A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2009. (X. 14.) MNB rendelet

a „Kazinczy” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából - „Kazinczy” megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2009. október 27.

2. § (1) Az emlékérme 968 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 10 gramm, átmérője 25 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a széphalmi Kazinczy Emlékcsarnok klasszicista épületének ábrázolása látható. Az emlékcsarnok ábrázolása alatti négy vízszintes sorban a „Széphalom” felirat, az „50000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „2009” verési évszám, az épület ábrázolása mellett, jobb oldalon pedig a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Kazinczy Ferenc - J.V. Kiminger rézmetszete alapján készült - portréja látható. A portrétól jobbra, három vízszintes sorban Kazinczy Ferenc aláírása, valamint az „1759-1831” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, jobb oldalon lent található Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2009. október 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 25/2009. (X. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 25/2009. (X. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére