A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

82/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Turai-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1987. (VII. 10.) OKTH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Turai-legelő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Turai-legelő természetvédelmi terület kiterjedése 13,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Tura 0102/1,0102/2.

3. § A védettség indoka és célja a területen található fokozottan védett növényfaj, az egyhajúvirág (Bulbocodium versicolor) termőhelyének a megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére