A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2009. (III. 6.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § Az R. 5. számú mellékletének a 22. árucsoport alcím alá tartozó táblázat 48. sorában a „22082029” kódszám helyébe a „22082089” kódszám lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. május 5. után benyújtott támogatási kérelmek esetében is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére