A jogszabály mai napon ( 2020.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2010. (III. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról

E Jegyzőkönyv Szerződő Felei;

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: külön említve Szerződő Fél, együttesen Szerződő Felek);

azzal az óhajjal, hogy megkönnyítsék az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Visszafogadási Megállapodás) végrehajtását;

a Visszafogadási Megállapodás 19. cikke alapján;

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Az illetékes hatóságok és kapcsolattartási pontok kijelölése

(1) A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk k) pontjával, valamint 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerződő Feleknek a Visszafogadási Megállapodás végrehajtására kijelölt illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatóságok) a következők:

a) A visszafogadási kérelmek fogadására és feldolgozására:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

Országos Rendőr-főkapitányság

Cím: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály

Tel.: +36 1 443 5445

Fax: +36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

- a szerb Szerződő Fél részéről:

Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma

Közigazgatási Ügyek Főosztálya

Úti Okmányok Osztály

A Visszafogadási Megállapodás Végrehajtásáért Felelős Részleg

Cím: UL. Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

11070 Novi Beograd

Tel.: +381 11 3008170

Fax: +381 11 3008203

E-mail: readmision@mup.gov.rs

b) Az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím: H-1117 Budapest, Budafoki u. 60.

Tel.: +36 1 463 9126

Fax: +36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- a szerb Szerződő Fél részéről:

Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma

Közigazgatási Ügyek Főosztálya

Úti Okmányok Osztály

A Visszafogadási Megállapodás Végrehajtásáért Felelős Részleg

Cím: UL. Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

11070 Novi Beograd

Tel.: +381 11 3008170

Fax: +381 11 3008203

E-mail: readmision@mup.gov.rs

c) A Visszafogadási Megállapodás 8. cikke szerint az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítását végzi:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

Magyar Köztársaság Nagykövetsége

Belgrád, Szerbia

Cím: 11000 UI. Krunska 72.

Tel.: +381 632 11602

Fax: +381 344 1876

E-mail: blg.mission@kum.hu

- a szerb Szerződő Fél részéről:

Szerb Köztársaság Nagykövetsége

Budapest, Magyarország

Cím: H-1068 Dózsa György út 92/B

Tel.: +36 1 322 9838

Fax: +36 1 352 8845

E-mail: budapest@amb.srbije.net

(2) A Visszafogadási Megállapodás és e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok közvetlenül együttműködnek egymással.

(3) A Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok bármilyen változásáról.

(4) E Jegyzőkönyv alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok a Jegyzőkönyv hatálybalépését követő harminc (30) napon belül írásban értesítik egymást elérhetőségeikről.

2. cikk

Határátkelőhelyek

(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerződő Felek határainak átlépésére elsősorban a következő szárazföldi és légi határátkelőhelyeken kerülhet sor:

a) Röszke/Horgoš autópálya határátkelőhely;

b) Tompa/Kelebija közúti határátkelőhely;

c) a magyar Szerződő Fél területén:

Budapest/Ferihegy Nemzetközi Repülőtér

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Ferihegy, Budapest

Tel.: +36 1 290 3121

Fax: +36 1 291 9748

E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu;

d) a szerb Szerződő Fél területén:

Nikola Tesla Nemzetközi Repülőtér; Belgrád

Surčin Határátkelőhely

Tel.:/Fax: +381 11 228 6000.

(2) Az illetékes hatóságok eseti alapon a visszafogadás lebonyolítására alkalmas egyéb határátkelőhelyek használatáról is megállapodhatnak. Ezekben az esetekben az átvétel időpontjáról, a belépés helyéről, továbbá a visszafogadásra váró személy átszállításának módjáról és körülményeiről az illetékes hatóságok minden esetben külön, írásban állapodnak meg.

3. cikk

Visszafogadás gyorsított eljárás keretében

A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk (1) bekezdés l) pontja, 6. cikk (3) bekezdése, 10. cikk (2) bekezdése és 19. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében a gyorsított eljárásra a következő eljárásrend alkalmazandó:

a) A kérelmek elküldésének és megválaszolásának lebonyolítására kijelölt illetékes hatóságok a következők:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Cím: H-6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24.

Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály

H-6722 Szeged, Moszkvai körút 14-18.

Tel.: +36 62 541 706

Fax: +36 62 541 706

E-mail: honfip@csongrad.police.hu

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

H-6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály

H-6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.

Tel.: +36 77 522 944

Fax: +36 77 522 944

E-mail: borderpolicing@bacs.police.hu

- a szerb Szerződő Fél részéről:

Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma

Közigazgatási Ügyek Főosztálya

Úti Okmányok Osztály

A Visszafogadási Megállapodás Végrehajtásáért Felelős Részleg

Cím: UL. Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

11070 Novi Beograd

Tel.: +381 11 3008170

Fax: +381 11 3008203

E-mail: readmision@mup.gov.rs

b) A visszafogadási kérelmet a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága faxon vagy elektronikus úton továbbítja a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának. A visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága faxon vagy elektronikus úton juttatja el a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságához.

c) A visszavételre vonatkozó megkeresés bármilyen formában történhet (telefonon, faxon, elektronikus úton vagy szóban) és a helyi határrendészeti hatóságok hajtják végre. A gyorsított eljárás során úti okmány nem szükséges a visszafogadásra váró személy visszavételéhez.

4. cikk

A kísérettel történő visszatérés feltételei

A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban a Szerződő Felek a területükre kísérettel történő visszatérés, illetve átszállítás feltételeiről a következők szerint egyeznek meg:

a) A szárazföldi úton kísérettel történő visszafogadást vagy átszállítást a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága saját nemzeti jogának megfelelően biztosítja és bonyolítja le.

b) A légi úton történő visszafogadás vagy átszállítás során a kísérők fegyvertelenül és polgári ruházatban látják el feladatukat. A kísérők rendelkeznek a visszafogadást, illetve átszállítást jóváhagyó dokumentumokkal, valamint azonosítani tudják magukat és be tudják mutatni hivatalos utasításaikat.

c) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai ugyanolyan védelmet és segítséget biztosítanak a kísérőknek feladatuk ellátása során, mint a hasonló feladatok ellátására felhatalmazott saját hatósági személyei számára.

d) A kísérőknek a megkeresett Szerződő Fél jogszabályait minden körülmények között be kell tartaniuk. A kísérők hatásköre az önvédelemre korlátozódik. Mindazonáltal a megkeresett Szerződő Fél rendfenntartó erői hiányában, illetve a rendfenntartó erők támogatása céljából a kísérők bármely közvetlen és súlyos veszélyre reagálva ésszerű és arányos intézkedéshez folyamodhatnak azért, hogy megakadályozzák a visszafogadott vagy átszállított harmadik országbeli állampolgárt abban, hogy elmeneküljön, saját magában vagy harmadik személyben sérülést, illetve vagyoni kárt okozzon.

5. cikk

Az átszállítás lebonyolításának és támogatásának szabályai

A Visszafogadási Megállapodás 13. és 14. cikkével összhangban a Szerződő Felek az átszállítások lebonyolításának következő részletes szabályairól állapodnak meg:

a) Az átszállítási kérelmet késedelem nélkül, de legkésőbb négy (4) munkanappal a tervezett átszállítás előtt kell elküldeni faxon vagy elektronikus úton a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának.

b) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága az átszállítási kérelem kézhezvételét követőn késedelem nélkül, de legkésőbb két (2) munkanapon belül faxon vagy elektronikus úton válaszol, hogy hozzájárul-e az átszállításhoz, valamint nyilatkozik az átszállítás tervezett időpontjáról, a kijelölt határátkelőhelyről, a szállítási eszközről, és az esetleges kíséretről.

c) Ha egy meghatározott átszállítás lebonyolításában a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága szükségesnek tartja a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságainak támogatását, ezt jelzi a Visszafogadási Megállapodás 7. Melléklete szerinti átszállítási kérelem formanyomtatványon. A megkeresett Szerződő Fél az átszállítási kérelemre adott válaszában nyilatkozik arról, hogy biztosítani tudja-e a kért támogatást.

d) Az átszállítandó személy kísérettel és légi úton történő átszállítása esetén az érintett őrzését és a beszállítását - a megkereső Szerződő Fél lehetséges támogatásával - a megkeresett Szerződő Fél biztosítja.

6. cikk

A visszafogadásra váró személy átvétele

(1) A visszafogadásra váró személy átvételére az illetékes hatóságok által írásban megállapított helyen és időpontban kerül sor.

(2) Ha az átvétel időpontját bármilyen jogi vagy gyakorlati akadály miatt megváltoztatták, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságát a felmerülő akadályokról és jelzi az átszállítás újonnan kitűzött helyét és időpontját.

7. cikk

További bizonyító eszközök és dokumentumok

(1) Ha a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1-5. Mellékleteiben fel nem sorolt dokumentumot fontosnak tart a visszafogadásra váró személy állampolgárságának megállapításához, vagy egy visszafogadásra váró harmadik országbeli állampolgár, illetve hontalan személy határátlépésének bizonyításához, a dokumentumot a visszafogadási kérelemmel együtt megküldheti a megkeresett Szerződő Félnek.

(2) A Szerződő Felek megállapodnak a visszatérést/visszafogadást rögzítő jegyzőkönyvek magyar, szerb és angol nyelven történő elkészítéséről. A visszatérés/visszafogadás rögzítésére szolgáló közös jegyzőkönyv-minta e Jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. cikk

Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítása

A Visszafogadási Megállapodás 8. cikk (3) bekezdésével és 9. cikk (6) bekezdésével összhangban a Szerződő Felek az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolításának következő eljárásáról állapodnak meg:

a) Ha a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1., 2. és 5. Mellékleteiben felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja bemutatni, kérésére a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete meghallgatja a visszafogadásra váró személyt annak megállapítására, hogy az érintett rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával.

b) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelmet telefonon, faxon vagy elektronikus úton lehet előterjeszteni a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai vagy konzuli képviseleténél. A meghallgatásra késedelem nélkül, de legkésőbb a visszafogadási kérelem kézhezvételét követő három (3) munkanapon belül kerül sor.

c) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a visszafogadásra váró személy minden személyes adatát. A megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete lebonyolíthatja a visszafogadásra váró személy meghallgatását annak megállapítására, hogy az érintett rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával. Ha a megkeresett Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete meghallgatást tart, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának képviselője - amennyiben szükséges - részt vehet az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatáson.

d) A meghallgatás eredményéről a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete késedelem nélkül, de legkésőbb a meghallgatást követő három (3) munkanapon belül írásban tájékoztatja a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságát.

9. cikk

Nyelvhasználat

A Szerződő Felek közötti kapcsolattartás nyelve az angol. A Szerződő Felek megegyeznek, hogy illetékes hatóságaik a gyorsított eljárás során egymás között a magyar vagy a szerb nyelvet is használhatják.

10. cikk

Költségek

Az átszállítással és visszafogadással kapcsolatban a megkeresett Szerződő Félnél felmerült, a Visszafogadási Megállapodás 15. cikke alapján a megkereső Szerződő Fél által viselt összes költséget - a visszafogadásra váró személy visszatéréséhez szükséges úti okmány kiállításával kapcsolatos költség kivételével - a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága számla ellenében annak kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül euróban megtéríti.

11. cikk

Hatálybalépés és megszűnés

(1) E Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás 18. cikke szerinti visszafogadási vegyes bizottságnak az Eljárási Szabályzat elfogadásáról szóló 1/2008. számú, az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló megállapodás alapján felállított visszafogadási vegyes bizottsági határozattal összhangban történő értesítését követő harmincadik (30.) napon lép hatályba.

(2) E Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény hatályát veszti.

(3) A magyar Szerződő Fél a Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (2) bekezdése értelmében e Jegyzőkönyv másolatának elküldésével értesíti a visszafogadási vegyes bizottságot.

(4) E Jegyzőkönyv határozatlan időre jön létre. A Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

(5) A Szerződő Felek e Jegyzőkönyvet módosíthatják. A módosításokat diplomáciai úton, írásban kezdeményezhetik, amelyek hatálybalépésére az (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

(6) E Jegyzőkönyv értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat a Szerződő Felek a visszafogadási vegyes bizottság keretein belül folytatott konzultáció útján rendezik. Amennyiben a viták ily módon nem rendezhetők, a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik azokat.

Készült Röszkén, 2009. december 19. napján, két eredeti példányban, magyar, szerb és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. A Jegyzőkönyv eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya A Szerb Köztársaság Kormánya
részéről részéről

Melléklet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyvhöz

A megkereső hatóság kijelölése

Jegyzőkönyv

a személyek visszatérésének/visszafogadásának rögzítésére

A visszatérés/visszafogadás helye és időpontja

A Magyar Köztársaság meghatalmazottjai (név, rang/beosztás, jelenlét indoka)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

A Szerb Köztársaság meghatalmazottjai (név, rang/beosztás, jelenlét indoka)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

A személy(ek) adata(i)

Név:

Születési név:

Születés helye és ideje:

Anyja neve:

Neme:

Állampolgársága:

Címe:

Útlevélszáma:

Beszélt nyelv(ek):

visszafogadja/visszaszállítja

............................................................................................................................................................

(név, rang/beosztás, jelenlét indoka)

a ............... Köztársaság részéről.

A visszafogadásra váró/visszaszállítandó személyt/személyeket átvette:

............................................................................................................................................................

(név, rang/beosztás, jelenlét indoka)

a ............... Köztársaság részéről.

Megjegyzések:

Készült ........................., ..........................., két eredeti példányban, magyar, szerb és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. E jegyzőkönyv eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(aláírás) (pecsét) (aláírás) (pecsét)
A Magyar Köztársaság Kormánya A Szerb Köztársaság Kormánya
részéről részéről

PROTOCOL between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Serbia on the implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the readmission of persons residing without authorisation, signed in Brussels on 18 September 2007

The Parties to this Protocol,

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties),

Desiring to facilitate the implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the readmission of persons residing without authorisation, signed in Brussels on 18 September 2007 (hereinafter referred to as the Readmission Agreement),

Based on Article 19 thereof,

Have agreed as follows:

Article 1

Designation of competent authorities and contact points

(1) In accordance with Article 1 lit. (k) and Article 19(1) lit. (a) of the Readmission Agreement, the competent authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as the competent authorities) entrusted with the implementation of it are designated as follows:

a) Reception and processing of readmission applications:

- in the Hungarian Contracting Party:

National Police Headquarters

Address: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Contact point: Alien Policing Division

Tel.: +36 1 443 5445

Fax: +36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

- in the Serbian Contracting Party:

Ministry of Interior of the Republic of Serbia

Department for Administrative Affairs

Division for Travel Documents

Section for Implementation on the Agreement on Readmission

UL. Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

11070 Novi Beograd

Tel.: +381 11 3008170

Fax: +381 11 3008203

E-mail: readmision@mup.gov.rs

b) Reception and processing of applications for transit operations:

- in the Hungarian Contracting Party:

Office of Immigration and Nationality

Address: H-1117 Budapest, Budafoki u. 60.

Tel.: +36 1 463 9126

Fax: +36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- in the Serbian Contracting Party:

Ministry of Interior of the Republic of Serbia

Department for Administrative Affairs

Division for Travel Documents

Section for Implementation on the Agreement on Readmission

UL. Bulevar Mihajla Pupina br. 2

11070 Novi Beograd

Tel.: +381 11 3008170

Fax: +381 11 3008203

E-mail: readmision@mup.gov.rs

c) In accordance with Article 8, the procedure for interviews of evidence regarding nationality shall be conducted by:

- in the Hungarian Contracting Party:

Embassy of the Republic of Hungary

Belgrade, Serbia

Address: 11000 Ul. Krunska 72.

Tel.: +381 63 211 602

Fax: +381 344 1876

E-mail: blg.mission@kum.hu

- in the Serbian Contracting Party:

Embassy of the Republic of Serbia

Budapest, Hungary

Address: H-1068 Dózsa György út 92/b.

Tel.: +36 1 322 9838

Fax: +36 1 352 8845

E-mail: Budapest@amb.srbije.net

(2) For the application of the provisions of the Agreement and this Protocol the competent authorities shall directly co-operate with each other.

(3) The Contracting Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels of any changes in the list of competent authorities referred to in paragraph (1).

(4) For the application of this Protocol the competent authorities shall notify each other directly in written form of their contact data within thirty (30) days from the date of the entry into force of this Protocol.

Article 2

Border crossing points

(1) In accordance with Article 19(1) lit. (a) of the Readmission Agreement, the following border crossing points are primarily authorised by the Contracting Parties for the crossing of their respective land borders, including at international airports:

a) Röszke/Horgoš motorway border crossing point;

b) Tompa/Kelebija land border crossing point;

c) on the territory of the Hungarian Contracting Party:

Budapest/Ferihegy International Airport

Directorate of Airport Police

Ferihegy, Budapest

Tel: +36 1 290 3121

Fax: +36 1 291 9748

E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu

d) on the territory of the Serbian Contracting Party:

International Airport Nikola Tesla, Belgrade

Border Crossing Point Surčin

Tel/ Fax: +381 11 2286000

(2) The competent authorities may agree on the use of other border crossing points or other places suitable for readmission on a case by case basis. In these cases the date, time, border crossing points and mode of the transfer of the person to be readmitted as well as the modalities of the transit shall be agreed between the competent authorities in writing in each individual case separately.

Article 3

Readmission under the accelerated procedure

In pursuance of Article 1 lit. (1), Article 6(3), Article 10(2) and Article 19(1) lit. (b) of the Readmission Agreement, the following practical modalities shall apply under the accelerated procedure:

a) The competent authorities entrusted with the implementation of submission and replies of applications are designated as follows:

- in the Hungarian Contracting Party:

Csongrád County Police Headquarters

Address: H- 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24.

Contact point: Alien Policing Division

H-6722 Szeged, Moszkvai körút 14-18.

Tel: +36 62 541 706

Fax: +36 62 541 706

E-mail: honfip@csongrad.police.hu

Bács-Kiskun County Police Headquarters

Address: H- 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

Contact point: Alien Policing Division

H-6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.

Tel: +36 77 522 944

Fax: +36 77 522 944

E-mail: idrendo@bacs.police.hu

- in the Serbian Contracting Party:

Ministry of Interior of the Republic of Serbia

Department for Administrative Affairs

Division for Travel Documents

Section for Implementation on the Agreement on Readmission

UL. Bulevar Mihajla Pupina br. 2

11070 Novi Beograd

Tel.: +381 11 3008170

Fax: +381 11 3008203

E-mail: readmision@mup.gov.rs

b) The readmission application shall be submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party to the competent authority of the requested Contracting Party by fax or electronically. The reply of the readmission application shall be submitted by the competent authority of the requested Contracting Party to the competent authority of the requesting Contracting Party by fax or electronically.

c) Notification of the return may be given in any form (by telephone, fax, electronically or orally) by the competent authorities and it shall be carried out directly by the local border authorities. Under the accelerated procedure a travel document is not required for the return of the person to be readmitted.

Article 4

Conditions for escorted returns

In accordance with Article 19(1) lit. (c) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following conditions for the use of escorts in readmission or transit operations on their respective territories:

a) The competent authority of the requested Contracting Party shall provide and carry out the escorted readmission or transit by land in accordance with its national law.

b) During the readmission or transit by air escorts shall perform their task unarmed and in civilian dress. They must be in possession of documents showing the approval of the readmission or transit, and must be able to prove their identity and official instructions.

c) The authorities of the requested Contracting Party shall grant the same protection and assistance to the escorts while the latter are performing their duties as they grant to their own officials who are authorised to take such action.

d) Escorts must adhere to the law of the requested Contracting Party in all circumstances. The authority of escorts is limited to self-defence. However, in the absence of any officials of the requested Contracting Party who are authorised to take the necessary action or in order to support such officials, the escorts may respond to an immediate and serious threat in a reasonable and proportionate manner to prevent the returnee or transferee from fleeing, injuring himself or third parties or causing damage to property.

Article 5

Modalities and support for transit operations

In accordance with Articles 13 and 14 of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following practical modalities for the conduction of transit operations:

a) A transit application shall be submitted without delay but at least 4 (four) working days before the planned transit by fax or electronically to the competent authority of the requested Contracting Party.

b) The competent authority of the requested Contracting Party shall reply without delay but at least 2 (two) working days following the receipt of the transit application, by fax or electronically, stating whether it consents to the transit and the time for which it has been scheduled, the designated border crossing point, the transport method and the use of escorts.

c) If the requesting Contracting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the requested Contacting Party for a particular transit operation, it shall mention this on the transit application form (Annex 7 of the Readmission Agreement). In its reply to the transit application, the requested Contacting Party shall state whether it can provide the requested support.

d) If the transferee travels by air and under escort, guarding and embarkation shall be effected under the authority of the requested Contracting Party, and in so far as possible with the support of requesting Contracting Party.

Article 6

Transfer of the person to be readmitted

(1) Transfer of the person to be readmitted shall take place at the time and location agreed upon in writing by the competent authorities.

(2) If the term of transfer was extended due to any legal or practical impediments, the competent authority of the requesting Contracting Party shall immediately notify the competent authority of the requested Contracting Party of the impediments as it occurs and shall indicate the envisaged location and time of transfer.

Article 7

Additional means and documents of evidence

(1) If the requesting Contracting Party considers that other documents not listed in Annexes 1 to 5 to the Readmission Agreement may be important for presuming the nationality of the person to be readmitted or for testifying the crossing of the border by a third-country national or stateless person to be readmitted, such documents may be submitted to the requested Contracting Party together with the readmission application.

(2) The Contracting Parties agree on the use of minutes in Hungarian, Serbian and English languages for recording the return/readmission of persons. A common form to be used for the minutes for recording the return/readmission of persons is attached as Annex to this Protocol.

Article 8

The procedure for interviews of evidence regarding nationality

In accordance with Articles 8(3), 9(6) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following procedure for interviews of evidence regarding nationality:

a) If the competent authority of the requesting Contracting Party is unable to present any of the documents listed in Annexes 1, 2 and 5 to the Agreement, upon its request the diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party shall interview the person to be readmitted in order to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the requested Contracting Party.

b) The request for the interview of evidence regarding nationality could be given by telephone, fax or electronically to the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party and it shall be carried out without delay but at least 3 (three) working days following the receipt of the readmission application.

c) The request for the interview of evidence shall also contain all the personal data of the person to be readmitted. The competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party may conduct the interview in order to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the requested Contracting Party. If the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party takes an audience, the representative of the competent authority of the requesting Contracting Party, if necessary, may participate in the interview of evidence regarding nationality.

d) The competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party shall inform in written form the competent authority of the requesting Contracting Party on the result of the interview without delay but at least three (3) working days following the interview.

Article 9

Language in communication

The Contracting Parties shall communicate with one another in the English language. The Contracting Parties agree that the competent authorities may communicate with one another in the Hungarian or Serbian languages during the accelerated procedure.

Article 10

Costs

All costs except the costs incurred in connection with the travel document required for return incurred by the requested Contracting Party in connection with readmission and transit which are to be borne by the requesting Contracting Party in accordance with Article 15 of the Readmission Agreement shall be reimbursed by the competent authority of the requesting Contracting Party upon submission of an invoice in Euro within 30 (thirty) days from receipt of the invoice.

Article 11

Entry into force and termination

(1) This Protocol shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date when the joint readmission committee, referred to in Article 18 of the Readmission Agreement, has been notified in accordance with Article 7 of the Decision No. 1/2008 of the Joint Readmission Committee set up by the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the readmission of persons residing without authorisation with regard to the adoption of its Rules of Procedure. This notification shall take place immediately after the Contracting Parties have notified each other on the completion of the internal legal procedures required for the expression of their consent to be bound by the Protocol.

(2) Upon the entry into force of the Protocol, the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Serbia and Montenegro on the transfer and readmission of persons residing illegally on the territories of the States, signed in Belgrade on 7 November 2001 shall cease to be in force.

(3) The Hungarian Contracting Party shall, in accordance with the Article 19(2) of the Readmission Agreement, notify the joint readmission committee by submitting a copy of this Protocol.

(4) This Protocol is concluded for an indefinite period of time. The Protocol shall cease to apply at the same time as the Readmission Agreement.

(5) This Protocol may be amended by the Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through diplomatic channels and shall enter into force according to the procedures described in paragraph (1).

(6) Any disputes which may arise in connection with the interpretation and/or application of this Protocol shall be settled by means of consultations between Contracting Parties within the joint readmission committee. In cases when disputes can not be settled in the framework of the joint readmission committee, those shall be settled by the Contracting Parties through diplomatic channels.

Done at Röszke, on 19 December 2009 in two original copies, each in Hungarian, Serbian and English language; all texts are equally authentic. In case of differences in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.

for the Government for the Government
of the Republic of Hungary of the Republic of Serbia

Annex

to the Protocol between Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Serbia on the implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the readmission of persons residing without authorisation, signed in Brussels on 18 September 2007

Designation of requesting authority

Minutes

for recording the return/readmission of persons

Place and date of the return/readmission

Authorised persons from the Republic of Hungary (name, rank/grade, reason of presence)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Authorised persons from the Republic of Serbia (name, rank/grade, reason of presence)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Personal details of person(s)

Name:

Maiden name:

Date and place of birth:

Name of mother:

Sex:

Nationality:

Address:

Passport no.:

Language(s):

are readmitted/returned by

............................................................................................................................................................

(name, rank/grade, reason of presence)

from the Republic of .............

Person(s) to be readmitted/returned are taken over by

............................................................................................................................................................

(name, rank/grade, reason of presence)

from the Republic of .............

Observations:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Done at ......................, on ........................... , in two original copies, each in Hungarian, Serbian and English language; all texts are equally authentic. In case of differences in the interpretation of the protocol, the English text shall prevail.

(Signature) (Seal/stamp) (Signature) (Seal/stamp)
for the Government of Republic of Hungary for the Government of the Republic of Serbia”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 11. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére