A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2011. (I. 7.) MNB rendelet

„Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - annak alkalmából, hogy 2011 első félévében Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét - „Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége” megnevezéssel 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2011. január 12.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 10 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme két szélétől párhuzamosan induló, a középmező felé haladva egymástól elváló négy vonal és - a Magyar Köztársaság zászlaját jelképező - három sáv a középmezőben elhelyezett keretet tart. A keretet a „2011” verési évszám választja ketté. A keret felső részén, egymás alatti vízszintes sorokban a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A keret alsó részén a Magyar Köztársaság címerének ábrázolása, alatta a „BP.” verdejel látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján az emlékérme két szélétől párhuzamosan induló, a középmező felé haladva egymástól elváló négy vonal és - a Magyar Köztársaság zászlaját jelképező - három sáv a középmezőben elhelyezett, kaput szimbolizáló keretet tart. A keret felső részén az Európai Uniót jelképező, tizenkét csillagból álló csillagkoszorú látható, közepén az „eu” betűpárral. A keret alsó részén az Országház épületének ábrázolása látható, előtérben a Dunával. Az emlékérme szélén, felső köriratban az „AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK” felirat, lent egymás alatti vízszintes sorokban a „MAGYAR”, az „ELNÖKSÉGE” és a „2011” felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, középen Rónay Attila tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 8000 darab készíthető, amelyből 5000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2011. január 12-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2011. (I. 7.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 1/2011. (I. 7.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére