A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-12. § * 

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit alkalmazni kell a hatálybalépését megelőzően hulladéklerakó felszámolására indított és jogerősen még be nem fejezett eljárásokban.

(2)-(4) * 

(5) E rendelet 1-12. §-a, 13. § (2)-(4) bekezdése, valamint 1-4. számú melléklete e rendelet kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

(6) A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 10. § (4) bekezdése szerinti laboratóriumi vizsgálat tekintetében a perkolációs minta-előkészítés, az ANC/BNC és a TOC vizsgálat akkreditáltságára vonatkozó előírást 2009. július 16-tól kell alkalmazni.

(7) A KvVM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kategóriába még nem besorolt hulladéklerakó esetében a besorolást a Felügyelőség a hulladékkezelési engedélyek alapján 2008. február 15-ig állapítja meg.

1-4. számú melléklet a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére