A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2007. (III. 13.) Korm. rendelet

a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek 2007. évi összeírásának végrehajtásáról

A Kormány a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az összeírás végrehajtásának módja reprezentatív felvétel. Az összeírás alapjául szolgáló mintába tartozó alma, körte, őszibarack, kajszibarack állományú gyümölcsös ültetvény, illetve gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő gyümölcsfával betelepített területek adatszolgáltatásra kötelezett használói közül a KSH választja ki és értesíti az összeírásban részt vevő használókat.

2. § Az összeírást 2007. április 1-jétől november 30-ig kell elvégezni, vonatkozási időszaka a 2007. év.

3. § A KSH az általa kidolgozott, a statisztikai termelési folyamathoz kapcsolódó módszertani szabályok alapján jár el, annak érdekében, hogy minimalizálják az összeírási hibákat és - szükség esetén - becsüljék annak mértékét.

4. § Az egyes gyümölcsfajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről szóló, 2001. december 19-i 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1), (3) és (4) bekezdéseiben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget - közigazgatási régiónkénti bontásban - a KSH teljesíti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az alábbi uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az egyes gyümölcsfajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről szóló, 2001. december 19-i 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 5. cikke kivételével;

b) az egyes gyümölcsfafaj-ültetvényekre vonatkozó felmérések felmérési paramétereinek meghatározásáról, valamint adatainak gépi olvasásra alkalmas formába történő átírására vonatkozó kódok és egységes szabályok megállapításáról szóló 2001. december 27-i 2002/38/EK bizottsági határozat 1. cikkével megállapított I. melléklete;

c) az egyes gyümölcsfafajok ültetvényeire vonatkozó statisztikai felméréseket érintő 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2002/38/EK bizottsági határozat módosításáról szóló 2006. február 3-i 2006/128/EK bizottsági határozat.


  Vissza az oldal tetejére