A jogszabály mai napon ( 2021.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet

a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról

A Kormány a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) szerinti illetékes hatóság feladatait

a) *  humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási célú felhasználás, az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetén az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,

b) *  a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén (beleértve az élelmiszer-előállításban alkalmazott technológiai segédanyagokat is), illetve egyéb ipari célú felhasználás esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter és az élelmiszeriparért felelős miniszter,

c) *  a felügyelet és ellenőrzés tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

látja el.

(2) *  A Jegyzőkönyv szerinti adatszolgáltatási, tájékoztatási, illetve bejelentési kötelezettségek teljesítését a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: kapcsolattartó) végzi. A kapcsolattartó ellátja a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló, 2003. július 15-i, 1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1946/2003/EK rendelet) 17. cikke (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási központ feladatait, különösen az 1946/2003/EK rendelet 9. cikkében, a 14. cikke (2) bekezdésében és a 15. cikke (1) bekezdésében foglalt kötelezettségek vonatkozásában.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglalt hatóságok a szükséges információkról rendszeresen tájékoztatják a kapcsolattartót.

2. § *  Az 1946/2003/EK rendelet 19. cikk (1) bekezdésében foglalt jelentést - az 1. § (1) bekezdésében foglalt hatóságok bevonásával - a kapcsolattartó készíti el és küldi meg az Európai Bizottság számára.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló, 2003. július 15-i, 1946/2003/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 9. cikkének, 14. cikke (2) bekezdésének, 15. cikke (1) bekezdésének, 17. cikke (2) bekezdésének és 19. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.


  Vissza az oldal tetejére