A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2007. (I. 31.) MNB rendelet

a „Batthyány Lajos születésének 200. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Batthyány Lajos születésének 200. évfordulója” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2007. február 9.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén fent, félköriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A középmezőben Batthyány Lajos miniszterelnöki pecsétjének lenyomata látható, benne a „MINISTERELNÖK PECSÉTJE 1848” körirattal. A pecsét lenyomata alatti három vízszintes sorban Batthyány Lajos aláírása, az „5000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, az értékjelzéstől balra a „2007” verési évszám, jobbra pedig a „BP.” verdejel található. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Batthyány Lajos félalakos portréja látható. Az emlékérme szélén, köriratban, a portrétól balra a „BATTHYÁNY LAJOS”, jobbra pedig az „1807-1849” felirat olvasható. A portré és a jobb oldali körirat között az „EUROPA” nemzetközi emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel látható. Az emlékérme szélén, jobb oldalon lent Csikai Márta tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 20 000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2007. február 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2007. (I. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 2/2007. (I. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére