A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Tatai Kálvária-domb természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 1225/1958. számú határozatával védetté nyilvánított Tatai Kálvária-domb természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Tatai Kálvária-domb természetvédelmi terület kiterjedése 2,7 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Tata 254/18.

3. § A védettség indoka és célja a területen található földtani, felszínalaktani és őslénytani értékek megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére