A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2008. (X. 10.) NFGM rendelet

a Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § (1) * 

(2) * 

7. § (1) * 

(2) * 

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatási kérelem tekintetében a Rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit is alkalmazni kell azzal, hogy a már benyújtott támogatási kérelmek bejelentésnek minősülnek.

(3) A Rendelet 12. § k) pontjában a „(9) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(7) bekezdésében” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a Rendelet 2. § 3. pontjában az „a kérelemben, illetve” szövegrész, valamint a Rendelet 15. § (3) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére