semjén 0
291 05 5 0523418 Sima 0
292 05 5 0513268 Sóstófalva 0
300 05 5 0509830 Szemere 0
301 05 5 0527456 Szendrőlád 0
311 05 5 0503708 Taktabáj 0
313 05 5 0503133 Taktaszada 0
314 05 5 0512210 Tállya 0
315 05 5 0521740 Tarcal 0
318 05 5 0513763 Telkibánya 0
320 05 5 0530447 Tibolddaróc 0
329 05 5 0530377 Tiszatarján 0
330 05 5 0510977 Tiszavalk 0
332 05 5 0514890 Tomor 0
338 05 5 0529054 Tornyosnémeti 0
340 05 5 0512487 Újcsanálos 0
344 05 5 0530003 Vajdácska 0
349 05 5 0511581 Vilmány 0
353 05 5 0521087 Vizsoly 0
354 05 5 0503063 Zádorfalva 0
357 05 5 0519275 Ziliz 0
358 05 5 0511022 Zsujta 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 0
CSONGRÁD MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 06 1 0600000 Megyeközpont 0
2 06 2 0633367 Szeged m.j. 0
3 06 3 0605111 Csongrád 0
4 06 3 0608314 Hódmezővásárhely m.j. 0
5 06 3 0631024 Kistelek 0
6 06 3 0607357 Makó 0
7 06 3 0621555 Mindszent 0
8 06 3 0604349 Mórahalom 0
9 06 3 0631705 Sándorfalva 0
10 06 3 0614456 Szentes 0
11 06 4 0634245 Algyő 0
12 06 4 0605379 Csanádpalota 0
13 06 4 0617233 Nagymágocs 0
14 06 4 0632489 Szegvár 0
16 06 5 0614252 Apátfalva 0
18 06 5 0610339 Ásotthalom 0
19 06 5 0629106 Baks 0
20 06 5 0623676 Balástya 0
21 06 5 0608192 Bordány 0
22 06 5 0602121 Csanádalberti 0
23 06 5 0622293 Csanytelek 0
24 06 5 0632285 Csengele 0
25 06 5 0607834 Derekegyház 0
27 06 5 0630535 Dóc 0
28 06 5 0613383 Domaszék 0
29 06 5 0622992 Eperjes 0
30 06 5 0619974 Fábiánsebestyén 0
31 06 5 0622646 Felgyő 0
33 06 5 0633020 Forráskút 0
34 06 5 0609210 Földeák 0
36 06 5 0626666 Kiszombor 0
41 06 5 0610515 Maroslele 0
42 06 5 0625733 Mártély 0
47 06 5 0612797 Ópusztaszer 0
48 06 5 0631079 Öttömös 0
50 06 5 0606354 Pusztamérges 0
53 06 5 0603966 Ruzsa 0
54 06 5 0612007 Szatymaz 0
57 06 5 0625900 Tömörkény 0
60 06 5 0605546 Zákányszék 0
61 06 5 0617765 Zsombó 0
Csongrád megye összesen 0
FEJÉR MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 07 1 0700000 Megyeközpont 0
2 07 2 0714827 Székesfehérvár m.j. 0
3 07 3 0708925 Adony 0
4 07 3 0710481 Bicske 0
5 07 3 0703115 Dunaújváros m.j. 0
6 07 3 0702802 Enying 0
7 07 3 0723603 Ercsi 0
8 07 3 0710296 Gárdony 0
10 07 3 0718485 Mór 0
11 07 3 0717525 Polgárdi 0
12 07 3 0723694 Sárbogárd 0
13 07 3 0725016 Velence 0
14 07 4 0717376 Aba 0
16 07 4 0713152 Cece 0
17 07 4 0720002 Csákvár 0
18 07 4 0720358 Előszállás 0
19 07 4 0707506 Lajoskomárom 0
20 07 4 0707269 Lepsény 0
21 07 4 0717552 Mezőfalva 0
23 07 4 0729018 Pusztaszabolcs 0
26 07 4 0720206 Seregélyes 0
27 07 4 0733321 Soponya 0
28 07 4 0728705 Szabadbattyán 0
30 07 5 0715176 Alcsútdoboz 0
32 07 5 0708730 Bakonycsernye 0
33 07 5 0723153 Bakonykúti 0
34 07 5 0731103 Balinka 0
35 07 5 0707047 Baracs 0
38 07 5 0716346 Besnyő 0
42 07 5 0721908 Csókakő 0
44 07 5 0706734 Csősz 0
46 07 5 0732753 Dég 0
47 07 5 0702316 Etyek 0
48 07 5 0732203 Fehérvárcsurgó 0
50 07 5 0706114 Füle 0
52 07 5 0715918 Gyúró 0
55 07 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 0
56 07 5 0702200 Isztimér 0
57 07 5 0713462 Iváncsa 0
61 07 5 0721926 Kápolnásnyék 0
62 07 5 0702343 Kincsesbánya 0
64 07 5 0728990 Kisláng 0
66 07 5 0734209 Kulcs 0
67 07 5 0719114 Lovasberény 0
68 07 5 0727678 Magyaralmás 0
70 07 5 0716948 Mátyásdomb 0
71 07 5 0705689 Mezőkomárom 0
72 07 5 0706576 Mezőszentgyörgy 0
73 07 5 0729036 Mezőszilas 0
74 07 5 0725715 Moha 0
79 07 5 0723588 Nagyveleg 0
91 07 5 0731538 Sárszentágota 0
93 07 5 0702893 Söréd 0
97 07 5 0719549 Szár 0
99 07 5 0729267 Tác 0
100 07 5 0721005 Tordas 0
102 07 5 0717622 Úrhida 0
106 07 5 0702750 Vértesacsa 0
Fejér megye összesen 0
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 08 1 0800000 Megyeközpont 0
2 08 2 0825584 Győr m.j. 0
3 08 3 0804039 Csorna 0
4 08 3 0809885 Fertőd 0
5 08 3 0829221 Jánossomorja 0
6 08 3 0828334 Kapuvár 0
7 08 3 0804783 Mosonmagyaróvár 0
8 08 3 0824305 Pannonhalma 0
9 08 3 0808518 Sopron m.j. 0
10 08 3 0819035 Tét 0
11 08 4 0810588 Beled 0
12 08 4 0815501 Bősárkány 0
13 08 4 0815343 Fertőszentmiklós 0
15 08 4 0833668 Lébény 0
17 08 5 0811882 Abda 0
19 08 5 0804880 Ágfalva 0
22 08 5 0826921 Ásványráró 0
24 08 5 0828769 Bágyogszovát 0
25 08 5 0828936 Bakonygyirót 0
27 08 5 0805944 Bakonyszentlászló 0
30 08 5 0810560 Bezi 0
41 08 5 0821865 Darnózseli 0
46 08 5 0821078 Dunaszeg 0
52 08 5 0820288 Egyed 0
59 08 5 0830678 Fenyőfő 0
60 08 5 0811253 Fertőboz 0
63 08 5 0812414 Fertőrákos 0
74 08 5 0813653 Győrszemere 0
75 08 5 0807481 Győrújbarát 0
77 08 5 0815228 Győrzámoly 0
79 08 5 0807649 Harka 0
85 08 5 0820604 Ikrény 0
95 08 5 0811262 Kóny 0
96 08 5 0806895 Kópháza 0
98 08 5 0831626 Kunsziget 0
99 08 5 0804376 Lázi 0
102 08 5 0831194 Lövő 0
105 08 5 0812283 Máriakálnok 0
112 08 5 0833677 Mosonszentmiklós 0
113 08 5 0828149 Mosonszolnok 0
115 08 5 0802495 Nagycenk 0
116 08 5 0832939 Nagylózs 0
120 08 5 0812955 Nyúl 0
123 08 5 0819637 Páli 0
126 08 5 0815529 Pér 0
127 08 5 0823773 Pereszteg 0
128 08 5 0822831 Petőháza 0
129 08 5 0814687 Pinnye 0
142 08 5 0815422 Rábatamási 0
149 08 5 0817507 Románd 0
154 08 5 0812627 Sokorópátka 0
156 08 5 0825724 Sopronkövesd 0
161 08 5 0819266 Szil 0
164 08 5 0821971 Tápszentmiklós 0
166 08 5 0804172 Tárnokréti 0
168 08 5 0816674 Töltéstava 0
173 08 5 0802237 Vág 0
179 08 5 0822691 Veszprémvarsány 0
183 08 5 0804622 Zsira 0
Győr-Moson-Sopron megye összesen 0
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 09 1 0900000 Megyeközpont 0
2 09 2 0915130 Debrecen m.j. 0
3 09 3 0902918 Balmazújváros 0
4 09 3 0912788 Berettyóújfalu 0
5 09 3 0919956 Biharkeresztes 0
6 09 3 0905573 Derecske 0
7 09 3 0903045 Hajdúböszörmény 0
8 09 3 0912803 Hajdúdorog 0
9 09 3 0910393 Hajdúhadház 0
10 09 3 0922406 Hajdúnánás 0
11 09 3 0931097 Hajdúsámson 0
12 09 3 0905175 Hajdúszoboszló 0
13 09 3 0902307 Kaba 0
14 09 3 0902167 Komádi 0
15 09 3 0905768 Létavértes 0
16 09 3 0928103 Nádudvar 0
18 09 3 0923117 Polgár 0
19 09 3 0910162 Püspökladány 0
20 09 3 0923214 Téglás 0
21 09 3 0915644 Tiszacsege 0
22 09 3 0908989 Vámospércs 0
23 09 4 0920011 Bagamér 0
24 09 4 0912450 Csökmő 0
25 09 4 0915741 Egyek 0
26 09 4 0903258 Földes 0
27 09 4 0906266 Hosszúpályi 0
28 09 4 0906309 Nagyrábé 0
29 09 4 0932294 Nyírábrány 0
30 09 4 0911837 Pocsaj 0
32 09 4 0904817 Zsáka 0
33 09 5 0927641 Álmosd 0
35 09 5 0915167 Bakonszeg 0
40 09 5 0924828 Biharnagybajom 0
42 09 5 0934102 Bocskaikert 0
43 09 5 0914137 Bojt 0
44 09 5 0914678 Darvas 0
45 09 5 0914614 Ebes 0
46 09 5 0925469 Esztár 0
48 09 5 0916993 Furta 0
51 09 5 0916568 Görbeháza 0
52 09 5 0926170 Hajdúbagos 0
53 09 5 0917473 Hajdúszovát 0
56 09 5 0915477 Kismarja 0
57 09 5 0917455 Kokad 0
58 09 5 0925964 Konyár 0
59 09 5 0931130 Körösszakál 0
60 09 5 0908943 Körösszegapáti 0
61 09 5 0903683 Magyarhomorog 0
64 09 5 0924217 Mikepércs 0
65 09 5 0925894 Monostorpályi 0
67 09 5 0908907 Nagykereki 0
68 09 5 0914003 Nyíracsád 0
74 09 5 0931042 Tépe 0
78 09 5 0923393 Újiráz 0
79 09 5 0920419 Újléta 0
Hajdú-Bihar megye összesen 0
HEVES MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 10 1 1000000 Megyeközpont 0
2 10 2 1020491 Eger m.j. 0
3 10 3 1033260 Bélapátfalva 0
4 10 3 1003276 Füzesabony 0
5 10 3 1005236 Gyöngyös 0
6 10 3 1022309 Hatvan 0
7 10 3 1014526 Heves 0
9 10 3 1030401 Lőrinci 0
10 10 3 1012070 Pétervására 0
11 10 4 1032179 Kál 0
12 10 4 1007436 Parád 0
13 10 4 1009609 Recsk 0
14 10 4 1024147 Verpelét 0
15 10 5 1024554 Abasár 0
16 10 5 1023241 Adács 0
17 10 5 1006345 Aldebrő 0
18 10 5 1017987 Andornaktálya 0
19 10 5 1007241 Apc 0
21 10 5 1016090 Atkár 0
22 10 5 1011527 Balaton 0
26 10 5 1022354 Boconád 0
28 10 5 1003452 Boldog 0
29 10 5 1002963 Bükkszék 0
34 10 5 1009201 Detk 0
35 10 5 1007515 Domoszló 0
36 10 5 1030261 Dormánd 0
37 10 5 1017181 Ecséd 0
40 10 5 1016610 Egercsehi 0
41 10 5 1002981 Egerfarmos 0
42 10 5 1024758 Egerszalók 0
45 10 5 1024235 Erdőtelek 0
49 10 5 1016328 Felsőtárkány 0
53 10 5 1019123 Gyöngyössolymos 0
59 10 5 1004145 Hort 0
63 10 5 1005935 Karácsond 0
64 10 5 1028079 Kerecsend 0
65 10 5 1034379 Kerekharaszt 0
68 10 5 1023995 Kompolt 0
69 10 5 1014535 Kömlő 0
70 10 5 1015796 Ludas 0
73 10 5 1019965 Mátraballa 0
74 10 5 1014872 Mátraderecske 0
75 10 5 1029045 Mátraszentimre 0
76 10 5 1025089 Mezőszemere 0
77 10 5 1031662 Mezőtárkány 0
82 10 5 1031486 Nagyréde 0
84 10 5 1010418 Nagyút 0
86 10 5 1018810 Noszvaj 0
87 10 5 1029276 Novaj 0
89 10 5 1034324 Pálosvörösmart 0
92 10 5 1033686 Petőfibánya 0
93 10 5 1022196 Poroszló 0
94 10 5 1027650 Rózsaszentmárton 0
96 10 5 1008527 Sirok 0
100 10 5 1011013 Szihalom 0
101 10 5 1005643 Szilvásvárad 0
103 10 5 1009982 Szűcsi 0
110 10 5 1017163 Tarnazsadány 0
111 10 5 1014076 Tenk 0
113 10 5 1007083 Tiszanána 0
115 10 5 1027623 Újlőrincfalva 0
116 10 5 1014580 Vámosgyörk 0
119 10 5 1031246 Visonta 0
122 10 5 1023445 Zaránk 0
Heves megye összesen 0
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 11 1 1100000 Megyeközpont 0
2 11 2 1118157 Tatabánya m.j. 0
3 11 3 1119363 Bábolna 0
4 11 3 1110490 Dorog 0
5 11 3 1125131 Esztergom 0
6 11 3 1117330 Kisbér 0
7 11 3 1105449 Komárom 0
8 11 3 1115255 Lábatlan 0
9 11 3 1115352 Nyergesújfalu 0
10 11 3 1130766 Oroszlány 0
11 11 3 1120127 Tata 0
12 11 4 1104428 Ács 0
14 11 4 1108758 Tát 0
18 11 5 1132346 Almásfüzitő 0
19 11 5 1134227 Annavölgy 0
28 11 5 1108624 Bársonyos 0
29 11 5 1107311 Bokod 0
34 11 5 1118926 Csolnok 0
36 11 5 1122910 Dág 0
38 11 5 1133835 Dunaalmás 0
45 11 5 1110995 Kerékteleki 0
53 11 5 1126930 Mocsa 0
55 11 5 1127076 Nagysáp 0
58 11 5 1121874 Piliscsév 0
59 11 5 1114669 Pilismarót 0
63 11 5 1108688 Süttő 0
66 11 5 1122619 Szomód 0
67 11 5 1121421 Szomor 0
69 11 5 1118935 Tarján 0
70 11 5 1120987 Tárkány 0
75 11 5 1115282 Vértessomló 0
Komárom-Esztergom megye összesen 0
NÓGRÁD MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 12 1 1200000 Megyeközpont 0
2 12 2 1225788 Salgótarján m.j. 0
3 12 3 1213657 Balassagyarmat 0
4 12 3 1233534 Bátonyterenye 0
5 12 3 1207409 Pásztó 0
7 12 3 1206628 Szécsény 0
12 12 5 1212016 Becske 0
17 12 5 1209894 Borsosberény 0
18 12 5 1214234 Buják 0
19 12 5 1203665 Cered 0
27 12 5 1212511 Dejtár 0
29 12 5 1224439 Dorogháza 0
30 12 5 1208156 Drégelypalánk 0
31 12 5 1204251 Ecseg 0
37 12 5 1221582 Érsekvadkert 0
38 12 5 1215370 Etes 0
41 12 5 1225663 Galgaguta 0
50 12 5 1201508 Ipolyszög 0
56 12 5 1225548 Karancsberény 0
58 12 5 1221041 Karancslapujtő 0
60 12 5 1228389 Kazár 0
71 12 5 1220190 Lucfalva 0
73 12 5 1226967 Magyargéc 0
74 12 5 1232407 Magyarvándor 0
76 12 5 1220075 Mátramindszent 0
78 12 5 1224332 Mátraszele 0
91 12 5 1232300 Nógrádkövesd 0
93 12 5 1212131 Nógádmegyer 0
94 12 5 1208387 Nógrádsáp 0
100 12 5 1205883 Palotás 0
105 12 5 1234360 Rákóczibánya 0
106 12 5 1228884 Rimóc 0
108 12 5 1212520 Ságújfalu 0
109 12 5 1224572 Sámsonháza 0
110 12 5 1201526 Somoskőújfalu 0
111 12 5 1214881 Sóshartyán 0
116 12 5 1223047 Szécsénke 0
121 12 5 1221634 Szirák 0
123 12 5 1219044 Szurdokpüspöki 0
131 12 5 1210320 Vizslás 0
Nógrád megye összesen 0
PEST MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 13 1 1300000 Megyeközpont 0
2 13 3 1327872 Abony 0
3 13 3 1331653 Albertirsa 0
4 13 3 1316188 Aszód 0
5 13 3 1312052 Budakeszi 0
6 13 3 1323278 Budaörs 0
7 13 3 1311341 Cegléd 0
8 13 3 1309247 Dabas 0
9 13 3 1309584 Dunaharaszti 0
10 13 3 1318616 Dunakeszi 6
11 13 3 1320534 Dunavarsány 0
12 13 3 1330988 Érd m.j. 0
13 13 3 1332610 Fót 0
14 13 3 1323649 Göd 0
15 13 3 1332559 Gödöllő 0
16 13 3 1325627 Gyál 0
17 13 3 1329735 Gyömrő 0
18 13 3 1334157 Kistarcsa 0
19 13 3 1310551 Monor 2 842 800
20 13 3 1313435 Nagykáta 0
21 13 3 1319716 Nagykörös 0
24 13 3 1305281 Örkény 0
25 13 3 1304057 Pécel 0
26 13 3 1309821 Pilis 0
27 13 3 1314340 Pilisvörösvár 0
28 13 3 1306372 Pomáz 0
29 13 3 1317260 Ráckeve 0
30 13 3 1317312 Százhalombatta 0
31 13 3 1315440 Szentendre 0
32 13 3 1313277 Szigethalom 0
33 13 3 1328954 Szigetszentmiklós 0
35 13 3 1329823 Tököl 0
36 13 3 1309593 Tura 0
37 13 3 1312894 Üllő 0
38 13 3 1324934 Vác 0
39 13 3 1326815 Vecsés 0
40 13 3 1318342 Veresegyház 0
41 13 3 1328413 Visegrád 0
42 13 4 1323199 Alsónémedi 0
43 13 4 1309131 Bag 0
44 13 4 1308891 Biatorbágy 0
45 13 4 1323463 Budakalász 0
46 13 4 1332027 Bugyi 0
47 13 4 1322804 Csömör 0
48 13 4 1329647 Dömsöd 0
50 13 4 1307807 Isaszeg 0
52 13 4 1310816 Kiskunlacháza 0
53 13 4 1330809 Leányfalu 0
58 13 4 1307384 Solymár 0
60 13 4 1330720 Taksony 0
62 13 4 1314146 Tápiószele 0
63 13 4 1314571 Tápiószentmárton 0
65 13 4 1306859 Törökbálint 0
67 13 4 1325034 Zsámbék 0
72 13 5 1318777 Bernecebaráti 0
73 13 5 1303407 Budajenő 0
74 13 5 1320640 Ceglédbercel 0
75 13 5 1305184 Csemő 0
77 13 5 1306822 Csobánka 0
81 13 5 1331811 Dánszentmiklós 0
82 13 5 1318397 Dány 0
83 13 5 1309973 Délegyháza 0
86 13 5 1325362 Dunabogdány 0
87 13 5 1324518 Ecser 0
89 13 5 1309122 Farmos 0
98 13 5 1303300 Iklad 0
102 13 5 1311004 Jászkarajenő 0
105 13 5 1322345 Kemence 0
106 13 5 1334166 Kerepes 0
112 13 5 1327687 Kosd 0
113 13 5 1324679 Kóspallag 0
114 13 5 1332975 Kőröstetétlen 0
122 13 5 1317783 Mogyoród 0
123 13 5 1334397 Monorierdő 0
125 13 5 1323409 Nagytarcsa 0
126 13 5 1323038 Nyáregyháza 0
133 13 5 1321847 Péteri 0
134 13 5 1329601 Pilisborosjenő 0
136 13 5 1305290 Pilisszántó 0
137 13 5 1311396 Pilisszentiván 0
141 13 5 1323083 Pusztavacs 0
143 13 5 1321388 Püspökhatvan 0
148 13 5 1321458 Szada 0
150 13 5 1328653 Szentmártonkáta 0
153 13 5 1326213 Szigetmonostor 0
154 13 5 1315185 Szigetszentmárton 0
157 13 5 1312690 Sződ 0
159 13 5 1308332 Táborfalva 0
162 13 5 1317303 Tápiógyörgye 0
163 13 5 1309405 Tápióság 0
164 13 5 1302769 Tápiószőlős 0
169 13 5 1321467 Tóalmás 0
172 13 5 1306293 Újhartyán 0
173 13 5 1319682 Újlengyel 0
174 13 5 1317808 Újszilvás 0
175 13 5 1328644 Úri 0
176 13 5 1311934 Üröm 0
182 13 5 1309104 Vácszentlászló 0
183 13 5 1310737 Vámosmikola 0
185 13 5 1333729 Verőce 0
187 13 5 1314960 Zebegény 0
188 13 5 1322035 Zsámbok 0
Pest megye összesen 2 842 800
SOMOGY MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 14 1 1400000 Megyeközpont 0
2 14 2 1420473 Kaposvár m.j. 0
3 14 3 1433853 Balatonboglár 0
6 14 3 1432799 Barcs 0
7 14 3 1421315 Csurgó 0
8 14 3 1414632 Fonyód 0
9 14 3 1426453 Kadarkút 0
10 14 3 1426675 Lengyeltóti 0
11 14 3 1418500 Marcali 0
12 14 3 1417941 Nagyatád 0
13 14 3 1421652 Nagybajom 0
14 14 3 1417631 Siófok 0
15 14 3 1408590 Tab 0
16 14 4 1424907 Balatonszárszó 0
17 14 4 1430119 Berzence 0
18 14 4 1411192 Igal 0
19 14 4 1406008 Zamárdi 0
20 14 5 1406080 Ádánd 0
22 14 5 1428714 Andocs 0
23 14 5 1430474 Babócsa 0
25 14 5 1414395 Bakháza 0
34 14 5 1421324 Balatonszentgyörgy 0
37 14 5 1403735 Bárdudvarnok 0
41 14 5 1417127 Beleg 0
52 14 5 1405971 Csokonyavisonta 0
58 14 5 1431352 Darány 0
73 14 5 1414599 Görgeteg 0
74 14 5 1430960 Gyékényes 0
78 14 5 1408837 Háromfa 0
82 14 5 1409928 Hetes 0
88 14 5 1426301 Inke 0
91 14 5 1417279 Juta 0
99 14 5 1418227 Kaposmérő 0
100 14 5 1406424 Kaposszerdahely 0
105 14 5 1434193 Kaszó 0
110 14 5 1411174 Kéthely 0
112 14 5 1424387 Kisbajom 0
119 14 5 1415510 Kőröshegy 0
120 14 5 1418148 Kötcse 0
121 14 5 1428857 Kutas 0
122 14 5 1428291 Lábod 0
128 14 5 1410427 Magyaratád 0
132 14 5 1430854 Mezőcsokonya 0
140 14 5 1432805 Nagykorpád 0
152 14 5 1432115 Ötvöskónyi 0
168 14 5 1405078 Rinyabesenyő 0
170 14 5 1426754 Rinyaszentkirály 0
173 14 5 1414942 Ságvár 0
176 14 5 1427368 Segesd 0
192 14 5 1428963 Somogyjád 0
194 14 5 1415626 Somogysámson 0
197 14 5 1406600 Somogyszentpál 0
199 14 5 1418546 Somogyszob 0
201 14 5 1404853 Somogyudvarhely 0
211 14 5 1425706 Szentbalázs 0
222 14 5 1416735 Tarany 0
224 14 5 1404932 Taszár 0
230 14 5 1420093 Törökkoppány 0
233 14 5 1426781 Várda 0
234 14 5 1408183 Vese 0
240 14 5 1434403 Zákányfalu 0
Somogy megye összesen 0
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 15 1 1500000 Megyeközpont 0
2 15 2 1517206 Nyíregyháza m.j. 0
3 15 3 1502325 Baktalórántháza 0
4 15 3 1526958 Balkány 0
5 15 3 1530641 Csenger 0
6 15 3 1517756 Demecser 0
7 15 3 1514508 Dombrád 0
8 15 3 1518971 Fehérgyarmat 0
9 15 3 1525636 Ibrány 0
10 15 3 1519992 Kemecse 0
11 15 3 1509265 Kisvárda 0
12 15 3 1519655 Máriapócs 0
13 15 3 1518874 Mátészalka 0
14 15 3 1506488 Nagyecsed 0
15 15 3 1527155 Nagyhalász 0
16 15 3 1524785 Nagykálló 0
17 15 3 1514845 Nyírbátor 0
18 15 3 1511271 Nyírlugos 0
19 15 3 1513550 Nyírtelek 0
20 15 3 1514739 Rakamaz 0
21 15 3 1523524 Tiszalök 0
22 15 3 1507597 Tiszavasvári 0
23 15 3 1526611 Újfehértó 0
24 15 3 1518324 Vásárosnamény 0
26 15 4 1508776 Ajak 0
27 15 4 1505801 Gávavencsellő 0
28 15 4 1513019 Hodász 0
29 15 4 1531404 Kállósemjén 0
30 15 4 1516665 Kölese 0
32 15 4 1517826 Mándok 0
33 15 4 1507463 Mérk 0
34 15 4 1515802 Nyírbéltek 0
35 15 4 1531158 Nyírbogát 0
36 15 4 1512274 Nyírmada 0
37 15 4 1531769 Ököritófülpös 0
38 15 4 1517215 Porcsalma 0
39 15 4 1504312 Tarpa 0
40 15 4 1517817 Tiszabecs 0
41 15 4 1512593 Tiszadob 0
42 15 4 1509919 Tuzsér 0
43 15 4 1531398 Tyukod 0
44 15 4 1518591 Vaja 0
46 15 5 1520303 Apagy 0
47 15 5 1509353 Aranyosapáti 0
50 15 5 1502990 Bátorliget 0
51 15 5 1525441 Benk 0
52 15 5 1528246 Beregdaróc 0
53 15 5 1520677 Beregsurány 0
57 15 5 1502945 Biri 0
58 15 5 1522239 Botpalád 0
59 15 5 1511299 Bököny 0
60 15 5 1519707 Buj 0
61 15 5 1509681 Cégénydányád 0
62 15 5 1512928 Csaholc 0
63 15 5 1529416 Csaroda 0
65 15 5 1526107 Csegöld 0
66 15 5 1524095 Csengersima 0
67 15 5 1526851 Csengerújfalu 0
68 15 5 1518795 Darnó 0
69 15 5 1503647 Döge 0
73 15 5 1523250 Fábiánháza 0
75 15 5 1510791 Fülesd 0
77 15 5 1513727 Gacsály 0
80 15 5 1505670 Gégény 0
84 15 5 1529443 Gulács 0
87 15 5 1507676 Gyulaháza 0
88 15 5 1519558 Gyügye 0
89 15 5 1533774 Gyüre 0
90 15 5 1512061 Hermánszeg 0
92 15 5 1509654 Ilk 0
94 15 5 1507843 Jánkmajtis 0
95 15 5 1517589 Jármi 0
97 15 5 1527225 Kálmánháza 0
98 15 5 1502671 Kántorjánosi 0
99 15 5 1528431 Kék 0
102 15 5 1519424 Kisar 0
104 15 5 1528477 Kisléta 0
105 15 5 1516036 Kisnamény 0
106 15 5 1529300 Kispalád 0
107 15 5 1509751 Kisszekeres 0
111 15 5 1527146 Komoró 0
113 15 5 1523612 Kömörő 0
114 15 5 1521290 Laskod 0
115 15 5 1526091 Lónya 0
116 15 5 1507995 Lövőpetri 0
117 15 5 1529984 Magosliget 0
119 15 5 1502088 Mánd 0
120 15 5 1533224 Márokpapi 0
123 15 5 1532656 Mezőladány 0
124 15 5 1531750 Milota 0
127 15 5 1522743 Nagycserkesz 0
130 15 5 1527988 Nagyszekeres 0
132 15 5 1508420 Napkor 0
133 15 5 1527119 Nemesborzova 0
134 15 5 1528802 Nyírbogdány 0
135 15 5 1507904 Nyírcsaholy 0
136 15 5 1525973 Nyírcsászári 0
137 15 5 1505041 Nyírderzs 0
138 15 5 1528440 Nyírgelse 0
139 15 5 1509238 Nyírgyulaj 0
142 15 5 1518290 Nyírkarász 0
146 15 5 1523269 Nyírmeggyes 0
147 15 5 1526365 Nyírmihálydi 0
148 15 5 1510807 Nyírparasznya 0
149 15 5 1533145 Nyírpazony 0
150 15 5 1503878 Nyírpilis 0
152 15 5 1509256 Nyírtét 0
153 15 5 1512098 Nyírtura 0
155 15 5 1522284 Ófehértó 0
158 15 5 1527924 Ópályi 0
164 15 5 1531972 Paszab 0
165 15 5 1512186 Pátroha 0
168 15 5 1532692 Penyige 0
169 15 5 1517224 Petneháza 0
170 15 5 1503391 Piricse 0
171 15 5 1511244 Pócspetri 0
173 15 5 1531857 Ramocsaháza 0
175 15 5 1521573 Rétközberencs 0
177 15 5 1517428 Rozsály 0
178 15 5 1504491 Sényő 0
179 15 5 1523889 Sonkád 0
180 15 5 1519169 Szabolcs 0
182 15 5 1503586 Szabolcsveresmart 0
183 15 5 1504774 Szakoly 0
184 15 5 1518005 Szamosangyalos 0
185 15 5 1522017 Szamosbecs 0
186 15 5 1516300 Szamoskér 0
187 15 5 1510436 Szamossályi 0
188 15 5 1513046 Szamosszeg 0
189 15 5 1530085 Szamostatárfalva 0
190 15 5 1531273 Szamosújlak 0
191 15 5 1531237 Szatmárcseke 0
195 15 5 1533358 Terem 0
197 15 5 1524475 Timár 0
199 15 5 1503850 Tiszabercel 0
200 15 5 1520172 Tiszabezdéd 0
201 15 5 1524448 Tiszacsécse 0
206 15 5 1508794 Tiszakóród 0
207 15 5 1511907 Tiszamogyorós 0
210 15 5 1513541 Tiszaszalka 0
211 15 5 1527544 Tiszaszentmárton 0
212 15 5 1514447 Tiszatelek 0
217 15 5 1513213 Tunyogmatolcs 0
218 15 5 1513602 Túristvándi 0
221 15 5 1510117 Újkenéz 0
222 15 5 1528981 Ura 0
223 15 5 1531820 Uszka 0
224 15 5 1506938 Vállaj 0
226 15 5 1508934 Vámosoroszi 0
227 15 5 1527100 Vasmegyer 0
228 15 5 1506275 Zajta 0
229 15 5 1528750 Zsarolyán 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 0
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 16 1 1600 000 Megyeközpont 0
2 16 2 1627854 Szolnok m.j. 0
3 16 3 1612441 Abádszalók 0
4 16 3 1622202 Jászapáti 0
5 16 3 1622105 Jászárokszállás 0
6 16 3 1618209 Jászberény 0
7 16 3 1623339 Jászfényszaru 0
8 16 3 1604923 Karcag 0
9 16 3 1617145 Kenderes 0
10 16 3 1625919 Kisújszállás 0
11 16 3 1622567 Kunhegyes 0
12 16 3 1632504 Kunszentmárton 0
13 16 3 1602626 Martfű 0
14 16 3 1604260 Mezőtúr 0
15 16 3 1613815 Tiszaföldvár 0
16 16 3 1629726 Tiszafüred 0
17 16 3 1627313 Törökszentmiklós 0
18 16 3 1628228 Túrkeve 0
19 16 3 1615291 Újszász 0
20 16 4 1622938 Cibakháza 0
21 16 4 1616647 Fegyvernek 0
22 16 4 1622798 Jászkisér 0
23 16 4 1621111 Jászladány 0
24 16 4 1623171 Kunmadaras 0
25 16 4 1628006 Öcsöd 0
26 16 4 1614207 Rákóczifalva 0
29 16 5 1611305 Besenyszög 0
31 16 5 1613170 Csépa 0
32 16 5 1605795 Cserkeszőlő 0
34 16 5 1622859 Jánoshida 0
35 16 5 1622929 Jászágó 0
36 16 5 1630711 Jászalsószentgyörgy 0
37 16 5 1615811 Jászboldogháza 0
39 16 5 1623579 Jászfelsőszentgyörgy 0
41 16 5 1625186 Jászjákóhalma 0
42 16 5 1613514 Jászszentandrás 0
44 16 5 1607418 Kengyel 0
46 16 5 1611235 Kőtelek 0
47 16 5 1605254 Kuncsorba 0
50 16 5 1621689 Nagyiván 0
51 16 5 1615574 Nagykörű 0
53 16 5 1629382 Örményes 0
54 16 5 1615246 Pusztamonostor 0
56 16 5 1605874 Szajol 0
61 16 5 1616230 Tiszaderzs 0
62 16 5 1630304 Tiszagyenda 0
63 16 5 1628699 Tiszaigar 0
64 16 5 1620446 Tiszainoka 0
65 16 5 1629346 Tiszajenő 0
66 16 5 1630386 Tiszakürt 0
67 16 5 1615787 Tiszaörs 0
68 16 5 1603373 Tiszapüspöki 0
69 16 5 1620181 Tiszaroff 0
70 16 5 1621494 Tiszasas 0
71 16 5 1617695 Tiszasüly 0
72 16 5 1622789 Tiszaszentimre 0
73 16 5 1607852 Tiszaszőlős 0
74 16 5 1609627 Tiszatenyő 0
75 16 5 1631866 Tiszavárkony 0
77 16 5 1607490 Tószeg 0
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen 0
TOLNA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 17 1 1700000 Megyeközpont 0
2 17 2 1722761 Szekszárd m.j. 0
3 17 3 1708864 Bátaszék 0
4 17 3 1706497 Bonyhád 0
5 17 3 1707685 Dombóvár 0
6 17 3 1731501 Dunaföldvár 0
7 17 3 1704862 Paks 0
8 17 3 1720783 Simontornya 0
9 17 3 1724563 Tamási 0
10 17 3 1725274 Tolna 0
12 17 4 1718980 Fadd 0
13 17 4 1730289 Gyönk 0
14 17 4 1726055 Hőgyész 0
15 17 4 1718388 Nagydorog 0
16 17 4 1714030 Nagymányok 0
17 17 4 1719585 Pincehely 0
26 17 5 1703425 Bogyiszló 0
28 17 5 1706558 Bölcske 0
33 17 5 1711688 Diósberény 0
34 17 5 1702565 Döbrököz 0
38 17 5 1724192 Fácánkert 0
40 17 5 1717914 Felsőnyék 0
46 17 5 1730359 Gyulaj 0
48 17 5 1704701 Iregszemcse 0
55 17 5 1718962 Kaposszekcső 0
56 17 5 1717640 Keszőhidegkút 0
66 17 5 1720507 Kurd 0
78 17 5 1727182 Nagykónyi 0
87 17 5 1709618 Pári 0
88 17 5 1733570 Pörböly 0
90 17 5 1715459 Regöly 0
93 17 5 1725645 Sióagárd 0
95 17 5 1704464 Szakály 0
100 17 5 1706901 Tengelic 0
105 17 5 1732850 Váralja 0
106 17 5 1709414 Várdomb 0
110 17 5 1721625 Zomba 0
Tolna megye összesen 0
VAS MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 18 1 1800000 Megyeközpont 0
2 18 2 1803009 Szombathely m.j. 0
3 18 3 1827094 Celldömölk 0
4 18 3 1812140 Csepreg 0
5 18 3 1813532 Körmend 0
6 18 3 1816832 Kőszeg 0
8 18 3 1830881 Répcelak 0
9 18 3 1821306 Sárvár 0
12 18 4 1802431 Bük 0
13 18 4 1811679 Jánosháza 0
14 18 4 1826426 Vép 0
15 18 5 1807214 Acsád 0
17 18 5 1822725 Alsóújlak 0
21 18 5 1805102 Balogunyom 0
22 18 5 1810384 Bejcgyertyános 0
26 18 5 1805023 Bozsok 0
28 18 5 1805476 0
29 18 5 1811651 Bögöt 0
31 18 5 1832984 Bucsu 0
32 18 5 1808271 Cák 0
33 18 5 1809876 Chernelházadamonya 0
38 18 5 1823816 Csempeszkopács 0
44 18 5 1816151 Dozmat 0
52 18 5 1813587 Felsőcsatár 0
57 18 5 1824183 Gencsapáti 0
60 18 5 1811156 Gór 0
61 18 5 1827030 Gyanógeregye 0
62 18 5 1811943 Gyöngyösfalu 0
66 18 5 1805713 Harasztifalu 0
67 18 5 1832188 Hegyfalu 0
73 18 5 1812733 Horvátlövő 0
74 18 5 1816887 Horvátzsidány 0
77 18 5 1829504 Iklanberény 0
88 18 5 1812247 Kemenesmagasi 0
101 18 5 1802501 Kisunyom 0
102 18 5 1815486 Kiszsidány 0
105 18 5 1805740 Kőszegdoroszló 0
106 18 5 1826046 Kőszegpaty 0
107 18 5 1820109 Kőszegszerdahely 0
108 18 5 1829081 Lócs 0
109 18 5 1814021 Lukácsháza 0
116 18 5 1814809 Mersevát 0
117 18 5 1831875 Mesterháza 0
119 18 5 1832832 Meszlen 0
122 18 5 1806716 Nádasd 0
123 18 5 1809283 Nagygeresd 0
124 18 5 1832920 Nagykölked 0
129 18 5 1817367 Nárai 0
130 18 5 1802042 Narda 0
131 18 5 1824509 Nemesbőd 0
132 18 5 1823320 Nemescsó 0
135 18 5 1824059 Nemeskolta 0
136 18 5 1826240 Nemesládony 0
140 18 5 1822318 Nyögér 0
142 18 5 1822044 Ólmod 0
153 18 5 1808882 Peresznye 0
156 18 5 1820367 Pornóapáti 0
159 18 5 1810311 Pusztacsó 0
163 18 5 1826073 Rábapaty 0
164 18 5 1817996 Rábatöttös 0
165 18 5 1807551 Rádóckölked 0
167 18 5 1828626 Répceszentgyörgy 0
169 18 5 1810597 Rum 0
170 18 5 1810579 Sajtoskál 0
171 18 5 1818883 Salköveskút 0
173 18 5 1810278 0
174 18 5 1826763 Simaság 0
176 18 5 1807171 Sorkifalud 0
177 18 5 1827960 Sorkikápolna 0
178 18 5 1829692 Sorokpolány 0
180 18 5 1824800 Söpte 0
188 18 5 1821254 Szentpéterfa 0
189 18 5 1827793 Szergény 0
191 18 5 1816212 Tanakajd 0
195 18 5 1812335 Tompaládony 0
196 18 5 1834087 Tormásliget 0
197 18 5 1829878 Torony 0
198 18 5 1805166 Tömörd 0
203 18 5 1820394 Vasasszonyfa 0
206 18 5 1830702 Vaskeresztes 0
207 18 5 1825982 Vassurány 0
208 18 5 1829373 Vasszécseny 0
210 18 5 1812104 Vasszilvágy 0
211 18 5 1802246 Vát 0
212 18 5 1826000 Velem 0
217 18 5 1812292 Zsennye 0
Vas megye összesen 0
VESZPRÉM MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 19 1 1900000 Megyeközpont 0
2 19 2 1911767 Veszprém m.j. 0
3 19 3 1906673 Ajka 0
4 19 3 1922327 Badacsonytomaj 0
5 19 3 1905838 Balatonalmádi 0
6 19 3 1921175 Balatonfüred 0
7 19 3 1902219 Balatonfűzfő 0
8 19 3 1933127 Berhida 0
10 19 3 1923658 Herend 0
11 19 3 1931945 Pápa 0
12 19 3 1925593 Sümeg 0
13 19 3 1929434 Tapolca 0
14 19 3 1911439 Várpalota 0
15 19 3 1926499 Zirc 0
16 19 4 1905148 Balatonkenese 0
17 19 4 1934254 Pétfürdő 0
18 19 4 1905625 Révfülöp 0
22 19 5 1930526 Alsóörs 0
24 19 5 1907339 Aszófő 0
25 19 5 1903267 Badacsonytördemic 0
26 19 5 1923746 Bakonybél 0
29 19 5 1925991 Bakonynána 0
34 19 5 1922813 Bakonyszentkirály 0
37 19 5 1925308 Balatonakali 0
38 19 5 1903072 Balatoncsicsó 0
40 19 5 1929461 Balatonfőkajár 0
43 19 5 1917154 Balatonszepezd 0
44 19 5 1928501 Balatonszőlős 0
45 19 5 1915565 Balatonudvari 0
48 19 5 1915778 Barnag 0
55 19 5 1930924 Csabrendek 0
57 19 5 1920251 Csehbánya 0
60 19 5 1902185 Csopak 0
68 19 5 1906363 Dörgicse 0
87 19 5 1920756 Hidegkút 0
120 19 5 1905087 Lovászpatona 0
122 19 5 1920437 Magyarpolány 0
126 19 5 1932212 Márkó 0
133 19 5 1922512 Monoszló 0
137 19 5 1923180 Nagyesztergár 0
141 19 5 1919196 Nagyvázsony 0
146 19 5 1902194 Nemesvámos 0
150 19 5 1914757 Noszlop 0
152 19 5 1924004 Nyirád 0
153 19 5 1923913 Óbudavár 0
154 19 5 1926514 Olaszfalu 0
157 19 5 1910092 Örvényes 0
160 19 5 1917011 Paloznak 0
165 19 5 1907348 Papkeszi 0
166 19 5 1922451 Pécsely 0
178 19 5 1926569 Somlóvásárhely 0
182 19 5 1903568 Szentantalfa 0
184 19 5 1907922 Szentgál 0
186 19 5 1911545 Szentjakabfa 0
187 19 5 1916267 Szentkirályszabadja 0
190 19 5 1917039 Tagyon 0
191 19 5 1913125 Takácsi 0
194 19 5 1930465 Tihany 0
195 19 5 1902714 Tótvázsony 0
196 19 5 1904631 Tüskevár 0
199 19 5 1920853 Úrkút 0
203 19 5 1907065 Városlőd 0
205 19 5 1916656 Vászoly 0
206 19 5 1921430 Veszprémfajsz 0
207 19 5 1919336 Veszprémgalsa 0
215 19 5 1912654 Zalahaláp 0
218 19 5 1920826 Zánka 0
Veszprém megye összesen 0
ZALA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 20 1 2000000 Megyeközpont 0
2 20 2 2032054 Zalaegerszeg m.j. 0
3 20 3 2003814 Hévíz 0
4 20 3 2018421 Keszthely 0
5 20 3 2012575 Lenti 0
7 20 3 2030933 Nagykanizsa m.j. 0
8 20 3 2011785 Zalakaros 0
9 20 3 2030313 Zalalövő 0
10 20 3 2032522 Zalaszentgrót 0
11 20 4 2023302 Gyenesdiás 0
12 20 4 2031741 Pacsa 0
13 20 4 2012919 Vonyarcvashegy 0
15 20 5 2023384 Almásháza 0
22 20 5 2030368 Bagód 0
23 20 5 2004738 Bak 0
30 20 5 2018698 Bázakerettye 0
31 20 5 2023144 Becsehely 0
32 20 5 2018360 Becsvölgye 0
40 20 5 2010056 Borsfa 0
46 20 5 2006132 Csapi 0
48 20 5 2007135 Cserszegtomaj 0
53 20 5 2029364 Csömödér 0
62 20 5 2006178 Eszteregnye 0
70 20 5 2012991 Galambok 0
72 20 5 2008068 Gellénháza 0
82 20 5 2010269 Hahót 0
95 20 5 2032902 Kehidakustány 0
97 20 5 2006071 Keménfa 0
125 20 5 2028167 Lovászi 0
132 20 5 2002130 Mihályfa 0
139 20 5 2033987 Muraszemenye 0
140 20 5 2012760 Nagybakónak 0
142 20 5 2020589 Nagykapornak 0
167 20 5 2024271 Pakod 0
173 20 5 2021050 Pókaszepetk 0
175 20 5 2009867 Pölöske 0
182 20 5 2026639 Pusztaszentlászló 0
188 20 5 2027720 Salomvár 0
196 20 5 2002404 Surd 0
201 20 5 2018652 Szentgyörgyvölgy 0
203 20 5 2008615 Szentliszló 0
207 20 5 2007700 Szepetnek 0
211 20 5 2027951 Tilaj 0
216 20 5 2025113 Tótszerdahely 0
232 20 5 2024280 Zalabér 0
234 20 5 2004002 Zalacsány 0
239 20 5 2010348 Zalakomár 0
245 20 5 2018564 Zalaszentbalázs 0
249 20 5 2007232 Zalaszentlászló 0
252 20 5 2018449 Zalaszentmihály 0
256 20 5 2013736 Zalavár 0
Zala megye összesen 0
összesen 2 842 800

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

ORSZÁG ÖSSZESEN
Megye Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
3/6
1 Főváros 0
2 Baranya 0
3 Bács-Kiskun 0
4 Békés 0
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 0
6 Csongrád 0
7 Fejér 0
8 Győr-Moson-Sopron 0
9 Hajdú-Bihar 0
10 Heves 0
11 Komárom-Esztergom 0
12 Nógrád 0
13 Pest 0
14 Somogy 0
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0
16 Jász-Nagykun-Szolnok 0
17 Tolna -100 000 000
18 Vas 0
19 Veszprém 0
20 Zala 0
Összesen -100 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 01 1 0113578 Budapest Főváros 0
2 01 3 0109566 I. kerület 0
3 01 3 0103179 II. kerület 0
4 01 3 0118069 III. kerület 0
5 01 3 0105467 IV. kerület 0
6 01 3 0113392 V. kerület 0
7 01 3 0116586 VI. kerület 0
8 01 3 0129744 VII. kerület 0
9 01 3 0125405 VIII. kerület 0
10 01 3 0129586 IX. kerület 0
11 01 3 0110700 X. kerület 0
12 01 3 0114216 XI. kerület 0
13 01 3 0124697 XII. kerület 0
14 01 3 0124299 XIII. kerület 0
15 01 3 0116337 XIV. kerület 0
16 01 3 0111314 XV. kerület 0
17 01 3 0108208 XVI. kerület 0
18 01 3 0102112 XVII. kerület 0
19 01 3 0129285 XVIII. kerület 0
20 01 3 0104011 XIX. kerület 0
21 01 3 0106026 XX. kerület 0
22 01 3 0113189 XXI. kerület 0
23 01 3 0110214 XXII. kerület 0
24 01 3 0134139 XXIII. kerület 0
Főváros összesen 0
BARANYA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 02 1 0200000 Megyeközpont 0
2 02 2 0219415 Pécs m.j. 0
3 02 3 0233154 Bóly 0
4 02 3 0221528 Harkány 0
5 02 3 0226408 Komló 0
6 02 3 0223959 Mohács 0
7 02 3 0210825 Pécsvárad 0
8 02 3 0232160 Sásd 0
9 02 3 0228741 Sellye 0
10 02 3 0205519 Siklós 0
11 02 3 0215866 Szentlőrinc 0
12 02 3 0226578 Szigetvár 0
13 02 3 0228024 Villány 0
14 02 4 0231927 Beremend 0
15 02 4 0206813 Mágocs 0
16 02 4 0233765 Szászvár 0
17 02 4 0228538 Vajszló 0
18 02 5 0212548 Abaliget 0
33 02 5 0207603 Bánfa 0
36 02 5 0224749 Baranyajenő 0
40 02 5 0216461 Berkesd 0
48 02 5 0233002 Bodolyabér 0
49 02 5 0232151 Bogád 0
70 02 5 0228121 Drávacsepely 0
82 02 5 0227401 Egyházaskozár 0
95 02 5 0202857 Geresdlak 0
98 02 5 0233233 Gödre 0
105 02 5 0230951 Hegyhátmaróc 0
108 02 5 0207126 Hetvehely 0
109 02 5 0206798 Hidas 0
110 02 5 0227933 Himesháza 0
115 02 5 0230836 Hosszúhetény 0
154 02 5 0206336 Kozármisleny 0
157 02 5 0217899 Kölked 0
158 02 5 0215538 Kővágószőlős 0
160 02 5 0233330 Lánycsók 0
162 02 5 0217604 Liget 0
163 02 5 0222974 Lippó 0
170 02 5 0205430 Magyarhertelend 0
174 02 5 0222600 Magyarszék 0
177 02 5 0233923 Mánfa 0
180 02 5 0214483 Máriakéménd 0
186 02 5 0233756 Máza 0
187 02 5 0213444 Mecseknádasd 0
188 02 5 0211402 Mecsekpölöske 0
202 02 5 0214650 Nagynyárád 0
211 02 5 0219646 Ófalu 0
228 02 5 0212867 Pereked 0
236 02 5 0224855 Romonya 0
243 02 5 0223472 Somberek 0
253 02 5 0222257 Szalánta 0
256 02 5 0207366 Szárász 0
259 02 5 0205607 Szederkény 0
280 02 5 0204048 Tófű 0
290 02 5 0202264 Vásárosdombó 0
295 02 5 0220279 Véménd 0
Baranya megye összesen 0
BÁCS-KISKUN MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 03 1 0300000 Megyeközpont 0
2 03 2 0326684 Kecskemét m.j. 0
3 03 3 0310719 Bácsalmás 0
4 03 3 0303522 Baja 0
5 03 3 0307612 Dunavecse 0
6 03 3 0321999 Izsák 0
7 03 3 0309469 Jánoshalma 0
8 03 3 0306442 Kalocsa 0
9 03 3 0319789 Kecel 0
10 03 3 0322530 Kerekegyháza 0
11 03 3 0309344 Kiskőrös 0
12 03 3 0320297 Kiskunfélegyháza 0
13 03 3 0332434 Kiskunhalas 0
14 03 3 0324396 Kiskunmajsa 0
15 03 3 0328130 Kunszentmiklós 0
16 03 3 0317677 Lajosmizse 0
17 03 3 0329115 Solt 0
18 03 3 0319983 Soltvadkert 0
20 03 3 0330623 Tiszakécske 0
21 03 3 0328486 Tompa 0
23 03 4 0332823 Bugac 0
26 03 4 0318458 Harta 0
27 03 4 0306202 Lakitelek 0
28 03 4 0316018 Mélykút 0
30 03 4 0324545 Tiszaalpár 0
32 03 5 0321944 Akasztó 0
33 03 5 0321148 Apostag 0
37 03 5 0313408 Ballószög 0
40 03 5 0311961 Bátya 0
42 03 5 0319327 Borota 0
44 03 5 0310472 Császártöltés 0
46 03 5 0316373 Csávoly 0
47 03 5 0312344 Csengőd 0
49 03 5 0312025 Csólyospálos 0
50 03 5 0310533 Dávod 0
57 03 5 0311864 Érsekcsanád 0
59 03 5 0303230 Fajsz 0
60 03 5 0333598 Felsőlajos 0
61 03 5 0302954 Felsőszentiván 0
63 03 5 0331468 Fülöpháza 0
66 03 5 0331848 Gara 0
67 03 5 0326383 Gátér 0
69 03 5 0308350 Harkakötöny 0
70 03 5 0304093 Helvécia 0
71 03 5 0312937 Hercegszántó 0
74 03 5 0317923 Jakabszállás 0
75 03 5 0308378 Jászszentlászló 0
78 03 5 0327571 Kelebia 0
80 03 5 0328158 Kisszállás 0
83 03 5 0306044 Kunbaja 0
84 03 5 0307728 Kunbaracs 0
85 03 5 0329027 Kunfehértó 0
86 03 5 0331918 Kunpeszér 0
87 03 5 0331893 Kunszállás 0
88 03 5 0305786 Ladánybene 0
89 03 5 0323357 Madaras 0
91 03 5 0330632 Miske 0
93 03 5 0325955 Nagybaracska 0
95 03 5 0323056 Nyárlőrinc 0
103 03 5 0326310 Rém 0
104 03 5 0318218 Soltszentimre 0
106 03 5 0319947 Szalkszentmárton 0
107 03 5 0311794 Szank 0
110 03 5 0325432 Tabdi 0
112 03 5 0314544 Tataháza 0
114 03 5 0314094 Tiszaug 0
118 03 5 0310667 Városföld 0
119 03 5 0328343 Vaskút 0
120 03 5 0315158 Zsana 0
Bács-Kiskun megye összesen 0
BÉKÉS MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 04 1 0400000 Megyeközpont 0
2 04 2 0415200 Békéscsaba m.j. 0
3 04 3 0418102 Battonya 0
4 04 3 0409760 Békés 0
5 04 3 0426709 Csorvás 0
6 04 3 0424819 Dévaványa 0
7 04 3 0432957 Elek 0
8 04 3 0412256 Füzesgyarmat 0
9 04 3 0433455 Gyomaendrőd 0
10 04 3 0405032 Gyula 0
11 04 3 0419628 Mezőberény 0
12 04 3 0411873 Mezőhegyes 0
13 04 3 0430322 Mezőkovácsháza 0
14 04 3 0423065 Orosháza 0
15 04 3 0428565 Sarkad 0
16 04 3 0423870 Szarvas 0
17 04 3 0421883 Szeghalom 0
18 04 3 0416434 Tótkomlós 0
19 04 3 0429531 Vésztő 0
20 04 4 0402680 Békésszentandrás 0
21 04 4 0431334 Csabacsüd 0
22 04 4 0433190 Doboz 0
23 04 4 0424031 Dombegyház 0
25 04 4 0403461 Kétegyháza 0
26 04 4 0431574 Kevermes 0
27 04 4 0410287 Kondoros 0
28 04 4 0411615 Körösladány 0
29 04 4 0430128 Medgyesegyháza 0
30 04 4 0408244 Nagyszénás 0
31 04 4 0402352 Újkígyós 0
33 04 5 0426189 Békéssámson 0
34 04 5 0419390 Bélmegyer 0
36 04 5 0413471 Bucsa 0
38 04 5 0420455 Csanádapáca 0
39 04 5 0425502 Csárdaszállás 0
45 04 5 0404279 Kamut 0
46 04 5 0424794 Kardos 0
48 04 5 0422752 Kaszaper 0
50 04 5 0403106 Kétsoprony 0
51 04 5 0418838 Kisdombegyház 0
53 04 5 0412900 Köröstarcsa 0
55 04 5 0406804 Kötegyán 0
56 04 5 0416045 Kunágota 0
57 04 5 0421209 Lőkösháza 0
58 04 5 0427906 Magyarbánhegyes 0
63 04 5 0411989 Murony 0
65 04 5 0404242 Nagykamarás 0
66 04 5 0419257 Okány 0
68 04 5 0405397 Pusztaföldvár 0
72 04 5 0433075 Tarhos 0
75 04 5 0431228 Végegyháza 0
76 04 5 0406257 Zsadány 0
Békés megye összesen 0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 05 1 0500000 Megyeközpont 0
2 05 2 0530456 Miskolc m.j. 0
3 05 3 0503595 Abaújszántó 0
4 05 3 0505315 Borsodnádasd 0
6 05 3 0510728 Edelény 0
7 05 3 0504677 Emőd 0
8 05 3 0533048 Encs 0
9 05 3 0502848 Felsőzsolca 0
11 05 3 0506691 Kazincbarcika 0
12 05 3 0513833 Mezőcsát 0
13 05 3 0519433 Mezőkövesd 0
15 05 3 0514492 Ózd 0
16 05 3 0512362 Pálháza 0
17 05 3 0527410 Putnok 0
18 05 3 0516054 Sajószentpéter 0
19 05 3 0527474 Sárospatak 0
20 05 3 0505120 Sátoraljaújhely 0
21 05 3 0508077 Szendrő 0
22 05 3 0530739 Szerencs 0
23 05 3 0521351 Szikszó 0
24 05 3 0528352 Tiszaújváros 0
25 05 3 0518306 Tokaj 0
26 05 4 0521032 Alsózsolca 0
27 05 4 0514331 Arló 0
30 05 4 0521546 Múcsony 0
31 05 4 0519220 Ricse 0
32 05 4 0523029 Rudabánya 0
34 05 4 0522169 Szentistván 0
35 05 4 0509496 Szirmabesenyő 0
36 05 4 0518245 Taktaharkány 0
37 05 4 0528398 Tiszalúc 0
40 05 5 0502820 Abaújlak 0
42 05 5 0502273 Abaújvár 0
46 05 5 0520482 Alsóberecki 0
47 05 5 0519664 Alsódobsza 0
52 05 5 0529814 Alsóvadász 0
53 05 5 0526198 Arka 0
55 05 5 0503823 Ároktő 0
59 05 5 0525159 Bánhorváti 0
61 05 5 0508846 Baskó 0
63 05 5 0506929 Bekecs 0
64 05 5 0534290 Berente 0
66 05 5 0526356 Berzék 0
67 05 5 0523737 Bodroghalom 0
70 05 5 0514401 Bodrogolaszi 0
74 05 5 0525195 Bogács 0
75 05 5 0518944 Boldogkőújfalu 0
76 05 5 0514474 Boldogkőváralja 0
79 05 5 0516124 Borsodgeszt 0
82 05 5 0516799 Borsodszirák 0
84 05 5 0505306 Bőcs 0
93 05 5 0525575 Cserépváralja 0
94 05 5 0528459 Csermely 0
102 05 5 0504686 Dédestapolcsány 0
109 05 5 0525326 Erdőbénye 0
110 05 5 0522503 Erdőhorváti 0
113 05 5 0534272 Farkaslyuk 0
114 05 5 0508174 Felsőberecki 0
123 05 5 0517932 Fony 0
124 05 5 0530483 Forró 0
126 05 5 0517109 Füzér 0
127 05 5 0506460 Füzérkajata 0
128 05 5 0511378 Füzérkomlós 0
129 05 5 0510366 Füzérradvány 0
135 05 5 0510904 Garadna 0
137 05 5 0515608 Gesztely 0
138 05 5 0520969 Gibárt 0
142 05 5 0518643 Göncruszka 0
144 05 5 0527942 Halmaj 0
145 05 5 0511226 Hangács 0
149 05 5 0502468 Hegymeg 0
150 05 5 0522187 Hejce 0
156 05 5 0530137 Hercegkút 0
158 05 5 0509399 Hernádcéce 0
159 05 5 0524165 Hernádkak 0
161 05 5 0531200 Hernádnémeti 0
163 05 5 0517136 Hernádszentandrás 0
164 05 5 0524970 Hernádszurdok 0
167 05 5 0511697 Hidasnémeti 0
171 05 5 0525399 Igrici 0
173 05 5 0508086 Ináncs 0
176 05 5 0526657 Járdánháza 0
181 05 5 0521218 Karcsa 0
182 05 5 0530508 Karos 0
184 05 5 0515264 Kéked 0
188 05 5 0529249 Kesznyéten 0
191 05 5 0522840 Kisgyőr 0
194 05 5 0511448 Kisrozvágy 0
200 05 5 0522956 Korlát 0
202 05 5 0526602 Köröm 0
205 05 5 0511819 Kurityán 0
207 05 5 0526231 Ládbesenyő 0
213 05 5 0503902 Mád 0
215 05 5 0527395 Mályi 0
218 05 5 0521768 Megyaszó 0
221 05 5 0518379 Mezőnagymihály 0
223 05 5 0503443 Mezőzombor 0
225 05 5 0510968 Mogyoróska 0
233 05 5 0533181 Nagyrozvágy 0
235 05 5 0528033 Nekézseny 0
237 05 5 0527191 Novajidrány 0
239 05 5 0526435 Nyíri 0
240 05 5 0504215 Nyomár 0
241 05 5 0531778 Olaszliszka 0
242 05 5 0522558 Onga 0
246 05 5 0515893 Pácin 0
248 05 5 0524730 Pányok 0
249 05 5 0526745 Parasznya 0
254 05 5 0517048 Pusztafalu 0
261 05 5 0512469 Rátka 0
262 05 5 0508402 Regéc 0
268 05 5 0503081 Sajóhídvég 0
271 05 5 0514313 Sajókaza 0
273 05 5 0527173 Sajólád 0
282 05 5 0530340 Sajószöged 0
289 05 5 0523755 Semjén 0
291 05 5 0523418 Sima 0
292 05 5 0513268 Sóstófalva 0
300 05 5 0509830 Szemere 0
301 05 5 0527456 Szendrőlád 0
311 05 5 0503708 Taktabáj 0
313 05 5 0503133 Taktaszada 0
314 05 5 0512210 Tállya 0
315 05 5 0521740 Tarcal 0
318 05 5 0513763 Telkibánya 0
320 05 5 0530447 Tibolddaróc 0
329 05 5 0530377 Tiszatarján 0
330 05 5 0510977 Tiszavalk 0
332 05 5 0514890 Tomor 0
338 05 5 0529054 Tornyosnémeti 0
340 05 5 0512487 Újcsanálos 0
344 05 5 0530003 Vajdácska 0
349 05 5 0511581 Vilmány 0
353 05 5 0521087 Vizsoly 0
354 05 5 0503063 Zádorfalva 0
357 05 5 0519275 Ziliz 0
358 05 5 0511022 Zsujta 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 0
CSONGRÁD MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 06 1 0600000 Megyeközpont 0
2 06 2 0633367 Szeged m.j. 0
3 06 3 0605111 Csongrád 0
4 06 3 0608314 Hódmezővásárhely m.j. 0
5 06 3 0631024 Kistelek 0
6 06 3 0607357 Makó 0
7 06 3 0621555 Mindszent 0
8 06 3 0604349 Mórahalom 0
9 06 3 0631705 Sándorfalva 0
10 06 3 0614456 Szentes 0
11 06 4 0634245 Algyő 0
12 06 4 0605379 Csanádpalota 0
13 06 4 0617233 Nagymágocs 0
14 06 4 0632489 Szegvár 0
16 06 5 0614252 Apátfalva 0
18 06 5 0610339 Ásotthalom 0
19 06 5 0629106 Baks 0
20 06 5 0623676 Balástya 0
21 06 5 0608192 Bordány 0
22 06 5 0602121 Csanádalberti 0
23 06 5 0622293 Csanytelek 0
24 06 5 0632285 Csengele 0
25 06 5 0607834 Derekegyház 0
27 06 5 0630535 Dóc 0
28 06 5 0613383 Domaszék 0
29 06 5 0622992 Eperjes 0
30 06 5 0619974 Fábiánsebestyén 0
31 06 5 0622646 Felgyő 0
33 06 5 0633020 Forráskút 0
34 06 5 0609210 Földeák 0
36 06 5 0626666 Kiszombor 0
41 06 5 0610515 Maroslele 0
42 06 5 0625733 Mártély 0
47 06 5 0612797 Ópusztaszer 0
48 06 5 0631079 Öttömös 0
50 06 5 0606354 Pusztamérges 0
53 06 5 0603966 Ruzsa 0
54 06 5 0612007 Szatymaz 0
57 06 5 0625900 Tömörkény 0
60 06 5 0605546 Zákányszék 0
61 06 5 0617765 Zsombó 0
Csongrád megye összesen 0
FEJÉR MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 07 1 0700000 Megyeközpont 0
2 07 2 0714827 Székesfehérvár m.j. 0
3 07 3 0708925 Adony 0
4 07 3 0710481 Bicske 0
5 07 3 0703115 Dunaújváros m.j. 0
6 07 3 0702802 Enying 0
7 07 3 0723603 Ercsi 0
8 07 3 0710296 Gárdony 0
10 07 3 0718485 Mór 0
11 07 3 0717525 Polgárdi 0
12 07 3 0723694 Sárbogárd 0
13 07 3 0725016 Velence 0
14 07 4 0717376 Aba 0
16 07 4 0713152 Cece 0
17 07 4 0720002 Csákvár 0
18 07 4 0720358 Előszállás 0
19 07 4 0707506 Lajoskomárom 0
20 07 4 0707269 Lepsény 0
21 07 4 0717552 Mezőfalva 0
23 07 4 0729018 Pusztaszabolcs 0
26 07 4 0720206 Seregélyes 0
27 07 4 0733321 Soponya 0
28 07 4 0728705 Szabadbattyán 0
30 07 5 0715176 Alcsútdoboz 0
32 07 5 0708730 Bakonycsernye 0
33 07 5 0723153 Bakonykúti 0
34 07 5 0731103 Balinka 0
35 07 5 0707047 Baracs 0
38 07 5 0716346 Besnyő 0
42 07 5 0721908 Csókakő 0
44 07 5 0706734 Csősz 0
46 07 5 0732753 Dég 0
47 07 5 0702316 Etyek 0
48 07 5 0732203 Fehérvárcsurgó 0
50 07 5 0706114 Füle 0
52 07 5 0715918 Gyúró 0
55 07 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 0
56 07 5 0702200 Isztimér 0
57 07 5 0713462 Iváncsa 0
61 07 5 0721926 Kápolnásnyék 0
62 07 5 0702343 Kincsesbánya 0
64 07 5 0728990 Kisláng 0
66 07 5 0734209 Kulcs 0
67 07 5 0719114 Lovasberény 0
68 07 5 0727678 Magyaralmás 0
70 07 5 0716948 Mátyásdomb 0
71 07 5 0705689 Mezőkomárom 0
72 07 5 0706576 Mezőszentgyörgy 0
73 07 5 0729036 Mezőszilas 0
74 07 5 0725715 Moha 0
79 07 5 0723588 Nagyveleg 0
91 07 5 0731538 Sárszentágota 0
93 07 5 0702893 Söréd 0
97 07 5 0719549 Szár 0
99 07 5 0729267 Tác 0
100 07 5 0721005 Tordas 0
102 07 5 0717622 Úrhida 0
106 07 5 0702750 Vértesacsa 0
Fejér megye összesen 0
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 08 1 0800000 Megyeközpont 0
2 08 2 0825584 Győr m.j. 0
3 08 3 0804039 Csorna 0
4 08 3 0809885 Fertőd 0
5 08 3 0829221 Jánossomorja 0
6 08 3 0828334 Kapuvár 0
7 08 3 0804783 Mosonmagyaróvár 0
8 08 3 0824305 Pannonhalma 0
9 08 3 0808518 Sopron m.j. 0
10 08 3 0819035 Tét 0
11 08 4 0810588 Beled 0
12 08 4 0815501 Bősárkány 0
13 08 4 0815343 Fertőszentmiklós 0
15 08 4 0833668 Lébény 0
17 08 5 0811882 Abda 0
19 08 5 0804880 Ágfalva 0
22 08 5 0826921 Ásványráró 0
24 08 5 0828769 Bágyogszovát 0
25 08 5 0828936 Bakonygyirót 0
27 08 5 0805944 Bakonyszentlászló 0
30 08 5 0810560 Bezi 0
41 08 5 0821865 Darnózseli 0
46 08 5 0821078 Dunaszeg 0
52 08 5 0820288 Egyed 0
59 08 5 0830678 Fenyőfő 0
60 08 5 0811253 Fertőboz 0
63 08 5 0812414 Fertőrákos 0
74 08 5 0813653 Győrszemere 0
75 08 5 0807481 Győrújbarát 0
77 08 5 0815228 Győrzámoly 0
79 08 5 0807649 Harka 0
85 08 5 0820604 Ikrény 0
95 08 5 0811262 Kóny 0
96 08 5 0806895 Kópháza 0
98 08 5 0831626 Kunsziget 0
99 08 5 0804376 Lázi 0
102 08 5 0831194 Lövő 0
105 08 5 0812283 Máriakálnok 0
112 08 5 0833677 Mosonszentmiklós 0
113 08 5 0828149 Mosonszolnok 0
115 08 5 0802495 Nagycenk 0
116 08 5 0832939 Nagylózs 0
120 08 5 0812955 Nyúl 0
123 08 5 0819637 Páli 0
126 08 5 0815529 Pér 0
127 08 5 0823773 Pereszteg 0
128 08 5 0822831 Petőháza 0
129 08 5 0814687 Pinnye 0
142 08 5 0815422 Rábatamási 0
149 08 5 0817507 Románd 0
154 08 5 0812627 Sokorópátka 0
156 08 5 0825724 Sopronkövesd 0
161 08 5 0819266 Szil 0
164 08 5 0821971 Tápszentmiklós 0
166 08 5 0804172 Tárnokréti 0
168 08 5 0816674 Töltéstava 0
173 08 5 0802237 Vág 0
179 08 5 0822691 Veszprémvarsány 0
183 08 5 0804622 Zsira 0
Győr-Moson-Sopron megye összesen 0
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 09 1 0900000 Megyeközpont 0
2 09 2 0915130 Debrecen m.j. 0
3 09 3 0902918 Balmazújváros 0
4 09 3 0912788 Berettyóújfalu 0
5 09 3 0919956 Biharkeresztes 0
6 09 3 0905573 Derecske 0
7 09 3 0903045 Hajdúböszörmény 0
8 09 3 0912803 Hajdúdorog 0
9 09 3 0910393 Hajdúhadház 0
10 09 3 0922406 Hajdúnánás 0
11 09 3 0931097 Hajdúsámson 0
12 09 3 0905175 Hajdúszoboszló 0
13 09 3 0902307 Kaba 0
14 09 3 0902167 Komádi 0
15 09 3 0905768 Létavértes 0
16 09 3 0928103 Nádudvar 0
18 09 3 0923117 Polgár 0
19 09 3 0910162 Püspökladány 0
20 09 3 0923214 Téglás 0
21 09 3 0915644 Tiszacsege 0
22 09 3 0908989 Vámospércs 0
23 09 4 0920011 Bagamér 0
24 09 4 0912450 Csökmő 0
25 09 4 0915741 Egyek 0
26 09 4 0903258 Földes 0
27 09 4 0906266 Hosszúpályi 0
28 09 4 0906309 Nagyrábé 0
29 09 4 0932294 Nyírábrány 0
30 09 4 0911837 Pocsaj 0
32 09 4 0904817 Zsáka 0
33 09 5 0927641 Álmosd 0
35 09 5 0915167 Bakonszeg 0
40 09 5 0924828 Biharnagybajom 0
42 09 5 0934102 Bocskaikert 0
43 09 5 0914137 Bojt 0
44 09 5 0914678 Darvas 0
45 09 5 0914614 Ebes 0
46 09 5 0925469 Esztár 0
48 09 5 0916993 Furta 0
51 09 5 0916568 Görbeháza 0
52 09 5 0926170 Hajdúbagos 0
53 09 5 0917473 Hajdúszovát 0
56 09 5 0915477 Kismarja 0
57 09 5 0917455 Kokad 0
58 09 5 0925964 Konyár 0
59 09 5 0931130 Körösszakál 0
60 09 5 0908943 Körösszegapáti 0
61 09 5 0903683 Magyarhomorog 0
64 09 5 0924217 Mikepércs 0
65 09 5 0925894 Monostorpályi 0
67 09 5 0908907 Nagykereki 0
68 09 5 0914003 Nyíracsád 0
74 09 5 0931042 Tépe 0
78 09 5 0923393 Újiráz 0
79 09 5 0920419 Újléta 0
Hajdú-Bihar megye összesen 0
HEVES MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 10 1 1000000 Megyeközpont 0
2 10 2 1020491 Eger m.j. 0
3 10 3 1033260 Bélapátfalva 0
4 10 3 1003276 Füzesabony 0
5 10 3 1005236 Gyöngyös 0
6 10 3 1022309 Hatvan 0
7 10 3 1014526 Heves 0
9 10 3 1030401 Lőrinci 0
10 10 3 1012070 Pétervására 0
11 10 4 1032179 Kál 0
12 10 4 1007436 Parád 0
13 10 4 1009609 Recsk 0
14 10 4 1024147 Verpelét 0
15 10 5 1024554 Abasár 0
16 10 5 1023241 Adács 0
17 10 5 1006345 Aldebrő 0
18 10 5 1017987 Andornaktálya 0
19 10 5 1007241 Apc 0
21 10 5 1016090 Atkár 0
22 10 5 1011527 Balaton 0
26 10 5 1022354 Boconád 0
28 10 5 1003452 Boldog 0
29 10 5 1002963 Bükkszék 0
34 10 5 1009201 Detk 0
35 10 5 1007515 Domoszló 0
36 10 5 1030261 Dormánd 0
37 10 5 1017181 Ecséd 0
40 10 5 1016610 Egercsehi 0
41 10 5 1002981 Egerfarmos 0
42 10 5 1024758 Egerszalók 0
45 10 5 1024235 Erdőtelek 0
49 10 5 1016328 Felsőtárkány 0
53 10 5 1019123 Gyöngyössolymos 0
59 10 5 1004145 Hort 0
63 10 5 1005935 Karácsond 0
64 10 5 1028079 Kerecsend 0
65 10 5 1034379 Kerekharaszt 0
68 10 5 1023995 Kompolt 0
69 10 5 1014535 Kömlő 0
70 10 5 1015796 Ludas 0
73 10 5 1019965 Mátraballa 0
74 10 5 1014872 Mátraderecske 0
75 10 5 1029045 Mátraszentimre 0
76 10 5 1025089 Mezőszemere 0
77 10 5 1031662 Mezőtárkány 0
82 10 5 1031486 Nagyréde 0
84 10 5 1010418 Nagyút 0
86 10 5 1018810 Noszvaj 0
87 10 5 1029276 Novaj 0
89 10 5 1034324 Pálosvörösmart 0
92 10 5 1033686 Petőfibánya 0
93 10 5 1022196 Poroszló 0
94 10 5 1027650 Rózsaszentmárton 0
96 10 5 1008527 Sirok 0
100 10 5 1011013 Szihalom 0
101 10 5 1005643 Szilvásvárad 0
103 10 5 1009982 Szűcsi 0
110 10 5 1017163 Tarnazsadány 0
111 10 5 1014076 Tenk 0
113 10 5 1007083 Tiszanána 0
115 10 5 1027623 Újlőrincfalva 0
116 10 5 1014580 Vámosgyörk 0
119 10 5 1031246 Visonta 0
122 10 5 1023445 Zaránk 0
Heves megye összesen 0
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
kódja 3/6
2
1 11 1 1100000 Megyeközpont 0
2 11 2 1118157 Tatabánya m.j. 0
3 11 3 1119363 Bábolna 0
4 11 3 1110490 Dorog 0
5 11 3 1125131 Esztergom 0
6 11 3 1117330 Kisbér 0
7 11 3 1105449 Komárom 0
8 11 3 1115255 Lábatlan 0
9 11 3 1115352 Nyergesújfalu 0
10 11 3 1130766 Oroszlány 0
11 11 3 1120127 Tata 0
12 11 4 1104428 Ács 0
14 11 4 1108758 Tát 0
18 11 5 1132346 Almásfüzitő 0
19 11 5 1134227 Annavölgy 0
28 11 5 1108624 Bársonyos 0
29 11 5 1107311 Bokod 0
34 11 5 1118926 Csolnok 0
36 11 5 1122910 Dág 0
38 11