A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2009. (V. 11.) MNB rendelet

a 200 forintos címletű érme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv. 4. §-ának (2) bekezdésén alapuló jogkörében 200 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2009. június 15.

2. § (1) Az érme külső része (körgyűrű) réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből, az érme belső része (mag) réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült. Az érme külső átmérője 28,3 mm, a külső és belső rész találkozásánál az átmérő 17,9 mm. Az érme peremvastagsága 2 mm, súlya 9 gramm, széle szaggatottan recézett.

(2) Az érme előlapján, a középmezőben a Lánchíd ábrázolása látható. Az érme külső és belső részét díszítő körvonal választja el. Az érme előlapjának külső részén található gyöngysor-szegélyen belül, bal oldalon a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” félkörirat olvasható. A félkörirat mindkét végénél - a gyöngysor-szegélyt megszakítva - 7-7 vonalból álló, függőleges irányú csíkozás látható és tapintható. A gyöngysor-szegélyen belül, lent, jobb oldalon a verési évszám olvasható. Az érme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az érme hátlapján, a középmezőben a - kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló - „200” értékjelzés, az értékjelzés alatt a „FORINT” felirat olvasható. Az érme külső és belső részét - az előlappal azonosan - díszítő körvonal választja el. Az érme hátlapjának külső részén található gyöngysor-szegélyt megszakítva, fent és lent 7-7 vonalból álló, függőleges irányú csíkozás látható és tapintható, amely részben a középmezőben is folytatódik. A gyöngysor-szegélyen belül, lent, jobb oldalon a „BP.” verdejel látható. Az érme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az érme különleges - ún. proof - technológiával is készíthető.

3. § Ez a rendelet 2009. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2009. (V. 11.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 13/2009. (V. 11.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére