A jogszabály mai napon ( 2024.04.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi CXLVI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 9. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 29 324,900 M Ft-ban, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázhuszonnégymillió-kilencszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 29 324,900 M Ft-ban, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázhuszonnégymillió-kilencszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az Eht. 9. § (4) bekezdésében foglalt évi beszámoló keretében a Hatóság számot ad 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Eht. 9. § (7) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetés jóváhagyásakor dönt a 2011. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 32. § (1) bekezdésében leírtak szerint a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 194,401 M Ft-ban, azaz egyszázkilencvennégymillió-négyszázegyezer forintban,

b) bevételi főösszegét 194,401 M Ft-ban, azaz egyszázkilencvennégymillió-négyszázegyezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási előirányzatát 5414,214 M Ft-ban, azaz ötmilliárd-négyszáztizennégymillió-kettőszáztizennégyezer forintban,

d) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi előirányzatát 5414,214 M Ft-ban, azaz ötmilliárd-négyszáztizennégymillió-kettőszáztizennégyezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában, a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (2) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy az 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § *  A Médiatanács a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32. § (3) bekezdése szerint javaslatot készít, melyet az Rttv. 77. § (11) bekezdése szerinti - a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó - melléklettel együtt 2012. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Rttv. 32. § és a 77. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) *  Az Országgyűlés az Alap 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 64 038,779 M Ft-ban, azaz hatvannégymilliárd-harmincnyolcmillióhétszázhetvenkilencezer forintban,

b) bevételi főösszegét 64 038,779 M Ft-ban, azaz hatvannégymilliárd-harmincnyolcmillióhétszázhetvenkilencezer forintban hagyja jóvá.

6. § Ez a törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2010. évi CXLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 5 932,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 595,6
3. Dologi kiadások 6 141,6
4. ÁFA 4 813,6
5. Pénzeszköz átadás 7 557,7
6. Fejlesztési kiadások 3 277,9
7. Lakáskölcsön 6,0
Összesen: 29 324,9

A Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 66,232
2. Munkaadókat terhelő járulékok 18,038
3. Dologi kiadások 107,631
4. Felhalmozási kiadások 2,500
Összesen: 194,401

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási előirányzat

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Műsorszolgáltatási díj 4 129,187
2. Frekvencia pályázati díj 0,500
3. Támogatási pályázati díj 86,811
4. Kötbér 116,000
5. Bírság 20,000
6. Késedelmi kamat 7,592
7. ÁFA 1 054,214
Összesen: 5 414,214

2. melléklet a 2010. évi CXLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Frekvencia díjak 17 295,2
2. Azonosítók használati díja 2 400,0
3. Hatósági eljárásért fizetett díjak 75,0
4. Bírságok 150,0
5. Felügyeleti díj 2 380,0
6. Költségvetési hozzájárulás 1 986,4
7. Egyéb bevételek 100,2
8. ÁFA 4 938,1
Összesen: 29 324,9

A Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Költségvetési hozzájárulás 194,401
Összesen: 194,401

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi előirányzat

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Műsorszolgáltatási díj 4 129,187
2. Frekvencia pályázati díj 0,500
3. Támogatási pályázati díj 86,811
4. Kötbér 116,000
5. Bírság 20,000
6. Késedelmi kamat 7,592
7. ÁFA 1 054,214
Összesen: 5 414,214

3. számú melléklet a 2010. évi CXLVI. törvényhez * 

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap 2011. évi költségvetése

M Ft-ban
2011. év
1. Átvállalt üzembentartási díj és költségvetési hozzájárulások 57 700,000
1.1. Átvállalt üzembentartási díj 29 458,500
1.2. Költségvetési hozzájárulás 28 241,500
2. Médiaszolgáltatási díj 4 129,187
2.1. MTM-SBS Televízió Zrt. 1 032,630
2.2. Magyar RTL Televízió Zrt. 938,012
2.3. 1. sz. orsz. ker. r. jogosultság (Advenio Zrt.) 564,186
2.4. 2. sz. orsz. ker. r. jogosultság (FM 1 Zrt.) 380,846
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 213,513
3. Pályázati díjak 26,000
4. Kötbér, kártérítés, bírság 143,592
5. Önkéntes befizetések -
6. Egyéb bevételek 40,000
7. JBE Kereskedelmi Televíziók reklámbevételeiből származó összeg 1 000,000
8. A Magyar Rádió Művészeti együttesének támogatása 1 000,000
Költségvetési bevételek összesen 64 038,779
M Ft-ban
2011. év
1. Továbbutalandó üzembentartási díj 2 380,801
1.1. Médiatanács 194,401
1.2. Médiatanács hivatali szervezete 1 986,400
1.3. Közszolgálati Közalapítvány 200,000
2. Céltámogatások 3 000,000
3. Közmédiumok Működési Támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak 2 150,000
3.1. Magyar Televízió Zrt. 530,000
3.2. Duna Televízió Zrt. 450,000
3.3. Magyar Rádió Zrt. 425,000
3.4. Magyar Távirati Iroda Zrt. 745,000
4. Közmédiumok műsorszolgáltatás támogatási- és vagyonkezelői tevékenység kiadásai 55 178,047
5. Szerzői jogdíjak 238,402
6. Pályázatok bírálatának költségei 26,000
7. A Médiatanácsot terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA 27,829
8. Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 37,700
9. A Magyar Rádió Művészeti együttesének támogatása 1 000,000
Költségvetési kiadások összesen 64 038,779