A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

83/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Vácrátóti arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 423/1951. számú határozatával védetté nyilvánított Vácrátóti arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Vácrátóti arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 29 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Vácrátót 331.

3. § A védettség indoka és célja a területen található természettudományi, természetvédelmi és esztétikai szempontból rendkívül értékes növénygyűjtemény megőrzése, valamint az élővilág természetközeli életfeltételeinek biztosítása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére