A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 906/1961. számú határozatával védetté nyilvánított Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § *  A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület kiterjedése 20,4825 ha, lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Darnó-hegy oldalában található tó és a rajta kialakult, tőzegmohákból álló speciális, ún. átmeneti láp vegetációtípus megőrzése, valamint a terület természetes növény- és állatvilágának megóvása.

4. § *  (1) A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület „A” kezelési egységének lehatárolását a 2. melléklet, „B” kezelési egységének lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez * 

A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület lehatárolása

Sirok
0135/2a hrsz.-ból az
Y X
734482 288188
734555 288146
734572 288149
734579 288166
734634 288170
734706 288095
734789 288040
734834 287996
734886 287962
734892 287943
734967 287863
735027 287826
735053 287779
735117 287754
735147 287738
735247 287732
735258 287729
735310 287688
735310 287688
735316 287677,
a 735385 287617 ponttól
a földrészlet határával megegyezően
a 735437 287567 pontig,
735473 287625
735470 287696
735434 287786
735380 287848
735355 287852
735359 287868
735291 287957
735242 287993
735239 288009
735162 288047
735023 288087
734903 288187
734888 288193
734886 288201
734873 288201
734842 288235
734821 288286
734795 288287
734748 288263
734706 288265
734603 288241
734556 288242
734482 288188
EOV koordináták által lehatárolt rész, az
735247 287732
735246 287739
735225 287763
735189 287847
735193 287864
735265 287872
735281 287903
735297 287904
735308 287858
735261 287831
735259 287820
735323 287736
735324 287693
735316 287677
735310 287688
735314 287695
735313 287732
735249 287817
735251 287838
735297 287862
735291 287893
735271 287864
735247 287855
735198 287851
735234 287768
735255 287744
735258 287729
735247 287732
EOV koordináták által lehatárolt területrész kivételével 19,5292 ha kiterjedésben, 0135/2d.

2. melléklet a 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez * 

A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület „A” kezelési egységének lehatárolása

Sirok
0135/2a hrsz.-ból az
Y X
734482 288188
734555 288146
734572 288149
734579 288166
734634 288170
734706 288095
734789 288040
734807 288097
734831 288107
734851 288156
734888 288193
734886 288201
734873 288201
734842 288235
734821 288286
734795 288287
734748 288263
734706 288265
734603 288241
734556 288242
734482 288188
EOV koordináták által lehatárolt 4,6719 ha kiterjedésű rész
és az
Y X
735117 287754
735147 287738
735247 287732
735258 287729
735310 287688
735310 287688
735316 287677
a 735385 287617 ponttól
a földrészlet határával megegyezően
a 735437 287567 pontig,
735473 287625
735470 287696
735434 287786
735380 287848
735355 287852
735359 287868
735291 287957
735242 287993
735165 287835
735153 287801
735117 287754
EOV koordináták által lehatárolt 6,0678 ha kiterjedésű rész, összesen 10,2073 ha.

3. melléklet a 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez * 

A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület „B” kezelési egységének lehatárolása

Sirok
0135/2a hrsz.-ból az
Y X
734789 288040
734807 288097
734831 288107
734851 288156
734888 288193
734903 288187
735023 288087
735162 288047
735239 288009
735242 287993
735165 287835
735153 287801
735117 287754
735053 287779
735027 287826
734967 287863
734892 287943
734886 287962
734834 287996
734789 288040
EOV koordináták által lehatárolt rész, az
Y X
734963 288049
735019 288045
735085 287980
735092 287964
735095 287931
735063 287920
735012 287940
734990 287996
734963 288049
EOV koordináták által lehatárolt területrész kivételével 9,3219 ha kiterjedésben.

4. melléklet a 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez * 

A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A jellegzetes − a terület különleges táji és természeti értékének, a Nyírjes-tónak a kialakulását és fennmaradását lehetővé tévő − földtani, felszínalaktani és víztani adottságok, továbbá a természetes, a táj jellegét meghatározó földtani képződmények, felszínformák megőrzése, fenntartása.

1.2. A területen élő védett, fokozottan védett (és közösségi jelentőségű) fajok által reprezentált, egyedülálló lápi életközösségek, a természetes növénytársulások és a természetszerű élőhelyek (erdő, tőzegmohás láp) megőrzése, a terület biológiai sokféleségének fenntartása a termőhelynek nem megfelelő, nem őshonos, vagy inváziós fajokból álló életközösségek területének csökkentése mellett.

1.3. A védett és fokozottan védett növény-, és állatfajok, valamint védett gombafajok megőrzése, élőhelyük fenntartása, állományuk, egyedszámuk növelése, különös tekintettel a következő fajokra: karcsú tőzegmoha (Sphagnum recurvum), csónakos tőzegmoha (Sphagnum palustre), zászlós tőzegmoha (Sphagnum subsecundum), magellán-tőzegmoha (Sphagnum magellanicum), berzedt tőzegmoha (Sphagnum squarrosum), tompalevelű tőzegmoha (Sphagnum obtusum), rojtos tőzegmoha (Sphagnum fimbriatum), hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum), gyapjasmagvú sás (Carex lasiocarpa), molyhos nyír (Betula pubescens) lápi rence (Utricularia bremii), kis rence (Utricularia minor), kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia) széles pajzsika (Dryopteris dilatata), tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccos), kétfoltú szitakötő (Epitheca bimaculata), feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus), réti rabló (Lestes dryas), nagy tűzlepke (Lycaena dyspar), gyászlepke (Nymphalis antiopa), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), kis apollólepke (Parnassius mnemosyne), törpeszender (Proserpinus proserpina), pettyes gőte (Triturus vulgaris), erdei béka (Rana dalmatina).

1.4. A terület oktatási és természetvédelmi bemutatási célú hasznosítása az 1.1.−1.3. pontokban meghatározott célkitűzéseknek alárendelten.

1.5. Természetvédelmi célú, valamint a terület természetvédelmi kezelését megalapozó tudományos kutatások természeti feltételeinek biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A Nyírjes-tó területét, mint földtani-felszínalaktani-víztani képződményt és országos szinten is különleges élőhelyet veszélyeztető talajdegradációs folyamatok megelőzése, megakadályozása a területhasználat korlátozásával.

2.2. Az átmeneti tőzegmohaláp és életközösségeinek megőrzése, a védett és fokozottan védett állat- és növényfajok egyedszámának, állományának fenntartása és erősítése természetvédelmi kezeléssel.

2.3. A terület jellegét meghatározó felszínformák, domborzati és lefolyási viszonyok megváltozását eredményező beavatkozások tiltása.

2.4. A biológiai sokféleség megőrzése érdekében a termőhelynek nem megfelelő fajokból álló életközösségek területi arányának csökkentése, továbbá az idegenhonos vagy agresszíven terjeszkedő fajok eltávolítása aktív természetvédelmi kezeléssel.

2.5. A láp klímájának megőrzése érdekében a területen lévő erdőkben a természetes erdődinamikai folyamatok fenntartása folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással.

2.6. A látogatás korlátozása a tőzegmohalápot károsító taposási károk elkerülésére.

2.7. Természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat továbbfejlesztő kutatások végzése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme

3.1.1.1. A domborzati adottságok megváltoztatásával, a lefolyási viszonyoknak a Nyírjes-tó vízháztartását károsan érintő átalakításával járó földmunkák nem végezhetők a területen.

3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása

3.1.2.1. A termőhelynek nem megfelelő és az idegenhonos, agresszíven terjeszkedő növényfajok egyedeinek az élőhelyi változatosság, a biológiai sokféleség fenntartása érdekében történő eltávolításáról mechanikai módszerek alkalmazásával kell gondoskodni.

3.1.3. Látogatás

3.1.3.1. Látogatás során csak a jelzett turistaúton és a területen lévő utakon lehet közlekedni. Természetvédelmi kezelési tevékenység során, valamint jogszerű gazdálkodási tevékenységet végezve az utakról le lehet térni.

3.1.3.2. A láp területére kizárólag természetvédelmi kezelési céllal vagy engedélyezett kutatási tevékenység keretében lehet belépni.

3.1.3.3. A területen a terepmotorozás és minden egyéb technikai sporttevékenység tilos.

3.1.4. Oktatás és bemutatás

3.1.4.1. Oktatási és bemutatási célra kizárólag a jelzett turistautat lehet igénybe venni.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

3.1.5.1. Csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések érdekében vagy azokkal összhangban, a terület természetvédelmi kezeléséért felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) szakértői véleményének figyelembevételével engedélyezhető kutatási tevékenység.

3.1.5.2. A terület természeti értékeinek ‒ különös tekintettel a védett vagy fokozottan védett fajok állományára és élőhelyeikre ‒ rendszeres adatfelvételéről és az adatok, információk dokumentálásáról az igazgatóság gondoskodik.

3.1.6. Terület- és földhasználat

3.1.6.1. Nem őshonos vadfaj betelepítése tilos.

3.1.6.2. A lápot és a környező erdőt károsító taposás, továbbá rágáskár megelőzése, csökkentése érdekében a nagyvad létszámának a természetes vadeltartó képességnek megfelelő szintre csökkentését a területen belül is elő kell segíteni, különös tekintettel a tájidegen muflonra.

3.1.6.3. Vadaskert létesítése tilos. Vadászati és vadgazdálkodási létesítmény elhelyezése az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célok megvalósítása és különösen a 3.1.6.2. pontban foglaltak érdekében történhet az igazgatóság kezdeményezésére vagy az igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.

3.1.6.4. Utak létesítése, a meglévő utak szélesítése, szilárd burkolattal történő ellátása tilos.

3.1.6.5. Bányászati tevékenység nem végezhető.

3.1.6.6. Építmény, közmű létesítése tilos.

3.2. Művelési ághoz vagy területhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

3.2.1.1. Az „A” kezelési egységben lévő, őshonos fafajokból álló állományokat az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célokkal összhangban, a folyamatos erdőborítás és az elegyesség biztosításával kell kezelni (szálaló, faanyagtermelést nem szolgáló vagy átalakító üzemmódban, utóbbi esetben véghasználati fakitermelés tilalmával) a láp fennmaradásához szükséges mikroklimatikus viszonyok fenntartása érdekében.

3.2.1.2. A „B” kezelési egység erdőállományaiban a láp különleges értéket képviselő és érzékeny élőhelyeinek megóvása érdekében csak a termőhelynek nem megfelelő, továbbá idegenhonos vagy agresszíven terjeszkedő fajok eltávolítására irányuló természetvédelmi kezelési célú beavatkozások végezhetők (faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban).

3.2.1.3. A fakitermelés munkaműveleteit a vegetációs időszakon kívül, száraz, vagy fagyott, lehetőség szerint hóval borított talajon kell elvégezni.

3.2.1.4. A területen kemikáliák, vegyszerek, bioregulátorok használata tilos.

3.2.2. Kivett területek kezelése

3.2.2.1. A láp szervesanyag-terhelésének csökkentése, a feltöltődési folyamat lassítása érdekében az elszáradt idős faegyedeket, az avas nádat az igazgatóság szükség szerint eltávolítja a Nyírjes-tó területéről.

3.2.2.2. A csokrosan növekvő kisarjadt fa és cserje egyedeket (nyír fajok, rezgőnyár, fűz, kutyabenge) a téli fagyos időszakban egy-két tőre vissza kell vágni. A kivágott fákat és cserjéket a területről el kell szállítani.

3.2.2.3. A területen megjelenő erdeifenyő magoncokat el kell távolítani.

3.2.2.4. A láp körül elhelyezkedő fás, cserjés növényzetet fenn kell tartani.


  Vissza az oldal tetejére