A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelet

a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében vállalható állami garancia eljárási szabályairól

A Kormány a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény 19. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1-10. § * 

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-10. §, a 11. § (3) bekezdése és az 1-4. számú melléklet 2009. december 31-én hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a 2009. december 31-e előtt megkötött garanciaszerződések tekintetében továbbra is alkalmazni kell.

(3) * 

1-4. számú melléklet a 89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére