A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet

az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 15. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) Ha a munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül teljesíti, ahhoz az állami adóhatóság által e célra rendszeresített elektronikus űrlapot köteles alkalmazni.

(2) A közterheket

a) a magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a 10032000-06057770 számú, az „APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla”,

b) a nem magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a 10032000-06057763 számú, az „APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla”

javára kell teljesíteni.

2. § (1) Ez a rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2)-(3) * 

3. § * 

1. melléklet a 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére