A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1978. OKTH számú határozatával védetté nyilvánított Budai Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Budai Tájvédelmi Körzet kiterjedése 10498 ha ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület jellegzetes tájképi és természeti adottságainak, földtani és felszínalaktani természeti értékeinek, növénytársulásainak, növény- és állatfajainak megőrzése, a területen található történelmi, kultúrtörténeti értékek megóvása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és - erdő esetében - a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el. * 

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

1. számú melléklet a 125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Budai Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Budapest, II. kerület

10898, 11664, 11700, 11724, 11734, 15876, 15944, 53436, 53437, 53438, 53439, 53440, 53441, 53442, 53443, 53445/4, 53446, 53448, 55464, 59344, 59345, 59346, 59347, 11663/31, 11663/34, 11671/2, 11672/1, 11672/2, 11673/1-3, 11699/18, 11719/5, 11719/6-8, 11720/6-8, 11725/1, 11725/2, 15986/4, 15988/4, 15988/5, 50862, 53445/4, 010894/2, 010894/4, 010894/5, 010895, 10897/2, 010934/1, 010934/13-15, 010934/2, 010934/24-28, 010934/29, 010934/30, 10934/34-39, 010934/41-48, 10934/65-66, 011197/13, 011197/17, 011197/20-21, 011197/22, 011197/23, 011197/24, 011197/25, 011200, 011204/4, 011208, 011226/1, 011226/10, 011226/100-109, 011226/11, 011226/110-126, 011226/13, 011226/16-49, 011226/5, 011226/50-59, 011226/6, 011226/60-99, 011276, 011278, 011281/2, 011282, 011283/1, 011283/10, 011283/12-17, 011283/2, 011283/21, 011283/22, 011283/24-49, 011283/5, 011283/50-89, 011283/9, 011283/90-94, 011315/1-6, 011339/7, 011341/1, 011341/12, 011341/14, 011341/15, 011341/17, 011352/3, 011352/4, 011355/14, 011355/2, 011355/8, 011355/9, 015950, 015951, 015956/1, 015956/2, 015957/1, 015957/3, 015957/4, 015958/1, 015958/3-5, 015960/1, 015960/2, 015961/1-3, 015962, 015964/1, 015964/2, 015965/1, 015965/2, 015965/3, 015969/2, 015980/10, 015980/12-14, 015980/15, 015980/16-18, 015980/2, 015980/20-22, 015980/24-29, 015980/30, 015980/32, 015980/33-37, 015980/4-9, 058901, 058903, 058905, 058906, 058907, 058908, 058909, 058910, 058911, 058912, 058913, 058914, 058915, 058916, 058917, 058918, 058919, 058920, 058921, 058922, 058923, 058924, 058925, 058926, 058928, 058929, 058930, 058931, 059001, 059002, 059003, 059004, 059005, 059006, 059007, 059008, 059074, 059075/10-19, 059075/2, 059075/20-36, 059075/4-9, 059180, 059181/10-19, 059181/2, 059181/20-29, 059181/3, 059181/30-39, 059181/4, 059181/40-49, 059181/5, 059181/50-55, 059181/7-9, 059182, 059183, 059184/1, 059184/10, 059184/100-109, 059184/11, 059184/110-112, 059184/12-49, 059184/5, 059184/50-59, 059184/6, 059184/60-69, 059184/7, 059184/70-79, 059184/8, 059184/80-89, 059184/9, 059184/90-99, 059185, 059186, 059187, 059190, 059191, 059192/1-7, 059201, 059213, 059215/10-14, 059215/2, 059215/3, 059215/5-9, 059218/1-4, 059221/1, 059221/2-4, 059277, 059300, 059324, 059326, 059327, 059328, 059329, 059342, 059354, 059455

Budapest, III. kerület

16044/1, 16078/2, 016024/20, 016024/23-24, 016029/3, 016029/5, 016489/1, 016492, 016495, 016496, 016498, 016499, 016500/3, 016501/1, 016501/2, 016502/1, 016502/2, 016503, 016504, 016505, 016508, 016509, 016510/3, 016511, 016512, 016536/83, 016536/85, 016536/87-89, 016536/90, 020625/4, 020695, 021382, 021385/4, 021390/2, 021390/3, 021391/1, 022907/2

Budapest, XII. kerület

10496/21, 10496/22, 10500/10-12, 10522, 10672, 10688, 10813/5, 10813/6, 10819/13, 10819/6, 10819/9, 9121/15, 010467/3, 010486, 010496/19, 010496/23, 010496/24, 010497/6, 010497/7, 010500/3, 010501/5-7, 010503/10, 010503/11, 010503/14, 010503/15, 010503/17-21, 010503/24-29, 010503/9, 010505/1, 010505/2, 010505/3, 010524/1, 010819/1, 010819/27, 010819/28, 010819/7, 010875/2, 010877/15, 010877/17-19, 010886/22, 010886/30, 010886/34, 010886/37, 010886/38, 010886/52, 010886/53, 010886/65-67, 08862/1, 08888/3, 09055/14, 09058/5, 09131/2, 09137, 09138/7, 09138/8, 09140/10, 09140/11, 09140/12, 09140/6, 09144/2, 09145, 09150/4, 09150/5, 09151/5, 09153/1, 09154/2, 09269/35, 9121/11-12, 9121/15

Budajenő

088/1, 088/3, 088/4, 088/6, 088/7, 089, 090, 091, 092, 093/1, 093/2

Budakeszi

051, 066, 0177/3, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0200/3, 0200/9, 0200/10, 0204, 0205, 0206, 0207/1, 0208, 0209/1, 0209/2-3, 0209/4, 0210/2, 0210/3, 0210/4, 0210/11, 0210/12, 0211

Budaörs

1349, 1348/1, 1348/2-4, 1632, 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2, 8120, 8601, 8602, 8603, 8604, 8607, 8609/2, 8896, 8902, 9451/1, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016/1, 016/2, 017, 018, 019/1, 021, 023, 024, 025, 028, 029, 030/5, 033, 034, 035, 036/1-3, 037/1, 037/2, 038, 039, 040, 041, 042/1, 042/2

Nagykovácsi

04, 014, 015, 016, 017, 018, 021, 023, 025, 026, 027, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053/1, 054, 087, 088, 089, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0119, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0104/1, 0121/36, 0139/4, 0146/10-16, 0146/2, 0146/4-9, 022/10-29, 022/3, 022/30-49, 022/5, 022/50-59, 022/6, 022/60-62, 022/7-9, 024/1, 024/2, 028/1, 028/11-33, 028/4-9, 040/10-29, 040/3, 040/30, 040/31-37, 040/4-9, 042/10-19, 042/2, 042/20-39, 042/4, 042/40-49, 042/5, 042/50-69, 042/7, 042/70-79, 042/8, 042/80-82, 042/9, 053/1, 084/1, 084/10, 084/100-109, 084/11, 084/110-119, 084/12, 084/120-129, 084/13, 084/130-139, 084/14, 084/140-149, 084/15, 084/150, 084/151-159, 084/16, 084/160-169, 084/17, 084/170, 084/171-189, 084/19, 084/190-199, 084/2, 084/20, 084/200-219, 084/22, 084/220-233, 084/24-29, 084/3, 084/30-32, 084/34, 084/36, 084/38, 084/4, 084/40-49, 084/5, 084/50-59, 084/6, 084/60, 084/61, 084/68, 084/69, 084/7, 084/70-79, 084/8, 084/80-87, 084/9, 084/90-99, 090/1, 090/2, 093/1, 093/2, 098/2-4

Páty

032, 033, 034, 035, 036, 037

Perbál

096, 097, 098, 0101/1, 0101/2, 0102, 0103, 0112

Piliscsaba

034, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 054, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 083, 084, 085/2-4, 085/6-9

Pilisszentiván

032, 033, 058, 061, 067, 068, 069/3, 069/7, 069/9, 070, 071, 072/1, 072/2, 074, 075, 077, 084, 090, 093, 0100/2, 025/2, 029/1, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 035/1, 052/1, 059/2, 073/1, 073/10-19, 073/2, 073/20-27, 073/3, 073/5-7, 073/9, 076/1, 076/2, 085/2, 091/1, 092/2, 095/1, 098/1

Solymár

066/1, 066/2, 067, 068, 069, 098/6-9, 098/14, 0100, 0101, 0102, 0103, 0110, 0111, 0112, 0138, 0139, 0140, 0107/3, 0109/1, 0109/2, 098/10-13, 098/15, 098/16, 098/2, 098/5, 099/2, 099/3, 099/4, 099/5, 099/6

Telki

0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0118, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/6-8, 0117/2, 0117/4, 0119/3, 0119/4, 1455

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Budai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Budapest II. kerület

50862

Budakeszi

066, 0179, 0180, 0181, 0182

Budaörs

1632, 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2, 8120, 8601, 8602, 8603, 8604, 8607, 8609/2, 8896, 8902, 015, 016/2, 017, 018, 019/1, 021, 023, 024, 025, 028

Nagykovácsi

046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 0102, 0103, 0104/1, 053/1

Piliscsaba

064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 083

Pilisszentiván

032, 033, 058, 061, 067, 068, 069/3, 069/7, 071, 072/1, 074, 0100/2, 025/2, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 035/1, 059/2

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.


  Vissza az oldal tetejére