A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

93/2009. (VII. 28.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

2. § * 

3. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. október 19. és 2009. január 10. között benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

(2) Az R. 3. § (6) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

Melléklet a 93/2009. (VII. 28.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére