A jogszabály mai napon ( 2024.02.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi XLVI. törvény

a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről * 

(A Függelékek a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1969. október 30-án hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeit e törvénnyel kihirdeti.

2. § A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek hiteles angol nyelvű szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását a törvény melléklete *  tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez *