A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet

a „Tóth Árpád” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Tóth Árpád születésének 125. évfordulója alkalmából - „Tóth Árpád” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2011. április 12.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”, alsó köriratban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az alsó és a felső köriratot az emlékérme bal szélén a vízszintesen elhelyezett „BP.” verdejel, az emlékérme jobb szélén a szintén vízszintesen elhelyezett „2011” verési évszám választja el. A középmezőben - kissé gyűrt papírra vetett kéziratrészletként ábrázolva - négy vízszintes sorban Tóth Árpád Az árnyból szőtt lélek című verséből a következő idézet olvasható: „Áldott az árnyak” „test nélküli teste,” „Titkos kelméjük” „lelkemmel rokon”. Az idézet alatt, középen Tóth Árpád aláírása látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Tóth Árpád portréja látható. Az emlékérme szélén, a portrétól jobbra a „TÓTH ÁRPÁD” körirat olvasható. A portrétól jobbra, egymás alatti vízszintes sorokban az „1886 -” és az „1928” felirat olvasható, a portrétól balra Csikai Márta tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, amelyből 4000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2011. április 12-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére