A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi CXLVII. törvény

a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló, Genfben, 1980. október hó 15. napján kelt Egyezmény 1. cikke, Genfben, 2001. december 21-én elfogadott módosításának kihirdetéséről * 

(Az Egyezmény módosított 1. cikke a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2004. május 18-án lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló, Genfben, 1980. október hó 15. napján kelt Egyezmény 1. cikkének, Genfben, 2001. december 21-én elfogadott módosítását e törvénnyel kihirdeti.

2. § * 

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter és a honvédelemért felelős miniszter, hogy az Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegét és annak magyar nyelvű fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye.

(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.