A jogszabály mai napon ( 2020.09.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körét a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 9/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellátási kötelezettség tekintetében - a tevékenységek ágazati besorolása és a szolgáltatások jegyzéke alapján - az 1. melléklet határozza meg.

2. § A büntetés-végrehajtási szervezetet a 2. mellékletben meghatározott, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodások alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli.

3. § (1) Az ellátási tevékenységet végző vagy koordináló Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett jogaira és kötelezettségeire, az ellátással összefüggő eljárás szabályaira, valamint az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) kell megfelelően alkalmazni.

(2) *  E rendelet alkalmazásában közbeszerzési értékhatárok alatti ellátási igényen a költségvetési törvényben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő ellátási igényt, közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényen valamennyi, az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényt kell érteni.

(3) *  A Kedvezményezett egyenruházati termékekre vonatkozó, Korm. rendelet szerinti igénybejelentést csak a Kedvezményezettnél már rendszeresített vagy alkalmazásba vett termékekre nyújthatja be.

4. § (1) A Kedvezményezett a Korm. rendelet szerinti ajánlat elutasítása előtt a Központi Ellátó Szervvel köteles az ajánlat beérkezésétől számított 8 napon belüli időpontra tárgyalást kezdeményezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tárgyalás célja, hogy Kedvezményezett hitelt érdemlően bizonyítsa, hogy a Központi Ellátó Szerv által meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást a közbeszerzésre irányadó általános szabályok szerint - a Központi Ellátó Szerv számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel és minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel és ajánlati kötöttséggel azonosan vagy annál kedvezőbb módon - beszerezni.

(3) A Kedvezményezett csak akkor jogosult elutasítani az ajánlatot és a terméket vagy szolgáltatást a közbeszerzésre irányadó általános szabályok szerint beszerezni, ha a bizonyítása sikeres és az (1) bekezdés szerinti tárgyalás során a Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Felek) nem tudnak megegyezni a meghatározott ellenérték megfelelő csökkentésében vagy az ellenérték különbözetének más módon történő kompenzálásában. Megegyezés esetén Kedvezményezett köteles a szerződést vagy az ellátási megállapodást megkötni.

5. § *  A Központi Ellátó Szerv a Korm. rendeletben meghatározott jelentése alapján a belügyminiszter a Kedvezményezettek esetében évente, utólag ellenőrizteti, hogy az ajánlatok elutasítása vagy a szerződéstől történő elállás megfelelt-e az irányadó jogszabályi követelményeknek.

6. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő beszerzésekben is alkalmazni kell, ha

a) a közbeszerzési értékhatárok alatti igény vonatkozásában a Kedvezményezett a beszerzés előkészítését a rendelet hatálybalépése előtt megkezdte, de szerződéskötésre nem került sor,

b) a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igény vonatkozásában a közbeszerzési eljárás még nem kezdődött meg.

(3) A Feleknek a 2011. évre vonatkozó, az e rendelet hatálybalépését követően felmerülő, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igényeivel összefüggő beszerzési eljárásaiban az előre nem tervezett, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) E rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek és szolgáltatások, valamint 2. mellékletében meghatározott Kedvezményezettek körét a Belügyminisztérium a Központi Ellátó Szerv javaslata alapján évente felülvizsgálja.

(5) *  E rendeletnek a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 34/2012. (VII. 4.) BM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok beszerzéseire is alkalmazni kell, amennyiben a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő, de az európai uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő igény vonatkozásában az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor a közbeszerzési eljárás még nem kezdődött meg.

1. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez * 

A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek és szolgáltatások köre

A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR’08) szerinti alábbi ágazatokhoz tartozó foglalkoztatottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek, szolgáltatások és építési tevékenységek:

1. *  10 Élelmiszergyártás (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában)

a) Tisztított, konyhakész zöldségek: lilahagyma, vöröshagyma, káposzta, sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé, kelkáposzta, fokhagyma, valamint burgonya.

b) Savanyúságok: savanyú káposzta, csemegeuborka, vegyes vágott savanyúság (csalamádé), ecetes cékla, saláta.

c) Hasított félsertés, sertésbelsőségek.

d) Étkezési sült sertészsír, étkezési sertéstepertő.

e) Hűtött és mélyhűtött baromfi, egészben és darabolva.

f) Kenyér, péksütemény, finom pékáru.

g) Száraztészta.

h) Tejtermékek.

i) Húskészítmény.

2. *  13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

Ágynemű, asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textíliák.

Konfekcionált lakástextíliák (kivéve: függönyök).

Fogvatartotti ágytextília.

Pénzeszsák, bűnjelzsák, szagminta-vevő zsák.

Vászontáska.

Szivaccsal töltött párna.

3. 13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

Kalocsai hímzett terítő, gépi hímzett termékek, hímzett rendfokozati jelzés, karjelvények, hímzett azonosítók.

4. *  14.12 Munkaruházat gyártása

Egyenruházati termékek: nadrág, szoknya, ing/blúz, dzseki, zubbony, télikabát, gyakorló ruházat, vászon sapka (kivéve: speciális ruházat).

Fogvatartotti ruházat.

Vízügyi védekezési ruházat, munkaruházat.

Közfoglalkoztatotti ruházat.

Kétrészes munkaruha, dzseki, derekas nadrág, melles nadrág, télikabát, munkakabát, téli mellény, overáll, vattakabát, vattamellény.

Köpeny, tunika, nadrág, kötény, ing, orvosi blúz.

Egészségügyi, műtős ruházat.

Pincérkabát, szakácskabát, szakácsnadrág, szakácssapka.

5. 14.14 Alsóruházat gyártása

Ing, téli ing, téli alsó, blúz, póló, pizsama, hálóing. Kivéve: gyermek ruházat.

6. *  14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

Munkavédelmi kesztyűk (kivéve: lángálló kesztyű, vágásbiztos kesztyű, bélelt kesztyű, cérnakesztyű, motoros kesztyű, mártott kesztyű, sav-lúgálló kesztyű, gumikesztyű).

7. *  15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása

a) Egyenruházati kiegészítők: övek bőrből, taktikai öv, tonfatartó, bilincstartó tok, könnyfakasztó tartó tok, merev bilincstartó (bőr), gyorskötöző tartó, kulcstartó, rádiótartó tok, riasztó tok, honvédségi hevederöv, katasztrófavédelmi öv, különböző, bőrből készült tártokok, fegyvertokok, spraytok, bőr bilincsrögzítő öv, pisztolytáska, lábbilincs.

b) Zsákcímke-tartó tok.

c) Málhazsák.

d) Szolgálati igazolvány tok.

8. *  15.20 Lábbeligyártás

Munkavédelmi, utcai és egyenruházati lábbelik gyártása bőr és textil felsőrésszel, direkt fröccsöntött talppal, ragasztott technológiával, kivéve:

a) 1000 V-os villanyszerelő-lábbeli,

b) lovaglócsizma,

c) hegesztőbakancs,

d) női társasági, alkalmi és divatcipő,

e) speciális díszelgőcipő, -csizma,

f) műtős klumpa, mosható, fertőtleníthető klumpa, egyszer használatos klumpa,

g) hajós félcipő, bakancs,

h) sportcipő,

i) gyermeklábbeli,

j) sav-lúgálló lábbeli,

k) fatalpú klumpa.

9. 17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

Háztartási toalettpapír, közületi toalettpapír, háztartási kéztörlő, közületi kéztörlő, papír zsebkendő, szalvéta, orvosi lepedő.

10. *  17.23 Irodai papíráru gyártása

Egyedi spirálfüzet, konferenciamappa, jegyzettömb, kockatömb, dosszié (pólyás, fűzős, szalagos), mappa, talpas boríték, papírtasak, karton iratpapucs, gyűrűs és emelőkaros iratrendező, talpas tasak.

11. *  18.12 Nyomás (kivéve: napilap)

Íves, könyvkötött (füzet, könyv, tömb stb.) és leporellós termékek: Könyv, évkönyv, meghívók, üdvözlőkártyák, céglogós és egyedi kialakítású nyomtatott borítékok [kivéve: hatósági szürke borítékok, speciális tasakok és egyéb speciális borítékok/tasakok (pl. légpárnás, kraft papír alapanyagú)], névjegykártya, B2 méretnél nem nagyobb egyedi és formanyomtatványok, hatósági nyomtatványok, szigorú számadású nyomtatványok, engedélyköteles és biztonsági nyomtatványok (pl. helyszínibírság-tömb, bianco és megszemélyesített postai készpénzátutalási megbízás, „fehér, sárga, rózsaszín postai csekk”, egyes bizonyítványok, plakátok, lőlapok), naptárak (egyes sorozatgyártású, illetve emblémázott egyedi asztali és falinaptár), tértivevény (kivéve: külföldi tértivevény), iratborító, leporellós kivitelű nyomtatványok.

12. 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység

Kiadványszerkesztés, könyvszedés, könyvszerkesztés, elektronikus tördelés.

13. 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Könyvkötés, műbőrkötés, emlékkönyv, vendégkönyv, keménytáblás kötés, oklevélátadó, díszborító, aláírókönyv, prospektustartó, fóliázás, laminálás, kasírozás, arany-feliratozás, feliratozás.

14. * 

15. *  22.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

a) Homokzsák.

b) Műanyag szemeteszsák.

16. 25.11 Fémszerkezet gyártása

Építőipari állványok és zsaluk, egyedi épület- és csarnokszerkezetek, acél műtárgyak közutakhoz, ipari tartószerkezetek, toronyszerkezetek, expandált lemez, közúti jelzőtáblaoszlopok.

17. 25.12 Fém épületelem gyártása

Ablakrács, biztonsági rács, elválasztó rács, rács, lemezajtó, rácsos ajtó, zárkaajtó, kerítés.

18. * 

19. 25.71 Evőeszköz gyártás

Fogvatartotti zsebkés.

20. 25.72 Lakat-, zárgyártás

Zár, záralkatrészek (kivéve: zárbetétek).

Büntetés-végrehajtási ajtózár-szerkezet (3 ponton záródó).

Elektromos ajtózár (szigonyzár).

20/A. *  25.93 Huzaltermék gyártása

Huzalból készült áruk: pengés (NATO) drót, huzalkerítés (3000 mm × 15 m × 2,5 mm paraméterű huzal) gyártása.

21. 25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

Kordon, biztonsági elválasztókordon.

Gurulásgátlók, fém létra, fémkitűző.

Vályogprés gép.

22. 31.01 Irodabútor gyártása

Laminált bútorlapból készült ügyintézői irodabútorok.

Lap- és csőlábas asztalok, szekrények.

Forgószékek, vezetői fotel, tárgyalószékek, favázas székek, bankett székek.

23. 31.02 Konyhabútorgyártás

Egyszerű kivitelű, egyedi konyhabútor gyártása laminált bútorlapból.

24. 31.03 Ágybetét gyártása

Szivacsmatrac (huzattal), ágybetét (MDF lap).

25. *  31.09 Egyéb bútor gyártása

a) Iskolabútor gyártása.

b) Gyermekbútorok: szék, asztal, szekrény, kanapé, polc, polcos ülőke.

c) Heverők gyártása és összeszerelése.

d) Tömörfa ülőbútorok.

e) Laminált bútorlapból készült kulcstartó szekrény, fali ruhafogas, polc, fegyvertároló szekrény, öltözőszekrény.

f) Készenléti helyiségek laminált bútorlapból készült bútorzatának gyártása és összeszerelése.

g) Vaságyak, fémasztalok, zárkaszekrények, fémszékek, fémszekrények (kivéve: trezorok).

h) Homokláda.

i) Piknikpad.

26. 32.30. Sportszergyártás

Iskolai sportszerek: bordásfal, zsámoly, ugrószekrény, tornapad, tornagerenda, gyűrű.

27. *  32.50 Orvosi eszköz gyártása

a) Orvosi, egészségügyi és kórházi beépített, illetve mobil bútor, laboratóriumi bútor gyártása.

b) Elektromos betegápolóágy, betegápolóágy (manuális).

c) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, matracvédő, vizsgálólepedő.

d) Antiallergén, steppelt, mosható párna és paplan műszál töltettel.

e) Antiallergén, mosható, steppelt betegalátét.

f) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő betegalátét.

g) Egészségügyi komforthabmatrac.

h) Szuper mikroszálas törlőkendő, törölköző, orvosiműszer-törlő.

i) Sötétítő függöny, szeméremfüggöny (UV Standard 801).

j) Egyszer használatos három rétegű sebészeti szájmaszk.

k) Kórházi textíliák.

l) Egyszer használatos nem szőtt termékek: zsilipruhák, lepedők, védőruhák, cipővédő, beteging, sapka, eü. szájmaszk, kiegészítők.

m) Steril egyszer használatos nem szőtt termékek: operációs kabátok, lepedők, kiegészítők.

n) Steril egyszer használatos nem szőtt műtéti szettek: általános szett, rectum és laparoszkópos szett, sliccelt lepedő szett, szemészeti szett, szekciós szett, laparoszkópos szett, cisztoszkópos szett, TUR szett, kézsebészeti szett, kéz-lábizoláló szett, végtagszett, térd arthroszkópos szett, vertikális szett, csípőszett.

28. 38 Hulladékgazdálkodás

Irodai, nyomdai, irattári papírok, valamint műanyag alapú adathordozók gyűjtése és válogatása, hasznosítása, megsemmisítése.

Elektronikai hulladék gyűjtése, válogatása, bontása, hasznosítása, megsemmisítése.

29. 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése

Laboratóriumi berendezések bútorainak felszerelése és hasonló cikkek beszerelése.

30. 58.11 Könyvkiadás

Kiadói tevékenység.

31. *  96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Normál textíliák mosása, szárítása, kalanderezése, ruházat, ágynemű, egyéb textiltermékek mosása. Egészségügyi textíliák mosása, szárítása, kalanderezése (higiénikus mosodai státusz).

Erősen szennyezett textíliák mosása, szárítása, kalanderezése.

24 órás mosás, textíliák javítása, textíliák kézi vasalása, szennyes és tiszta textíliák szállítása, textília csomagolása, élő kártevőkkel szennyezett textília fertőtlenítése.

Ágyneműk, munka- és védőruhák kölcsönzése (bértextil szolgáltatás).

32. *  33.11 Fémfeldolgozási termék javítása

Határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár elemeinek [fémfeldolgozási termékek, huzalból készült termékek, pengés (NATO) drót, huzalkerítés, drótkerítés, kerítésfonat, drótháló, magasfigyelők és esőbeállók] javítása, karbantartása.

33. *  42.11. Út, autópálya építése

Határőrizeti feladatok végrehajtására kiépített manőverút karbantartása, javítása.

34. * 

35. *  16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása

Ajtó, ablak, kereteik, fémszerelvényekkel (mint pl. sarokvas, zár) ellátva vagy anélkül.

36. *  16.24 Tároló fatermék gyártása

Fa tároló rekesz, doboz.

37. *  22.23 Műanyag építőanyag gyártása

Műanyag ablak és tokja.

38. *  42.99 Egyéb m.n.s. építés

Fémszerkezetű kerítés építése.

39. *  16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása

a) Esőbeálló (pihenő, várakozó) gyártása.

b) Öltözőpad (fogassal ellátott pad).

40. *  28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

Irodagép festékpatronjának (toner) gyártása: Írás- és képmegjelenítő berendezések (nyomtatók, másolók, faxok, számológépek stb.) komplett nyomtató kellékanyagainak (komplett toner/cartridge /festékkazetta/) vagy azok külön alkatrészeinek (toner /külön festékegység/, dob /külön képalkotó egység/, fuser /külön beégető egység/, IBT Belt /képátvivő szalag/ és belt cleaner /képátvivőszalag-törlő/, waste container /használtfesték-tartály/) utángyártása, javítása.

41. *  Építőipari tevékenység kizárólag a fogvatartottak elhelyezésére, ellátására és foglalkoztatására, valamint a biztonságos őrzés és felügyelet biztosítására szolgáló épületek, egyéb építmények vonatkozásában:

41.1. 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése

a) Redőny, reluxa felszerelése, javítása.

b) Nyílászáró beszerelése.

c) Álmennyezet-, álpadlószerelés.

d) Beépített bútor beszerelése, javítása.

e) M.n.s. egyéb épületasztalos-szerkezet szerelése, javítása.

41.2. 42.99 Egyéb m.n.s. építés

a) Egyéb m.n.s. építés.

b) Sportpályák építése.

41.3. 41.10 Épületépítési projekt szervezése

Épületépítési beruházás szervezése.

41.4. 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése

a) Épületszerkezet-felújítás.

b) Lakó- és nem lakóépület kivitelezése.

c) Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje.

d) Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása.

41.5. 43.11 Bontás

a) Bontás kézi erővel.

b) Bontás géppel.

41.6. 43.12 Építési terület előkészítése

a) Gépi földmunkák végzése.

b) Kézi földmunka végzése.

c) Építési terület előkészítése m.n.s.

d) Emelőgép, földmunkagép, útépítőgép kezelése.

41.7. 43.31 Vakolás

a) Vakolás m.n.s.

b) Gipszkartonszerelés, szárazépítészet.

c) Szárazépítészet (belsőépítészeti munkák készítése).

d) Gipszkartonszerelés.

41.8. 43.33 Padló-, falburkolás, térburkolás

a) Melegburkolás és parkettázás.

b) Tapétázás.

c) Térburkolás.

41.9. 43.34 Festés, üvegezés

a) Festés, mázolás.

b) Építmény-, faszerkezetgomba, kártevő és korrózió elleni védelem.

c) Acélszerkezetek korrózióvédelme.

41.10. 43.39 Egyéb befejező építés, új épület első takarítása az építkezés befejezésekor

a) Egyéb befejező építés m.n.s.

b) Új épület első takarítása az építkezés befejezésekor.

c) Szögbelövés.

d) Betonfúrás és -vágás, szögbelövés.

41.11. 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Tetőszerkezet-építés (ácsolás).

41.12. 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s., falazási, helyszíni betonozási munkák, épületek külső homlokzatának gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerekkel történő tisztítása

a) Az épületek külső falának tisztítása gőz és homokfúvással.

b) Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

c) Vízszigetelés.

d) Állványozás.

e) Kőművesmunka.

f) Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel.

g) Zsaluzás, dúcolás.

2. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez

A Kedvezményezettek köre

1. Belügyminisztérium

2. Rendőrség

3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

4. *  rendvédelmi technikumok

5. * 

6. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

7. Alkotmányvédelmi Hivatal

8. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek

9. *  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

10. Terrorelhárítási Központ

11. Nemzeti Védelmi Szolgálat

12. *  Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

13. *  Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

14. *  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

15. * 

16. * 

17. * 


  Vissza az oldal tetejére