A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2009. (XI. 30.) PM rendelet

egyes vámjogi tárgyú, valamint a Vám- és Pénzügyőrségre vonatkozó PM rendeletek módosításáról

A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 43. § a), c), d) és e) pontjában, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés c), f), k), o) és q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6-12. § * 

13. § (1)-(2) * 

(3) A Vám- és Pénzügyőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint államigazgatási tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezeléséről szóló 34/2004. (VI. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: VPAr.) 1. számú melléklete az e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(4) A VPAr. 2. számú melléklete az e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

(5) A VPAr. 3. számú melléklete az e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.

(6) A VPAr. 4. számú melléklete az e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.

(7) A VPAr. 5. számú melléklete az e rendelet 7. számú melléklete szerint módosul.

(8) A VPAr. 6. számú melléklete az e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.

(9) A VPAr. 7. számú melléklete az e rendelet 9. számú melléklete szerint módosul.

(10) A VPAr. 8. számú melléklete az e rendelet 10. számú melléklete szerint módosul.

14. § Ez a rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1875/2006/EK rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1192/2008/EK rendelet végrehajtását szolgálja.

15. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - 2009. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 13. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 2010. január 1-jén lép hatályba.

16. § (1) A VTVr. 24. § (1) bekezdésében az „a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe az „az engedélyezésre vonatkozó hatáskörrel rendelkező vám- és pénzügyőri hivatal” szöveg lép.

(2) * 

17. § (1) A 2009. június 30-án érvényes - a VTVr. 65. § (2) bekezdése alapján kiadott - elektronikus vám elé állítási engedélyek 2010. január 1-jén hatályukat vesztik.

(2) Az elektronikus vám elé állítási engedéllyel rendelkezők az alábbi engedélyeiket - az abban meghatározott keretek között - továbbra is használhatják:

a) az EK végrehajtási rendelet 372. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti engedélyezett feladói státusz, vagy az e) pont szerinti engedélyezett címzetti státusz;

b) az EK végrehajtási rendelet 454a. cikk (1) bekezdés szerinti engedélyezett címzetti státusz;

c) *  az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámjogszabályokról szóló PM rendelet szerinti könnyített eljárásra vonatkozó engedély.

18. § Hatályát veszti a VTVr. 66. §-a.

1-2. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez * 

3. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez * 

4. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez * 

5. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez * 

6. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez * 

7. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez * 

8. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez * 

9. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez * 

10. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére