A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

154/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal 69/1963. számú OTvH határozatával védetté nyilvánított Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 25,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Pannonhalma 2, 1158/1, 1158/2.

3. § A védettség indoka és célja a Pannonhalmi Főmonostort övező park, valamint a Várhegyen elterülő erdőterület természeti és tájképi értékeinek megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.