A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

107/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Farkasgyepűi kísérleti erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Farkasgyepűi kísérleti erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Farkasgyepűi kísérleti erdő természetvédelmi terület kiterjedése 361,9 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Bakonyra jellemző természetes bükkös erdőtípusok védelme és fenntartása, azok kiváló genetikai tulajdonságainak megőrzése, valamint zavartalan természeti környezet biztosítása a hosszú időtartamú ökoszisztéma-kutatások és erdészeti kísérletek számára.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 107/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Farkasgyepűi kísérleti erdő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Csehbánya

045, 047/1, 047/3, 048, 049, 050/1, 050/3, 050/4, 051/3, 051/4,

Farkasgyepű

02, 058, 059, 060,

Kislőd

031/1,

Németbánya

010 hrsz-ból 66,1 ha (34 és 36 erdőtagok)

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.


  Vissza az oldal tetejére