A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet

a magyarországi bioszféra-rezervátumokról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. §-ának (1) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Bioszféra-rezervátummá minősítem az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) által az „Ember és bioszféra” program keretében bioszféra-rezervátumként elismert következő területeket:

a) az Aggteleki Nemzeti Park területén az Aggteleki bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),

b) a Fertő-tavi Nemzeti Park területén a Fertő-tó bioszféra-rezervátumot (az UNESCO Oklevél adományozásának éve 1979),

c) a Hortobágyi Nemzeti Park területén a Hortobágyi bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),

d) a Kiskunsági Nemzeti Park területén a Kiskunsági bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),

e) a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén a Pilisi bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1981).

2. § Az 1. § szerinti bioszféra-rezervátumok kiterjedését, valamint területük ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1–5. számú melléklet tartalmazza.

3. § A kiemelkedő természetvédelmi értékek közvetlen megóvására az 1. § szerinti bioszféra-rezervátumokon belül magterületként jelölöm ki a 6–10. számú mellékletekben felsorolt helyrajzi számú területeket.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 7/2007. (III. 22.) KvVM rendelethez

Az Aggteleki bioszféra-rezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Helység Hrsz. Terület (ha)
Aggtelek 1/2 0,0260
Aggtelek 1/3 0,0303
Aggtelek 1/4 0,0792
Aggtelek 1/5 0,4035
Aggtelek 2/ 0,0799
Aggtelek 3/ 0,0366
Aggtelek 4/ 0,0303
Aggtelek 5/ 0,1771
Aggtelek 6/ 0,4178
Aggtelek 7/ 0,4156
Aggtelek 8/1 0,1437
Aggtelek 8/2 0,6271
Aggtelek 9/ 0,8981
Aggtelek 10/ 0,4690
Aggtelek 11/ 0,5342
Aggtelek 12/ 0,1459
Aggtelek 13/ 0,8954
Aggtelek 14/ 0,6439
Aggtelek 15/1 0,2616
Aggtelek 15/2 0,3437
Aggtelek 16/ 0,1249
Aggtelek 17/1 0,0729
Aggtelek 17/2 0,2145
Aggtelek 18/ 0,1412
Aggtelek 19/ 0,4116
Aggtelek 20/ 0,3017
Aggtelek 22/ 0,2158
Aggtelek 23/ 0,2166
Aggtelek 24/ 0,2743
Aggtelek 25/ 0,0993
Aggtelek 26/ 1,2704
Aggtelek 27/ 7,9620
Aggtelek 29/ 3,6158
Aggtelek 31/ 0,0700
Aggtelek 32/1 0,0935
Aggtelek 32/2 0,0757
Aggtelek 33/1 0,3693
Aggtelek 33/2 0,1002
Aggtelek 33/3 0,2690
Aggtelek 34/2 0,1629
Aggtelek 34/3 0,0875
Aggtelek 34/4 0,1105
Aggtelek 35/ 0,1834
Aggtelek 36/ 0,0786
Aggtelek 37/ 0,0912
Aggtelek 38/ 0,0643
Aggtelek 39/ 0,2361
Aggtelek 41/ 0,0923
Aggtelek 42/ 0,0834
Aggtelek 43/ 0,1714
Aggtelek 44/ 0,2747
Aggtelek 45/ 0,1729
Aggtelek 46/ 0,1465
Aggtelek 47/ 0,4296
Aggtelek 48/ 0,4820
Aggtelek 49/1 0,2069
Aggtelek 49/2 0,2443
Aggtelek 50/1 0,1698
Aggtelek 50/2 0,3397
Aggtelek 51/1 0,1275
Aggtelek 51/2 0,1274
Aggtelek 52/ 0,3564
Aggtelek 53/ 0,1859
Aggtelek 54/ 0,5113
Aggtelek 55/1 0,0088
Aggtelek 55/2 0,0102
Aggtelek 55/3 0,1076
Aggtelek 57/ 0,4111
Aggtelek 58/ 0,4123
Aggtelek 59/ 0,4354
Aggtelek 60/ 0,4542
Aggtelek 61/ 0,4660
Aggtelek 62/ 0,4664
Aggtelek 64/ 0,6880
Aggtelek 66/1 0,1139
Aggtelek 66/2 1,1796
Aggtelek 67/ 0,0604
Aggtelek 68/1 0,1287
Aggtelek 68/2 0,1286
Aggtelek 69/ 0,0761
Aggtelek 70/ 0,0361
Aggtelek 71/ 1,2200
Aggtelek 72/ 0,0093
Aggtelek 73/ 0,0130
Aggtelek 74/ 0,0855
Aggtelek 75/ 0,4778
Aggtelek 76/ 0,5050
Aggtelek 77/ 0,4671
Aggtelek 78/ 0,0104
Aggtelek 79/ 0,0140
Aggtelek 80/ 0,1160
Aggtelek 81/ 0,4684
Aggtelek 82/ 0,2052
Aggtelek 83/ 0,2282
Aggtelek 84/ 0,2743
Aggtelek 85/ 0,0387
Aggtelek 86/ 0,3690
Aggtelek 87/ 0,0101
Aggtelek 88/ 0,0104
Aggtelek 89/ 0,0862
Aggtelek 90/ 0,4075
Aggtelek 91/ 0,4501
Aggtelek 92/ 0,0781
Aggtelek 93/ 0,0216
Aggtelek 94/ 0,0198
Aggtelek 95/ 0,0212
Aggtelek 96/ 0,0180
Aggtelek 97/ 0,0151
Aggtelek 98/ 0,0216
Aggtelek 99/ 0,0158
Aggtelek 100/ 0,1712
Aggtelek 101/ 0,0065
Aggtelek 102/ 0,0108
Aggtelek 103/ 0,0072
Aggtelek 104/ 0,0124
Aggtelek 105/ 0,0148
Aggtelek 106/ 0,0075
Aggtelek 107/ 0,0248
Aggtelek 108/ 0,0234
Aggtelek 109/1 0,0412
Aggtelek 109/2 0,0412
Aggtelek 110/ 0,0346
Aggtelek 111/ 0,0404
Aggtelek 112/ 0,0844
Aggtelek 113/ 0,0570
Aggtelek 114/ 0,1532
Aggtelek 115/ 0,1694
Aggtelek 116/ 0,1298
Aggtelek 117/ 0,1885
Aggtelek 118/ 0,3460
Aggtelek 119/ 0,2777
Aggtelek 120/ 0,0624
Aggtelek 121/ 0,0753
Aggtelek 122/ 0,1473
Aggtelek 124/ 0,0697
Aggtelek 125/ 0,0764
Aggtelek 126/ 0,2219
Aggtelek 127/ 0,5841
Aggtelek 130/ 0,2161
Aggtelek 132/ 0,0444
Aggtelek 133/1 0,1233
Aggtelek 133/2 0,2745
Aggtelek 134/ 0,3432
Aggtelek 135/ 0,0324
Aggtelek 136/ 0,0165
Aggtelek 137/ 0,0165
Aggtelek 138/ 0,0270
Aggtelek 139/ 0,0707
Aggtelek 140/ 0,4136
Aggtelek 141/ 0,0353
Aggtelek 142/ 0,0086
Aggtelek 143/ 0,0273
Aggtelek 144/ 0,0439
Aggtelek 145/ 0,0428
Aggtelek 146/ 0,0425
Aggtelek 147/ 0,7704
Aggtelek 148/ 0,7499
Aggtelek 149/1 0,5350
Aggtelek 149/2 0,1667
Aggtelek 150/ 0,0723
Aggtelek 152/ 0,1196
Aggtelek 153/ 0,1126
Aggtelek 154/ 0,1154
Aggtelek 155/ 0,3825
Aggtelek 156/ 0,3341
Aggtelek 157/1 0,0070
Aggtelek 157/2 0,2041
Aggtelek 158/ 0,4698
Aggtelek 159/ 0,0985
Aggtelek 160/ 0,0462
Aggtelek 161/ 0,1234
Aggtelek 162/ 0,0588
Aggtelek 163/ 0,0578
Aggtelek 164/ 0,0174
Aggtelek 165/1 0,0100
Aggtelek 165/2 0,1641
Aggtelek 166/ 0,2091
Aggtelek 167/ 1,4930
Aggtelek 168/ 0,5034
Aggtelek 169/ 0,4269
Aggtelek 170/ 0,1538
Aggtelek 171/ 0,2111
Aggtelek 172/ 0,4729
Aggtelek 173/ 0,3368
Aggtelek 174/ 0,0052
Aggtelek 175/ 0,0998
Aggtelek 176/ 0,0120
Aggtelek 177/ 0,3823
Aggtelek 178/ 0,2261
Aggtelek 184/ 0,2183
Aggtelek 185/ 0,0758
Aggtelek 186/ 0,2516
Aggtelek 187/ 0,1425
Aggtelek 188/ 0,3704
Aggtelek 189/1 0,2752
Aggtelek 189/2 0,1444
Aggtelek 190/1 0,0259
Aggtelek 190/2 0,0877
Aggtelek 191/2 0,0269
Aggtelek 191/3 0,1078
Aggtelek 191/4 0,0110
Aggtelek 191/5 0,1424
Aggtelek 191/6 0,1177
Aggtelek 191/7 0,0939
Aggtelek 191/8 0,0738
Aggtelek 191/9 0,0643
Aggtelek 192/ 0,4682
Aggtelek 193/ 0,2803
Aggtelek 194/2 0,1113
Aggtelek 194/4 0,2212
Aggtelek 195/ 0,1523
Aggtelek 196/ 0,1488
Aggtelek 197/1 1,0812
Aggtelek 197/2 0,2104
Aggtelek 198/1 0,0097
Aggtelek 198/2 0,0132
Aggtelek 199/ 0,1504
Aggtelek 200/ 0,0101
Aggtelek 201/1 0,3389
Aggtelek 201/2 0,3528
Aggtelek 203/ 0,1041
Aggtelek 204/ 0,2551
Aggtelek 205/ 0,1710
Aggtelek 206/ 0,1610
Aggtelek 207/ 0,0075
Aggtelek 208/ 0,0065
Aggtelek 209/ 0,0106
Aggtelek 210/ 0,2251
Aggtelek 214/ 0,4925
Aggtelek 215/ 0,3940
Aggtelek 216/ 0,2596
Aggtelek 217/1 0,4897
Aggtelek 217/2 0,0730
Aggtelek 218/ 0,3537
Aggtelek 219/ 0,0310
Aggtelek 220/ 0,1099
Aggtelek 221/ 0,0197
Aggtelek 222/ 0,3560
Aggtelek 223/ 0,5040
Aggtelek 224/ 0,2823
Aggtelek 225/ 0,1040
Aggtelek 226/ 0,1628
Aggtelek 227/ 1,0920
Aggtelek 228/ 0,1179
Aggtelek 229/ 0,1150
Aggtelek 230/ 0,4551
Aggtelek 231/1 0,0100
Aggtelek 231/2 0,7492
Aggtelek 232/1 0,0437
Aggtelek 232/2 0,2255
Aggtelek 233/ 0,0714
Aggtelek 234/ 0,2108
Aggtelek 235/ 0,2546
Aggtelek 236/ 0,2763
Aggtelek 237/ 0,8556
Aggtelek 238/ 0,1091
Aggtelek 239/1 0,0502
Aggtelek 239/2 0,0506
Aggtelek 239/3 0,1097
Aggtelek 239/4 0,1125
Aggtelek 240/1 0,0972
Aggtelek 240/3 0,1837
Aggtelek 240/4 0,1672
Aggtelek 240/5 0,1095
Aggtelek 240/6 0,1149
Aggtelek 240/7 0,1149
Aggtelek 240/8 0,1149
Aggtelek 240/9 0,1148
Aggtelek 240/10 0,1148
Aggtelek 241/1 0,0337
Aggtelek 241/2 0,1296
Aggtelek 241/3 0,0068
Aggtelek 242/1 0,0521
Aggtelek 242/2 0,2186
Aggtelek 243/ 0,2129
Aggtelek 244/1 0,0477
Aggtelek 244/2 0,1961
Aggtelek 245/1 0,0969
Aggtelek 245/2 0,0970
Aggtelek 246/1 0,3280
Aggtelek 246/2 0,1872
Aggtelek 248/ 0,1816
Aggtelek 249/1 0,0680
Aggtelek 249/2 0,0683
Aggtelek 249/3 0,2151
Aggtelek 249/4 0,2254
Aggtelek 250/1 0,0559
Aggtelek 250/2 0,1697
Aggtelek 251/ 0,1710
Aggtelek 252/1 0,0424
Aggtelek 252/2 0,1809
Aggtelek 253/1 0,0496
Aggtelek 253/2 0,1767
Aggtelek 254/1 0,2249
Aggtelek 254/2 0,1428
Aggtelek 254/3 0,2147
Aggtelek 255/1 0,1306
Aggtelek 255/2 0,2355
Aggtelek 256/1 0,2327
Aggtelek 256/3 0,0162
Aggtelek 256/4 0,0755
Aggtelek 256/5 0,0815
Aggtelek 256/6 0,1000
Aggtelek 256/7 0,1000
Aggtelek 256/8 0,0999
Aggtelek 256/9 0,0999
Aggtelek 256/10 0,0999
Aggtelek 256/11 0,0814
Aggtelek 256/12 0,1110
Aggtelek 256/13 0,1110
Aggtelek 256/14 0,1112
Aggtelek 256/15 0,0801
Aggtelek 256/16 0,1193
Aggtelek 256/17 0,1189
Aggtelek 256/18 0,1190
Aggtelek 256/19 0,0384
Aggtelek 256/20 0,0960
Aggtelek 256/21 0,1019
Aggtelek 256/22 0,0509
Aggtelek 257/ 0,1501
Aggtelek 259/1 0,0157
Aggtelek 259/2 0,0296
Aggtelek 260/1 0,0127
Aggtelek 260/2 0,0363
Aggtelek 261/1 0,1907
Aggtelek 261/2 0,0243
Aggtelek 262/ 0,0287
Aggtelek 263/ 0,0177
Aggtelek 264/2 0,2297
Aggtelek 266/1 0,0415
Aggtelek 266/2 0,0631
Aggtelek 266/3 0,0793
Aggtelek 266/4 0,0833
Aggtelek 266/5 0,0810
Aggtelek 266/6 0,7393
Aggtelek 266/7 0,0378
Aggtelek 266/8 0,1075
Aggtelek 266/9 0,0864
Aggtelek 266/10 0,0780
Aggtelek 266/11 0,0774
Aggtelek 266/12 0,0780
Aggtelek 266/13 0,0774
Aggtelek 266/14 0,0788
Aggtelek 266/15 0,0788
Aggtelek 266/16 0,0800
Aggtelek 266/17 0,0887
Aggtelek 266/18 0,0899
Aggtelek 266/19 0,0999
Aggtelek 271/1 0,0830
Aggtelek 271/2 0,1774
Aggtelek 271/8 0,2811
Aggtelek 274/2 0,1922
Aggtelek 275/ 0,1618
Aggtelek 276/2 0,0691
Aggtelek 277/ 0,0827
Aggtelek 278/ 0,0844
Aggtelek 279/ 0,0813
Aggtelek 280/ 0,0807
Aggtelek 281/ 0,0828
Aggtelek 282/ 0,0828
Aggtelek 283/ 0,0815
Aggtelek 284/ 0,0855
Aggtelek 285/ 0,0914
Aggtelek 286/1 0,1077
Aggtelek 287/ 0,7715
Aggtelek 288/ 0,1981
Aggtelek 289/ 0,2475
Aggtelek 290/2 0,1079
Aggtelek 290/3 0,0808
Aggtelek 290/4 0,0824
Aggtelek 290/5 0,0838
Aggtelek 291/ 0,2528
Aggtelek 293/ 0,1129
Aggtelek 294/ 0,0890
Aggtelek 295/1 0,5830
Aggtelek 295/2 0,1006
Aggtelek 296/ 0,0392
Aggtelek 298/ 0,0840
Aggtelek 299/ 0,0234
Aggtelek 300/ 0,0978
Aggtelek 301/ 0,0061
Aggtelek 302/ 0,0091
Aggtelek 303/ 0,0302
Aggtelek 304/ 0,0914
Aggtelek 305/ 0,0806
Aggtelek 306/ 0,0370
Aggtelek 307/ 0,0421
Aggtelek 308/ 0,0719
Aggtelek 309/ 0,1209
Aggtelek 310/ 0,0868
Aggtelek 311/ 0,0809
Aggtelek 312/ 0,2309
Aggtelek 317/ 0,0848
Aggtelek 318/ 0,1424
Aggtelek 319/ 0,0858
Aggtelek 320/ 0,0929
Aggtelek 321/ 0,0968
Aggtelek 322/ 0,1031
Aggtelek 323/ 0,1169
Aggtelek 324/ 0,0909
Aggtelek 325/ 0,1129
Aggtelek 326/ 0,1467
Aggtelek 327/ 0,1707
Aggtelek 328/1 0,0046
Aggtelek 328/2 0,0117
Aggtelek 328/3 0,0032
Aggtelek 328/4 0,0820
Aggtelek 329/ 0,0619
Aggtelek 330/ 0,2413
Aggtelek 331/1 0,0140
Aggtelek 331/2 1,0106
Aggtelek 332/ 0,1247
Aggtelek 333/ 0,1270
Aggtelek 334/ 0,0022
Aggtelek 335/ 0,2139
Aggtelek 336/1 0,2326
Aggtelek 336/3 0,0955
Aggtelek 336/4 0,0959
Aggtelek 338/ 0,1306
Aggtelek 340/ 0,0744
Aggtelek 341/ 0,0281
Aggtelek 342/ 0,1813
Aggtelek 344/ 0,0712
Aggtelek 345/ 0,2140
Aggtelek 346/ 0,1237
Aggtelek 347/ 0,1104
Aggtelek 348/ 0,0867
Aggtelek 349/ 0,0884
Aggtelek 350/ 0,0928
Aggtelek 351/ 0,1606
Aggtelek 353/ 0,1086
Aggtelek 354/ 0,1178
Aggtelek 355/ 0,0993
Aggtelek 356/ 0,0991
Aggtelek 357/ 0,0953
Aggtelek 358/ 0,0971
Aggtelek 359/ 0,0999
Aggtelek 360/ 0,1439
Aggtelek 361/ 0,1146
Aggtelek 362/ 0,0503
Aggtelek 363/ 0,1424
Aggtelek 364/ 0,0848
Aggtelek 365/ 0,0896
Aggtelek 366/ 0,0792
Aggtelek 367/ 0,0834
Aggtelek 368/ 0,0804
Aggtelek 369/ 0,0831
Aggtelek 370/ 0,0810
Aggtelek 371/ 0,0782
Aggtelek 372/ 0,0662
Aggtelek 373/ 0,1232
Aggtelek 374/ 0,1686
Aggtelek 375/ 0,0964
Aggtelek 376/ 0,1168
Aggtelek 377/ 0,1201
Aggtelek 378/ 0,1201
Aggtelek 379/ 0,1165
Aggtelek 380/ 0,1182
Aggtelek 381/ 0,1181
Aggtelek 382/ 0,1163
Aggtelek 383/ 0,1169
Aggtelek 384/ 0,1171
Aggtelek 385/ 0,1162
Aggtelek 386/ 0,1166
Aggtelek 387/ 0,1180
Aggtelek 388/ 0,1161
Aggtelek 389/ 0,1201
Aggtelek 390/ 0,1166
Aggtelek 391/ 0,2087
Aggtelek 392/ 1,4421
Aggtelek 393/ 0,0615
Aggtelek 394/ 0,1409
Aggtelek 395/ 0,1485
Aggtelek 396/ 0,1439
Aggtelek 397/ 0,1505
Aggtelek 398/ 0,1439
Aggtelek 399/ 0,1487
Aggtelek 400/ 0,1462
Aggtelek 401/ 0,1417
Aggtelek 402/ 0,1491
Aggtelek 403/ 0,1485
Aggtelek 404/ 0,1439
Aggtelek 405/ 0,1463
Aggtelek 406/ 0,1486
Aggtelek 407/ 0,1438
Aggtelek 408/ 0,1438
Aggtelek 409/ 0,1438
Aggtelek 410/ 0,1438
Aggtelek 411/ 0,1304
Aggtelek 412/1 0,2451
Aggtelek 412/2 1,5193
Aggtelek 413/ 0,1146
Aggtelek 414/ 0,0763
Aggtelek 02/ 6,4533
Aggtelek 03/a 2,1994
Aggtelek 03/b 0,1901
Aggtelek 03/c 0,2480
Aggtelek 04/ 88,0977
Aggtelek 05/ 3,3319
Aggtelek 06/ 4,3102
Aggtelek 08/1a 0,5452
Aggtelek 08/1b 2,4198
Aggtelek 08/1c 2,5866
Aggtelek 08/1d 8,0779
Aggtelek 08/1f 1,1298
Aggtelek 08/1g 5,4889
Aggtelek 08/1h 0,2664
Aggtelek 08/1j 0,7314
Aggtelek 08/1k 0,2295
Aggtelek 08/2a 0,7448
Aggtelek 08/2b 1,4288
Aggtelek 08/2c 0,1780
Aggtelek 08/2d 0,3750
Aggtelek 08/2f 8,0530
Aggtelek 08/2g 0,1760
Aggtelek 08/2h 2,0769
Aggtelek 08/4 0,3933
Aggtelek 08/5a 0,6067
Aggtelek 08/5b 0,5335
Aggtelek 08/5c 0,7010
Aggtelek 08/6a 1,9780
Aggtelek 08/6b 2,8455
Aggtelek 09/a 4,0390
Aggtelek 09/b 42,6428
Aggtelek 09/c 1,1203
Aggtelek 010/ 0,6509
Aggtelek 011/1 0,5045
Aggtelek 011/2 0,5059
Aggtelek 012/1 0,4227
Aggtelek 012/2 0,4484
Aggtelek 012/3 0,3151
Aggtelek 012/4 0,3875
Aggtelek 012/5 0,1587
Aggtelek 012/6 0,1641
Aggtelek 012/7 0,3017
Aggtelek 012/8 0,3585
Aggtelek 012/9 0,7779
Aggtelek 012/10 0,1195
Aggtelek 012/11 0,2691
Aggtelek 013/1 0,2973
Aggtelek 013/2 0,3310
Aggtelek 013/3 0,3003
Aggtelek 013/4 0,1952
Aggtelek 013/5 0,1642
Aggtelek 013/6 0,1537
Aggtelek 013/7 0,1633
Aggtelek 013/8 0,1682
Aggtelek 013/9 0,2833
Aggtelek 013/10 0,2953
Aggtelek 013/11 0,5240
Aggtelek 013/12 0,2197
Aggtelek 013/13 0,1173
Aggtelek 013/14 0,2718
Aggtelek 013/15 0,3328
Aggtelek 013/16a 0,3210
Aggtelek 013/16b 0,2841
Aggtelek 013/17 0,3598
Aggtelek 013/18 0,4141
Aggtelek 013/19 0,3409
Aggtelek 013/20 0,3314
Aggtelek 013/21 0,3088
Aggtelek 013/22 0,7292
Aggtelek 013/23 0,4985
Aggtelek 013/24 0,2927
Aggtelek 013/25 0,5521
Aggtelek 013/26 0,2796
Aggtelek 013/27 1,0034
Aggtelek 013/28 0,7507
Aggtelek 013/29 0,5155
Aggtelek 013/30 0,4485
Aggtelek 013/31a 0,1777
Aggtelek 013/31b 0,4619
Aggtelek 013/32 0,4732
Aggtelek 013/33 1,1992
Aggtelek 013/34 0,8586
Aggtelek 013/35 0,8564
Aggtelek 013/36 0,4520
Aggtelek 013/37 0,8719
Aggtelek 013/38 2,2241
Aggtelek 013/39 1,1587
Aggtelek 013/40 0,8318
Aggtelek 013/41 0,8458
Aggtelek 013/42 0,7595
Aggtelek 013/43 0,5747
Aggtelek 013/44 1,8012
Aggtelek 013/45 0,2242
Aggtelek 013/46 0,2242
Aggtelek 013/47 0,5160
Aggtelek 013/48 0,5210
Aggtelek 013/49 0,6321
Aggtelek 013/50 0,2112
Aggtelek 013/51 0,4490
Aggtelek 013/52 1,2738
Aggtelek 013/53 0,7994
Aggtelek 013/54 1,2516
Aggtelek 013/55 0,2844
Aggtelek 013/56 0,5506
Aggtelek 013/57 0,9897
Aggtelek 013/58 0,7203
Aggtelek 013/59 0,3378
Aggtelek 013/60 0,5280
Aggtelek 013/61 0,2548
Aggtelek 013/62 0,4354
Aggtelek 013/63 0,1246
Aggtelek 013/64 0,1209
Aggtelek 013/65 0,2568
Aggtelek 013/66 0,6280
Aggtelek 013/67 0,1397
Aggtelek 013/68 0,4565
Aggtelek 013/69a 19,6501
Aggtelek 013/69b 0,2128
Aggtelek 013/69c 0,1650
Aggtelek 013/69d 0,4401
Aggtelek 013/69f 0,8729
Aggtelek 014/ 0,6476
Aggtelek 015/ 27,0855
Aggtelek 016/1 0,5516
Aggtelek 016/2 0,0457
Aggtelek 016/3 0,4045
Aggtelek 017/ 6,3362
Aggtelek 018/a 18,6216
Aggtelek 018/b 0,2145
Aggtelek 018/c 1,4272
Aggtelek 019/a 10,4694
Aggtelek 019/b 4,9974
Aggtelek 019/c 4,6056
Aggtelek 020/a 5,5360
Aggtelek 020/b 0,1543
Aggtelek 020/c 6,4564
Aggtelek 024/ 3,2090
Aggtelek 025/a 94,2203
Aggtelek 025/b 5,7752
Aggtelek 025/c 1,9734
Aggtelek 025/d 0,7989
Aggtelek 026/6 32,7956
Aggtelek 026/9 0,6498
Aggtelek 029/1 0,2800
Aggtelek 029/2 0,2130
Aggtelek 030/3a 11,8795
Aggtelek 030/3b 30,8143
Aggtelek 030/4 1,0394
Aggtelek 031/a 44,5578
Aggtelek 031/b 0,2671
Aggtelek 032/1 29,7230
Aggtelek 032/2a 40,8934
Aggtelek 032/2b 0,3861
Aggtelek 032/2c 1,6943
Aggtelek 032/2d 0,7211
Aggtelek 032/2f 0,8633
Aggtelek 033/1a 3,1556
Aggtelek 033/1b 1,9672
Aggtelek 033/1c 1,4890
Aggtelek 033/1d 1,2503
Aggtelek 033/1f 0,3429
Aggtelek 033/1g 1,0016
Aggtelek 033/1h 0,3749
Aggtelek 033/1j 2,1096
Aggtelek 033/1k 0,2809
Aggtelek 033/1l 0,3849
Aggtelek 033/1m 23,6084
Aggtelek 033/1n 10,8984
Aggtelek 033/1p 7,2714
Aggtelek 033/1r 0,1819
Aggtelek 033/1s 16,8434
Aggtelek 033/1t 2,6103
Aggtelek 033/1v 0,4954
Aggtelek 033/1x 3,5731
Aggtelek 033/1y 0,4768
Aggtelek 033/1z 0,5038
Aggtelek 033/2 1,1109
Aggtelek 033/3a 9,8470
Aggtelek 033/3b 0,2007
Aggtelek 033/3c 2,0507
Aggtelek 033/3d 0,8254
Aggtelek 034/ 0,5605
Aggtelek 035/ 0,3913
Aggtelek 036/1a 12,0675
Aggtelek 036/1b 0,2939
Aggtelek 036/1c 0,2480
Aggtelek 036/1d 0,4087
Aggtelek 036/1f 4,7556
Aggtelek 036/1g 9,5102
Aggtelek 036/1h 0,8402
Aggtelek 036/1j 2,3765
Aggtelek 036/1k 0,2881
Aggtelek 036/1l 0,7522
Aggtelek 036/2a 37,8551
Aggtelek 036/2b 4,4909
Aggtelek 036/2c 0,2179
Aggtelek 036/2d 0,4271
Aggtelek 036/2f 15,7932
Aggtelek 036/2g 1,4699
Aggtelek 036/2h 0,2318
Aggtelek 036/2j 0,1541
Aggtelek 036/2k 0,2082
Aggtelek 036/2l 1,6976
Aggtelek 036/2m 1,0459
Aggtelek 036/2n 0,2152
Aggtelek 036/2p 0,2262
Aggtelek 036/2r 0,8168
Aggtelek 036/3a 31,9156
Aggtelek 036/3b 0,2182
Aggtelek 036/3c 0,4193
Aggtelek 036/3d 0,6198
Aggtelek 036/3f 0,3452
Aggtelek 036/3g 0,1788
Aggtelek 036/3h 3,6436
Aggtelek 036/3j 0,2998
Aggtelek 036/3k 0,4545
Aggtelek 036/3l 7,7358
Aggtelek 036/3m 2,8654
Aggtelek 036/3n 0,1928
Aggtelek 036/3p 0,2876
Aggtelek 036/3r 0,8336
Aggtelek 037/ 0,6550
Aggtelek 039/ 0,4435
Aggtelek 040/1a 15,3769
Aggtelek 040/1b 0,6800
Aggtelek 040/2a 2,3183
Aggtelek 040/2b 1,9900
Aggtelek 040/2c 24,8199
Aggtelek 040/2d 1,8146
Aggtelek 040/2f 14,1910
Aggtelek 040/2g 2,9624
Aggtelek 040/2h 0,2108
Aggtelek 040/2j 8,4258
Aggtelek 040/3 1,5483
Aggtelek 040/4a 16,1238
Aggtelek 040/4b 2,8527
Aggtelek 041/ 0,3844
Aggtelek 042/ 21,9673
Aggtelek 043/ 0,4284
Aggtelek 044/1a 12,2871
Aggtelek 044/1b 0,2711
Aggtelek 044/1c 0,7935
Aggtelek 044/2a 8,1493
Aggtelek 044/2b 0,4760
Aggtelek 044/3 0,3120
Aggtelek 045/ 1,1511
Aggtelek 046/ 0,2268
Aggtelek 047/1 0,8213
Aggtelek 047/2 0,4475
Aggtelek 047/3 0,5107
Aggtelek 047/4 0,4951
Aggtelek 047/5 0,3546
Aggtelek 047/6 0,2096
Aggtelek 047/7 0,3609
Aggtelek 047/8 0,1803
Aggtelek 047/9 0,5212
Aggtelek 047/10 0,4651
Aggtelek 047/11 0,5462
Aggtelek 047/12 0,4842
Aggtelek 047/13 0,5162
Aggtelek 047/14 0,4894
Aggtelek 047/15 0,5242
Aggtelek 047/16 0,7723
Aggtelek 047/17 0,3641
Aggtelek 047/18 0,3551
Aggtelek 047/19 0,7632
Aggtelek 047/20 0,7597
Aggtelek 047/21 0,6772
Aggtelek 047/22 0,3011
Aggtelek 047/23 0,4852
Aggtelek 047/24 0,6742
Aggtelek 047/25 0,6997
Aggtelek 047/26 0,5722
Aggtelek 047/27 0,3451
Aggtelek 047/28 0,4044
Aggtelek 047/29 0,3761
Aggtelek 047/30 0,3866
Aggtelek 047/31 0,4162
Aggtelek 047/32 0,3911
Aggtelek 047/33 0,4182
Aggtelek 047/34 0,3881
Aggtelek 047/35 0,3266
Aggtelek 047/36 0,3991
Aggtelek 047/37 0,5016
Aggtelek 047/38 0,6282
Aggtelek 047/39 0,6142
Aggtelek 047/40 0,6122
Aggtelek 047/41 0,6432
Aggtelek 047/42 0,4132
Aggtelek 047/43 0,4721
Aggtelek 047/44 0,5522
Aggtelek 047/45 0,5137
Aggtelek 047/46 0,5252
Aggtelek 047/47 0,3401
Aggtelek 047/48 0,4211
Aggtelek 047/49 0,7382
Aggtelek 047/50 0,7563
Aggtelek 047/51 1,4550
Aggtelek 047/52 0,7743
Aggtelek 047/53 0,3411
Aggtelek 047/54 0,3526
Aggtelek 047/55 0,4617
Aggtelek 047/55 0,4617
Aggtelek 047/56 0,6517
Aggtelek 047/57 0,6867
Aggtelek 047/58 0,7673
Aggtelek 047/59 0,3851
Aggtelek 047/60 0,4121
Aggtelek 047/61 0,8063
Aggtelek 047/62 1,0273
Aggtelek 047/63 1,5499
Aggtelek 047/64 0,5782
Aggtelek 047/65 0,6212
Aggtelek 047/66 0,6062
Aggtelek 047/67 0,5662
Aggtelek 047/68 1,1324
Aggtelek 047/69 0,7082
Aggtelek 047/70 0,8908
Aggtelek 047/71 0,6037
Aggtelek 047/72 0,6077
Aggtelek 047/73 0,9933
Aggtelek 047/74 1,6095
Aggtelek 047/75 0,7062
Aggtelek 047/76 0,8013
Aggtelek 047/77 1,2219
Aggtelek 047/78 1,0124
Aggtelek 047/79 0,9073
Aggtelek 047/80 0,7973
Aggtelek 047/81 0,7362
Aggtelek 047/82 0,5637
Aggtelek 047/83 9,5536
Aggtelek 048/1 0,1904
Aggtelek 048/2 1,0401
Aggtelek 049/2 1,1294
Aggtelek 049/8 0,1382
Aggtelek 049/9 0,1359
Aggtelek 049/10 0,1649
Aggtelek 049/11 0,1644
Aggtelek 049/12 0,1199
Aggtelek 049/13 0,1009
Aggtelek 049/14 0,4648
Aggtelek 049/15 0,5108
Aggtelek 049/16 0,5568
Aggtelek 049/17 0,2509
Aggtelek 049/19 0,4343
Aggtelek 049/20 0,3958
Aggtelek 049/21 0,8225
Aggtelek 049/22 0,4373
Aggtelek 049/23 0,3218
Aggtelek 049/24 0,3708
Aggtelek 049/25 0,3940
Aggtelek 049/26 0,3848
Aggtelek 049/27 0,2908
Aggtelek 049/28 0,3463
Aggtelek 049/29 0,2579
Aggtelek 049/30 0,5007
Aggtelek 049/31 0,5417
Aggtelek 049/32 0,5327
Aggtelek 049/33 0,4813
Aggtelek 049/34 0,3160
Aggtelek 049/35 0,3153
Aggtelek 049/36 0,5213
Aggtelek 049/37 0,5402
Aggtelek 049/38 0,4215
Aggtelek 049/39 0,4026
Aggtelek 049/40 0,4537
Aggtelek 049/41 1,2503
Aggtelek 049/42 0,7761
Aggtelek 049/43 0,4013
Aggtelek 049/44 0,2778
Aggtelek 049/45 0,2258
Aggtelek 049/46 0,1709
Aggtelek 049/47 0,2463
Aggtelek 049/48 0,4818
Aggtelek 049/49 0,4623
Aggtelek 049/50 0,2384
Aggtelek 049/51 0,3461
Aggtelek 049/52 0,2658
Aggtelek 049/53 0,2049
Aggtelek 049/54 0,2225
Aggtelek 049/55 0,3669
Aggtelek 049/56 0,4218
Aggtelek 049/57 0,4191
Aggtelek 049/58 0,5489
Aggtelek 049/59 0,2918
Aggtelek 049/60 0,2808
Aggtelek 049/61 0,3388
Aggtelek 049/62 0,3654
Aggtelek 049/63 0,3508
Aggtelek 049/64 0,3608
Aggtelek 049/65 0,3773
Aggtelek 049/67 0,8011
Aggtelek 049/68 0,3194
Aggtelek 049/69 0,9419
Aggtelek 049/70 0,6052
Aggtelek 049/71 0,6522
Aggtelek 049/72 0,2649
Aggtelek 049/73 0,6706
Aggtelek 049/74 1,4437
Aggtelek 049/75 0,2040
Aggtelek 049/76 0,3898
Aggtelek 049/77 0,5672
Aggtelek 049/78 0,6256
Aggtelek 049/79 0,0009
Aggtelek 049/80 0,4108
Aggtelek 049/81 0,9138
Aggtelek 049/82 0,3444
Aggtelek 049/83 0,0100
Aggtelek 049/84 0,2584
Aggtelek 052/ 0,4272
Aggtelek 053/2 0,8521
Aggtelek 053/3 0,1638
Aggtelek 053/4 0,0638
Aggtelek 053/5 0,1324
Aggtelek 053/6 0,1038
Aggtelek 053/7 0,0236
Aggtelek 053/8 0,1031
Aggtelek 053/9 0,3876
Aggtelek 053/10 0,1163
Aggtelek 053/11 0,1163
Aggtelek 053/12 0,2008
Aggtelek 053/13 0,1686
Aggtelek 053/14 0,1606
Aggtelek 053/15 0,1087
Aggtelek 053/16 0,0987
Aggtelek 053/17 0,0927
Aggtelek 053/18 0,1224
Aggtelek 053/19 0,2217
Aggtelek 053/20 0,1293
Aggtelek 053/21 0,1050
Aggtelek 053/22 0,1415
Aggtelek 053/23 0,0840
Aggtelek 053/24 0,0841
Aggtelek 053/25 0,1134
Aggtelek 053/26 0,0913
Aggtelek 053/27 0,0950
Aggtelek 053/28 0,0994
Aggtelek 053/29 0,1545
Aggtelek 053/30 0,2434
Aggtelek 053/31 0,2198
Aggtelek 053/32 0,1054
Aggtelek 053/33 0,2809
Aggtelek 053/34 0,1030
Aggtelek 053/35 0,1219
Aggtelek 053/36 0,1363
Aggtelek 053/37 0,2546
Aggtelek 053/38 0,0886
Aggtelek 053/39 0,1345
Aggtelek 053/40 0,0704
Aggtelek 053/41 0,0604
Aggtelek 053/42 0,2666
Aggtelek 053/43 0,1867
Aggtelek 053/44 0,3362
Aggtelek 053/45 0,5660
Aggtelek 053/46 0,3342
Aggtelek 054/ 0,1282
Aggtelek 055/1 1,1960
Aggtelek 055/2 0,4737
Aggtelek 055/3 0,3681
Aggtelek 055/4 0,6945
Aggtelek 055/5 0,3317
Aggtelek 055/6 0,4987
Aggtelek 055/7 0,4524
Aggtelek 055/8 0,3990
Aggtelek 055/9 0,4862
Aggtelek 055/10 0,1706
Aggtelek 055/11 0,2748
Aggtelek 055/12 0,2300
Aggtelek 055/13 0,2458
Aggtelek 055/14 0,2867
Aggtelek 055/15 0,3416
Aggtelek 055/16 0,2494
Aggtelek 055/17 0,3055
Aggtelek 055/18 0,9107
Aggtelek 055/19 0,1785
Aggtelek 055/20 0,4130
Aggtelek 055/21 0,2583
Aggtelek 055/22 0,2583
Aggtelek 055/23 0,3424
Aggtelek 055/24 0,8002
Aggtelek 055/25 0,2344
Aggtelek 055/26 0,4573
Aggtelek 055/27 0,3324
Aggtelek 055/27 0,3324
Aggtelek 055/28 0,2538
Aggtelek 055/29 0,5406
Aggtelek 055/30 0,3361
Aggtelek 055/31 0,2748
Aggtelek 055/32 0,4060
Aggtelek 055/33 0,2070
Aggtelek 055/34 0,4514
Aggtelek 055/35 0,5223
Aggtelek 055/36 0,3650
Aggtelek 055/37 0,3813
Aggtelek 055/38 0,2863
Aggtelek 055/39 0,1810
Aggtelek 055/40 0,2628
Aggtelek 055/41 0,1865
Aggtelek 055/42 0,3105
Aggtelek 055/43 0,3258
Aggtelek 055/44 0,4000
Aggtelek 055/45 0,2887
Aggtelek 055/46 0,2873
Aggtelek 055/47 0,3277
Aggtelek 055/48 0,3400
Aggtelek 055/49 0,2740
Aggtelek 055/50 0,2249
Aggtelek 055/51 1,1017
Aggtelek 055/52 0,6693
Aggtelek 055/53 0,2498
Aggtelek 055/54 0,4334
Aggtelek 055/55 1,3707
Aggtelek 056/1a 11,5209
Aggtelek 056/1b 1,1078
Aggtelek 056/1c 2,7681
Aggtelek 056/1d 8,3916
Aggtelek 056/2 1,6520
Aggtelek 057/ 0,9431
Aggtelek 058/ 0,3416
Aggtelek 059/ 1,1021
Aggtelek 060/a 16,2495
Aggtelek 060/b 1,1758
Aggtelek 060/c 1,4598
Aggtelek 060/d 0,4659
Aggtelek 061/ 0,2442
Aggtelek 062/ 0,4208
Aggtelek 063/ 3,4412
Aggtelek 064/a 20,4634
Aggtelek 064/b 0,4820
Aggtelek 064/c 0,7780
Aggtelek 064/d 2,1360
Aggtelek 064/f 0,6640
Aggtelek 065/ 0,5280
Aggtelek 066/ 0,3510
Aggtelek 068/a 0,2109
Aggtelek 068/b 0,5472
Aggtelek 069/a 45,7652
Aggtelek 069/b 0,2900
Aggtelek 070/ 6,4901
Aggtelek 071/a 29,2156
Aggtelek 071/b 0,5105
Aggtelek 071/c 0,7033
Aggtelek 073/ 0,8223
Aggtelek 074/2 0,7450
Aggtelek 075/1a 18,8590
Aggtelek 075/1b 6,2232
Aggtelek 075/1c 0,3482
Aggtelek 075/2 0,9901
Aggtelek 075/3a 0,3500
Aggtelek 075/3b 0,9301
Aggtelek 076/ 0,5800
Aggtelek 077/ 2,1081
Aggtelek 078/1 3,7127
Aggtelek 078/2 10,5496
Aggtelek 079/2 6,9662
Aggtelek 079/3 2,6861
Aggtelek 079/4a 3,1648
Aggtelek 079/4b 5,1267
Aggtelek 079/4c 3,8809
Aggtelek 079/4d 0,8061
Aggtelek 079/5 1,3519
Aggtelek 079/6 2,1471
Aggtelek 079/7a 2,5023
Aggtelek 079/7b 2,7615
Aggtelek 082/a 93,7002
Aggtelek 082/b 0,4190
Aggtelek 083/3 0,6273
Aggtelek 083/5 3,2326
Aggtelek 083/6 0,1899
Aggtelek 083/7a 3,1102
Aggtelek 083/7b 0,1565
Aggtelek 083/7c 0,9352
Aggtelek 083/7d 3,3039
Aggtelek 083/7f 5,5095
Aggtelek 083/7g 39,3924
Aggtelek 083/7h 1,6161
Aggtelek 083/7j 1,5864
Aggtelek 083/7k 10,8250
Aggtelek 083/7l 0,2505
Aggtelek 084/2 3,8073
Aggtelek 085/ 4,1220
Aggtelek 086/1a 8,1447
Aggtelek 086/1b 0,8319
Aggtelek 086/1c 0,4224
Aggtelek 086/1d 0,4244
Aggtelek 086/2 0,3600
Aggtelek 087/a 1,0269
Aggtelek 087/b 3,8332
Aggtelek 088/ 0,8150
Aggtelek 089/2 2,2241
Aggtelek 089/3 2,1576
Aggtelek 089/4 2,6802
Aggtelek 089/5 0,7560
Aggtelek 089/6 0,7200
Aggtelek 090/1 0,3472
Aggtelek 090/2 0,2608
Aggtelek 091/ 0,5474
Aggtelek 092/1a 0,9703
Aggtelek 092/1b 3,9736
Aggtelek 092/1c 0,6960
Aggtelek 092/1d 2,1680
Aggtelek 092/1f 5,1076
Aggtelek 092/1g 13,4007
Aggtelek 092/1h 2,6817
Aggtelek 092/2 0,0162
Aggtelek 092/3 0,6986
Aggtelek 093/ 0,4920
Aggtelek 094/1a 1,7784
Aggtelek 094/1b 0,9509
Aggtelek 094/1c 1,6636
Aggtelek 094/1d 0,4980
Aggtelek 094/1f 9,5723
Aggtelek 094/1g 0,1200
Aggtelek 094/1h 1,1064
Aggtelek 094/2a 0,3504
Aggtelek 094/2b 0,2932
Aggtelek 097/1 8,2690
Aggtelek 097/2 32,7910
Aggtelek 097/3a 5,4832
Aggtelek 097/3b 0,4220
Aggtelek 097/3c 0,9440
Aggtelek 097/3d 29,9041
Aggtelek 097/3f 2,4920
Aggtelek 097/3g 4,6624
Aggtelek 097/3h 3,4520
Aggtelek 097/3j 2,6490
Aggtelek 097/4a 33,6065
Aggtelek 097/4b 0,3570
Aggtelek 097/4c 0,2040
Aggtelek 097/4d 0,7050
Aggtelek 098/a 1,7445
Aggtelek 098/b 2,8940
Aggtelek 098/c 3,5337
Aggtelek 098/d 0,5021
Aggtelek 098/f 0,1795
Aggtelek 099/1a 35,8471
Aggtelek 099/1b 0,3572
Aggtelek 099/1c 0,2351
Aggtelek 099/1d 7,0823
Aggtelek 099/1f 0,1781
Aggtelek 099/1g 0,3542
Aggtelek 099/2 0,6455
Aggtelek 0100/a 117,1424
Aggtelek 0100/b 0,4259
Aggtelek 0100/c 1,2964
Aggtelek 0100/d 2,2234
Aggtelek 0100/f 0,5918
Aggtelek 0100/g 0,8957
Aggtelek 0101/ 0,8129
Aggtelek 0102/7a 4,3106
Aggtelek 0102/7b 0,5018
Aggtelek 0102/7c 2,2386
Aggtelek 0103/2 0,0868
Aggtelek 0103/3 0,1337
Aggtelek 0103/4 1,1920
Aggtelek 0103/6 0,2025
Aggtelek 0103/7a 216,3607
Aggtelek 0103/7b 8,2805
Aggtelek 0103/7c 0,4439
Aggtelek 0103/7d 1,3076
Aggtelek 0103/7f 0,3650
Aggtelek 0103/7g 1,5840
Aggtelek 0103/7h 0,7200
Aggtelek 0103/7j 0,2130
Aggtelek 0103/7k 1,2800
Aggtelek 0103/7l 22,2418
Aggtelek 0103/7n 0,2080
Aggtelek 0103/7p 10,0322
Aggtelek 0103/7r 1,7209
Aggtelek 0103/7s 1,1908
Aggtelek 0104/a 315,1077
Aggtelek 0104/b 0,5841
Aggtelek 0104/c 0,4330
Aggtelek 0104/d 2,0640
Aggtelek 0104/f 3,2000
Aggtelek 0104/g 4,0320
Aggtelek 0104/h 1,2160
Aggtelek 0104/j 0,3750
Aggtelek 0104/k 0,4730
Aggtelek 0105/ 0,2609
Aggtelek 0106/ 0,6977
Aggtelek 0107/1a 200,0093
Aggtelek 0107/1b 0,8783
Aggtelek 0107/1c 0,1731
Aggtelek 0107/1d 0,6892
Aggtelek 0107/1f 0,7942
Aggtelek 0107/1g 0,9753
Aggtelek 0107/2a 324,1421
Aggtelek 0107/2b 0,5664
Aggtelek 0107/2c 0,8559
Aggtelek 0107/2d 1,0928
Aggtelek 0107/2f 0,3970
Aggtelek 0107/2g 1,8222
Aggtelek 0107/2h 6,1047
Aggtelek 0107/2j 0,6261
Aggtelek 0107/2k 2,8159
Aggtelek 0107/2l 4,5819
Aggtelek 0107/2m 2,7819
Aggtelek 0107/2n 0,9092
Aggtelek 0107/2p 0,2900
Aggtelek 0108/ 3,6794
Aggtelek 0110/a 236,7604
Aggtelek 0110/b 0,3869
Aggtelek 0110/c 0,1890
Aggtelek 0110/d 7,1890
Aggtelek 0110/f 0,3744
Aggtelek 0110/g 4,9538
Aggtelek 0111/1a 99,6273
Aggtelek 0111/1b 2,0401
Aggtelek 0111/1c 0,6950
Aggtelek 0111/1d 0,3030
Aggtelek 0111/1f 0,4380
Aggtelek 0111/1g 0,1540
Aggtelek 0111/1h 0,2120
Aggtelek 0111/1j 0,3020
Aggtelek 0111/1k 0,6730
Aggtelek 0111/1l 1,8992
Aggtelek 0111/1m 0,3360
Aggtelek 0111/2a 140,6000
Aggtelek 0111/2b 3,3166
Aggtelek 0111/2c 0,2450
Aggtelek 0111/2d 0,7209
Aggtelek 0111/2f 1,1327
Aggtelek 0111/2g 8,1440
Aggtelek 0111/2h 0,1860
Aggtelek 0111/2j 2,4430
Aggtelek 0111/2k 0,4490
Aggtelek 0111/2l 0,6096
Aggtelek 0111/2m 0,5933
Aggtelek 0111/2n 0,1860
Aggtelek 0111/2p 1,2042
Aggtelek 0111/2r 0,2622
Aggtelek 0111/2s 0,8735
Aggtelek 0111/2v 0,2582
Aggtelek 0111/2x 0,2712
Aggtelek 0111/2z 0,6023
Aggtelek 0111/3 12,1671
Aggtelek 0112/ 0,6692
Aggtelek 0113/a 0,6836
Aggtelek 0113/b 4,9794
Aggtelek 0113/c 0,6724
Aggtelek 0113/d 2,5067
Aggtelek 0114/ 0,6852
Aggtelek 0115/ 2,0774
Aggtelek 0116/1a 1,1660
Aggtelek 0116/1b 22,0289
Aggtelek 0116/1c 262,4516
Aggtelek 0116/1d 7,4121
Aggtelek 0116/1f 0,7887
Aggtelek 0116/1g 6,2492
Aggtelek 0116/1h 1,1199
Aggtelek 0116/1j 3,2190
Aggtelek 0116/1k 0,9594
Aggtelek 0116/1l 5,7949
Aggtelek 0116/1m 0,3410
Aggtelek 0116/1n 0,8640
Aggtelek 0116/1p 0,1590
Aggtelek 0116/1r 1,7879
Aggtelek 0116/1s 0,2520
Aggtelek 0116/1t 0,1680
Aggtelek 0116/1v 0,2940
Aggtelek 0116/2a 209,3536
Aggtelek 0116/2b 0,5800
Aggtelek 0116/2c 0,8050
Aggtelek 0116/2d 3,1425
Aggtelek 0116/2f 0,1530
Aggtelek 0117/ 1,4827
Aggtelek 0118/a 106,0186
Aggtelek 0118/b 0,2014
Aggtelek 0118/c 0,1468
Aggtelek 0118/d 2,3800
Aggtelek 0118/f 0,2595
Aggtelek 0118/g 1,1548
Aggtelek 0118/h 0,3590
Aggtelek 0119/ 0,8393
Bódvarákó 02/a 4,7421
Bódvarákó 02/b 0,4929
Bódvarákó 02/c 1,9615
Bódvarákó 03/3a 1,4107
Bódvarákó 03/3b 0,3381
Bódvarákó 03/3c 1,5114
Bódvarákó 03/5a 120,3724
Bódvarákó 03/5b 3,3700
Bódvarákó 03/5c 0,2128
Bódvarákó 03/6 1,1942
Bódvarákó 03/8 32,0950
Bódvarákó 03/9a 0,5340
Bódvarákó 03/9b 2,6534
Bódvarákó 03/11 147,1728
Bódvarákó 03/11 32,2524
Bódvarákó 03/12 3,3720
Bódvarákó 04/ 1,6052
Bódvarákó 05/ 0,2992
Bódvarákó 06/2 0,8971
Bódvarákó 06/3 0,7092
Bódvarákó 06/4 0,4948
Bódvarákó 06/5 2,2960
Bódvarákó 06/6 1,5285
Bódvarákó 06/7a 30,9268
Bódvarákó 06/7b 0,2236
Bódvarákó 06/7c 1,5181
Bódvarákó 07/1 1,2986
Bódvarákó 07/1 8,5190
Bódvarákó 07/2 9,7857
Bódvarákó 07/3 4,1590
Bódvarákó 07/4a 13,9948
Bódvarákó 07/4b 0,7163
Bódvarákó 07/5 4,2195
Bódvarákó 07/5 0,5957
Bódvarákó 08/ 0,5849
Bódvarákó 09/a 5,7760
Bódvarákó 09/a 1,9060
Bódvarákó 09/b 0,4541
Bódvarákó 09/b 0,1499
Bódvarákó 09/c 0,4791
Bódvarákó 09/c 1,4519
Bódvarákó 010/ 6,1916
Bódvarákó 011/ 3,7668
Bódvarákó 011/ 3,6366
Bódvarákó 027/ 2,4553
Bódvarákó 028/1 0,3013
Bódvarákó 028/2 0,3005
Bódvarákó 028/3 0,0858
Bódvarákó 028/4a 12,2200
Bódvarákó 028/4b 18,3669
Bódvarákó 028/4c 1,3029
Bódvarákó 031/1 0,2713
Bódvarákó 031/2 0,5224
Bódvarákó 032/ 31,1422
Bódvarákó 033/a 6,0144
Bódvarákó 033/a 0,3797
Bódvarákó 033/b 0,4596
Bódvarákó 033/b 0,0290
Bódvarákó 033/c 0,1638
Bódvarákó 033/c 0,0103
Bódvarákó 033/d 6,9021
Bódvarákó 033/d 0,4358
Bódvarákó 033/f 0,6376
Bódvarákó 033/f 0,0403
Bódvarákó 033/g 0,0117
Bódvarákó 033/g 0,1849
Bódvarákó 033/h 0,3124
Bódvarákó 033/h 0,0197
Bódvarákó 033/j 0,0112
Bódvarákó 033/j 0,1773
Bódvarákó 033/k 0,0258
Bódvarákó 033/k 0,4090
Bódvarákó 034/a 3,9095
Bódvarákó 034/a 6,0980
Bódvarákó 034/b 0,1146
Bódvarákó 034/b 0,1787
Bódvarákó 034/c 0,1887
Bódvarákó 034/c 0,1209
Bódvarákó 034/d 0,1179
Bódvarákó 034/d 0,0756
Bódvarákó 034/f 0,2395
Bódvarákó 034/f 0,1535
Bódvarákó 034/g 1,0027
Bódvarákó 034/g 1,5639
Bódvarákó 01001/ 0,1295
Bódvarákó 01002/ 0,1295
Bódvarákó 01003/ 0,1295
Bódvarákó 01004/ 0,1223
Bódvarákó 01005/ 0,1295
Bódvarákó 01006/ 0,1295
Bódvarákó 01007/ 0,1295
Bódvarákó 01008/ 0,1295
Bódvarákó 01009/ 0,1295
Bódvarákó 01010/ 0,1295
Bódvarákó 01011/ 0,1295
Bódvarákó 01012/ 0,2525
Bódvarákó 01013/ 0,0899
Bódvarákó 01014/ 0,0899
Bódvarákó 01015/ 0,0899
Bódvarákó 01016/ 0,1079
Bódvarákó 01017/ 0,1079
Bódvarákó 01018/ 0,1079
Bódvarákó 01019/ 0,0900
Bódvarákó 01020/ 0,0899
Bódvarákó 01021/ 0,0899
Bódvarákó 01022/ 0,0899
Bódvarákó 01023/ 0,0899
Bódvarákó 01024/a 0,0478
Bódvarákó 01024/b 0,0421
Bódvarákó 01025/ 0,0899
Bódvarákó 01026/a 0,0468
Bódvarákó 01026/b 0,0432
Bódvarákó 01027/ 0,0899
Bódvarákó 01028/ 0,0899
Bódvarákó 01029/ 0,0900
Bódvarákó 01030/ 0,0900
Bódvarákó 01031/ 0,0899
Bódvarákó 01032/ 0,0899
Bódvarákó 01033/ 0,0899
Bódvarákó 01034/ 0,0899
Bódvarákó 01035/ 0,1496
Bódvarákó 01036/ 0,1079
Bódvarákó 01037/ 0,1259
Bódvarákó 01038/ 0,0899
Bódvarákó 01039/ 0,0511
Bódvarákó 01040/ 0,1586
Bódvarákó 01041/ 0,1079
Bódvarákó 01042/ 0,1259
Bódvarákó 01043/ 0,1259
Bódvarákó 01044/ 0,1259
Bódvarákó 01045/ 0,1259
Bódvarákó 01046/ 0,1259
Bódvarákó 01047/ 0,1259
Bódvarákó 01048/ 0,1259
Bódvarákó 01049/ 0,2144
Bódvarákó 01050/ 0,0802
Bódvarákó 01051/ 0,0899
Bódvarákó 01052/ 0,1259
Bódvarákó 01053/ 0,1259
Bódvarákó 01054/ 0,1259
Bódvarákó 01055/ 0,1259
Bódvarákó 01056/ 0,1259
Bódvarákó 01057/ 0,3730
Bódvarákó 01058/ 0,0719
Bódvarákó 01059/a 0,1439
Bódvarákó 01059/b 0,0899
Bódvarákó 01060/ 0,3248
Bódvarákó 01061/ 0,2726
Bódvarákó 01062/ 0,3597
Bódvarákó 01063/ 0,3597
Bódvarákó 01064/1 0,1079
Bódvarákó 01064/2 0,1511
Bódvarákó 01065/ 0,1870
Bódvarákó 01066/ 0,1985
Bódvarákó 01067/ 0,2237
Bódvarákó 01068/ 0,2407
Bódvarákó 01069/ 0,2852
Bódvarákó 01070/ 0,6187
Bódvarákó 01072/ 0,3327
Bódvarákó 01073/ 0,3370
Bódvarákó 01074/ 0,3561
Bódvarákó 01075/ 1,5988
Bódvarákó 01080/ 0,3334
Bódvarákó 01081/ 0,0928
Bódvarákó 01082/ 0,0827
Bódvarákó 01083/ 0,0683
Bódvarákó 01084/ 0,1004
Bódvarákó 01086/ 0,0424
Bódvarákó 01087/ 0,0511
Bódvarákó 01088/ 0,0547
Bódvarákó 01089/ 0,0669
Bódvarákó 01090/ 0,0683
Bódvarákó 01091/ 0,1867
Bódvaszilas 06/ 0,2184
Bódvaszilas 039/ 0,3851
Bódvaszilas 040/ 13,8824
Bódvaszilas 078/1 0,4160
Bódvaszilas 090/a 47,5341
Bódvaszilas 090/a 7,2516
Bódvaszilas 090/b 0,1454
Bódvaszilas 090/b 0,9534
Bódvaszilas 090/c 0,5670
Bódvaszilas 090/c 3,7165
Bódvaszilas 091/ 5,3610
Bódvaszilas 092/ 0,1806
Bódvaszilas 093/ 5,0850
Bódvaszilas 095/ 99,0417
Bódvaszilas 099/ 78,5988
Bódvaszilas 0102/ 13,8398
Bódvaszilas 0103/a 23,5463
Bódvaszilas 0103/b 0,1998
Bódvaszilas 0103/c 21,6210
Bódvaszilas 0103/d 0,2242
Bódvaszilas 0103/f 26,3180
Bódvaszilas 0103/g 0,2552
Bódvaszilas 0103/h 18,9175
Bódvaszilas 0105/ 3,1817
Bódvaszilas 0122/a 705,9144
Bódvaszilas 0122/b 1,1238
Bódvaszilas 0151/ 74,0472
Bódvaszilas 0159/ 12,7993
Égerszög 023/9 0,2407
Égerszög 023/10 0,1305
Égerszög 023/11 0,3898
Égerszög 023/13a 0,1413
Égerszög 023/13a 3,3902
Égerszög 023/13b 0,0071
Égerszög 023/13b 0,1708
Égerszög 023/13c 26,4999
Égerszög 023/13c 1,1042
Égerszög 023/13d 0,9969
Égerszög 023/13d 0,0415
Égerszög 023/13f 0,0090
Égerszög 023/13f 0,2158
Égerszög 023/13g 0,6228
Égerszög 023/13g 0,0260
Égerszög 023/13h 0,0980
Égerszög 023/13h 2,3519
Égerszög 023/13j 0,0128
Égerszög 023/13j 0,3083
Égerszög 023/17 0,5823
Égerszög 023/18 0,6852
Égerszög 023/19 0,5709
Égerszög 023/20 0,4176
Égerszög 023/21 0,5867
Égerszög 023/22 0,0947
Égerszög 023/23 0,3561
Égerszög 023/24 0,8328
Égerszög 025/2 1,3060
Égerszög 025/3a 0,0099
Égerszög 025/3a 1,6323
Égerszög 025/3b 0,1550
Égerszög 025/3b 25,6799
Égerszög 025/3c 0,0060
Égerszög 025/3c 0,9968
Égerszög 025/4 0,4142
Égerszög 025/5 35,3334
Égerszög 028/1 5,7505
Égerszög 028/2 36,0248
Égerszög 028/2 3,6632
Égerszög 029/ 355,4780
Égerszög 030/ 11,0103
Égerszög 031/a 3,8792
Égerszög 031/b 0,1150
Égerszög 031/c 1,8630
Égerszög 032/a 9,0229
Égerszög 032/b 0,2127
Égerszög 032/c 6,9456
Égerszög 032/d 0,2208
Égerszög 032/f 1,2695
Égerszög 033/ 14,1504
Égerszög 034/1a 20,8949
Égerszög 034/1b 2,3473
Égerszög 034/2 0,4127
Égerszög 034/3a 128,2049
Égerszög 034/3b 4,7589
Égerszög 035/1a 24,4341
Égerszög 035/1b 0,6669
Égerszög 035/1c 0,7909
Égerszög 035/1d 0,2680
Égerszög 035/1f 14,1112
Égerszög 035/2 0,6315
Égerszög 036/ 0,6505
Égerszög 037/ 30,3924
Égerszög 038/a 13,2590
Égerszög 038/b 0,9528
Égerszög 039/ 0,3038
Égerszög 040/a 21,6417
Égerszög 040/b 4,5420
Hídvégardó 057/2 14,1115
Hídvégardó 057/3a 8,1017
Hídvégardó 057/3b 3,3080
Hídvégardó 057/4 7,8838
Hídvégardó 057/4 22,0078
Hídvégardó 058/ 113,8215
Hídvégardó 059/ 0,2198
Hídvégardó 060/ 48,9064
Hídvégardó 061/ 0,7054
Hídvégardó 062/ 20,9541
Hídvégardó 063/ 0,4866
Hídvégardó 064/ 4,3140
Hídvégardó 065/ 42,8454
Hídvégardó 066/ 0,3483
Imola 037/3 3,5056
Imola 037/4 2,3809
Imola 037/5 2,4973
Imola 037/6 0,4483
Imola 045/1a 82,8663
Imola 045/1b 0,7589
Imola 045/1c 0,7679
Imola 045/2 0,0687
Imola 046/1a 122,1934
Imola 046/1b 1,2590
Jósvafő 1/ 0,0435
Jósvafő 2/ 0,1081
Jósvafő 3/1 0,0164
Jósvafő 3/2 0,0334
Jósvafő 3/3 0,0308
Jósvafő 3/4 0,0292
Jósvafő 3/5 0,0278
Jósvafő 3/6 0,0263
Jósvafő 3/7 0,0238
Jósvafő 6/1 0,0253
Jósvafő 6/2 0,0253
Jósvafő 6/3 0,0253
Jósvafő 7/ 0,0819
Jósvafő 8/ 0,1366
Jósvafő 9/2 0,0662
Jósvafő 10/1 0,0156
Jósvafő 10/2 0,0471
Jósvafő 12/ 0,1478
Jósvafő 13/ 0,1751
Jósvafő 14/ 0,1040
Jósvafő 15/ 0,0337
Jósvafő 16/ 0,1164
Jósvafő 17/ 0,1050
Jósvafő 18/ 0,1091
Jósvafő 19/ 0,1141
Jósvafő 20/ 0,1100
Jósvafő 21/ 0,1406
Jósvafő 22/ 0,0565
Jósvafő 23/1 0,0660
Jósvafő 23/2 0,0625
Jósvafő 24/ 0,1233
Jósvafő 25/ 0,0993
Jósvafő 26/1 0,0325
Jósvafő 26/2 0,0187
Jósvafő 27/ 0,1255
Jósvafő 28/ 0,1381
Jósvafő 29/ 0,1461
Jósvafő 30/ 0,1992
Jósvafő 31/ 0,0878
Jósvafő 32/ 0,0752
Jósvafő 33/ 0,0741
Jósvafő 34/ 0,1395
Jósvafő 35/ 0,0151
Jósvafő 36/ 0,1154
Jósvafő 37/ 0,0101
Jósvafő 38/ 0,1856
Jósvafő 46/ 0,2665
Jósvafő 47/1 0,0830
Jósvafő 47/2 0,1214
Jósvafő 47/4 0,1969
Jósvafő 47/5 0,0630
Jósvafő 47/6 0,0560
Jósvafő 47/7 0,0560
Jósvafő 47/8 0,0560
Jósvafő 47/9 0,0562
Jósvafő 47/10 0,4961
Jósvafő 47/11 0,0648
Jósvafő 47/12 0,0648
Jósvafő 47/13 0,0576
Jósvafő 47/14 0,0576
Jósvafő 47/15 0,0576
Jósvafő 47/16 0,0576
Jósvafő 47/17 0,0576
Jósvafő 47/18 0,0576
Jósvafő 47/19 0,0576
Jósvafő 47/20 0,0576
Jósvafő 47/21 0,0648
Jósvafő 47/22 0,0648
Jósvafő 47/23 0,1600
Jósvafő 47/24 0,0708
Jósvafő 47/25 0,0704
Jósvafő 47/26 0,0704
Jósvafő 47/27 0,0704
Jósvafő 47/28 0,0704
Jósvafő 47/29 0,0792
Jósvafő 47/30 0,2112
Jósvafő 47/31 0,0135
Jósvafő 47/32 0,0214
Jósvafő 47/33 0,0949
Jósvafő 47/34 0,0576
Jósvafő 47/35 0,0576
Jósvafő 47/36 0,0576
Jósvafő 47/37 0,0576
Jósvafő 47/38 0,0576
Jósvafő 47/39 0,0576
Jósvafő 47/41 0,0300
Jósvafő 47/42 0,0235
Jósvafő 47/43 0,0257
Jósvafő 47/44 0,0246
Jósvafő 47/45 0,0282
Jósvafő 47/46 0,0312
Jósvafő 47/47 0,0266
Jósvafő 48/3 0,0066
Jósvafő 48/5 0,0632
Jósvafő 48/6 0,0622
Jósvafő 48/7 0,0680
Jósvafő 48/8 0,0778
Jósvafő 48/9 0,0732
Jósvafő 48/10 0,0886
Jósvafő 49/ 0,0282
Jósvafő 51/ 0,1620
Jósvafő 54/ 0,0583
Jósvafő 55/ 0,0583
Jósvafő 61/ 0,1078
Jósvafő 62/ 0,0327
Jósvafő 63/ 0,0302
Jósvafő 64/ 0,0637
Jósvafő 65/1 0,0362
Jósvafő 65/2 0,0367
Jósvafő 65/3 0,0346
Jósvafő 66/ 0,0917
Jósvafő 67/ 0,1181
Jósvafő 68/ 0,0141
Jósvafő 69/ 0,0407
Jósvafő 70/ 0,1830
Jósvafő 71/ 0,3161
Jósvafő 72/ 0,1770
Jósvafő 73/1 0,0409
Jósvafő 73/2 0,0225
Jósvafő 73/3 0,0600
Jósvafő 74/ 0,0457
Jósvafő 75/1 0,0314
Jósvafő 75/2 0,0136
Jósvafő 76/ 0,0432
Jósvafő 77/ 0,0234
Jósvafő 78/ 0,2073
Jósvafő 79/ 0,0433
Jósvafő 80/ 0,1867
Jósvafő 81/ 0,0309
Jósvafő 82/ 0,0759
Jósvafő 83/ 0,1047
Jósvafő 84/ 0,1694
Jósvafő 85/ 0,0741
Jósvafő 86/ 0,3052
Jósvafő 87/ 0,1773
Jósvafő 88/ 0,0108
Jósvafő 89/ 0,2107
Jósvafő 90/ 0,0195
Jósvafő 91/ 0,0622
Jósvafő 92/ 0,0436
Jósvafő 93/ 1,9913
Jósvafő 94/ 0,1813
Jósvafő 95/ 0,0051
Jósvafő 96/ 0,0457
Jósvafő 97/ 0,0750
Jósvafő 98/ 0,0785
Jósvafő 99/ 0,0691
Jósvafő 100/ 0,1284
Jósvafő 101/ 0,1107
Jósvafő 102/ 0,1111
Jósvafő 103/ 0,1500
Jósvafő 105/1 0,1520
Jósvafő 105/2 0,0987
Jósvafő 106/ 0,1478
Jósvafő 109/ 0,0524
Jósvafő 110/ 0,0989
Jósvafő 111/ 0,0469
Jósvafő 112/ 0,1650
Jósvafő 113/ 0,1581
Jósvafő 114/ 0,1390
Jósvafő 115/ 0,2834
Jósvafő 116/ 0,0331
Jósvafő 117/ 0,1550
Jósvafő 118/ 0,1547
Jósvafő 119/ 0,0245
Jósvafő 120/ 0,1244
Jósvafő 121/ 0,0760
Jósvafő 122/ 0,0713
Jósvafő 123/ 0,0752
Jósvafő 124/ 0,0414
Jósvafő 125/ 0,0793
Jósvafő 126/ 0,1272
Jósvafő 127/ 0,1055
Jósvafő 129/ 0,1165
Jósvafő 130/ 0,0838
Jósvafő 131/ 0,0602
Jósvafő 132/ 0,0316
Jósvafő 133/ 0,1020
Jósvafő 134/ 0,0258
Jósvafő 135/ 0,0391
Jósvafő 136/ 0,0086
Jósvafő 137/1 0,0040
Jósvafő 137/2 0,0106
Jósvafő 138/ 0,0713
Jósvafő 139/ 0,0806
Jósvafő 140/ 0,0586
Jósvafő 141/ 0,0173
Jósvafő 142/ 0,1161
Jósvafő 144/ 0,0367
Jósvafő 145/ 0,5812
Jósvafő 146/ 0,1129
Jósvafő 147/ 0,0647
Jósvafő 148/ 0,1614
Jósvafő 149/ 0,0324
Jósvafő 150/ 0,0472
Jósvafő 151/ 0,0507
Jósvafő 152/ 0,0335
Jósvafő 153/ 0,0255
Jósvafő 154/ 0,3210
Jósvafő 155/ 0,0680
Jósvafő 156/ 0,2342
Jósvafő 157/ 0,1108
Jósvafő 158/ 0,0669
Jósvafő 159/ 0,1399
Jósvafő 160/ 0,0806
Jósvafő 161/ 0,0586
Jósvafő 162/ 0,0705
Jósvafő 163/ 0,1234
Jósvafő 164/ 0,0924
Jósvafő 165/ 0,1515
Jósvafő 166/ 0,0892
Jósvafő 167/ 0,2359
Jósvafő 168/ 0,4578
Jósvafő 170/ 0,0157
Jósvafő 171/ 0,1879
Jósvafő 172/ 0,0651
Jósvafő 173/ 0,0047
Jósvafő 174/ 0,0068
Jósvafő 175/ 0,0744
Jósvafő 176/ 0,0029
Jósvafő 177/ 0,0168
Jósvafő 178/ 0,0123
Jósvafő 179/ 0,0097
Jósvafő 180/ 0,1031
Jósvafő 181/ 0,0809
Jósvafő 182/ 0,2114
Jósvafő 184/ 0,0271
Jósvafő 186/1 0,1221
Jósvafő 186/2 0,0817
Jósvafő 186/3 0,0846
Jósvafő 186/4 0,1184
Jósvafő 187/1 0,1021
Jósvafő 188/ 0,0813
Jósvafő 189/ 0,2802
Jósvafő 190/ 0,1881
Jósvafő 191/ 0,1375
Jósvafő 192/ 0,1501
Jósvafő 193/1 0,1343
Jósvafő 193/2 0,1417
Jósvafő 194/ 0,0568
Jósvafő 195/ 0,3262
Jósvafő 196/ 0,1824
Jósvafő 197/ 0,2122
Jósvafő 198/ 0,1895
Jósvafő 199/ 0,1133
Jósvafő 200/ 0,1928
Jósvafő 201/ 0,3437
Jósvafő 202/ 0,0644
Jósvafő 203/ 0,0532
Jósvafő 204/ 0,0518
Jósvafő 205/ 0,0879
Jósvafő 206/ 0,0813
Jósvafő 207/1 0,0820
Jósvafő 207/2 0,1234
Jósvafő 208/ 0,0165
Jósvafő 209/ 0,1672
Jósvafő 210/ 0,0669
Jósvafő 211/ 0,0550
Jósvafő 212/ 0,0205
Jósvafő 213/ 0,0629
Jósvafő 214/ 0,1014
Jósvafő 215/ 0,0270
Jósvafő 216/ 0,1608
Jósvafő 217/ 0,1111
Jósvafő 218/ 0,1676
Jósvafő 220/ 0,1233
Jósvafő 221/ 0,0335
Jósvafő 222/ 0,0572
Jósvafő 223/1 0,0402
Jósvafő 223/2 0,3526
Jósvafő 224/ 0,2730
Jósvafő 225/ 0,8538
Jósvafő 226/1 0,1137
Jósvafő 226/2 0,1343
Jósvafő 226/3 0,1343
Jósvafő 226/4 0,3956
Jósvafő 227/1 0,1012
Jósvafő 227/2 0,2085
Jósvafő 228/ 0,1032
Jósvafő 229/ 0,5719
Jósvafő 230/ 0,1043
Jósvafő 231/ 0,0313
Jósvafő 232/ 0,1108
Jósvafő 233/ 0,0837
Jósvafő 234/ 0,4081
Jósvafő 235/1 0,1257
Jósvafő 235/2 0,1328
Jósvafő 235/3 0,0788
Jósvafő 236/ 0,0083
Jósvafő 237/ 0,0421
Jósvafő 238/ 0,0123
Jósvafő 239/ 0,0209
Jósvafő 240/ 0,0216
Jósvafő 241/ 0,0201
Jósvafő 242/ 0,0331
Jósvafő 243/ 0,0284
Jósvafő 244/ 0,0338
Jósvafő 245/1 0,0021
Jósvafő 245/2 0,0238
Jósvafő 246/ 0,1428
Jósvafő 247/ 0,0420
Jósvafő 248/ 0,2378
Jósvafő 249/ 0,0440
Jósvafő 250/ 0,0094
Jósvafő 251/ 0,0309
Jósvafő 252/1 0,0024
Jósvafő 252/2 0,0432
Jósvafő 253/ 0,0828
Jósvafő 254/2 0,1294
Jósvafő 255/ 0,8547
Jósvafő 256/ 0,0906
Jósvafő 258/ 2,7063
Jósvafő 259/1 0,9255
Jósvafő 259/2 0,4191
Jósvafő 262/ 0,6862
Jósvafő 263/ 3,5925
Jósvafő 264/1 0,0430
Jósvafő 264/2 0,0448
Jósvafő 264/3 0,0310
Jósvafő 264/4 0,0261
Jósvafő 265/ 0,0637
Jósvafő 266/ 0,0435
Jósvafő 267/ 0,0126
Jósvafő 268/ 0,0309
Jósvafő 269/ 0,0151
Jósvafő 270/ 0,0489
Jósvafő 271/ 0,0592
Jósvafő 272/ 0,0917
Jósvafő 273/ 0,0592
Jósvafő 274/ 0,1439
Jósvafő 275/ 0,1126
Jósvafő 276/ 0,0609
Jósvafő 277/ 0,0462
Jósvafő 278/ 0,1270
Jósvafő 279/ 0,0417
Jósvafő 280/ 0,2019
Jósvafő 281/ 0,1115
Jósvafő 282/ 0,3670
Jósvafő 283/ 0,2025
Jósvafő 284/ 0,3899
Jósvafő 285/ 0,0525
Jósvafő 286/ 0,0921
Jósvafő 287/ 0,0996
Jósvafő 288/ 0,0104
Jósvafő 289/ 0,2367
Jósvafő 290/ 0,2453
Jósvafő 291/ 0,0809
Jósvafő 292/ 0,0910
Jósvafő 293/ 0,0906
Jósvafő 294/ 0,1295
Jósvafő 295/ 0,1039
Jósvafő 296/ 0,0888
Jósvafő 297/ 0,1054
Jósvafő 298/ 0,2123
Jósvafő 299/ 0,0986
Jósvafő 300/ 0,1108
Jósvafő 301/ 0,3765
Jósvafő 302/ 0,3254
Jósvafő 303/ 0,1205
Jósvafő 304/ 0,0401
Jósvafő 305/ 0,0502
Jósvafő 306/ 0,0565
Jósvafő 307/ 0,0788
Jósvafő 308/ 0,0565
Jósvafő 309/ 0,0484
Jósvafő 310/ 0,0282
Jósvafő 311/ 0,2786
Jósvafő 312/ 0,1572
Jósvafő 313/ 0,1439
Jósvafő 314/ 0,1935
Jósvafő 315/ 0,0029
Jósvafő 316/ 0,0023
Jósvafő 317/ 0,0635
Jósvafő 318/ 0,1529
Jósvafő 319/ 0,0734
Jósvafő 320/ 0,0183
Jósvafő 321/ 0,0496
Jósvafő 322/ 0,0597
Jósvafő 323/ 0,2812
Jósvafő 324/ 0,1288
Jósvafő 325/ 0,0716
Jósvafő 326/ 0,0374
Jósvafő 327/ 0,0518
Jósvafő 02/ 0,4907
Jósvafő 03/ 0,3375
Jósvafő 04/ 1,5656
Jósvafő 05/ 0,2566
Jósvafő 06/1 0,3511
Jósvafő 06/2 0,1386
Jósvafő 07/5 8,2352
Jósvafő 08/ 0,2700
Jósvafő 09/ 1,5764
Jósvafő 010/5 4,6687
Jósvafő 011/ 0,3905
Jósvafő 012/ 0,2554
Jósvafő 015/a 47,5373
Jósvafő 015/b 0,2805
Jósvafő 016/ 3,8928
Jósvafő 017/1 0,2984
Jósvafő 017/3 1,5432
Jósvafő 017/4 0,0940
Jósvafő 018/ 0,3588
Jósvafő 019/ 0,1257
Jósvafő 022/3a 60,7555
Jósvafő 022/3b 0,7849
Jósvafő 022/3c 11,6266
Jósvafő 022/3d 0,2861
Jósvafő 022/3f 17,9960
Jósvafő 025/1 6,2332
Jósvafő 028/ 0,4289
Jósvafő 030/2 0,1522
Jósvafő 030/3 0,0712
Jósvafő 030/6 0,2661
Jósvafő 030/7 0,1422
Jósvafő 030/11 0,0525
Jósvafő 030/13 0,5055
Jósvafő 030/14 0,2086
Jósvafő 031/1 0,2618
Jósvafő 031/3 0,1783
Jósvafő 031/4 0,0599
Jósvafő 031/5 0,0453
Jósvafő 031/6 0,0389
Jósvafő 031/7 0,0431
Jósvafő 031/8 0,0506
Jósvafő 031/9 0,0359
Jósvafő 031/11 0,0986
Jósvafő 031/14 0,1700
Jósvafő 031/15 0,0398
Jósvafő 031/16 0,0386
Jósvafő 031/17 0,0438
Jósvafő 031/19 0,0593
Jósvafő 031/20 0,2560
Jósvafő 031/21 0,0514
Jósvafő 032/ 0,5009
Jósvafő 033/1 0,0313
Jósvafő 033/2 0,0267
Jósvafő 033/3 0,0132
Jósvafő 033/4 0,0153
Jósvafő 033/5 0,0386
Jósvafő 034/ 0,0291
Jósvafő 035/ 0,0816
Jósvafő 037/10 0,3011
Jósvafő 037/11 0,1991
Jósvafő 037/16 0,9301
Jósvafő 037/18 0,8462
Jósvafő 037/19 0,0215
Jósvafő 037/23 0,2280
Jósvafő 038/ 0,3863
Jósvafő 039/ 0,1694
Jósvafő 040/1 0,2019
Jósvafő 040/2 0,1115
Jósvafő 040/3 0,0764
Jósvafő 040/4 0,0111
Jósvafő 040/5 0,0110
Jósvafő 040/6 0,0106
Jósvafő 040/7 0,0583
Jósvafő 040/8 0,0574
Jósvafő 040/10 0,0451
Jósvafő 040/11 0,0458
Jósvafő 040/14 0,0903
Jósvafő 040/15 0,0415
Jósvafő 040/19 0,1573
Jósvafő 040/22 0,0819
Jósvafő 040/29 0,1142
Jósvafő 040/30 0,0300
Jósvafő 040/31 0,0332
Jósvafő 040/32 0,0270
Jósvafő 040/33 0,0297
Jósvafő 040/34 0,0245
Jósvafő 041/5 0,1558
Jósvafő 042/2 0,3833
Jósvafő 048/ 1,1265
Jósvafő 050/ 3,7901
Jósvafő 051/ 0,7258
Jósvafő 052/ 0,8089
Jósvafő 053/11 2,5203
Jósvafő 054/ 0,3270
Jósvafő 055/5 1,8139
Jósvafő 055/6 0,7055
Jósvafő 055/7 0,2554
Jósvafő 055/8 0,2575
Jósvafő 055/9 0,2864
Jósvafő 055/10 1,3612
Jósvafő 055/12 0,6751
Jósvafő 055/13 1,1156
Jósvafő 055/15 0,6425
Jósvafő 055/17 0,3616
Jósvafő 055/18 0,3065
Jósvafő 055/23 10,8458
Jósvafő 055/24 1,1817
Jósvafő 055/26 2,9316
Jósvafő 057/a 60,9200
Jósvafő 057/b 0,4093
Jósvafő 057/c 0,2965
Jósvafő 058/ 8,4865
Jósvafő 059/ 0,4098
Jósvafő 060/2 1,7539
Jósvafő 060/3 0,6224
Jósvafő 060/6 0,2248
Jósvafő 060/7 0,0152
Jósvafő 060/8 0,6035
Jósvafő 060/9 0,0221
Jósvafő 060/10 0,5495
Jósvafő 061/ 0,5527
Jósvafő 062/4 0,4812
Jósvafő 062/15a 2,1563
Jósvafő 062/15b 0,1848
Jósvafő 062/15c 0,7370
Jósvafő 062/15d 8,5926
Jósvafő 062/16 0,8210
Jósvafő 062/17 0,3913
Jósvafő 062/18 0,1953
Jósvafő 062/19 0,0425
Jósvafő 063/1 0,0614
Jósvafő 063/2 0,7669
Jósvafő 063/2a 0,1536
Jósvafő 063/2b 20,2922
Jósvafő 063/2c 1,1300
Jósvafő 065/ 0,0247
Jósvafő 066/ 0,1179
Jósvafő 067/ 0,1190
Jósvafő 068/ 0,2358
Jósvafő 072/1 0,1858
Jósvafő 072/2 0,0933
Jósvafő 073/1 0,0690
Jósvafő 073/2 0,0453
Jósvafő 073/5 0,0209
Jósvafő 073/6 0,0693
Jósvafő 073/7 0,1833
Jósvafő 073/9 0,0807
Jósvafő 073/10 0,0435
Jósvafő 073/11 0,0844
Jósvafő 073/12 0,0674
Jósvafő 073/13 0,0368
Jósvafő 074/ 0,3075
Jósvafő 075/ 0,0131
Jósvafő 076/ 0,1923
Jósvafő 077/2 0,1141
Jósvafő 077/3 0,4109
Jósvafő 077/6 0,8194
Jósvafő 077/7 0,2042
Jósvafő 077/8 0,6354
Jósvafő 077/9 0,6755
Jósvafő 077/10 0,7599
Jósvafő 077/11 0,7643
Jósvafő 077/16 0,1945
Jósvafő 077/17 0,0390
Jósvafő 077/18 0,1440
Jósvafő 077/19 0,0194
Jósvafő 078/a 4,1357
Jósvafő 078/b 0,7990
Jósvafő 078/c 1,0143
Jósvafő 078/d 0,8289
Jósvafő 079/1 0,1009
Jósvafő 079/2 0,3735
Jósvafő 079/7 1,0485
Jósvafő 079/8 3,2216
Jósvafő 080/2 2,4622
Jósvafő 080/3 0,6017
Jósvafő 080/4 0,5799
Jósvafő 080/5 1,1784
Jósvafő 080/6 0,6111
Jósvafő 080/7 0,6185
Jósvafő 080/8 0,5200
Jósvafő 080/12 2,0947
Jósvafő 081/ 0,3649
Jósvafő 082/1 4,4662
Jósvafő 082/2 0,4117
Jósvafő 082/3 0,3227
Jósvafő 084/ 128,3296
Jósvafő 087/3 0,0016
Jósvafő 088/5 0,1638
Jósvafő 088/7 0,2524
Jósvafő 090/a 66,1597
Jósvafő 090/b 2,4800
Jósvafő 090/c 1,4318
Jósvafő 090/d 0,2334
Jósvafő 090/f 0,1796
Jósvafő 090/g 0,7881
Jósvafő 090/h 0,2542
Jósvafő 091/ 0,3230
Jósvafő 095/a 341,2560
Jósvafő 095/b 1,2170
Jósvafő 095/c 4,7950
Jósvafő 097/ 0,5010
Jósvafő 0101/ 0,6431
Jósvafő 0103/a 6,8433
Jósvafő 0103/b 0,8025
Jósvafő 0103/c 0,5483
Jósvafő 0104/5a 20,8154
Jósvafő 0104/5b 0,4116
Jósvafő 0104/5c 0,1878
Jósvafő 0104/5d 8,4973
Jósvafő 0105/ 3,2781
Jósvafő 0106/ 0,4768
Jósvafő 0107/2 21,9197
Jósvafő 0111/1a 40,7169
Jósvafő 0111/1b 0,2016
Jósvafő 0111/2 0,5859
Jósvafő 0112/ 1,0230
Jósvafő 0114/1a 18,8324
Jósvafő 0114/1b 1,1596
Jósvafő 0114/1c 1,1384
Jósvafő 0114/2 0,8708
Jósvafő 0116/4 14,3716
Jósvafő 0116/7a 0,4528
Jósvafő 0116/7b 8,7787
Jósvafő 0116/7c 1,1325
Jósvafő 0116/7d 1,4420
Jósvafő 0119/2 3,4484
Jósvafő 0120/ 0,1162
Jósvafő 0122/2 0,0255
Jósvafő 0123/ 0,0365
Jósvafő 0124/1 0,7538
Jósvafő 0124/2 0,1709
Jósvafő 0125/1 0,0020
Jósvafő 0125/5 29,8840
Jósvafő 0127/9 10,9837
Jósvafő 0130/ 0,1520
Jósvafő 0132/ 15,2115
Jósvafő 0133/2a 4,0622
Jósvafő 0133/2b 0,7446
Jósvafő 0133/10 0,6948
Jósvafő 0133/19 7,6999
Jósvafő 0133/20 0,2731
Jósvafő 0135/ 2,2589
Jósvafő 0136/a 0,8429
Jósvafő 0136/b 3,3580
Jósvafő 0137/1 6,7066
Jósvafő 0137/4 1,9702
Jósvafő 0137/5 0,5224
Jósvafő 0137/7 3,4787
Jósvafő 0137/9a 3,3590
Jósvafő 0137/9b 0,1667
Jósvafő 0137/13 3,2614
Jósvafő 0137/16 2,3885
Jósvafő 0137/17 0,4166
Jósvafő 0137/18 0,7508
Jósvafő 0137/19 1,1727
Jósvafő 0137/21 0,3639
Jósvafő 0137/26a 1,3280
Jósvafő 0137/26b 8,9903
Jósvafő 0137/27 0,0639
Jósvafő 0137/28 0,6630
Jósvafő 0137/29 0,3951
Jósvafő 0137/30 0,6955
Jósvafő 0137/31 0,5273
Jósvafő 0137/32 0,5071
Jósvafő 0137/33 0,3858
Jósvafő 0137/34 0,3719
Jósvafő 0137/35 0,3428
Jósvafő 0137/36 4,4570
Jósvafő 0149/ 0,1465
Jósvafő 0154/ 23,6346
Jósvafő 0155/ 0,4800
Jósvafő 0156/ 13,4327
Jósvafő 0157/ 0,3994
Jósvafő 0158/a 29,9198
Jósvafő 0158/b 0,4205
Jósvafő 0159/ 0,7523
Jósvafő 0164/1 3,4333
Jósvafő 0164/3a 3,0364
Jósvafő 0164/3b 1,4013
Jósvafő 0164/5 1,0666
Jósvafő 0165/ 0,1504
Jósvafő 0166/1 1,5816
Jósvafő 0166/2 0,2031
Jósvafő 0166/6 1,3489
Jósvafő 0166/7a 3,6419
Jósvafő 0166/7b 2,7065
Jósvafő 0166/7c 12,8189
Jósvafő 0166/7d 0,8328
Jósvafő 0166/7f 0,5285
Jósvafő 0166/7g 4,6061
Jósvafő 0166/7h 13,5171
Jósvafő 0168/ 56,8125
Jósvafő 0169/5 5,1233
Jósvafő 0169/6 0,4271
Jósvafő 0169/14 0,1432
Jósvafő 0169/15 0,0707
Jósvafő 0169/16 0,0692
Jósvafő 0169/19 0,3775
Jósvafő 0169/25 0,6947
Jósvafő 0169/26 0,8473
Jósvafő 0169/28 0,3873
Jósvafő 0169/29 0,8422
Jósvafő 0169/30 0,0997
Jósvafő 0169/32 1,6162
Jósvafő 0169/35 1,3022
Jósvafő 0169/36 0,1644
Jósvafő 0169/37 0,9760
Jósvafő 0169/40 0,3506
Jósvafő 0169/41 0,0809
Jósvafő 0169/44 1,0304
Jósvafő 0169/46 0,1718
Jósvafő 0169/47a 0,2904
Jósvafő 0169/47b 1,3391
Jósvafő 0169/47c 0,5057
Jósvafő 0169/48 0,1789
Jósvafő 0169/49 1,8568
Jósvafő 0169/50 0,6933
Jósvafő 0169/51 1,7132
Jósvafő 0172/a 173,8734
Jósvafő 0172/b 4,8290
Jósvafő 0172/c 1,7718
Jósvafő 0172/d 5,3263
Jósvafő 0172/f 0,9857
Jósvafő 0172/g 4,8844
Jósvafő 0174/1 4,4934
Jósvafő 0174/3 9,0121
Jósvafő 0174/6 1,9495
Jósvafő 0174/7 0,4223
Jósvafő 0174/8 0,5182
Jósvafő 0178/ 0,1779
Jósvafő 0179/3 0,4903
Jósvafő 0179/22 4,6250
Jósvafő 0186/ 0,0143
Jósvafő 0187/2 25,8439
Jósvafő 0187/9 0,2871
Jósvafő 0189/ 0,3316
Jósvafő 0191/ 0,1741
Jósvafő 0192/a 15,3310
Jósvafő 0192/b 0,2887
Jósvafő 0193/ 3,9327
Jósvafő 0194/ 0,3951
Jósvafő 0195/a 0,8244
Jósvafő 0195/b 88,2208
Jósvafő 0195/c 1,3092
Jósvafő 0197/ 0,1623
Jósvafő 0198/ 3,6540
Jósvafő 0199/14 0,2445
Jósvafő 0199/21 11,0299
Jósvafő 0209/1 0,5559
Jósvafő 0209/2 0,4515
Jósvafő 0209/5 3,6068
Jósvafő 0210/ 0,0783
Jósvafő 0211/ 0,2085
Jósvafő 0212/ 1,3057
Jósvafő 0213/1 4,8552
Jósvafő 0213/2 0,6919
Jósvafő 0213/3 0,4436
Jósvafő 0213/4 0,4576
Jósvafő 0214/ 0,1575
Jósvafő 0215/2 0,1011
Jósvafő 0215/3 0,0990
Jósvafő 0215/5 0,1045
Jósvafő 0215/6 0,1296
Jósvafő 0215/7 0,1213
Jósvafő 0215/8 0,0833
Jósvafő 0215/9 0,1154
Jósvafő 0215/10 0,1769
Jósvafő 0215/13 0,1667
Jósvafő 0215/14 0,4510
Jósvafő 0215/15 0,1366
Jósvafő 0215/16 0,0490
Jósvafő 0215/17 0,0517
Jósvafő 0215/18 0,1565
Jósvafő 0215/19 0,1652
Jósvafő 0215/20 0,1912
Jósvafő 0215/21 0,1164
Jósvafő 0216/ 0,2999
Jósvafő 0217/1 1,5187
Jósvafő 0217/2 0,5819
Jósvafő 0217/3 0,0821
Jósvafő 0217/4 0,0495
Jósvafő 0217/5 0,0300
Jósvafő 0217/6 0,0370
Jósvafő 0218/ 0,0213
Jósvafő 0219/ 0,2943
Jósvafő 0220/2 0,3887
Jósvafő 0220/3 0,1990
Jósvafő 0220/4 0,0570
Jósvafő 0220/5 0,2594
Jósvafő 0220/6 0,1154
Jósvafő 0220/7a 0,1392
Jósvafő 0220/7b 0,3422
Jósvafő 0220/9 0,1608
Jósvafő 0220/10 0,5245
Jósvafő 0220/11 0,1644
Jósvafő 0220/12 0,0958
Jósvafő 0220/13 0,0799
Jósvafő 0220/14 0,1000
Jósvafő 0220/15 0,1818
Jósvafő 0220/16 0,3048
Jósvafő 0220/18 0,1019
Jósvafő 0220/19 0,1774
Jósvafő 0220/21 0,2705
Jósvafő 0220/22 0,2835
Jósvafő 0220/23 0,3389
Jósvafő 0220/24 0,0260
Jósvafő 0220/25 0,0462
Jósvafő 0220/26 0,0499
Jósvafő 0220/27 0,2116
Jósvafő 0220/28 0,0667
Jósvafő 0220/29 0,1226
Jósvafő 0220/31 0,0975
Jósvafő 0220/32 0,0996
Jósvafő 0220/33 0,1112
Jósvafő 0220/36 0,3565
Jósvafő 0220/38 0,2327
Jósvafő 0220/39 0,2428
Jósvafő 0220/41 0,0951
Jósvafő 0220/42 0,2257
Jósvafő 0220/44 0,2790
Jósvafő 0220/45 0,1561
Jósvafő 0220/46 0,4063
Jósvafő 0220/47 0,0064
Jósvafő 0220/50 0,0165
Jósvafő 0220/51 0,0061
Jósvafő 0220/52 0,3237
Jósvafő 0220/53 0,0977
Jósvafő 0220/54 0,0929
Jósvafő 0220/55a 0,3671
Jósvafő 0220/55b 0,6311
Jósvafő 0220/56 0,4578
Jósvafő 0220/57 0,0809
Jósvafő 0220/58 0,0770
Jósvafő 0220/59 0,2633
Jósvafő 0220/60 0,1825
Jósvafő 0220/61 0,0525
Jósvafő 0220/62 0,0785
Jósvafő 0220/63 0,1380
Jósvafő 0220/64 0,2874
Jósvafő 0220/65 0,0653
Jósvafő 0220/66 0,1819
Jósvafő 0220/67 0,0120
Jósvafő 0220/68 0,1323
Jósvafő 0220/69 0,2053
Jósvafő 0220/71 0,0857
Jósvafő 0220/72 0,9243
Jósvafő 0220/73 0,0811
Jósvafő 0220/74 0,0619
Jósvafő 0220/75 0,0511
Jósvafő 0220/76 0,0396
Jósvafő 0220/77 0,2443
Jósvafő 0220/78 0,2907
Jósvafő 0220/79 0,3298
Jósvafő 0220/80 0,1157
Jósvafő 0220/81 0,2637
Jósvafő 0220/82 0,1072
Jósvafő 0220/83 0,1480
Jósvafő 0220/84 0,1248
Jósvafő 0220/85 0,1868
Jósvafő 0220/86 0,1707
Jósvafő 0220/87 0,1409
Jósvafő 0220/88 0,1661
Jósvafő 0220/89 0,4103
Jósvafő 0220/90 0,0731
Jósvafő 0220/91 0,0309
Jósvafő 0220/92 0,0263
Jósvafő 0220/93 0,1738
Jósvafő 0220/94 0,0767
Jósvafő 0220/95 0,0946
Jósvafő 0220/96 0,1261
Jósvafő 0220/97 0,1182
Jósvafő 0220/98 0,0030
Jósvafő 0220/99 0,1294
Jósvafő 0220/100 0,0506
Jósvafő 0220/101 0,1012
Jósvafő 0220/102 0,1824
Jósvafő 0220/103 0,0587
Jósvafő 0220/105 0,0571
Jósvafő 0220/106 0,0196
Jósvafő 0220/107 0,0707
Jósvafő 0220/108 0,1297
Jósvafő 0220/109 0,0031
Jósvafő 0220/110 0,0021
Jósvafő 0220/111 0,2160
Jósvafő 0220/112 0,5414
Jósvafő 0220/113 0,1799
Jósvafő 0221/a 13,5166
Jósvafő 0221/b 1,5885
Jósvafő 0222/ 0,2114
Jósvafő 0223/1a 0,5877
Jósvafő 0223/1b 0,1919
Jósvafő 0223/2 0,1759
Jósvafő 0223/3 0,2664
Jósvafő 0223/4a 0,1810
Jósvafő 0223/4b 0,2685
Jósvafő 0223/5a 0,7936
Jósvafő 0223/5b 0,3506
Jósvafő 0223/6 0,0429
Jósvafő 0223/7 0,1473
Jósvafő 0223/8 0,1216
Jósvafő 0223/9a 0,3678
Jósvafő 0223/9b 0,4173
Jósvafő 0223/9c 0,1828
Jósvafő 0223/10 0,1501
Jósvafő 0223/11 0,1132
Jósvafő 0223/12 0,1457
Jósvafő 0223/13 0,1363
Jósvafő 0223/14 0,2751
Jósvafő 0223/15 0,3516
Jósvafő 0223/16 0,2350
Jósvafő 0223/17 0,0946
Jósvafő 0223/19 0,0978
Jósvafő 0223/20 0,1099
Jósvafő 0223/21 0,1149
Jósvafő 0223/22 0,1161
Jósvafő 0223/23 0,1126
Jósvafő 0223/24 0,3333
Jósvafő 0223/26 0,4029
Jósvafő 0223/27 0,0740
Jósvafő 0223/28 0,1575
Jósvafő 0223/29 0,3233
Jósvafő 0223/30 0,2705
Jósvafő 0223/31 0,3169
Jósvafő 0223/33 0,1467
Jósvafő 0223/34 0,1381
Jósvafő 0223/35 0,1456
Jósvafő 0223/36 0,6389
Jósvafő 0223/37 0,2469
Jósvafő 0223/38 0,2458
Jósvafő 0223/39 0,0629
Jósvafő 0223/40 0,2238
Jósvafő 0223/41 0,0036
Jósvafő 0223/42 0,3360
Jósvafő 0224/ 0,1963
Jósvafő 0225/1 0,0013
Jósvafő 0225/2 0,0029
Jósvafő 0225/3 0,0199
Jósvafő 0225/4 0,0212
Jósvafő 0225/5 0,0406
Jósvafő 0225/6 0,0210
Jósvafő 0225/7 0,0218
Jósvafő 0225/8 0,0309
Jósvafő 0225/9 0,0235
Jósvafő 0225/10 0,0194
Jósvafő 0225/11 0,0262
Jósvafő 0225/12 0,0180
Jósvafő 0225/13 0,0745
Jósvafő 0225/16 0,0856
Jósvafő 0225/17 0,1220
Jósvafő 0225/18 0,5195
Jósvafő 0225/19 0,1096
Jósvafő 0225/20 0,3074
Jósvafő 0225/21 0,3435
Jósvafő 0225/22a 0,1559
Jósvafő 0225/22b 0,2172
Jósvafő 0225/23 0,1323
Jósvafő 0225/24 0,3648
Jósvafő 0225/25 0,4763
Jósvafő 0225/26 0,2009
Jósvafő 0225/27 0,0771
Jósvafő 0225/28 0,0638
Jósvafő 0225/31 0,1122
Jósvafő 0225/32 0,0510
Jósvafő 0225/33 0,2918
Jósvafő 0225/34 0,3322
Jósvafő 0225/35 0,2001
Jósvafő 0225/36 0,3876
Jósvafő 0225/37 0,4085
Jósvafő 0225/38 1,2795
Jósvafő 0225/39 0,1188
Jósvafő 0225/40 0,1453
Jósvafő 0225/41 0,0519
Jósvafő 0225/42 0,0590
Jósvafő 0226/ 0,2652
Jósvafő 0227/1 0,2350
Jósvafő 0227/2 0,1278
Jósvafő 0227/3 0,0550
Jósvafő 0227/4 0,1268
Jósvafő 0227/5 0,6740
Jósvafő 0227/6 0,0829
Jósvafő 0227/7 0,0508
Jósvafő 0227/8 0,0256
Jósvafő 0227/9 0,0281
Jósvafő 0227/10 0,0220
Jósvafő 0227/11 0,0163
Jósvafő 0227/12 0,0133
Jósvafő 0227/13 0,0784
Jósvafő 0227/14 0,0210
Jósvafő 0227/15 0,0287
Jósvafő 0227/18 0,0548
Jósvafő 0227/19 0,0151
Jósvafő 0227/20 0,0320
Jósvafő 0227/21 0,0127
Jósvafő 0227/22 0,0196
Jósvafő 0227/23 0,0280
Jósvafő 0227/24 0,0242
Jósvafő 0227/25 0,0237
Jósvafő 0227/26 0,0610
Jósvafő 0227/27 0,0495
Jósvafő 0227/28 0,1897
Jósvafő 0227/29 0,0540
Jósvafő 0227/30 0,0504
Jósvafő 0227/31 0,0844
Jósvafő 0227/32 0,0730
Jósvafő 0227/33 0,1740
Jósvafő 0227/34 0,0344
Jósvafő 0227/36 0,0357
Jósvafő 0227/38 0,0189
Jósvafő 0227/39 0,0370
Jósvafő 0227/40 0,0210
Jósvafő 0227/41 0,0275
Jósvafő 0227/42 0,0277
Jósvafő 0227/43 0,0220
Jósvafő 0227/45a 0,7415
Jósvafő 0227/45b 0,2836
Jósvafő 0227/46 0,5342
Jósvafő 0227/47 0,1698
Jósvafő 0227/48 0,3394
Jósvafő 0227/50 0,1892
Jósvafő 0227/51 0,1903
Jósvafő 0227/52 0,2002
Jósvafő 0227/53 0,2219
Jósvafő 0227/54 0,1095
Jósvafő 0227/55 0,1147
Jósvafő 0227/56 0,1384
Jósvafő 0227/57 0,1070
Jósvafő 0227/58 0,1497
Jósvafő 0227/59 0,4008
Jósvafő 0227/60 0,3537
Jósvafő 0227/61 0,3877
Jósvafő 0227/62 0,2715
Jósvafő 0227/63 0,2969
Jósvafő 0227/64 0,1779
Jósvafő 0227/65 0,2313
Jósvafő 0227/66 0,1708
Jósvafő 0227/67 0,1664
Jósvafő 0227/68 0,0903
Jósvafő 0227/69 0,0812
Jósvafő 0227/70 0,0451
Jósvafő 0227/71 0,0463
Jósvafő 0227/72 0,0837
Jósvafő 0227/73 0,0682
Jósvafő 0227/74 0,0478
Jósvafő 0227/75 0,1042
Jósvafő 0227/76 0,0550
Jósvafő 0227/77 0,0693
Jósvafő 0227/78 0,1347
Jósvafő 0227/79 0,0403
Jósvafő 0227/80 0,0421
Jósvafő 0227/81 0,1604
Jósvafő 0227/82 0,0814
Jósvafő 0227/83 0,0698
Jósvafő 0227/84 0,0843
Jósvafő 0227/85 0,1851
Jósvafő 0227/86 0,1775
Jósvafő 0227/87 0,1650
Jósvafő 0227/88 0,1887
Jósvafő 0227/89 0,2536
Jósvafő 0227/90 0,0617
Jósvafő 0227/91 0,0650
Jósvafő 0227/92 0,2247
Jósvafő 0227/93 0,0982
Jósvafő 0227/94 0,0197
Jósvafő 0227/95 0,0585
Jósvafő 0227/96 0,2665
Jósvafő 0227/97 0,0387
Jósvafő 0227/98 0,0487
Jósvafő 0227/99 0,0249
Jósvafő 0227/100 0,0919
Jósvafő 0227/101 0,0202
Jósvafő 0227/102 0,0177
Jósvafő 0227/103 0,0357
Jósvafő 0227/104 0,0517
Jósvafő 0227/105 0,0096
Jósvafő 0227/106 0,0326
Jósvafő 0228/ 0,2697
Jósvafő 0229/1 0,1809
Jósvafő 0229/2 0,0907
Jósvafő 0229/3 0,1152
Jósvafő 0229/4 0,1348
Jósvafő 0229/5 0,0822
Jósvafő 0229/6 0,1292
Jósvafő 0229/7 0,3843
Jósvafő 0229/8 0,0361
Jósvafő 0229/9 0,0977
Jósvafő 0229/10 0,0797
Jósvafő 0229/11 0,0842
Jósvafő 0229/12 0,1964
Jósvafő 0229/13 0,0873
Jósvafő 0229/14 0,1158
Jósvafő 0229/15 0,0761
Jósvafő 0229/16 0,0626
Jósvafő 0229/17 0,0496
Jósvafő 0229/18 0,1768
Jósvafő 0229/19 0,4386
Jósvafő 0229/20 0,1147
Jósvafő 0229/21 0,1293
Jósvafő 0229/22 0,0370
Jósvafő 0229/23 0,0360
Jósvafő 0229/24 0,0454
Jósvafő 0229/25 0,0403
Jósvafő 0229/26 0,1142
Jósvafő 0229/27 0,0891
Jósvafő 0229/28 0,0587
Jósvafő 0229/29 0,0581
Jósvafő 0229/30 0,0856
Jósvafő 0229/31 0,1392
Jósvafő 0229/32 0,0928
Jósvafő 0229/33 0,0320
Jósvafő 0229/34 0,0560
Jósvafő 0229/35 0,0363
Jósvafő 0229/36 0,0340
Jósvafő 0229/37 0,0681
Jósvafő 0229/38 0,3883
Jósvafő 0229/39 0,0346
Jósvafő 0229/40 0,0288
Jósvafő 0229/41 0,1256
Jósvafő 0229/42 0,3986
Jósvafő 0229/43 0,0835
Jósvafő 0229/44 0,1174
Jósvafő 0229/45 0,3063
Jósvafő 0229/46 0,1504
Jósvafő 0229/47 0,0933
Jósvafő 0229/49 0,1063
Jósvafő 0229/50 0,1057
Jósvafő 0229/51 0,1654
Jósvafő 0229/52 0,2209
Jósvafő 0229/54 0,4158
Jósvafő 0229/55 0,1812
Jósvafő 0229/56 0,0821
Jósvafő 0229/57 0,0874
Jósvafő 0229/58 0,3424
Jósvafő 0229/59 0,1265
Jósvafő 0229/60 0,1182
Jósvafő 0229/61 0,1959
Jósvafő 0229/62 0,0128
Jósvafő 0229/63 0,1874
Jósvafő 0229/64 0,1531
Jósvafő 0229/65 0,1510
Jósvafő 0229/66 0,1227
Jósvafő 0229/67 0,1914
Jósvafő 0229/68 0,1969
Jósvafő 0229/70a 0,2327
Jósvafő 0229/70b 0,1894
Jósvafő 0229/71 0,5580
Jósvafő 0229/72 0,0242
Jósvafő 0229/73 0,0013
Jósvafő 0229/74 0,0012
Jósvafő 0229/75 0,0091
Jósvafő 0229/76 0,0285
Jósvafő 0229/77 0,0115
Jósvafő 0229/78 0,0020
Jósvafő 0229/80 0,0012
Jósvafő 0229/81 0,0030
Jósvafő 0229/82 0,0080
Jósvafő 0229/83 0,0125
Jósvafő 0229/84 0,0421
Jósvafő 0229/85 0,0040
Jósvafő 0229/86 0,0221
Jósvafő 0229/87 0,0082
Jósvafő 0229/88 0,3011
Jósvafő 0229/89 0,0306
Jósvafő 0229/90 0,1225
Jósvafő 0229/91 0,0896
Jósvafő 0229/92 0,0864
Jósvafő 0229/93 0,0412
Jósvafő 0229/94 0,1505
Jósvafő 0229/95 0,0548
Jósvafő 0229/96 0,0634
Jósvafő 0229/97 0,0607
Jósvafő 0229/98 0,0837
Jósvafő 0229/99 0,0282
Jósvafő 0229/100 0,0365
Jósvafő 0229/101 0,3514
Jósvafő 0229/102 0,0136
Jósvafő 0229/103 0,0056
Jósvafő 0229/104 0,0052
Jósvafő 0229/105 0,0072
Jósvafő 0229/106 0,0146
Jósvafő 0229/107 0,0062
Jósvafő 0229/109 0,0060
Jósvafő 0229/110 0,0044
Jósvafő 0229/111 0,0048
Jósvafő 0229/113 0,0051
Jósvafő 0229/114 0,0036
Jósvafő 0229/115 0,1488
Jósvafő 0229/116 0,0254
Jósvafő 0229/117 0,0210
Jósvafő 0229/118 0,0241
Jósvafő 0229/119 0,1325
Jósvafő 0229/120 0,1722
Jósvafő 0229/121 0,0766
Jósvafő 0229/122 0,0954
Jósvafő 0229/123 0,0826
Jósvafő 0229/124 0,0678
Jósvafő 0229/125 0,1410
Jósvafő 0229/126 0,1510
Jósvafő 0229/127 0,2000
Jósvafő 0229/128 0,1809
Jósvafő 0229/129 0,3061
Jósvafő 0229/130 0,2634
Jósvafő 0229/131 0,1637
Jósvafő 0229/132 0,0935
Jósvafő 0229/133 0,2441
Jósvafő 0229/134 0,2420
Jósvafő 0229/135 0,1780
Jósvafő 0229/136 0,0756
Jósvafő 0229/137 0,1834
Jósvafő 0229/138 0,2595
Jósvafő 0229/139 0,0815
Jósvafő 0229/140 0,2630
Jósvafő 0229/141 0,0711
Jósvafő 0229/142 0,2124
Jósvafő 0229/143 0,1383
Jósvafő 0229/144 0,1553
Jósvafő 0229/145 0,2655
Jósvafő 0229/146 1,8854
Jósvafő 0229/147 0,0939
Jósvafő 0229/148a 23,2184
Jósvafő 0229/148b 0,5307
Jósvafő 0229/148c 0,4467
Jósvafő 0229/149 0,1765
Jósvafő 0229/150 0,1941
Jósvafő 0229/151 0,0081
Jósvafő 0229/152 0,0081
Jósvafő 0229/153 0,0949
Jósvafő 0229/154 0,2008
Jósvafő 0229/155 0,2125
Jósvafő 0229/156 0,0046
Jósvafő 0229/157 0,0034
Jósvafő 0230/ 0,0884
Jósvafő 0231/1 0,2639
Jósvafő 0231/2 0,1760
Jósvafő 0231/3 0,1635
Jósvafő 0231/6 0,0851
Jósvafő 0231/7 0,1159
Jósvafő 0231/8 0,1834
Jósvafő 0231/9 0,1533
Jósvafő 0231/10 0,1227
Jósvafő 0231/11 0,2069
Jósvafő 0231/12 0,1161
Jósvafő 0231/14 0,0403
Jósvafő 0231/15 0,0705
Jósvafő 0231/16 0,1357
Jósvafő 0231/17 0,1356
Jósvafő 0231/19 0,1715
Jósvafő 0231/20 0,1934
Jósvafő 0231/21 0,1919
Jósvafő 0231/22 0,1303
Jósvafő 0231/23 0,1405
Jósvafő 0231/24 0,2068
Jósvafő 0231/25 0,1444
Jósvafő 0231/26 0,1123
Jósvafő 0231/27 0,1115
Jósvafő 0231/28 0,2026
Jósvafő 0231/29 0,4124
Jósvafő 0231/31 0,1437
Jósvafő 0231/32 0,2369
Jósvafő 0231/33 0,1179
Jósvafő 0231/34 0,1824
Jósvafő 0231/35 4,6568
Jósvafő 0231/36 0,0988
Jósvafő 0231/37 0,0961
Jósvafő 0231/38 0,1043
Jósvafő 0231/39 0,0801
Jósvafő 0231/40 0,0890
Jósvafő 0231/41 0,1877
Jósvafő 0231/42 0,1623
Jósvafő 0231/43 0,0707
Jósvafő 0231/44 0,0590
Jósvafő 0231/45 0,1605
Jósvafő 0231/46 0,1349
Jósvafő 0231/47 0,1397
Jósvafő 0232/ 0,2779
Jósvafő 0233/1 0,3146
Jósvafő 0233/2 0,1598
Jósvafő 0233/3 0,0726
Jósvafő 0233/4 0,0691
Jósvafő 0233/5 0,0651
Jósvafő 0233/6 0,0872
Jósvafő 0233/7 0,0839
Jósvafő 0233/8 0,1366
Jósvafő 0233/9 0,5157
Jósvafő 0233/10a 0,3476
Jósvafő 0233/10b 0,3229
Jósvafő 0233/11 0,1703
Jósvafő 0233/12 0,7086
Jósvafő 0233/17 0,0135
Jósvafő 0233/18 0,1922
Jósvafő 0233/19 0,1766
Jósvafő 0233/20 0,1312
Jósvafő 0233/21 0,1439
Jósvafő 0233/22 0,1528
Jósvafő 0233/23 0,1762
Jósvafő 0233/24 0,2152
Jósvafő 0233/25 0,0451
Jósvafő 0233/26 0,0241
Jósvafő 0233/28 0,0691
Jósvafő 0233/29 0,0621
Jósvafő 0233/30 0,4796
Jósvafő 0233/31 0,5130
Jósvafő 0233/32 0,2464
Jósvafő 0233/33 0,2570
Jósvafő 0233/34 0,2745
Jósvafő 0233/35 0,2925
Jósvafő 0233/36 0,3446
Jósvafő 0233/37 0,1643
Jósvafő 0233/38 0,1938
Jósvafő 0233/39 0,3066
Jósvafő 0233/40 0,1307
Jósvafő 0233/41 0,3676
Jósvafő 0233/42a 0,1592
Jósvafő 0233/42b 0,2125
Jósvafő 0233/43 0,2084
Jósvafő 0233/44 0,5079
Jósvafő 0233/45 0,3375
Jósvafő 0233/46 0,3421
Jósvafő 0233/47 0,4358
Jósvafő 0233/48 0,4644
Jósvafő 0233/49 0,0203
Jósvafő 0233/50 0,1091
Jósvafő 0233/51 0,1061
Jósvafő 0233/52 0,3173
Jósvafő 0233/53 0,0926
Jósvafő 0233/54 2,9178
Jósvafő 0233/55 0,1443
Jósvafő 0233/56 0,1109
Jósvafő 0233/57 0,1318
Jósvafő 0233/58 0,0040
Jósvafő 0233/59 0,0160
Jósvafő 0233/60 0,0127
Jósvafő 0233/61 0,0233
Jósvafő 0233/62 0,0579
Jósvafő 0233/63 0,1430
Jósvafő 0233/64 0,0637
Jósvafő 0233/65 0,1243
Jósvafő 0233/66 0,1085
Jósvafő 0233/67 0,1039
Jósvafő 0233/68 0,1149
Jósvafő 0233/69 0,0861
Jósvafő 0233/70 0,2361
Jósvafő 0233/71 0,1067
Jósvafő 0233/72 0,1026
Jósvafő 0233/73 0,1518
Jósvafő 0233/74 0,2651
Jósvafő 0233/75 0,1335
Jósvafő 0233/76 0,0853
Jósvafő 0233/77 0,0913
Jósvafő 0233/78 0,0755
Jósvafő 0233/79 0,0885
Jósvafő 0233/80 0,2252
Jósvafő 0233/81 1,6373
Jósvafő 0233/82 0,1573
Jósvafő 0233/83 0,1626
Jósvafő 0233/84 0,0062
Jósvafő 0233/85 0,1697
Jósvafő 0233/86 0,0861
Jósvafő 0233/87 0,0957
Jósvafő 0233/88 0,2190
Jósvafő 0233/89 0,0029
Jósvafő 0233/90 0,1198
Jósvafő 0234/ 0,2721
Jósvafő 0235/ 8,0005
Jósvafő 0236/ 0,1918
Jósvafő 0237/ 0,2188
Jósvafő 0238/ 0,0463
Jósvafő 0239/1 36,8897
Jósvafő 0239/3 0,0185
Jósvafő 0239/5 0,2516
Jósvafő 0241/ 0,2928
Jósvafő 0244/1 0,3138
Jósvafő 0244/2 0,4074
Jósvafő 0244/3 0,2136
Jósvafő 0244/5 0,0974
Jósvafő 0244/6 0,0812
Jósvafő 0244/7 0,1189
Jósvafő 0244/8 0,2133
Jósvafő 0244/11 0,0668
Jósvafő 0244/12 0,0577
Jósvafő 0244/13 0,0596
Jósvafő 0244/14 0,0705
Jósvafő 0244/15 0,0633
Jósvafő 0244/16 0,1078
Jósvafő 0244/17 0,1149
Jósvafő 0245/ 4,6518
Jósvafő 0246/2 0,0233
Jósvafő 0246/3 0,0550
Jósvafő 0246/4 0,0658
Jósvafő 0246/5 0,0204
Jósvafő 0246/6 0,0404
Jósvafő 0246/8 0,0114
Jósvafő 0246/10 0,0602
Jósvafő 0246/11 0,0775
Jósvafő 0246/12 0,0678
Jósvafő 0246/14 0,0770
Jósvafő 0246/15 0,0858
Jósvafő 0246/16 0,0720
Jósvafő 0246/18 0,0672
Jósvafő 0246/19 0,1026
Jósvafő 0246/20 0,0433
Jósvafő 0246/21 0,0506
Jósvafő 0246/22 0,0558
Jósvafő 0246/23 0,0885
Jósvafő 0246/26 0,0859
Jósvafő 0246/27 0,0538
Jósvafő 0246/28 0,0605
Jósvafő 0246/30 0,0330
Jósvafő 0246/31 0,0445
Jósvafő 0246/32 0,0363
Jósvafő 0246/33 0,0334
Jósvafő 0246/34 0,0476
Jósvafő 0246/35 0,0363
Jósvafő 0246/36 0,1110
Jósvafő 0246/37 0,0712
Jósvafő 0246/38 0,0206
Jósvafő 0246/39 0,0512
Jósvafő 0246/40 0,0486
Jósvafő 0246/41 0,0439
Jósvafő 0246/42 0,0391
Jósvafő 0246/43 0,0264
Jósvafő 0246/44 0,0269
Jósvafő 0246/45 0,0267
Jósvafő 0246/46 0,0163
Jósvafő 0246/47 0,0121
Jósvafő 0246/48 0,0342
Jósvafő 0246/49 0,0171
Jósvafő 0246/50 0,0421
Jósvafő 0246/51 0,0289
Jósvafő 0246/52 0,0292
Jósvafő 0246/53 0,0144
Jósvafő 0246/54 0,0343
Jósvafő 0246/55 0,0259
Jósvafő 0246/56 0,0312
Jósvafő 0246/57 0,0524
Jósvafő 0246/58 0,0284
Jósvafő 0246/60 0,0166
Jósvafő 0246/61 0,0281
Jósvafő 0246/63 0,0284
Jósvafő 0246/64 0,0521
Jósvafő 0246/67 0,0462
Jósvafő 0246/69 0,0544
Jósvafő 0246/70 0,0975
Jósvafő 0246/71 0,0300
Jósvafő 0246/72 0,0457
Jósvafő 0246/73 0,0774
Jósvafő 0246/75 0,2257
Jósvafő 0246/76 0,0918
Jósvafő 0246/77 0,0954
Jósvafő 0246/78 0,0374
Jósvafő 0246/79 0,0417
Jósvafő 0246/80 0,1369
Jósvafő 0246/81 0,2948
Jósvafő 0246/82 0,1756
Jósvafő 0246/85 0,0148
Jósvafő 0246/87 0,0288
Jósvafő 0246/88 0,0250
Jósvafő 0246/89 0,0234
Jósvafő 0246/90 0,0160
Jósvafő 0246/91 0,0187
Jósvafő 0246/92 0,0222
Jósvafő 0246/93 0,0263
Jósvafő 0246/94 0,0222
Jósvafő 0246/95 0,0225
Jósvafő 0246/96 0,0309
Jósvafő 0246/97 0,0541
Jósvafő 0246/98 0,0348
Jósvafő 0246/100 0,0392
Jósvafő 0246/101 0,0486
Jósvafő 0246/102 0,0521
Jósvafő 0247/2 0,0580
Jósvafő 0247/3 0,0473
Jósvafő 0247/4 0,0889
Jósvafő 0247/10 0,0166
Jósvafő 0247/11 0,0498
Jósvafő 0247/12 0,0978
Jósvafő 0247/13 0,1238
Jósvafő 0247/14 0,1023
Jósvafő 0247/15 0,0586
Jósvafő 0247/17 0,0748
Jósvafő 0247/18 0,2782
Jósvafő 0247/19 0,1642
Jósvafő 0247/21 0,0866
Jósvafő 0247/22 0,0993
Jósvafő 0247/23 0,0881
Jósvafő 0247/24 0,0804
Jósvafő 0247/25 0,1135
Jósvafő 0247/26 0,0919
Jósvafő 0247/27 0,0747
Jósvafő 0247/28 0,0497
Jósvafő 0247/29 0,0514
Jósvafő 0247/30 0,0610
Jósvafő 0247/31 0,0313
Jósvafő 0247/33 0,0926
Jósvafő 0247/36 0,2708
Jósvafő 0247/38 0,1650
Jósvafő 0247/39 0,1456
Jósvafő 0247/40 0,1426
Jósvafő 0247/41 0,2709
Jósvafő 0247/43 0,3244
Jósvafő 0247/45 0,0454
Jósvafő 0247/46 0,1191
Jósvafő 0247/47 0,1503
Jósvafő 0247/48 0,1336
Jósvafő 0247/49 0,0762
Jósvafő 0247/50 0,0786
Jósvafő 0247/52 0,1034
Jósvafő 0247/53 0,0757
Jósvafő 0247/54 0,0438
Jósvafő 0247/55 0,0580
Jósvafő 0247/56 0,0274
Jósvafő 0247/57 0,0479
Jósvafő 0247/61 0,1357
Jósvafő 0247/62 0,1173
Jósvafő 0247/64 0,0219
Jósvafő 0247/65 0,1316
Jósvafő 0247/67 0,1786
Jósvafő 0247/69 0,0762
Jósvafő 0247/70 0,1323
Jósvafő 0247/71 0,0739
Jósvafő 0247/73 0,1852
Jósvafő 0247/74 0,1560
Jósvafő 0247/75 0,1257
Jósvafő 0247/77 0,0479
Jósvafő 0247/78 0,0519
Jósvafő 0247/80 0,0974
Jósvafő 0247/81 0,1044
Jósvafő 0247/82 0,1059
Jósvafő 0247/83 0,1500
Jósvafő 0247/85 0,0692
Jósvafő 0247/86 0,0125
Jósvafő 0247/87 0,1381
Jósvafő 0247/88 0,1226
Jósvafő 0247/91 0,1997
Jósvafő 0247/92 0,0737
Jósvafő 0247/93 0,1973
Jósvafő 0247/96 0,0700
Jósvafő 0247/98 0,0699
Jósvafő 0247/99 0,0672
Jósvafő 0247/100 0,0338
Jósvafő 0247/101 0,0362
Jósvafő 0247/102 0,0757
Jósvafő 0247/103 0,0399
Jósvafő 0247/104 0,0926
Jósvafő 0247/106 0,2933
Jósvafő 0247/107 0,0438
Jósvafő 0247/108 0,0805
Jósvafő 0247/112 0,0337
Jósvafő 0247/113 0,0305
Jósvafő 0247/114 0,0238
Jósvafő 0247/115 0,0290
Jósvafő 0247/116 0,0281
Jósvafő 0247/117 0,4049
Jósvafő 0247/118 0,1084
Jósvafő 0247/120 0,0973
Jósvafő 0247/121 0,0493
Jósvafő 0247/122 0,0560
Jósvafő 0247/123 0,0600
Jósvafő 0247/124 0,0469
Jósvafő 0247/125 0,0295
Jósvafő 0247/126 0,0266
Jósvafő 0248/ 2,8834
Jósvafő 0249/7 0,0480
Jósvafő 0249/15 0,5298
Jósvafő 0249/16 0,0770
Jósvafő 0249/18 0,0779
Jósvafő 0249/20 0,1480
Jósvafő 0249/21 0,0930
Jósvafő 0249/22 0,0936
Jósvafő 0249/23 0,0934
Jósvafő 0249/26 0,1100
Jósvafő 0249/29 0,1661
Jósvafő 0249/30 0,1103
Jósvafő 0249/31 0,1048
Jósvafő 0249/32 0,0986
Jósvafő 0249/33 0,1404
Jósvafő 0249/35 0,2601
Jósvafő 0249/37 0,0708
Jósvafő 0249/38 0,1984
Jósvafő 0249/41 0,3264
Jósvafő 0249/42 0,1339
Jósvafő 0249/43 0,0660
Jósvafő 0249/44 0,1568
Jósvafő 0249/45 0,0739
Jósvafő 0249/46 0,0762
Jósvafő 0249/47 0,0741
Jósvafő 0249/48 0,2244
Jósvafő 0249/50 0,0491
Jósvafő 0249/51 0,0938
Jósvafő 0249/52 0,0650
Jósvafő 0249/53 0,0637
Jósvafő 0249/54 0,0293
Jósvafő 0249/55 0,0203
Jósvafő 0249/56 0,0457
Jósvafő 0249/58 0,1043
Jósvafő 0249/59 0,2283
Jósvafő 0249/61 0,5770
Jósvafő 0249/62 0,0584
Jósvafő 0249/63 0,1146
Jósvafő 0249/64 0,0621
Jósvafő 0249/65 0,0562
Jósvafő 0249/66 0,0370
Jósvafő 0249/67 0,0511
Jósvafő 0249/68 0,0470
Jósvafő 0252/7 0,1247
Jósvafő 0252/16 0,0986
Jósvafő 0252/23 0,8397
Jósvafő 0252/24 0,2987
Jósvafő 0252/27 0,1237
Jósvafő 0252/28 0,1000
Jósvafő 0252/29 0,3360
Jósvafő 0252/32 0,1079
Jósvafő 0252/34 0,2589
Jósvafő 0252/36 0,1721
Jósvafő 0252/38 0,2872
Jósvafő 0252/41 0,2911
Jósvafő 0252/43 0,0385
Jósvafő 0252/44 0,0085
Jósvafő 0252/46 0,0360
Jósvafő 0252/47 0,0150
Jósvafő 0252/49a 0,1598
Jósvafő 0252/49b 0,3597
Jósvafő 0252/50 0,1196
Jósvafő 0252/51 0,1884
Jósvafő 0252/52 0,2162
Jósvafő 0252/53 0,2402
Jósvafő 0252/54 0,2278
Jósvafő 0252/55 0,2462
Jósvafő 0252/56 0,1459
Jósvafő 0252/57 0,0930
Jósvafő 0252/58 0,1734
Jósvafő 0252/59 0,3615
Jósvafő 0252/60 0,1456
Jósvafő 0252/61 0,1160
Jósvafő 0252/63 0,1405
Jósvafő 0252/64 0,1731
Jósvafő 0252/65 0,0789
Jósvafő 0252/66 0,1023
Jósvafő 0252/67 0,1595
Jósvafő 0252/69 0,1226
Jósvafő 0252/70 0,1450
Jósvafő 0252/71 0,1374
Jósvafő 0252/73 0,0390
Jósvafő 0252/74 0,1251
Jósvafő 0252/76 0,0819
Jósvafő 0252/78 0,1796
Jósvafő 0252/79 0,1497
Jósvafő 0252/80 0,1276
Jósvafő 0252/81 0,0757
Jósvafő 0252/83 0,1437
Jósvafő 0252/84 0,2191
Jósvafő 0252/85 0,0462
Jósvafő 0252/86 0,0632
Jósvafő 0252/87 0,0714
Jósvafő 0252/88 0,0442
Jósvafő 0252/89 0,0382
Jósvafő 0252/91 0,0755
Jósvafő 0252/92 0,0604
Jósvafő 0252/93 0,0694
Jósvafő 0252/94 0,0821
Jósvafő 0252/96 0,0744
Jósvafő 0252/97 0,0461
Jósvafő 0252/98 0,0357
Jósvafő 0252/99 0,0247
Jósvafő 0252/100 0,0844
Jósvafő 0252/104 0,0554
Jósvafő 0252/105 0,0559
Jósvafő 0252/106 0,0279
Jósvafő 0252/107 0,1993
Jósvafő 0252/108 0,0246
Jósvafő 0252/110 0,0397
Jósvafő 0252/111 0,0419
Jósvafő 0252/113 0,0350
Jósvafő 0252/114 0,0353
Jósvafő 0252/115 0,0203
Jósvafő 0252/116 0,0452
Jósvafő 0252/119 0,0195
Jósvafő 0252/120 0,0243
Jósvafő 0252/121 0,0299
Jósvafő 0252/122 0,0229
Jósvafő 0252/123 0,0445
Jósvafő 0252/124 0,1229
Jósvafő 0252/125 0,0277
Jósvafő 0252/127 0,0423
Jósvafő 0252/128 0,0899
Jósvafő 0252/130 0,0271
Jósvafő 0252/131 0,0897
Jósvafő 0252/132 0,1048
Jósvafő 0252/133 0,1079
Jósvafő 0252/134 0,1178
Jósvafő 0252/135 0,2661
Jósvafő 0252/137 0,2550
Jósvafő 0252/138 0,5503
Jósvafő 0252/139 0,0779
Jósvafő 0252/140 0,0545
Jósvafő 0252/141 0,0491
Jósvafő 0252/142 0,0498
Jósvafő 0252/144 0,0262
Jósvafő 0252/145 0,0274
Jósvafő 0252/146 0,0566
Jósvafő 0252/147 0,0278
Jósvafő 0252/148 0,0184
Jósvafő 0252/149 0,0555
Jósvafő 0252/150 0,0565
Jósvafő 0252/151 0,0649
Jósvafő 0252/152 0,0579
Jósvafő 0252/153 0,0738
Jósvafő 0252/154 0,4525
Jósvafő 0252/155 0,2978
Jósvafő 0252/156 0,0246
Jósvafő 0252/157 0,1328
Jósvafő 0252/158 0,0035
Jósvafő 0252/168 0,0703
Jósvafő 0252/169 0,0654
Jósvafő 0252/170 0,0169
Jósvafő 0252/171 0,0207
Jósvafő 0252/175 0,7940
Jósvafő 0252/177 0,1383
Jósvafő 0252/178 0,1020
Jósvafő 0252/179 0,0782
Jósvafő 0252/180 0,0110
Jósvafő 0252/181 0,0160
Jósvafő 0252/182 0,0851
Jósvafő 0252/183 0,2228
Jósvafő 0252/184 0,1167
Jósvafő 0252/185 0,0268
Jósvafő 0252/186 0,0236
Jósvafő 0252/187 0,1043
Jósvafő 0252/188 0,1093
Jósvafő 0252/189 0,0571
Jósvafő 0252/190 0,0421
Jósvafő 0252/191 0,1001
Jósvafő 0252/192 0,0317
Jósvafő 0252/193 0,0333
Jósvafő 0252/194 0,0305
Jósvafő 0252/195 0,0403
Jósvafő 0252/196 0,0391
Jósvafő 0252/197 0,0420
Jósvafő 0252/198 0,0213
Jósvafő 0252/199 0,0222
Jósvafő 0252/200 0,0209
Jósvafő 0252/201 0,0200
Jósvafő 0252/202 0,0318
Jósvafő 0252/203 0,0429
Jósvafő 0252/204 0,0176
Jósvafő 0252/205 0,0176
Jósvafő 0252/206 0,0218
Jósvafő 0252/207 0,0333
Jósvafő 0252/208 0,0298
Jósvafő 0252/209 0,0323
Jósvafő 0252/210 0,0427
Jósvafő 0252/211 0,0444
Jósvafő 0253/1 0,2118
Jósvafő 0253/2 0,1872
Jósvafő 0253/3 0,2624
Jósvafő 0254/6 0,0084
Jósvafő 0254/7 0,1225
Jósvafő 0254/8 0,0341
Jósvafő 0254/9 0,0409
Jósvafő 0254/10 0,0552
Jósvafő 0254/11 0,0529
Jósvafő 0254/12 0,0446
Jósvafő 0254/13 0,0140
Jósvafő 0254/14 0,0220
Jósvafő 0254/15 0,0440
Jósvafő 0254/16 0,0291
Jósvafő 0254/17 0,0257
Jósvafő 0254/19 0,0540
Jósvafő 0254/20 0,0393
Jósvafő 0254/21 0,0457
Jósvafő 0254/22 0,1374
Jósvafő 0254/24 0,0728
Jósvafő 0254/25 0,0588
Jósvafő 0254/26 0,0382
Jósvafő 0254/27 0,0537
Jósvafő 0254/28 0,0313
Jósvafő 0254/29 0,0823
Jósvafő 0254/31 0,0617
Jósvafő 0254/33 0,0377
Jósvafő 0254/34 0,2381
Jósvafő 0254/35 0,1063
Jósvafő 0254/36 0,0563
Jósvafő 0254/37 0,0627
Jósvafő 0254/38 0,0681
Jósvafő 0254/39 0,0544
Jósvafő 0254/41 0,1166
Jósvafő 0254/44 0,1056
Jósvafő 0254/45 0,0825
Jósvafő 0254/47 0,1110
Jósvafő 0254/48 0,1061
Jósvafő 0254/50 0,0554
Jósvafő 0254/51 0,0638
Jósvafő 0254/52 0,1175
Jósvafő 0254/53 0,1103
Jósvafő 0254/54 0,1170
Jósvafő 0254/58 0,0777
Jósvafő 0254/59 0,0613
Jósvafő 0254/61 0,0117
Jósvafő 0254/63 0,1117
Jósvafő 0254/65 0,1021
Jósvafő 0254/68 0,0458
Jósvafő 0254/69 0,0621
Jósvafő 0254/70 0,0887
Jósvafő 0254/71 0,0737
Jósvafő 0254/72 0,0608
Jósvafő 0254/73 0,1993
Jósvafő 0254/74 0,1325
Jósvafő 0254/76 0,0982
Jósvafő 0254/77 0,1028
Jósvafő 0254/78 0,1097
Jósvafő 0254/79 0,0682
Jósvafő 0254/80 0,0732
Jósvafő 0254/82 0,0659
Jósvafő 0254/83 0,0365
Jósvafő 0254/84 0,0324
Jósvafő 0254/85 0,0970
Jósvafő 0254/86 0,0344
Jósvafő 0254/87 0,1134
Jósvafő 0254/88 0,1057
Jósvafő 0254/89 0,0808
Jósvafő 0254/91 0,0994
Jósvafő 0254/92 0,0590
Jósvafő 0254/93 0,0592
Jósvafő 0254/94 0,1122
Jósvafő 0254/95 0,0577
Jósvafő 0254/100 0,4048
Jósvafő 0254/101 0,0348
Jósvafő 0254/102 0,0327
Jósvafő 0254/103 0,0375
Jósvafő 0254/104 0,0871
Jósvafő 0254/105 0,0986
Jósvafő 0254/106 0,0650
Jósvafő 0254/107 0,0324
Jósvafő 0254/108 0,0375
Jósvafő 0254/109 0,0328
Jósvafő 0254/110 0,0453
Jósvafő 0254/111 0,0771
Jósvafő 0254/112 0,0748
Jósvafő 0254/113 0,0322
Jósvafő 0254/114 0,0605
Jósvafő 0254/115 0,0433
Jósvafő 0254/116 0,0478
Jósvafő 0254/117 0,0295
Jósvafő 0254/118 0,0299
Jósvafő 0254/119 0,0373
Jósvafő 0254/120 0,0566
Jósvafő 0254/121 0,0976
Jósvafő 0254/122 0,0799
Jósvafő 0254/123 0,0501
Jósvafő 0254/124 0,0748
Jósvafő 0254/125 0,0842
Jósvafő 0254/126 0,0838
Jósvafő 0254/127 0,0690
Jósvafő 0254/128 0,0905
Jósvafő 0254/129 0,0560
Jósvafő 0254/130 0,0632
Jósvafő 0255/ 0,2923
Jósvafő 0256/ 21,3296
Jósvafő 0258/ 0,9990
Jósvafő 0262/ 45,7866
Jósvafő 0265/2 0,4703
Jósvafő 0267/ 6,3165
Jósvafő 0268/a 0,0950
Jósvafő 0268/b 0,7208
Jósvafő 0268/c 16,7460
Jósvafő 0268/d 0,1214
Jósvafő 0269/2a 7,6144
Jósvafő 0269/2b 0,1872
Jósvafő 0270/1a 2,8145
Jósvafő 0270/1b 1,7938
Jósvafő 0271/1 0,0285
Jósvafő 0271/2 0,0314
Jósvafő 0271/3 0,0167
Jósvafő 0271/4 0,0245
Jósvafő 0271/5 0,0256
Jósvafő 0271/6 0,0557
Jósvafő 0271/7 0,0213
Jósvafő 0271/8 0,0367
Jósvafő 0271/9 0,0711
Jósvafő 0271/10 0,1220
Jósvafő 0271/11 0,0071
Jósvafő 0271/12 0,0404
Jósvafő 0271/13 0,0224
Jósvafő 0271/14 0,0511
Jósvafő 0271/15 0,0499
Jósvafő 0271/17 0,0988
Jósvafő 0271/18 0,0434
Jósvafő 0271/19 0,0554
Jósvafő 0271/22 0,1983
Jósvafő 0271/23 0,0800
Jósvafő 0271/24 0,0654
Komjáti 0100/ 47,1432
Komjáti 0101/ 0,1255
Komjáti 0102/a 38,0662
Komjáti 0102/b 2,0377
Komjáti 0102/c 60,2753
Komjáti 0105/ 0,4258
Komjáti 0106/ 16,0929
Komjáti 0107/ 0,0728
Komjáti 0108/ 1,0338
Komjáti 0110/a 16,2156
Komjáti 0110/b 41,7565
Komjáti 0110/c 0,7416
Komjáti 0112/ 0,6275
Komjáti 0113/a 43,1281
Komjáti 0113/b 41,0657
Komjáti 0113/c 66,9118
Komjáti 0117/ 0,4319
Komjáti 0118/ 38,2645
Martonyi 010/ 0,5999
Martonyi 011/ 0,3365
Martonyi 011/ 7,7513
Martonyi 013/ 2,6404
Martonyi 013/ 9,0238
Martonyi 015/ 0,3044
Martonyi 017/1 0,5444
Martonyi 017/2a 0,1073
Martonyi 017/2b 0,0727
Martonyi 017/3 0,4458
Martonyi 017/4 1,2924
Martonyi 017/5a 0,1646
Martonyi 017/5a 0,2908
Martonyi 017/5b 4,1963
Martonyi 017/5b 2,3744
Martonyi 017/5c 0,2050
Martonyi 017/5c 0,1160
Martonyi 017/5d 0,0672
Martonyi 017/5d 0,1189
Martonyi 017/5f 0,2434
Martonyi 017/5f 0,1378
Martonyi 017/5g 0,2383
Martonyi 017/5g 0,1349
Martonyi 017/5h 1,6592
Martonyi 017/5h 2,9323
Martonyi 020/3 2,2562
Martonyi 020/4 2,5132
Martonyi 020/5 36,3628
Martonyi 020/5 0,7333
Martonyi 020/6 24,5146
Martonyi 021/a 54,2452
Martonyi 021/b 1,9619
Martonyi 022/1 0,0300
Martonyi 022/3 2,1613
Martonyi 022/4a 7,8710
Martonyi 022/4a 82,0078
Martonyi 022/4b 0,0448
Martonyi 022/4b 0,4664
Martonyi 022/4c 2,7009
Martonyi 022/4c 28,1413
Martonyi 022/4d 0,9787
Martonyi 022/4d 0,0939
Martonyi 022/4f 0,4359
Martonyi 022/4f 0,0418
Martonyi 022/4g 0,0230
Martonyi 022/4g 0,2399
Martonyi 023/a 1,7140
Martonyi 023/b 11,0808
Martonyi 024/1 5,0865
Martonyi 024/2 60,6062
Martonyi 025/ 1,1443
Martonyi 026/1 0,0167
Martonyi 026/1 20,6718
Martonyi 026/2 63,8427
Martonyi 028/ 111,6510
Martonyi 029/ 0,7999
Martonyi 030/ 74,7486
Martonyi 031/1 63,3783
Martonyi 031/1 1,6291
Martonyi 031/2 4,6244
Martonyi 033/a 1,7801
Martonyi 033/a 14,7536
Martonyi 033/b 0,2408
Martonyi 033/b 0,0291
Martonyi 034/a 0,3114
Martonyi 034/b 1,7168
Martonyi 036/ 0,2469
Martonyi 040/1a 0,4390
Martonyi 040/1b 0,2686
Martonyi 040/2 0,0527
Martonyi 041/1 0,6017
Martonyi 041/2 0,0995
Martonyi 042/ 0,4557
Martonyi 043/ 0,3803
Martonyi 044/1 1,3102
Martonyi 044/3 0,1862
Martonyi 044/4 11,6038
Martonyi 044/5 2,4001
Martonyi 045/ 2,4001
Martonyi 046/ 1,8442
Martonyi 047/ 0,4263
Martonyi 047/ 0,0880
Martonyi 049/ 1,0169
Martonyi 050/1 14,5510
Martonyi 050/2 0,4699
Martonyi 050/3 0,3454
Martonyi 056/a 0,8732
Martonyi 056/b 0,5520
Martonyi 057/ 0,0942
Martonyi 058/1 0,5219
Martonyi 058/2a 0,3610
Martonyi 058/2b 0,6880
Martonyi 059/ 0,0237
Martonyi 060/ 0,0811
Martonyi 061/ 0,1482
Martonyi 075/ 0,2402
Martonyi 075/ 6,1378
Martonyi 03001/ 0,0518
Martonyi 03002/ 0,0493
Martonyi 03003/ 0,0251
Martonyi 03004/ 0,0144
Martonyi 03005/ 0,0148
Martonyi 03006/ 0,0255
Martonyi 03007/ 0,0050
Martonyi 03008/ 0,0108
Martonyi 03009/ 0,0691
Martonyi 03010/ 0,0298
Martonyi 03011/ 0,0605
Martonyi 03012/ 0,0834
Martonyi 03013/ 0,0547
Martonyi 03014/ 0,0525
Martonyi 03015/ 0,1007
Martonyi 03016/ 0,0406
Martonyi 03017/ 0,0407
Martonyi 03018/ 0,0406
Martonyi 03019/ 0,0407
Martonyi 03020/ 0,0449
Martonyi 03021/ 0,0407
Martonyi 03022/ 0,0744
Martonyi 03023/ 0,2514
Martonyi 03024/ 0,3210
Martonyi 03025/ 0,0504
Martonyi 03026/ 0,0500
Martonyi 03027/ 0,0420
Martonyi 03028/ 0,0216
Martonyi 03029/ 0,0216
Martonyi 03030/ 0,1439
Martonyi 03031/ 0,0572
Martonyi 03032/ 0,0597
Martonyi 03033/ 0,1115
Martonyi 03034/ 0,1733
Martonyi 03035/ 0,0702
Martonyi 03036/ 0,0780
Martonyi 03037/ 0,0245
Martonyi 03038/ 0,0197
Martonyi 03039/ 0,0198
Martonyi 03040/ 0,0245
Martonyi 03041/ 0,0590
Martonyi 03042/ 0,0593
Martonyi 03043/ 0,1061
Martonyi 03044/ 0,0611
Martonyi 03045/ 0,0918
Martonyi 03046/ 0,0305
Martonyi 03047/ 0,0522
Martonyi 03048/ 0,0654
Martonyi 03049/ 0,0605
Martonyi 03050/ 0,0572
Martonyi 03051/ 0,2564
Martonyi 03052/ 0,0557
Martonyi 03053/ 0,0562
Martonyi 03054/ 0,0320
Martonyi 03055/ 0,0320
Martonyi 03056/ 0,0316
Martonyi 03057/ 0,2788
Martonyi 03058/ 0,2787
Martonyi 03059/ 0,0763
Martonyi 03060/ 0,0381
Martonyi 03061/ 0,6797
Martonyi 03062/ 0,1928
Martonyi 03063/ 0,0874
Martonyi 03064/ 0,0871
Martonyi 03065/ 0,1438
Martonyi 03066/ 0,0831
Martonyi 03067/ 0,0662
Martonyi 03068/ 0,0960
Martonyi 03069/ 0,0759
Martonyi 03070/ 0,3280
Martonyi 03071/ 0,2356
Martonyi 03072/ 0,1327
Martonyi 03073/ 0,1144
Martonyi 03074/ 0,1496
Martonyi 03075/ 0,1496
Martonyi 03076/ 0,0472
Martonyi 03077/ 0,0532
Martonyi 03078/ 0,1021
Martonyi 03079/ 0,0989
Martonyi 03080/ 0,0950
Martonyi 03081/ 0,0086
Martonyi 03082/ 0,0845
Martonyi 03083/ 0,0249
Martonyi 03084/ 0,0233
Martonyi 03085/ 0,0180
Martonyi 03086/ 0,0137
Martonyi 03087/ 0,0086
Martonyi 03088/ 0,0187
Martonyi 03089/ 0,0112
Martonyi 03090/ 0,0176
Martonyi 03091/ 0,0072
Martonyi 03092/ 0,0964
Martonyi 03093/ 0,0895
Martonyi 03094/ 0,0651
Martonyi 03095/ 0,2086
Martonyi 03096/ 0,1507
Martonyi 03097/ 0,2284
Martonyi 03098/ 0,0076
Martonyi 03099/ 0,0093
Martonyi 03100/ 0,0033
Martonyi 03101/ 0,0762
Martonyi 03102/ 0,1158
Martonyi 03103/ 0,0428
Martonyi 03104/ 0,0572
Martonyi 03105/ 0,0558
Martonyi 03106/ 0,0665
Martonyi 03107/ 0,0734
Martonyi 03108/ 0,0600
Martonyi 03109/ 0,0939
Martonyi 03110/ 0,1036
Martonyi 03111/ 0,0726
Martonyi 03112/ 0,0727
Martonyi 03113/ 0,0475
Martonyi 03114/ 0,0475
Martonyi 03115/ 0,0643
Martonyi 03116/ 0,4550
Martonyi 03117/a 0,2047
Martonyi 03117/b 0,1564
Martonyi 03118/a 0,1924
Martonyi 03118/b 0,1684
Martonyi 03119/ 0,0669
Martonyi 03120/ 0,0334
Martonyi 03121/ 0,0331
Martonyi 03122/a 0,0762
Martonyi 03122/b 0,0576
Martonyi 03123/ 0,0874
Martonyi 03124/ 0,0874
Martonyi 03125/ 0,2237
Martonyi 03126/ 0,0432
Martonyi 03127/ 0,0294
Martonyi 03128/ 0,0299
Martonyi 03129/ 0,0863
Martonyi 03130/ 0,0202
Martonyi 03131/ 0,0169
Martonyi 03132/ 0,0205
Martonyi 03133/ 0,0054
Martonyi 03134/ 0,0057
Martonyi 03135/ 0,0349
Martonyi 03136/a 0,0626
Martonyi 03136/b 0,1126
Martonyi 03137/ 0,0953
Martonyi 03138/ 0,0780
Martonyi 03139/a 0,0791
Martonyi 03139/b 0,0403
Martonyi 03140/ 0,0353
Martonyi 03141/ 0,0093
Martonyi 03142/ 0,0097
Martonyi 03143/ 0,0378
Martonyi 03144/ 0,1075
Martonyi 03145/ 0,0098
Martonyi 03146/ 0,0118
Martonyi 03147/ 0,0266
Martonyi 03148/ 0,0267
Martonyi 03149/ 0,0812
Martonyi 03150/ 0,0626
Martonyi 03151/ 0,0108
Martonyi 03152/ 0,0133
Martonyi 03153/ 0,0245
Martonyi 03154/ 0,0435
Martonyi 03155/ 0,0295
Martonyi 03156/ 0,1000
Martonyi 03157/ 0,0849
Martonyi 03158/ 0,0891
Martonyi 03159/ 0,0303
Martonyi 03160/ 0,0305
Martonyi 03161/ 0,0302
Martonyi 03162/ 0,0303
Martonyi 03163/ 0,0996
Martonyi 03164/ 0,1395
Martonyi 03165/ 0,0187
Martonyi 03166/ 0,1094
Martonyi 03167/ 0,1093
Martonyi 03168/ 0,0036
Martonyi 03169/ 0,0097
Martonyi 03170/ 0,0651
Martonyi 03171/ 0,0651
Martonyi 03172/ 0,0651
Martonyi 03173/ 0,0090
Martonyi 03174/ 0,0917
Martonyi 03175/ 0,1115
Martonyi 03176/ 0,1119
Martonyi 03177/ 0,2636
Martonyi 03178/ 0,0719
Martonyi 03179/a 0,0795
Martonyi 03179/b 0,1540
Martonyi 03180/ 0,1205
Martonyi 03181/ 0,0050
Martonyi 03182/ 0,1723
Martonyi 03183/ 0,0435
Martonyi 03184/ 0,1298
Martonyi 03185/ 0,0867
Martonyi 03186/a 0,0777
Martonyi 03186/b 0,0525
Martonyi 03187/ 0,0385
Martonyi 03188/ 0,5773
Martonyi 03189/ 0,0064
Martonyi 03190/ 0,0075
Martonyi 03191/ 0,0953
Martonyi 03192/ 0,0954
Martonyi 03193/a 0,0647
Martonyi 03193/b 0,0403
Martonyi 03194/a 0,0683
Martonyi 03194/b 0,0522
Martonyi 03195/ 0,0762
Martonyi 03196/ 0,0784
Martonyi 03197/ 0,2050
Martonyi 03198/ 0,0407
Martonyi 03199/ 0,0064
Martonyi 03200/ 0,0407
Martonyi 03201/ 0,0039
Martonyi 03202/ 0,0932
Martonyi 03203/ 0,0892
Martonyi 03204/ 0,0029
Martonyi 03205/ 0,0892
Martonyi 03206/ 0,1392
Martonyi 03207/ 0,0518
Martonyi 03208/ 0,0255
Martonyi 03209/ 0,0327
Martonyi 03210/ 0,0633
Martonyi 03211/ 0,0630
Martonyi 03212/ 0,0629
Martonyi 03213/ 0,0629
Martonyi 03214/ 0,0651
Martonyi 03215/ 0,0256
Martonyi 03216/ 0,0198
Martonyi 03217/ 0,0197
Martonyi 03218/ 0,0065
Martonyi 03219/ 0,0040
Martonyi 03220/ 0,0014
Martonyi 03221/ 0,0007
Martonyi 03222/ 0,0252
Martonyi 03223/ 0,2065
Martonyi 03224/ 0,3089
Martonyi 03225/ 0,1385
Martonyi 03226/ 0,0899
Martonyi 03227/ 0,0852
Martonyi 03228/ 0,2191
Martonyi 03229/ 0,2190
Martonyi 03230/1 0,0746
Martonyi 03230/2 0,1491
Martonyi 03231/ 0,2065
Martonyi 03232/ 0,2118
Martonyi 03233/ 0,0705
Martonyi 03234/ 0,0975
Martonyi 03235/ 0,1197
Martonyi 03236/ 0,0705
Martonyi 03237/ 0,0709
Martonyi 03238/ 0,1194
Martonyi 03239/ 0,0860
Martonyi 03240/ 0,2240
Martonyi 03241/ 0,2241
Martonyi 03242/ 0,0860
Martonyi 03243/ 0,1719
Martonyi 03244/ 0,4488
Martonyi 03245/ 0,0659
Martonyi 03246/ 0,1068
Martonyi 03247/ 0,1608
Martonyi 03248/ 0,0535
Martonyi 03249/ 0,0669
Martonyi 03250/ 0,1342
Martonyi 03251/ 0,0669
Martonyi 03252/ 0,1342
Martonyi 03253/ 0,1524
Martonyi 03254/ 0,0508
Martonyi 03255/ 0,0607
Martonyi 03256/ 0,1342
Martonyi 03257/a 0,0644
Martonyi 03257/b 0,0730
Martonyi 03258/ 0,0762
Martonyi 03259/ 0,0896
Martonyi 03260/ 0,0727
Martonyi 03261/ 0,1348
Martonyi 03262/ 0,2101
Martonyi 03263/ 0,0147
Martonyi 03264/ 0,0097
Martonyi 03265/ 0,0374
Martonyi 03266/ 0,0374
Martonyi 03267/ 0,0166
Martonyi 03268/ 0,0165
Martonyi 03269/ 0,0040
Martonyi 03270/ 0,0061
Martonyi 03271/ 0,0061
Martonyi 03272/ 0,0061
Martonyi 03273/ 0,0187
Martonyi 03274/ 0,0705
Martonyi 03275/ 0,0094
Martonyi 03276/ 0,0140
Martonyi 03277/ 0,0140
Martonyi 03278/ 0,0141
Martonyi 03279/ 0,0420
Martonyi 03280/ 0,0446
Martonyi 03281/ 0,0446
Martonyi 03282/ 0,0475
Martonyi 03283/ 0,0486
Martonyi 03284/ 0,2406
Martonyi 03285/ 0,0568
Martonyi 03286/ 0,0568
Martonyi 03287/ 0,0565
Martonyi 03288/ 0,0565
Martonyi 03289/ 0,4679
Martonyi 03290/ 0,1431
Martonyi 03291/ 0,0975
Martonyi 03292/ 0,0975
Martonyi 03293/ 0,1478
Martonyi 03294/ 0,2831
Martonyi 03295/ 0,2197
Martonyi 03296/ 0,1104
Martonyi 03297/ 0,1101
Martonyi 03298/a 0,0478
Martonyi 03298/b 0,0540
Martonyi 03299/ 0,0237
Martonyi 03300/ 0,0112
Martonyi 03301/ 0,0118
Martonyi 03302/ 0,0209
Martonyi 03303/ 0,0536
Martonyi 03304/ 0,3302
Martonyi 03305/ 0,3147
Martonyi 03306/ 0,0532
Martonyi 03307/ 0,0208
Martonyi 03308/ 0,0651
Martonyi 03309/ 0,0655
Martonyi 03310/ 0,0288
Martonyi 03311/ 0,3150
Martonyi 03312/ 0,1220
Martonyi 03313/ 0,1215
Martonyi 03314/ 0,3759
Martonyi 03315/ 0,0511
Martonyi 03316/ 0,0514
Martonyi 03317/ 0,1180
Martonyi 03318/ 0,1179
Martonyi 03319/ 0,1180
Martonyi 03320/ 0,0191
Martonyi 03321/ 0,1010
Martonyi 03322/ 0,0590
Martonyi 03323/ 0,0187
Martonyi 03324/ 0,0187
Martonyi 03325/ 0,1011
Martonyi 03326/ 0,0011
Martonyi 03327/ 0,0010
Martonyi 03328/ 0,0036
Martonyi 03329/a 0,0500
Martonyi 03329/b 0,0518
Martonyi 03330/a 0,0745
Martonyi 03330/b 0,1010
Martonyi 03331/ 0,0317
Martonyi 03332/ 0,0316
Martonyi 03333/ 0,1065
Martonyi 03334/ 0,1065
Martonyi 03335/a 0,0496
Martonyi 03335/b 0,1360
Martonyi 03336/ 0,0406
Martonyi 03337/ 0,0363
Martonyi 03338/a 0,0705
Martonyi 03338/b 0,0741
Martonyi 03339/ 0,0709
Martonyi 03340/ 0,0802
Martonyi 03341/ 0,0687
Martonyi 03342/ 0,0708
Martonyi 03343/ 0,0486
Martonyi 03344/ 0,0600
Martonyi 03345/ 0,0734
Martonyi 03346/ 0,0554
Martonyi 03347/ 0,0928
Martonyi 03348/ 0,0737
Martonyi 03349/ 0,3216
Martonyi 03350/ 0,0766
Martonyi 03351/a 0,0989
Martonyi 03351/b 0,1219
Martonyi 03352/ 0,1104
Martonyi 03353/ 0,1104
Martonyi 03354/ 0,1101
Martonyi 03355/ 0,1608
Martonyi 03356/ 0,1607
Martonyi 03357/ 0,0479
Martonyi 03358/ 0,0237
Martonyi 03359/ 0,0238
Martonyi 03360/ 0,0240
Martonyi 03361/ 0,1608
Martonyi 03362/ 0,1054
Martonyi 03363/ 0,0834
Martonyi 03364/ 0,0979
Martonyi 03365/ 0,1981
Martonyi 03366/ 0,0698
Martonyi 03367/ 0,0669
Martonyi 03368/a 0,1691
Martonyi 03368/b 0,1316
Martonyi 03369/ 0,0414
Martonyi 03370/ 0,0133
Martonyi 03371/ 0,1046
Martonyi 03372/ 0,0205
Martonyi 03373/ 0,0205
Martonyi 03374/ 0,0162
Martonyi 03375/ 0,0547
Martonyi 03376/ 0,0575
Martonyi 03377/ 0,0144
Martonyi 03378/ 0,0051
Martonyi 03379/ 0,0187
Martonyi 03380/a 0,1438
Martonyi 03380/b 0,0443
Martonyi 03381/ 0,1586
Martonyi 03382/ 0,0831
Martonyi 03383/ 0,1107
Martonyi 03384/ 0,0140
Martonyi 03385/ 0,0180
Martonyi 03386/ 0,1237
Martonyi 03387/ 0,0267
Martonyi 03388/a 0,0719
Martonyi 03388/b 0,0942
Martonyi 03389/ 0,0148
Martonyi 03390/ 0,0061
Martonyi 03391/ 0,0629
Martonyi 03392/ 0,0630
Martonyi 03393/ 0,0061
Martonyi 03394/ 0,0176
Martonyi 03395/ 0,1086
Martonyi 03396/ 0,0306
Martonyi 03397/a 0,0795
Martonyi 03397/b 0,0651
Martonyi 03398/ 0,0136
Martonyi 03399/ 0,0134
Martonyi 03400/a 0,0820
Martonyi 03400/b 0,0629
Martonyi 03401/a 0,1532
Martonyi 03401/b 0,0565
Martonyi 03402/ 0,0187
Martonyi 03403/ 0,0086
Martonyi 03404/a 0,0482
Martonyi 03404/b 0,0443
Martonyi 03405/a 0,0679
Martonyi 03405/b 0,0684
Martonyi 03406/ 0,0154
Martonyi 03407/ 0,0112
Martonyi 03408/ 0,1233
Martonyi 03409/ 0,0551
Martonyi 03410/ 0,0363
Martonyi 03411/a 0,0809
Martonyi 03411/b 0,0802
Martonyi 03412/ 0,0162
Martonyi 03413/ 0,0158
Martonyi 03414/a 0,0910
Martonyi 03414/b 0,0705
Martonyi 03415/ 0,0043
Martonyi 03416/a 0,0522
Martonyi 03416/b 0,0727
Martonyi 03417/ 0,0255
Martonyi 03418/ 0,0021
Martonyi 03419/ 0,0018
Martonyi 03420/ 0,0044
Martonyi 03421/ 0,0039
Martonyi 03422/ 0,0047
Martonyi 03423/ 0,0043
Martonyi 03424/ 0,0601
Martonyi 03425/ 0,0230
Martonyi 03426/ 0,0993
Martonyi 03427/ 0,0992
Martonyi 03428/ 0,0774
Martonyi 03429/ 0,0187
Martonyi 03430/ 0,0187
Martonyi 03431/ 0,0183
Martonyi 03432/a 0,0831
Martonyi 03432/b 0,1097
Martonyi 03433/ 0,0255
Martonyi 03434/ 0,0256
Martonyi 03435/a 0,1075
Martonyi 03435/b 0,0856
Martonyi 03436/a 0,2003
Martonyi 03436/b 0,1187
Martonyi 03437/ 0,0453
Martonyi 03438/ 0,0302
Martonyi 03439/a 0,1266
Martonyi 03439/b 0,1558
Martonyi 03440/a 0,0849
Martonyi 03440/b 0,0593
Martonyi 03441/ 0,0730
Martonyi 03442/ 0,0720
Martonyi 03443/ 0,1047
Martonyi 03444/ 0,1057
Martonyi 03445/ 0,0543
Martonyi 03446/ 0,0317
Martonyi 03447/ 0,0316
Martonyi 03448/ 0,0144
Martonyi 03449/ 0,0079
Martonyi 03450/ 0,0079
Martonyi 03451/ 0,0158
Martonyi 03452/ 0,3410
Martonyi 03453/ 0,0917
Martonyi 03454/ 0,0475
Martonyi 03455/ 0,0363
Martonyi 03456/ 0,0453
Martonyi 03457/ 0,0421
Martonyi 03458/ 0,0414
Martonyi 03459/ 0,0413
Martonyi 03460/ 0,0630
Martonyi 03461/ 0,1198
Martonyi 03462/ 0,0877
Martonyi 03463/ 0,0140
Martonyi 03464/ 0,0137
Martonyi 03465/ 0,0281
Martonyi 03466/ 0,1025
Martonyi 03467/ 0,0474
Martonyi 03468/ 0,1640
Martonyi 03469/ 0,1443
Martonyi 03470/ 0,0417
Martonyi 03471/ 0,0140
Martonyi 03472/ 0,0090
Martonyi 03473/ 0,0065
Martonyi 03474/ 0,0313
Martonyi 03475/ 0,0198
Martonyi 03476/ 0,0669
Martonyi 03477/ 0,0669
Martonyi 03478/ 0,0557
Martonyi 03479/ 0,1320
Martonyi 03480/ 0,0665
Martonyi 03481/ 0,0126
Martonyi 03482/ 0,0126
Martonyi 03483/ 0,0284
Martonyi 03484/ 0,0640
Martonyi 03485/ 0,0666
Martonyi 03486/ 0,1230
Martonyi 03487/ 0,0536
Martonyi 03488/ 0,0457
Martonyi 03489/ 0,0485
Martonyi 03490/ 0,1183
Martonyi 03491/ 0,0533
Martonyi 03492/ 0,0421
Martonyi 03493/ 0,0384
Martonyi 03494/ 0,0382
Martonyi 03495/ 0,0449
Martonyi 03496/ 0,0579
Martonyi 03497/ 0,0443
Martonyi 03498/ 0,0460
Martonyi 03499/ 0,0665
Martonyi 03500/ 0,0313
Martonyi 03501/ 0,0162
Martonyi 03502/ 0,0320
Martonyi 03503/ 0,0892
Martonyi 03504/ 0,0892
Martonyi 03505/ 0,0590
Martonyi 03506/ 0,0615
Martonyi 03507/ 0,4924
Martonyi 03508/ 0,8359
Martonyi 03509/ 0,0615
Martonyi 03510/ 0,0589
Martonyi 03511/ 0,0781
Martonyi 03512/ 0,0593
Martonyi 03513/ 0,0504
Martonyi 03514/ 0,1057
Martonyi 03515/ 0,1058
Martonyi 03516/ 0,0561
Martonyi 03517/ 0,0280
Martonyi 03518/ 0,0277
Martonyi 03519/ 0,0543
Martonyi 03520/ 0,0320
Martonyi 03521/ 0,0324
Martonyi 03522/ 0,0471
Martonyi 03523/ 0,1198
Martonyi 03524/ 0,0471
Martonyi 03525/ 0,0655
Martonyi 03526/ 0,0924
Martonyi 03527/ 0,0612
Martonyi 03528/ 0,0384
Martonyi 03529/ 0,0385
Martonyi 03530/ 0,0227
Martonyi 03531/ 0,0341
Martonyi 03532/ 0,0238
Martonyi 03533/ 0,0068
Martonyi 03534/ 0,0054
Martonyi 03535/ 0,0205
Martonyi 03536/ 0,0421
Martonyi 03537/ 0,0180
Martonyi 03538/ 0,0183
Martonyi 03539/ 0,0342
Martonyi 03540/ 0,0226
Martonyi 03541/ 0,0464
Martonyi 03542/ 0,0626
Martonyi 03543/ 0,0702
Martonyi 03544/ 0,1927
Martonyi 03545/ 0,4378
Martonyi 03546/ 0,2208
Martonyi 03547/ 0,3187
Martonyi 03548/ 0,1352
Martonyi 03549/ 0,6035
Martonyi 03550/ 0,0507
Martonyi 03551/ 0,0504
Martonyi 03552/ 0,0503
Martonyi 03553/ 0,0989
Martonyi 03554/ 0,0989
Martonyi 03555/ 0,1705
Martonyi 03556/ 0,0464
Martonyi 03557/ 0,0727
Martonyi 03558/ 0,0503
Martonyi 03559/ 0,0507
Martonyi 03560/ 0,0659
Martonyi 03561/ 0,0658
Martonyi 03562/ 0,0658
Martonyi 03563/ 0,1003
Martonyi 03564/ 0,0677
Martonyi 03565/ 0,0679
Martonyi 03567/ 0,0583
Martonyi 03568/ 0,1032
Martonyi 03569/ 0,0727
Martonyi 03570/ 0,0500
Martonyi 03571/ 0,0496
Martonyi 03572/ 0,0496
Martonyi 03573/ 0,0493
Martonyi 03574/ 0,0417
Martonyi 03575/ 0,1018
Martonyi 03576/ 1,5009
Martonyi 03577/ 0,2456
Martonyi 03578/ 0,0044
Martonyi 03579/a 0,0607
Martonyi 03579/b 0,0997
Martonyi 03579/c 0,0611
Martonyi 03580/a 0,0604
Martonyi 03580/b 0,0990
Martonyi 03580/c 0,0618
Martonyi 03581/ 0,1870
Martonyi 03582/ 0,2302
Martonyi 03583/ 0,0666
Martonyi 03584/ 0,0607
Martonyi 03585/ 0,0928
Martonyi 03586/ 0,1853
Martonyi 03587/ 0,1852
Martonyi 03588/ 0,4528
Martonyi 03589/ 0,0615
Martonyi 03590/ 0,0637
Martonyi 03591/ 0,0575
Martonyi 03592/ 0,0576
Martonyi 03593/ 0,0316
Martonyi 03594/ 0,0320
Martonyi 03595/ 0,0396
Martonyi 03596/ 0,0147
Martonyi 03597/ 0,0119
Martonyi 03598/ 0,0083
Martonyi 03599/ 0,0115
Martonyi 03600/ 0,1367
Martonyi 03601/ 0,0579
Martonyi 03602/ 0,0410
Martonyi 03603/ 0,0309
Martonyi 03604/ 0,0126
Martonyi 03605/ 0,0313
Martonyi 03606/ 0,0252
Martonyi 03607/ 0,0251
Martonyi 03608/ 0,0090
Martonyi 03609/ 0,0349
Martonyi 03610/ 0,0586
Martonyi 03611/ 0,0281
Martonyi 03612/ 0,0284
Martonyi 03613/ 0,1302
Martonyi 03614/ 0,3291
Martonyi 03615/ 0,0849
Martonyi 03616/ 0,0885
Martonyi 03617/ 0,0564
Martonyi 03618/ 0,1094
Martonyi 03619/ 0,0363
Martonyi 03620/ 0,0439
Martonyi 03621/ 0,0219
Martonyi 03622/ 0,0223
Martonyi 03623/ 0,2701
Martonyi 03624/ 0,0259
Martonyi 03625/ 0,0194
Martonyi 03626/ 0,0126
Martonyi 03627/ 0,0130
Martonyi 03628/ 0,0198
Martonyi 03629/ 0,0280
Martonyi 03630/ 0,0227
Martonyi 03631/ 0,1118
Martonyi 03632/ 0,0252
Martonyi 03633/ 0,0939
Martonyi 03634/ 0,0399
Martonyi 03635/ 0,0662
Martonyi 03636/ 0,1953
Martonyi 03637/ 0,0136
Martonyi 03638/ 0,1360
Martonyi 03639/a 0,4438
Martonyi 03639/b 0,0903
Martonyi 03639/c 0,5891
Martonyi 03640/ 0,4241
Martonyi 03641/ 0,0888
Martonyi 03642/ 0,0935
Martonyi 03643/ 0,3798
Martonyi 03644/ 0,1615
Martonyi 03645/ 0,0817
Martonyi 03646/ 0,0345
Martonyi 03647/ 0,0471
Martonyi 03648/a 0,0453
Martonyi 03648/b 0,1514
Martonyi 03649/a 0,3061
Martonyi 03649/b 0,2194
Martonyi 03649/c 0,3262
Martonyi 03650/ 0,1068
Martonyi 03651/ 0,0655
Martonyi 03652/ 0,0651
Martonyi 03653/ 0,0615
Martonyi 03654/ 0,0612
Martonyi