A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

148/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Hollókői Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Hollókői Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § *  A Hollókői Tájvédelmi Körzet kiterjedése 149,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja Hollókő község és környékének sajátos természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 148/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez * 

Hollókő

Belterület

1-5; 6/2; 7; 10; 12-25; 27-32; 37-39; 40/1; 41-48; 49/1; 50-52; 54-62; 63/1-4; 64-69; 75-78; 82-84; 85/1; 197/2, 7; 320-324; 325/1, 2; 326-329; 330/2; 331-333; 334/1, 2; 335-339; 341-351; 354; 355; 358; 359/1, 2; 360-366; 369-371; 373/1, 2; 374; 375; 380-384; 386-398; 399/2; 400-414; 415/1-3; 416-418; 425-438; 443-447; 449-459; 460/1, 2; 461-463; 501-532; 533/1, 2; 534-700; 702-706; 708-713; 715-726; 727/1, 2; 728-750; 751/1, 2; 752-811; 813-886; 888/1, 2; 889-900; 901/1, 2; 902-978; 980-982; 983/1, 2; 984/1, 2, 3; 985/1, 2, 3; 986/1, 2, 3; 987/1, 2, 3; 988/1, 2, 3; 989/1, 2, 3; 990-995; 996-1182; 1183/1, 2; 1184-1187.

Külterület

03; 04; 09; 010; 057/1; 057/8-10; 058; 061-066; 067/1, 3, 4; 068/1, 2.


  Vissza az oldal tetejére