A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló, Brüsszelben 2003. december 12-én aláírt megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (továbbiakban: Felek)

attól a szándéktól vezérelve, hogy a Magyar Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban élő, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek kulturális és nyelvi identitásának megőrzését és fejlesztését elősegítsék;

összhangban a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződéssel;

hivatkozással a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésről Budapesten, 2003. január 16-án aláírt Egyezményre;

emlékeztetve a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság külügyminisztereinek Pozsonyban, 2003. július 19-én kiadott Közös nyilatkozatára;

felidézve az Európa Tanács Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsága (Velencei Bizottság) 2001. október 22-én nyilvánosságra hozott jelentését;

figyelemmel az Európai Unió alapelveire, különös tekintettel a diszkrimináció tilalmára;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Felek egyetértenek azzal, hogy a Szlovák Köztársaság támogathatja a Magyar Köztársaság területén élő szlovák nemzeti kisebbség nyelvi és kulturális identitásának megőrzését és fejlesztését, és azzal, hogy a Magyar Köztársaság támogathatja a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség nyelvi és kulturális identitásának megőrzését és fejlesztését.

2. cikk

(1) A Szlovák Fél támogatást nyújthat a Magyar Köztársaság területén a szlovák nyelven, a szlovák kultúra vagy a szlovák nyelv tárgyában oktatást biztosító művelődési és közoktatási intézményekben folyó oktatási és nevelési folyamat finanszírozásához.

(2) A Szlovák Fél támogatást nyújthat a Magyar Köztársaság területén felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak, ami hozzájárul a szlovák nemzeti kisebbséghez tartozó személyek kulturális vagy nyelvi identitásának megőrzéséhez és fejlesztéséhez.

(3) A Magyar Fél támogatást nyújthat a Szlovák Köztársaság területén a magyar nyelven, a magyar kultúra vagy a magyar nyelv tárgyában oktatást biztosító művelődési és közoktatási intézményekben folyó oktatási és nevelési folyamat finanszírozásához.

(4) A Magyar Fél támogatást nyújthat a Szlovák Köztársaság területén felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak, ami hozzájárul a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó személyek kulturális vagy nyelvi identitásának megőrzéséhez és fejlesztéséhez.

3. cikk

(1) A Szlovák Fél hozzájárulhat a Magyar Köztársaságban alap-, középfokú- vagy felsőoktatási intézményekben a szlovák nyelven, a szlovák kultúra vagy a szlovák nyelv tárgyában oktatóknak a szlovákiai intézmények által a Magyar Köztársaságban tartott, akkreditált és elismert rendszeres továbbképzésben való részvételéhez.

(2) A Magyar Fél hozzájárulhat a Szlovák Köztársaságban alap,- középfokú- vagy felsőoktatási intézményekben a magyar nyelven, a magyar kultúra vagy a magyar nyelv tárgyában oktatóknak a magyarországi intézmények által a Szlovák Köztársaságban tartott, akkreditált és elismert rendszeres továbbképzésben való részvételéhez.

4. cikk

(1) A Felek különös jelentőséget tulajdonítanak a nemzeti kisebbségek támogatásának a kultúra területén, különös tekintettel a Magyar Köztársaság területén élő szlovák nemzeti kisebbség és a Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség kultúrájának fejlesztésére, valamint a kulturális és nyelvi identitásának megőrzésére.

(2) A Felek egyetértenek azzal, hogy a területükön alapított társadalmi szervezetek, amelyeknek tevékenysége az (1) bekezdésben meghatározott célokat követi, a másik Féltől a bejegyzésük államának jogrendjével összhangban folytatott tevékenységükhöz támogatást kapjanak.

5. cikk

(1) A 2. cikk (1)-(2) bekezdésében meghatározott támogatás közvetítéséről a Magyar Köztársaság állampolgárainak vonatkozásában a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Alapítvány a Magyar Köztársaság jogrendjével összhangban gondoskodik.

(2) A 2. cikk (3)-(4) bekezdésében meghatározott támogatás közvetítéséről a Szlovák Köztársaság állampolgárainak vonatkozásában a Pázmány Péter Alapítvány a Szlovák Köztársaság jogrendjével összhangban gondoskodik.

6. cikk

Jelen Megállapodás végrehajtását a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság évente, a Felek belső jogrendjével összhangban áttekinti.

7. cikk

Jelen Megállapodás értelmezésével, vagy végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő vita esetén a Felek a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződés 21. cikke szerint járnak el.

8. cikk

Jelen Megállapodás a Kormányok jóváhagyásáról szóló diplomáciai jegyzékváltást követően, a második jegyzék keltének napján lép hatályba.

9. cikk

Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre, amelyet bármelyik Fél hat hónapos határidővel felmondhat.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 12-én, két eredeti példányban, szlovák és magyar nyelven, mindkét nyelven egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - a nemzetiségpolitikáért felelős miniszterrel, az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére