A jogszabály mai napon ( 2020.09.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2009. (VIII. 28.) MNB rendelet

a „Budapesti Dohány utcai zsinagóga” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a budapesti Dohány utcai zsinagóga alapításának 150. évfordulója alkalmából - „Budapesti Dohány utcai zsinagóga” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2009. szeptember 6.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, pereme virágszirom formájú, széle szaggatottan recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, felső köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A középmezőben a budapesti Dohány utcai zsinagóga főbejárata fölötti mérműves ablakminta látható. Alsó köriratban az „5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint a „BP.” verdejel és a „2009” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a budapesti Dohány utcai zsinagóga épülete látható, a Ludwig Förster által tervezett, 150 évvel ezelőtt megépített homlokzattal és a szomszédos épületek részletével. A zsinagóga ábrázolása alatt, négy vízszintes sorban a „BUDAPESTI”, a „DOHÁNY UTCAI”, a „ZSINAGÓGA” és az „1859” felirat olvasható. A zsinagóga ábrázolásától balra, fent Szabó György tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2009. szeptember 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 22/2009. (VIII. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 22/2009. (VIII. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére