A jogszabály mai napon ( 2021.07.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § g) és - a 4. § tekintetében - a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését, illetve folytatását szabályozó külön törvény vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 25. § (2) bekezdése szerinti bírság mértékére és megfizetésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § (1) A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

(2) Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

(3) A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha a bejelentésre kötelezett szolgáltató a szolgáltatási tevékenység bejelentése esetén az illetékre, illetve az igazgatási díjra vonatkozó jogszabályok alapján az illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesült volna.

3. § A bírság megfizetésére az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási díj megfizetésére vonatkozó szabályokat kell - a fizetési kötelezettség alóli mentesség szabályainak kivételével - megfelelően alkalmazni.

4. § (1) A Kormány a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - ha külön kormányrendelet más hatóság kijelöléséről nem rendelkezik - a Szolgtv.

a) 10. §-a és 46. §-a tekintetében az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését, illetve folytatását szabályozó külön jogszabály (a továbbiakban: ágazati szabályok) alapján a Szolgtv. 10. §-a szerinti intézkedés alkalmazására,

b) 17. § (2) bekezdése, 31. § (3) bekezdése és 33. §-a, valamint 45. és 48. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az engedélyezésre vagy - bejelentésköteles tevékenység esetén - a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra,

c) 12. § (2) bekezdése, 23-25. §-a és 27. §-a, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a 29. és 30. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra,

d) 26. §-a és 34. § (1) bekezdés d) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a 29. és 30. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az engedélyezésre, továbbá

e) 37. §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az adott tevékenység ellenőrzésére

hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot jelöli ki.

(2) *  A Kormány a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az ágazati szabályokban nem szabályozott szolgáltatási tevékenységek vonatkozásában a Szolgtv. 37. § (1) bekezdése tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a fogyasztóvédelmi hatóságot jelöli ki.

5. § E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére