A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

az Alcsúti arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 344/1952. számú határozatával védetté nyilvánított Alcsúti arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § Az Alcsúti arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 40 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Alcsútdoboz 078.

3. § A védettség indoka és célja az arborétum esztétikai, természettudományi és erdőgazdasági szempontból értékes élőfagyűjteményének és a terület sajátos tájképi adottságainak a megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére