A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.XII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi CXXXI. törvény

az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európa Tanácsnak a közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló, 2009. június 18-án Tromsø-ban elfogadott Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt és a 4. §-ban meghatározott nyilatkozatot e törvénnyel kihirdeti.

2-3. § * 

4. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy a Magyar Köztársaság az Egyezményhez a következő nyilatkozatot tegye. A nyilatkozat magyar nyelvű szövege és annak hivatalos angol nyelvű fordítása a következő:

„Az 1. cikkhez

Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezménye 1. cikk 2. bekezdés a) ii) pontja értelmében a Magyar Köztársaság tájékoztatja az Európa Tanács Főtitkárát, hogy a Magyar Köztársaság nemzeti joga alapján a „közhatalmi szerv” fogalma tartalmazza az alábbiakat:

1. a jogalkotó szervek egyéb tevékenységeik tekintetében,

2. az igazságügyi szervek egyéb tevékenységeik tekintetében,

3. természetes vagy jogi személyek, amennyiben a nemzeti jog szerint közfeladatot látnak el, vagy közpénzeket használnak fel.”

„To Article 1

In accordance with Article 1, paragraph 2, point a) ii) of the Council of Europe Convention on Access to Official Dicuments, the Republic of Hungary informs the Secretary General of the Council of Europe, that for the of Republic of Hungary the definition of “public authorities” includes the following:

1. legislative bodies as regards their other activities,

2. judicial authorities as regards their other activities,

3. natural or legal persons insofar as they perform public functions or operate with public funds, according to national law.”

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § az Egyezmény 16. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére