A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemért felelős miniszterrel, c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedésért, valamint az adópolitikáért felelős miniszterrel, d) pontjában kapott felhatalmazása alapján az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetésének rendje

1. § (1) *  Külföldi vagy magyar katonai alakulat és szállítmány államhatáron történő átlépésekor - nemzetközi szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - ellenőrizni kell a külföldi fegyveres szerv vagy a Magyar Honvédség által kiadott arcképes igazolványt, egyéni vagy csoportos menetparancsot.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben ellenőrizni kell a katonai alakulat polgári állományú tagjának úti okmányát.

(3) Ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály a katonai szállítmány hazai biztosítására rendőri kísérést határoz meg, a katonai alakulat beléptetése csak a kísérő rendőri erők megérkezését követően hajtható végre.

2. § * 

Menet közbeni ellenőrzés

3. § (1) A nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízijárműveken menet közbeni ellenőrzés a rendelet mellékletében felsorolt vasútvonalakon és víziutakon végezhető.

(2) A szomszéd állam területén lévő vasútvonalon a menet közbeni ellenőrzést - nemzetközi szerződés alapján - a nemzetközi szerződés rendelkezései szerint kell végrehajtani.

(3)-(6) * 

(7) A menet közbeni ellenőrzés költségeit a kérelmezőnek meg kell térítenie.

4. § * 

Hatásköri szabályok

5. § (1)-(3) * 

(4) *  A szomszéd állam határrendészeti szerveinek hozzájárulását a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság szerzi be.

6. § (1) *  A kényszerleszállást végrehajtó - nemzetközi forgalomban közlekedő vagy külföldi - légi jármű továbbhaladását, az Európai Unió tagállamai közötti légi járat esetén a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány önállóan, más légi járat esetén - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(2) *  Külső légi járat továbbhaladását Pest megyében, Budapesten vagy olyan megyében, amelynek területe az államhatárt nem érinti a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(3) A nemzetközi forgalomban közlekedő vízijármű kényszerkikötése esetén az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-ának (2) bekezdése 2008. március 30-án lép hatályba.

(3) * 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. § *  E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. számú melléklet 1.2.1., 3.1.1., valamint 4.3. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez

Menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalak és víziutak

1. Menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalak

1. Debrecen-Záhony

2. Budapest-Gyékényes-Koprivnica (Kapronca)

3. Budapest-Győr-Hegyeshalom-Bruck an der Leitha*

4. Győr-Rajka-Rusovce (Oroszvár)-Bratislava (Pozsony)*

5. Hatvan-Somoskőújfalu-Filakovo (Fülek)-Zvolen (Zólyom)*

6. Budapest-Kelebia-Subotica (Szabadka)

7. Budapest-Komárom-Komárno-Nové Zámky (Érsekújvár)-Bratislava (Pozsony)*

8. Budapest-Lőkösháza-Curtici (Kürtös)

9. Budapest-Miskolc-Hidasnémeti-Cana (Csány)-Kosice (Kassa)*

10. Budapest-Murakeresztúr-Kotoriba (Kotor)

11. Budapest-Szob-Sturovó (Párkány)-Nové Zámky (Érsekújvár)*

12. Fertőszentmiklós-Pamhagen (Pomogy)*

13. Sopron-Loipersbach (Lépesfalva)-Schattendorf (Somfalva)*

14. Sopron-Baumgarten-Schattendorf (Somfalva)*

15. Sopron-Deutschkreutz (Sopronkeresztúr)*

16. Püspökladány-Biharkeresztes

17. Szeged-Röszke-Horgos (Horgos)

18. Komárom-Komárno (Révkomárom)-Bratislava (Pozsony)*

19. Szentgotthárd-Jennersdorf (Janafalva)*

20. Zalalövő-Hodos-Murska Sobota (Muraszombat)*

21. Komárom-Komarno (Révkomárom)-Nitra (Nyitra)-Bratislava (Pozsony) vasútvonal*

22. Magyarbóly-Beli Monastír (Pélmonostor) vasútvonal

2. Menet közbeni ellenőrzésre kijelölt víziutakon lévő személykikötők

1. Komárom-Budapest Nemzetközi Hajóállomás*

2. Esztergom-Budapest Nemzetközi Hajóállomás*

3. Mohács-Budapest Nemzetközi Hajóállomás

* Belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállítása esetére.

  Vissza az oldal tetejére