A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

51/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

3. § * 

4. § (1) * 

(2) * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

10. § * 

11. § * 

12. § (1) * 

(2) * 

13. § * 

14. § * 

15. § * 

16. § * 

17. § * 

18. § (1) * 

(2) * 

19. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

20. § (1) * 

(2) * 

21. § * 

22. § * 

23. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

24. § (1) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú mellékletébe foglalt 5/a. számú és 5/b. számú melléklete lép.

(3) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a rendelkezéseit - a (2) bekezdésbe foglalt kivételekkel - az e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében, 13. §-ában, valamint a (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésben foglaltakat a jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek még le nem zárult műveletei esetében, valamint a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az R.

a) 17. §-ának (5) bekezdése, 24. §-a, 35. §-ának (6) és (7) bekezdése, valamint

b) 32. §-ának (2) bekezdése és 33. §-ának (3) bekezdése

hatályát veszti.

(4) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

1. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez * 

2. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez * 

3. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére